• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 58 "Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saldus novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.12.2021., Nr. 235 https://www.vestnesis.lv/op/2021/235.10

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 63

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Saldus novadā

Vēl šajā numurā

06.12.2021., Nr. 235

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saldus novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 58

Pieņemts: 28.10.2021.

OP numurs: 2021/235.10

2021/235.10
RĪKI

Saldus novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 5 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 58

Saldū 2021. gada 28. oktobrī

Saistošie noteikumi par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saldus novadā

Pieņemti ar Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, 30. §)

Precizēti ar Saldus novada domes 2021. gada 30. novembra
sēdes lēmumu (prot. Nr. 20, 19. §)

Izdoti saskaņā ar Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punktu,
2012. gada 30. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 732
"Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45. punktu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 pantu, likuma "Par nodokļiem un
nodevām" 12. panta pirmās daļas 7. punktu, 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas" 12. punktu un 16. punkta ceturto daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas vai reklāmas objektu un citu informatīvo materiālu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turpmāk tekstā – Reklāma), izvietošanas ierobežojumus nosacījumus, afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību, pašvaldības nodevas subjektus un nodevas apmēru, kā arī Reklāmas apsaimniekošanas un demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām.

2. Noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi un novada teritoriju, saglabāt vēsturisko centru kultūrvidi un izvēlēties arhitektūrai atbilstošāko reklāmas un reklāmas objekta veidu un formu.

3. Tiesības izvietot Reklāmu ir visām personām, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Saldus novada būvvaldē (turpmāk tekstā – Būvvalde) ir saņēmušas atļauju Reklāmas izvietošanai, kā arī, ja piemērojams, veikušas nodevas apmaksu.

4. Noteikumi attiecas uz Reklāmas izvietošanu visā Saldus novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no zemesgabala, ēkas vai cita objekta piederības.

5. Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju, valsts un novada dienestu norādēm (ceļa zīmes, transporta pieturu zīmes, māju numuru zīmes u.tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida projekta – etalona.

6. Izvietojot Reklāmu Saldus novada administratīvās teritorijas publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, jāievēro arī citus normatīvos aktus, kas regulē šo jomu.

7. Patvaļīga Reklāmas izvietošana ir aizliegta.

II. REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI

8. Izvietojot Reklāmu saistībā ar ēku, jārespektē tās proporcijas un fasādes kompozīcija – dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām. Reklāma nedrīkst aizsegt nevienu ēkas fasādes arhitektonisko detaļu vai dekoratīvo elementu, jāievēro Reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam.

9. Pie vairākstāvu (tai skaitā divstāvu) ēku ielu fasādēm Reklāma izvietojama ne augstāk kā pirmā stāva robežās, ko parasti iezīmē starpdzega, nosacījums neattiecas uz pakalpojumu un tirdzniecības centru ēkām. Ēku fasādēs bez starpdzegām pirmā stāva augšējo robežu iezīmē otrā stāva logu apakša. Ēkām, kuru augšējos stāvos (sākot no 2. stāva) atrodas dažādas iestādes un uzņēmumi, izkārtnes grupējamas ievērojot ēkas arhitektonisko risinājumu un fasādes kompozīciju.

10. Reklāmas objekti, kas no sienām izvirzīti perpendikulāri fasādei, apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,10 m virs ietves.

11. Maksimāli pieļaujamais reklāmas objektu izvirzījums no fasādes ir 0,8 m un netiek aizsegta ielas perspektīva.

12. Gleznojumi, dekoratīvi, dizainiski krāsojumi uz ēku fasādēm un ugunsmūriem pieļaujami tikai saskaņā ar izstrādātu skici, ko saskaņojusi Būvvalde.

13. Pārvietojamie reklāmas objekti (slietņi u.c.) drīkst atrasties vietās, kur tie netraucē gājēju un transporta kustību. Tos izvietojot uz ietvēm un celiņiem, pieļaujamajam brīvajam gājēju kustības zonas platumam jābūt ne mazākam par 1,2 m, slietņa reklāmas plaknes platums nedrīkst būt lielāks par 0,6 m un kopējais augstums lielāks par 0,9 m, pieļaujams viens slietnis pie vienas reklamētās iestādes. Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība.

14. Uz sieta vai dekoratīvā pārsega, kas apsedz neapdzīvotas, vidi degradējošas un saimnieciskai darbībai neizmantotas ēkas fasādes, nav pieļaujama Reklāmas izvietošana. Ja šāda ēka ir ietverta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vai vietējas nozīmes kultūrvēsturisko objektu sarakstā, dekoratīvam pārsegam jābūt ar apdruku, kas atveido fasādes zīmējumu, minētos darbus jāsaskaņo attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

15. Būvniecības laikā uz būvobjekta žogiem atļauts izvietot ar būvniecību saistītas reklāmas, vizuālo risinājumu saskaņojot šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

16. Izvietojot Reklāmu, jāievēro šādas prasības:

16.1. Reklāmai jābūt valsts valodā;

16.2. līdzās informācijai latviešu valodā, kurai jābūt dominējošai, iespējams lietot arī citas valodas, ja šī informācija:

16.2.1. nepieciešama drošības apsvērumu dēļ (brīdinājuma, aizlieguma informācija);

16.2.2. attiecas uz nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumiem;

16.2.3. attiecas uz tādu organizāciju sniegto informāciju, kuras darbojas starptautiskajā tūrismā, un, ja tās lietošanas nepieciešamība saskaņota ar Valsts valodas centru;

16.2.4. attiecas uz starptautiskajiem pasākumiem (konferences, izstādes, konkursi, simpoziji u.c.);

16.2.5. ir firmas nosaukums, preču zīme (logotips), kas citās valodās nav tulkojams.

17. Būvvaldes arhitektam ir tiesības izvērtēt Reklāmas vizuālos risinājumus, izmērus un materiālus un dot norādījumus veikt to korekcijas, kā arī tiesības izvērtēt un koriģēt Reklāmas novietojumu uz reklāmas nesēja un vidē.

18. Pirms stacionāru reklāmas objektu uzstādīšanas, papildus nepieciešams izņemt rakšanas darbu atļauju.

19. Reklāmu drīkst izvietot tikai uz vizuālā un tehniskā kārtībā esoša reklāmas nesēja. Nav pieļaujams reklāmu izvietot uz ēkas, kas klasificēta kā vidi degradējoša.

20. Reklāma jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.

21. Reklāmai jābūt piestiprinātai statiski drošā vietā un veidā, tā nedrīkst apdraudēt apkārtējo īpašumu un personu drošību.

III. REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI VALSTS AIZSARGĀJAMA KULTŪRAS PIEMINEKĻA TERITORIJĀ UN TĀ AIZSARDZĪBAS ZONĀ

22. Uz valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa drīkst izvietot tikai izkārtnes, tām jābūt pielāgotām ēkas vēsturiskajai stilistikai un ēkas arhitektūrai, kā arī kultūrvēsturiskajai videi, mākslinieciski augstvērtīgām, to forma un saturs nedrīkst pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, nedrīkst izmantot gaismas kastes (izņēmums var būt stilistiski atbilstoša izgaismota telpiska konstrukcija). Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa – Saldus pilsētas vēsturiskā centra teritorijā nav atļauts izvietot reklāmas pilonus, kā arī reklāmas banerus, lielformāta reklāmas.

23. Reklāmas izvietošana Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides koptēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

24. Veicot būvdarbus ielu sarkanajās līnijās, pēc pašvaldības vai inženierkomunikāciju turētāja pieprasījuma Reklāmas, kas izvietotas sarkanajās līnijās īpašnieks par saviem līdzekļiem tās demontē desmit darba dienu laikā. Ja pēc būvdarbu pabeigšanas Reklāmas atjaunošana iepriekšējā vietā ir iespējama, to atļauts izvietot pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un atkārtotas reklāmas saskaņošanas Būvvaldē.

IV. REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAS AIZLIEGUMI

25. Reklāmas stiprinājuma veids nedrīkst bojāt reklāmas nesēja konstrukcijas.

26. Elektroapgādes kabeļi, kas paredzēti Reklāmas izgaismojuma nodrošināšanai nedrīkst būt redzami ēku fasādēs.

27. Brīvi stāvošo reklāmas objektu elektroapgādi nedrīkst paredzēt ar gaisvadu palīdzību. Elektroapgāde šiem objektiem jānodrošina pa pazemes kabeļiem un jārisina vienlaikus ar attiecīgā objekta būvniecības ieceres izstrādi un jāsaskaņo Būvvaldē būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

28. Reklāmas objektus nav pieļaujams izvietot parkos, skvēros un zaļajās rekreācijas zonās (izņemot īslaicīgu informāciju par kultūras un sporta pasākumiem vai informatīvos stendus).

29. Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

30. Netiek saskaņota Reklāma objektiem, kuri tiek izmantoti neatbilstoši tā projektētajam izmantošanas veidam.

31. Aizliegts izvietot Reklāmu:

31.1. uz ekspluatācijā nenodotu ēku fasādēm;

31.2. uz kokiem un apgaismes stabiem (izņemot svētku noformējuma elementus un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, kur gadījumos, kad priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas laiks sakrīt ar svētku noformējuma izvietošanas laiku, priekšroka dodama svētku noformējuma izvietošanai).

32. Reklāma nedrīkst būt izgatavota no materiāliem, kas var apžilbināt transporta līdzekļu vadītājus, kā arī to izvietojums nedrīkst aizsegt satiksmes organizācijas ceļa zīmes, kā arī pasliktināt redzamību.

33. Aizliegts izvietot Reklāmu uz tiltiem (uz to konstrukcijām, balstiem, apgaismes stabiem), izņemto 31.2. punktā noteiktajos gadījumos.

34. Reklāmas devējam, bet ja tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kura izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums demontēt Reklāmu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām vai pēc saimnieciskās darbības veikšanas beigām attiecīgajā Reklāmas objekta izvietošanas vietā un nodrošināt reklāmas nesēja sakārtošanu.

35. Ja Reklāma apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, Reklāmas devējam, bet ja tas nav noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

V. PRIEKŠVĒLĒŠANU AĢITĀCIJAS MATERIĀLU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA

36. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami šajos noteikumu noteiktie Reklāmas izvietošanas pamatprincipi.

37. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus pieļaujams izvietot uz ielu apgaismojuma stabiem, kā arī pilsētas vēsturiskā centra zonā, ja priekšvēlēšanu aģitācija nesakrīt ar pilsētas vai novada svētku rīkošanas periodu.

VI. AFIŠU STABU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

38. Uz afišu stabiem izvietojamās Reklāmas nav jāsaskaņo Būvvaldē.

39. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas, plakātus un paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kā arī priekšvēlēšanu materiālus ne lielākus par A1 izmēru.

40. Afišas vai citus informatīvos materiālus to izvietotājs noņem un afišas staba laukumu attīra trīs dienu laikā pēc informācijas noilguma.

41. Afišas vai citus informatīvos materiālus pie afišu stabiem aizliegts piestiprināt ar skavām.

VII. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

42. Būvvalde izskata jautājumu par Reklāmas demontāžu, kas veicama sekojošos gadījumos:

42.1. ja Reklāma tiek izvietota bez Būvvaldes izsniegtas atļaujas;

42.2. ja Reklāma netiek uzturēta labā tehniskā un vizuālā stāvoklī;

42.3. ja beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņš un 30 (trīsdesmit) dienu laikā tā nav demontēta vai atļauja pagarināta;

42.4. ja Reklāma uzstādīta neatbilstoši izsniegtajai atļaujai;

42.5. ja notiek uzņēmējdarbības likvidācija attiecīgajā adresē un attiecīgā Reklāma vairs nav aktuāla.

43. Noteikumu izpildi kontrolēt un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgi:

43.1. Saldus novada pašvaldības policija;

43.2. Saldus novada būvvaldes būvinspektors.

44. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Saldus novada domes administratīvā komisija.

45. Par patvaļīgu, reklāmnesēju, izkārtņu vai sludinājumu izvietošanu – piemēro naudas sodu fiziskajai personai no trīs līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

46. Reklāmnesēju vai izkārtņu uzstādīšanas un lietošanas noteikumu pārkāpumi:

46.1. par reklāmnesēju vai izkārtņu uzstādīšanu neatbilstoši saskaņotajam uzstādīšanas projektam – fiziskajai un juridiskajai personai piemēro naudas sodu no septiņām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām;

46.2. par reklāmnesēju vai izkārtņu neuzturēšanu pienācīgā vizuālā un tehniskā kārtībā – fiziskajai un juridiskajai personai piemēro naudas sodu līdz septiņām naudas soda vienībām;

46.3. par reklāmnesēju vai izkārtņu tādu izvietojumu, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām;

46.4. par reklāmnesēju vai izkārtņu nenovākšanu trīs dienu laikā pēc reklamējamā pasākuma beigām fiziskajai un juridiskajai personai piemēro naudas sodu līdz trīs naudas soda vienībām;

46.5. par reklāmnesēju vai izkārtņu nenovākšanu trīsdesmit dienu laikā pēc reklamējamā uzņēmuma reorganizācijas, likvidācijas, nosaukuma maiņas u.tml. fiziskajai un juridiskajai personai piemēro naudas sodu no trīs līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.";

47. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no noteikumu pildīšanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar šiem Noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

48. Būvvalde, konstatējot šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu veikt noteiktas darbības šo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai.

49. Administratīvajā aktā minēto norādījumu neievērošanas gadījumā, pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus Reklāmas demontāžai, izdevumus par Reklāmas demontāžu piestādot Reklāmas devējam, bet ja tas nav noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

50. Būvvaldes izdoto administratīvo aktu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Saldus novada pašvaldības administratīvo strīdu izskatīšanas komisijā.

VIII. NODEVA PAR REKLĀMAS SASKAŅOŠANU

51. Par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu maksājama pašvaldības nodeva:

51.1. fiziskām personām – 21 euro plus PVN;

51.2. juridiskām personām – 35 euro plus PVN.

52. Nodeva maksājama pirms attiecīgā saskaņojuma dokumenta saņemšanas, veicot bezskaidras naudas norēķinu pašvaldības norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē saskaņā ar izsniegto rēķinu.

53. No nodevas ir atbrīvotas Saldus novada pašvaldības struktūrvienības, pašvaldības iestādes, aģentūras un pašvaldības komercsabiedrības, kā arī privātas fiziskas vai juridiskas personas par tādas izkārtnes izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi).

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

54. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

55. Atzīt par spēku zaudējušiem 2015. gada 27. augusta Saldus novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 26 "Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saldus novadā".

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

 

Paskaidrojuma raksts
Saldus novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 58 "Par reklāmu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saldus novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši 30.10.2012. MK noteikumiem Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērtas pret publisku vietu" 45. punktam, pašvaldība ir tiesīga noteikt saistošajos noteikumos kārtību, kādā veicama reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas uzraudzība un kontrole.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 45. punktu.

Saistoši noteikumi paredz reklāmas vai reklāmas objektu un citu informatīvo materiālu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, izvietošanas ierobežojumus nosacījumus, afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību, kā arī Reklāmas apsaimniekošanas un demontāžas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām. Noteikumi paredz administratīvās atbildības iestāšanos par šo noteikumu neievērošanu.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Saldus novada būvvalde. Saistošie noteikumi paredz, ka noteikumu izpildi kontrolēt, fiksēt saistošo noteikumu pārkāpumus, sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus tiesīgi

Saldus novada būvvaldes būvinspektori un Saldus novada pašvaldības policijas darbinieki.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Neattiecas.
4. Informācija par plānoto projekta

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu regulējums attiecas uz personām, kas vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu Saldus novada administratīvajā teritorijā.
5. Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonām Noteikumi izskatīti Attīstības un vides aizsardzības komisijā un atbalstīti Teritoriālajā komitejā.

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!