• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Saeima

Likumi

OP 2023/247.1

Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam
Likums

OP 2023/247.2

Grozījumi Augstskolu likumā
Likums

OP 2023/247.3

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Likums

OP 2023/247.4

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā
Likums

OP 2023/247.5

Grozījumi Enerģētikas likumā
Likums

OP 2023/247.6

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
Likums

OP 2023/247.7

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
Likums

OP 2023/247.8

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Likums

OP 2023/247.9

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"
Likums

OP 2023/247.10

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"
Likums

OP 2023/247.11

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
Likums

OP 2023/247.12

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Likums

OP 2023/247.13

Grozījumi Sporta likumā
Likums

OP 2023/247.14

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā
Likums

OP 2023/247.15

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā
Likums

OP 2023/247.16

Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā
Likums

OP 2023/247.17

Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā
Likums

OP 2023/247.18

Grozījums likumā "Par valsts pensijām"
Likums

OP 2023/247.19

Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Likums

OP 2023/247.20

Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Likums

OP 2023/247.21

Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
Likums

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2023/247.23

Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 762

OP 2023/247.24

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 763

OP 2023/247.25

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 864 "Kārtība, kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 764

OP 2023/247.26

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 765

OP 2023/247.27

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 766

OP 2023/247.28

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 217 "E-lietas platformas datu apstrādes noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 767

OP 2023/247.29

Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses
Ministru kabineta noteikumi Nr. 769

OP 2023/247.30

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 770

OP 2023/247.31

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. novembra noteikumos Nr. 769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 771

OP 2023/247.32

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 772

OP 2023/247.33

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 773

OP 2023/247.34

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 774

OP 2023/247.35

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1070 "Kārtība, kādā persona sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 775

OP 2023/247.36

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās, to teritoriju labiekārtošanai un daudzdzīvokļu mājām noteikto atsavināmo zemju izpirkšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 776

OP 2023/247.37

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 777

OP 2023/247.38

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 778

OP 2023/247.39

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 779

OP 2023/247.40

Bērnu aizsardzības centra nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 784

OP 2023/247.41

Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 786

OP 2023/247.42

Par Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 787

OP 2023/247.43

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 788

OP 2023/247.44

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 789

OP 2023/247.45

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 790

OP 2023/247.46

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.1. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 791

OP 2023/247.47

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 792

OP 2023/247.48

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 793

OP 2023/247.49

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 797

OP 2023/247.50

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumos Nr. 436 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 798

OP 2023/247.51

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 928 "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 799

OP 2023/247.52

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 800

OP 2023/247.53

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 801

OP 2023/247.54

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.6. pasākuma "Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t. sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 803

OP 2023/247.55

Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 804

OP 2023/247.56

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 805

OP 2023/247.57

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1608 "Noteikumi par pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 806

OP 2023/247.58

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.7. pasākuma "Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 807

OP 2023/247.59

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 64 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 808

OP 2023/247.60

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 809

OP 2023/247.61

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.5. pasākuma "Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 810

OP 2023/247.62

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.8. pasākuma "Doktorantūras granti" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 811

OP 2023/247.63

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 425 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 897

OP 2023/247.64

Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. martam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 898

OP 2023/247.65

Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Garozas ielā 31, Jelgavā, pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 900

OP 2023/247.66

Par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības ielā 16 un Brīvības ielā 16A, Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 901

OP 2023/247.67

Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 903

OP 2023/247.68

Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2023
Ministru kabineta rīkojums Nr. 904

OP 2023/247.69

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 920
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!