• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. SN 19/2021 "Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2021., Nr. 235 https://www.vestnesis.lv/op/2021/235.12

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 20/2021

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā

Vēl šajā numurā

06.12.2021., Nr. 235

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saulkrastu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: SN 19/2021

Pieņemts: 27.10.2021.

OP numurs: 2021/235.12

2021/235.12
RĪKI

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 19/2021

Saulkrastos 2021. gada 27. oktobrī

Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2021. gada 27. oktobra sēdē (prot. Nr. 11/2021 § 30)

Precizēti Saulkrastu novada domes
2021. gada 24. novembra sēdē (prot. Nr. 13/2021 § 34)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kompensācijas (turpmāk – kompensācija) noteikšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, un nosacījumus kompensācijas atteikšanai vai izmaksas pārtraukšanai.

II. Kompensācijas piešķiršanas nosacījumi

2. Pašvaldības kompensētu pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

3. Pašvaldība šajos Noteikumos noteiktā kārtībā nodrošina kompensācijas piešķiršanu par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk visi kopā – pakalpojuma sniedzēji), ja pirmsskolas vecuma bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pirmsskolas iestāde) un kurā bērns ir reģistrēts reģistrā uzņemšanai Pirmsskolas iestādē.

4. Iesaistīties pašvaldības kompensētā pirmsskolas vecuma bērnu izglītības pakalpojuma sniegšanā vai uzraudzības pakalpojuma sniegšanā var:

4.1. privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kas ir reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk – Privātā iestāde);

4.2. privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) vienlaikus ne mazāk kā 5 (pieciem) bērniem (turpmāk – Uzraudzības pakalpojuma sniedzējs);

4.3. privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu laiku (ne mazāk kā astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 5 (pieciem) bērniem (turpmāk – aukle).

5. Bērna, kurš atbilstoši spēkā esošo Saulkrastu novada domes (turpmāk – Domes) saistošo noteikumu par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību Pirmsskolas iestādē prasībām ir reģistrēts reģistrā uzņemšanai Pirmsskolas iestādē, bet viņam netiek nodrošināta vieta Pirmsskolas iestādē, likumiskajam pārstāvim ir tiesības, saglabājot bērna reģistrāciju uz vietu Pirmsskolas iestādē, izmantot Privātu iestādi vai Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, vai aukli, saņemot kompensāciju Noteikumos noteiktajā apjomā.

6. Gadījumā, ja bērns izmanto Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju vai aukli un viņam rakstveidā piedāvāta vieta Pirmsskolas iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas atsakās, bērns var turpināt apmeklēt Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju vai aukli, saņemot kompensāciju, ja Pirmsskolas iestādē saglabājas rinda.

7. Gadījumā, ja bērns izmanto Privātu iestādi un viņam rakstveidā piedāvāta vieta Pirmsskolas iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas atsakās, bērns var turpināt apmeklēt Privāto iestādi Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

III. Kompensācijas apmērs

8. Kompensācijas apmēru par Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī apstiprina reizi gadā ar Domes lēmumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar vidējām izmaksām vienam bērnam Pirmsskolas iestādēs.

9. Kompensācijas apmērs par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 90 % apmērā no 8. punktā norādītā kompensācijas apmēra.

10. Kompensācijas apmērs par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 70 % apmērā no 8. punktā norādītā kompensācijas apmēra.

11. Kompensācijas apmērs nosakāms proporcionāli to apmeklējuma dienu skaitam, kuras bērns apmeklējis Pakalpojuma sniedzēju. Kompensācija netiek piešķirta par dienām, kurās bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Privāto iestādi, Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju vai aukli. Prombūtne veselības stāvokļa dēļ, pamatojoties uz ārsta izziņu, vai prombūtne, par kuru bērna likumiskais pārstāvis ir rakstiski informējis pirms plānotās prombūtnes un kura nav ilgāka par 60 dienām gada laikā, ir uzskatāma par attaisnotu prombūtni.

12. Noteikumu 11. punkta uzraudzības kontroli nodrošina pašvaldības izglītības darba speciālists (turpmāk – Izglītības speciālists), kuram ir tiesības lūgt pakalpojuma sniedzējam iesniegt informāciju, kas ir nepieciešama pašvaldības funkcijas izpildei.

IV. Kompensācijas pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

13. Tiesības pieprasīt kompensāciju ir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, ja:

13.1. bērna un viena no likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā;

13.2. bērns pirms kompensācijas pieprasīšanas reģistrēts uzņemšanas reģistrā Pirmsskolas iestādē un netiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē;

13.3. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē, un par šo bērnu Dome neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu;

13.4. bērna vecums atbilst Noteikumu 2. punktā noteiktajam vecumam.

14. Gadījumā, ja bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir parāda saistības Pirmsskolas iestādē, lēmumu par kompensācijas piešķiršanu par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai pie aukles, pieņem pēc parāda saistību nokārtošanas. Bērna likumiskais pārstāvis rakstiski informē Saulkrastu novada domi par parāda saistību neesamību.

15. Šo Noteikumu 13. punktā norādītā persona iesniedz Saulkrastu novada domē iesniegumu (pielikums) par kompensācijas pieprasīšanu, kuram pievieno šādus dokumentus:

15.1. bērna dzimšanas apliecības kopiju, ja bērna dzimšana nav reģistrēta Saulkrastu novada pašvaldībā;

15.2. bāriņtiesas lēmuma, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu vai audžuģimenes statusa piešķiršanu, kopiju, ja lēmums nav pieņemts Saulkrastu novada bāriņtiesā;

15.3. dokumentu vai tā kopiju, kas apliecina bērna uzņemšanu Privātā iestādē vai pie Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, vai pie aukles.

16. Izglītības speciālists izskata saņemto iesniegumu viena mēneša laikā un pārbauda šo noteikumu 13. punktā un 14. punktā norādītos apstākļus, iesniegumam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu un līguma noslēgšanu ar Privāto iestādi, Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju vai aukli, vai atteikumu piešķirt kompensāciju.

17. Izglītības speciālists izveido un uztur vienotu informācijas sistēmu par Pakalpojuma sniedzējiem un pakalpojuma saņēmējiem.

18. Kompensācijas apmēru nosaka uz termiņu līdz kārtējā gada 31. decembrim. Pēc šajā punktā minētā termiņa Dome lemj par kompensācijas apmēru nākamajam periodam, paziņojot par pieņemto lēmumu likumiskajam pārstāvim un pakalpojuma sniedzējam.

19. Dome, pamatojoties uz Noteikumu 16. punktā minētā lēmuma par kompensācijas piešķiršanu pamata, noslēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju. Līgumu slēdz uz termiņu līdz trīs gadiem.

20. Kompensāciju aprēķina ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts lēmums un izmaksā pēc līguma noslēgšanas. Ja uz lēmuma pieņemšanas brīdi noteikumu 13. punktā minētās kompensācijas piešķiršanas prasības ir izpildītas, bet tās nav bijušas spēkā ar mēneša, kurā pieņemts lēmums pirmo datumu, kompensāciju aprēķina un izmaksā ar to datumu, kad konstatējama atbilstība visiem 13. punktā minētajiem nosacījumiem.

21. Ja bērns sasniedz pusotra gada vecumu mēnesī, kad Izglītības speciālists pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, kompensāciju aprēķina ar datumu, kurā bērns sasniedz minēto vecumu.

22. Kompensāciju par iepriekšējā mēnesī bērnam sniegtajiem uzraudzības vai izglītības pakalpojumiem pašvaldība izmaksā vienu reizi mēnesī, kompensācijas aprēķinam par pamatu ņemot Privātās iestādes vai Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, vai aukles izrakstīto rēķinu. Kompensācijas norēķins tiek veikts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot kompensācijas summu uz rēķinā norādīto Privātās iestādes, Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai aukles norēķinu kontu bankā.

V. Lēmums par kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu un kompensācijas izmaksas pārtraukšanas kārtība

23. Izglītības speciālists pieņem lēmumu par kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu, ja:

23.1. faktiskie apstākļi attiecībā uz kompensācijas pieprasītāju neatbilst Noteikumu 13. punktā noteiktajām prasībām;

23.2. iesniegumā ir sniegtas nepatiesas ziņas;

23.3. nav iesniegti visi Noteikumu 15. punktā minētie dokumenti.

24. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt kompensāciju, bērna likumiskie pārstāvji ir tiesīgi atkārtoti iesniegt iesniegumu par kompensācijas pieprasīšanu pēc visu lēmumā norādīto trūkumu novēršanas.

25. Izglītības speciālists pieņem lēmumu par kompensācijas izmaksas pārtraukšanu:

25.1. ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē un neturpina apmeklēt Privātu iestādi vai Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, vai aukli;

25.2. ja pēc lēmuma par kompensācijas piešķiršanu pieņemšanas konstatēts, ka iesniegumā par kompensācijas pieprasīšanu ir sniegtas nepatiesas ziņas;

25.3. ja tiek konstatēts aizbildnības izbeigšanās fakts vai atņemts audžuģimenes statuss;

25.4. ja vienam no bērna likumiskiem pārstāvjiem ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas bērna aprūpes tiesības vai ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības;

25.5. ja bērna likumiskie pārstāvji atsakās no piedāvātās vietas Pirmsskolas iestādē vai viena mēneša laikā no Pirmsskolas iestādes paziņojuma izsūtīšanas neveic darbības bērna reģistrēšanai Pirmsskolas iestādē un neturpina apmeklēt Privātu iestādi vai Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, vai aukli;

25.6. ja zudis kaut viens no Noteikumu 13. punktā minētajiem apstākļiem, kas piešķir tiesības saņemt kompensāciju.

26. Ja Izglītības speciālists ir pieņēmis lēmumu par kompensācijas izmaksas pārtraukšanu sakarā ar to, ka ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas bērna aprūpes tiesības vai ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības, par pieņemto lēmumu informē Privāto iestādi, Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju vai aukli.

27. Ja lēmums par kompensācijas izmaksas pārtraukšanu pieņemts, pamatojoties uz 25.2. apakšpunktā norādīto iemeslu, pakalpojuma sniedzējam ir pienākums viena mēneša laikā atmaksāt saņemto kompensāciju pašvaldības budžetā pilnā apmērā.

28. Kompensācijas izmaksu atbilstoši Izglītības speciālista lēmumam par kompensācijas izmaksas pārtraukšanu pārtrauc šādā termiņā:

28.1. Noteikumu 25.1. apakšpunktā paredzētajā gadījumā – ar dienu, kad bērnam ir nodrošināta Pirmsskolas iestādes pakalpojuma saņemšana un bērns neturpina apmeklēt Privātu iestādi vai Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, vai aukli;

28.2. Noteikumu 25.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – ar Izglītības speciālista lēmuma spēkā stāšanās dienu;

28.3. Noteikumu 25.3., 25.4. apakšpunktā paredzētajā gadījumā – ar aizbildnības izbeigšanās dienu, audžuģimenes statusa atņemšanas dienu, aprūpes tiesību izbeigšanās un aizgādības tiesību atņemšanas dienu;

28.4. Noteikumu 25.5. apakšpunktā paredzētajā gadījumā – ar nākamo dienu pēc viena mēneša termiņa beigām;

28.5. Noteikumu 25.6. apakšpunktā paredzētajā gadījumā – ar brīdi, kad zuduši apstākļi, kas minēti Noteikumu 13. punktā.

29. Gadījumā, ja Noteikumos paredzētie apstākļi, kas liedz iesniegumu iesniegušajam bērna likumiskajam pārstāvim saņemt kompensāciju, nav attiecināmi uz citu bērna likumisko pārstāvi, Izglītības speciālists uz cita likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata, pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai grozījumu izdarīšanu sākotnējā lēmumā (ja apstākļi iestājušies pēc lēmuma par kompensācijas piešķiršanu pieņemšanas).

30. Nepamatoti saņemtu kompensāciju (t.i., kompensāciju, kas saņemta par periodu pēc Noteikumu 28. punktā noteiktajiem termiņiem) kompensācijas saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldības budžetā.

31. Kompensācijas izmaksu bez Izglītības speciālista lēmuma pārtrauc pēc bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma ar atbilstošu lūgumu saņemšanas. Šādā gadījumā kompensācijas izmaksa tiek pārtraukta ar iesniegumā norādīto datumu vai gadījumā, ja datums nav norādīts – ar iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas datumu.

VI. Lēmuma paziņošanas un pārsūdzības kārtība

32. Izglītības speciālista lēmumu par kompensācijas piešķiršanu, kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu vai kompensācijas pārtraukšanu sagatavo rakstveidā administratīvā akta formā un paziņo kompensācijas pieprasītājam.

33. Izglītības speciālista lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās.

VII. Noslēguma jautājums

34. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. SN 24/2016 "Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

 

Pielikums
Saulkrastu novada domes
2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. SN 19/2021

SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAI,
Reģ. Nr. 90000068680,
juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160

      (vārds, uzvārds)
      (personas kods)
  deklarētā dzīvesvietas adrese:    
       
      (tālruņa Nr.)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka manam bērnam
  (vārds, uzvārds), personas kods _________-________
bērna deklarētā dzīvesvietas adrese  
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pielikumā:
  1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
  2) dokuments, kas apliecina bērna uzņemšanu Privātā iestādē vai pie Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, vai pie aukles;
  3) bāriņtiesas lēmums   .

Piekrītu, ka Saulkrastu novada pašvaldība pārbauda un elektroniski apstrādā šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.

20___. gada___.________________ _______________________ /___________/

Atbildi vēlos saņemt (atzīmēt ar "x"):

  pasta sūtījumā;  
  e-pastā.  

 

2021. gada 27. oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 19/2021 "Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts cita starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kompensācijas par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē noteikšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, un nosacījumus kompensācijas atteikšanai vai izmaksas pārtraukšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka:

1) kompensācijas piešķiršanas nosacījumus, tostarp prasības attiecināmas gan uz pakalpojuma sniedzēju, gan uz bērna likumīgo pārstāvju iesniegto informāciju un atbilstību saistošo noteikumu prasībām;

2) kompensācijas apmēru, kas noteikts privātām izglītības iestādēm, uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un auklēm;

3) kompensācijas pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību;

4) kārtību, kādā kompensācijas pieprasījums noraidāms un kompensācijas izmaksas pārtraucama;

5) lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Finanšu līdzekļi tiek plānoti izstrādājot pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Saulkrastu novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!