• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 63 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2021., Nr. 235 https://www.vestnesis.lv/op/2021/235.11

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 19/2021

Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

Vēl šajā numurā

06.12.2021., Nr. 235

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 63

Pieņemts: 28.10.2021.

OP numurs: 2021/235.11

2021/235.11
RĪKI

Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 63

Saldū 2021. gada 28. oktobrī

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā

Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 28. oktobra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 19, 103. §)

Precizēti ar Saldus novada domes
2021. gada 30. novembra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 20, 73. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
3.1pantu, 5. panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Saldus novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām uz vienu taksācijas gadu.

2. Saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas veic jebkuru sistemātisku, patstāvīgu darbību par atlīdzību.

3. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijas Nodokļa atvieglojums %
3.1. personai, kurai noteikta atbilstība maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi. 50 % apmērā
3.2. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas personas vai ģimenes statusam par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi. 90 % apmērā
3.3. juridiskām personām, kuras radījušas ne mazāk kā 20 jaunas darba vietas iepriekšējā taksācijas gadā 50 % apmērā
3.4. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par trim mēnešiem 50 % apmērā
3.5. biedrībām un nodibinājumiem, kas saņēmuši sabiedriskā labuma statusu, realizējuši ES projektus, kuru līdzekļi 100% ieguldīti pašvaldības nekustamā īpašumā, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā 90 % apmērā
3.6. bārenim par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta 90 % apmērā
3.7. Nestrādājošām personām ar I un II grupas invaliditāti par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā 50 % apmērā
3.8. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, Otrā pasaules kara dalībniekiem, Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 1991. gada barikāžu dalībniekiem par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā 50 % apmērā
3.9. audžuģimenei (ja nav saņemts atvieglojums kā daudzbērnu ģimenei) par īpašumu, kas ir vienīgais personas nekustamais īpašums un tajā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā 50 % apmērā
3.10. personai, kuras īpašumā ir viesnīcas, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās ēkas un būves (ēku galvenais lietošanas veids – kods 1211, 1212):
3.10.1. uz pārbūves, atjaunošanas laiku, saņemta apliecinājuma karte vai būvatļauja; 90 % apmērā
3.10.2. pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā pirmajā gadā; 70 % apmērā
3.10.3. pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā otrajā gadā; 50 % apmērā
3.10.4. pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā trešajā gadā. 50 % apmērā
3.11. Personai par ēkām un būvēm, ja persona ar saviem finanšu resursiem ir veikusi Saldus pilsētas vēsturiskā centra teritorijā jumtu vai fasāžu atjaunošanas darbus un ja šo darbu veikšanu nav līdzfinansējusi pašvaldība.

3.11.1. Pamats šo noteikumu noteikto atvieglojumu piešķiršanai ir akts par objekta nodošanu ekspluatācijā un izmaksu tāme, attaisnojuma dokumenti par veiktajiem maksājumiem, kuru pamatotību izvērtē Dome.

90 % apmērā

4. Atbilstība un iesniedzamie dokumenti 3. punktā minēto atvieglojumu saņemšanai:

4.1. Juridiskām personām:

4.1.1. saimnieciskai darbībai jānotiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;

4.1.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem;

4.1.3. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par vidējo strādājošo skaitu par diviem iepriekšējiem salīdzināmiem pārskata gadiem laika periodā no 1. janvāra līdz 31. decembrim (attiecas uz 3.3. punktu);

4.1.4. īpašuma nomas līgums ar Saldus novada pašvaldību, kur tiek realizēts ES projekts (attiecas uz 3.5. punktu);

4.1.5. revidenta atzinums par ES projektu finanšu līdzekļu izlietojumu (attiecas uz 3.5. punktu);

4.1.6. apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai (attiecas uz 3.5. punktu);

4.1.7. piešķir atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus.

4.2. Fiziskām personām:

4.2.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem (neattiecas uz šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktos norādītajiem nodokļa maksātājiem);

4.2.2. apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un nav nodots lietošanā citai personai (attiecas uz 2.1. punktu);

4.2.3. fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, piešķir atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus.

5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

6. Saimnieciskās darbības veicējs iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. Ja nodokļa maksātāja sniegtā informācija ir nepilnīga, pašvaldība lūdz precizēt de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotā veidlapā par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai sniegto informāciju un nodokļa maksātāju, noteiktajā termiņā, iesniegt precizētu veidlapu.

7. De minimis atbalstu piešķir līdz Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam termiņam.

8. Atbalstu uzskaita, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" noteikto kārtību.

9. Pašvaldība glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam. Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

10. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

11. Kārtība, kādā tiek piešķirti atvieglojumi.

11.1. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu atteikumu Saldus novada dome sagatavo un pieņem ne ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma un šo saistošo noteikumu noteikto 4. punktā minēto dokumentu vai to kopiju saņemšanas dienas. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli izdošanas datumu.

11.2. Saldus novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

11.3. Ja tiek konstatēti regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpumi, saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad pašvaldības atbalstu saimnieciskās darbības veicējs saņēmis līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

12. Nodokļa atvieglojumu nepiešķir:

12.1. saimnieciskās darbības veicējam, ja uz iesnieguma par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu iesniegšanas brīdi ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai izbeigta, vai uzsākts likvidācijas process;

12.2. ja atvieglojuma kā de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā kārtējā gadā un iepriekšējos divos gados piešķirto de minimis atbalstu pārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

12.3. ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajās nozarēs un veic neatbalstāmās darbības. Ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas šajās nozarēs vai veic attiecīgās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības un finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs vai attiecīgās darbības negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Saldus novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Saldus novadā".

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Brocēnu novada domes 2015. gada 20. maija saistošie noteikumi Nr. 9 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība trūcīgām un maznodrošinātām personām Brocēnu novadā".

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Brocēnu novada domes 2010. gada 20. maija saistošie noteikumi Nr. 10 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Brocēnu novadā".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 63 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā"

Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu vienotu nodokļu atlaižu kārtību Saldus novadā, kas nosaka kādos gadījumos, kam un kādā apjomā tiek piemēroti atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

Paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju loku, kuriem piemērojami atvieglojumi.

Noteikumi ievieš Eiropas Savienībā spēkā esošās atbalsta kontroles pamatprincipus, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta.

Projekta nepieciešamības pamatojums 1. Radīt līdzsvarojošu mehānismu, ja, pašvaldībai realizējot projektus, uzņēmējiem rodas noteiktu laika periodu neērtības saimnieciskās darbības veikšanā.

2. Atbalstīt esošos uzņēmēju un piesaistīt jaunus uzņēmējus, veidot uzņēmējdarbības vidi Saldus novadā.

3. Sniegt atbalstu sociāli maznodrošinātām personām (ģimenēm).

4. Tiek ietvertas procesuālās normas attiecībā uz pašvaldības atbalsta izvērtēšanu un paziņošanu.

5. Tiek noteiktas nelikumīgā pašvaldības atbalsta atgūšanas procedūras saimnieciskās darbības veicējiem.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Plānoto nekustamā īpašuma nodokļa izpildi neietekmē.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā 1. Ieinteresēt uzņēmējus ieguldīt līdzekļus uzņēmējdarbības paplašināšanā un jaunu darba vietu radīšanā, līdz ar ko mazināsies bezdarba līmenis un palielināsies nodokļu maksājumi.

2. Godīga attieksme pret uzņēmējiem un savstarpējā sadarbība.

3. Normas attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem, kas plāno pretendēt uz pašvaldības atbalsta saņemšanu, pašvaldības izstrādātā atbalsta pasākuma ietvaros.

Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām Jautājums izskatīts Budžeta un ekonomikas komisijā un atbalstīts domes Finanšu komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!