• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Saeima
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Saeimas pieņemtos un Valsts prezidenta izsludinātos likumus. Likumi stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Saeimas pieņemtos vispārējas nozīmes lēmumus. Lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī;
  • Saeimas sēžu stenogrammas un rakstveidā sniegtās atbildes uz deputātu jautājumiem;
  • Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju galaziņojumus.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2023. gada 8. decembra likums "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.12.2023., Nr. 247 https://www.vestnesis.lv/op/2023/247.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likums

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

Vēl šajā numurā

21.12.2023., Nr. 247

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 08.12.2023.

OP numurs: 2023/247.14

2023/247.14
RĪKI

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā

Izdarīt Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 31. nr.; 2018, 128. nr.; 2019, 124. nr.; 2021, 200. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izslēgt 3. punktu;

papildināt 4. punktu pēc vārdiem "attiecībā uz kuru noteiktas" ar vārdiem "vai uz kuru attiecināmas";

izslēgt 5. punktu.

2. Papildināt 2. panta pirmo daļu pēc vārdiem "Eiropas Savienības" ar vārdu "dalībvalsts".

3. 4. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "Starptautisko un";

izslēgt ievaddaļā vārdus "ieviest vai" un "starptautiskās vai".

4. Izslēgt 9. pantā vārdus "starptautiskajās vai".

5. 10. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja starptautiskās vai nacionālās sankcijas paredz noteiktus izņēmuma gadījumus sankciju izpildē, Finanšu izlūkošanas dienests pēc pamatota rakstveida iesnieguma, ko iesniedzis sankciju subjekts vai persona, kas vēlas veikt darbības, uz kurām attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, var pieņemt lēmumu par šādu izņēmumu piemērošanu, izņemot šā panta 1.1, 1.2 un 1.3 daļā minētos gadījumus. Rakstveida iesnieguma iesniedzējam ir pienākums iesniegumā norādīt izņēmuma piemērošanas nepieciešamību un juridisko pamatojumu un iesniegumam pievienot izņēmuma piemērošanu pamatojošus dokumentus un informāciju.";

papildināt pantu ar 1.1, 1.2, 1.3 un 1.4 daļu šādā redakcijā:

"(11) Rakstveida iesniegumus attiecībā uz darbībām ar precēm, kuru apriti regulē Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums, un ar humāniem apsvērumiem saistītiem izņēmuma gadījumiem izskata un lēmumu pieņem Ārlietu ministrija.

(12) Lēmumu par sankciju izņēmumiem ārkārtas situācijās aviācijas jomā pieņem Civilās aviācijas aģentūra. Lēmumu par ārkārtas situācijām kuģošanas jomā pieņem ostas kapteinis.

(13) Īpašos ar nacionālo drošību saistītos jautājumos lēmumu par starptautisko vai nacionālo sankciju izņēmumu piemērošanu pieņem Ministru kabinets. Priekšlikumu par sankciju izņēmumu iesniedz ārlietu ministrs, pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta ierosinājumu. Ministru kabinets lēmumu pieņem triju mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, Ministru kabinets to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam.

(14) Ministru kabineta lēmumu par sankciju izņēmumu piemērošanu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa triju tiesnešu sastāvā lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieprasīt lēmuma pieņemšanai par izņēmumu piemērošanu starptautisko vai nacionālo sankciju izpildē nepieciešamo informāciju no iesnieguma iesniedzēja, jebkuras publiskas personas institūcijas atbilstoši tās kompetencei, privātpersonām un šajā likumā noteikto uzraudzības institūciju uzraudzībā esošajiem subjektiem. Informāciju sniedz septiņu darbdienu laikā vai, ja pieprasījumā norādīta steidzamība, — triju darbdienu laikā no informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Finanšu izlūkošanas dienesta lēmumu par izņēmumu piemērošanu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniekam. Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt trešajā daļā vārdu "civiltiesiskie";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finanšu izlūkošanas dienests var ļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai arī darīt tos pieejamus, ja attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai segtu sankciju subjektu pamatvajadzības. Ministru kabinets nosaka sankciju subjektu pamatvajadzību segšanai nepieciešamo izdevumu noteikšanas principus."

6. 11. pantā:

aizstāt visā pantā vārdu "kompetentajām" ar vārdiem un skaitli "Finanšu izlūkošanas dienestam un šā likuma 13. pantā minētajām uzraudzības";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "Ar Ministru kabineta noteikumiem noteiktās" ar vārdu "nacionālās";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "vispārēju" ar vārdiem "starptautisko vai nacionālo";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets nosaka finanšu tirgus dalībniekiem kritērijus, pēc kādiem noteikt Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras būtiski ietekmē finanšu tirgus dalībnieku vai finanšu tirgus intereses.

(7) Ministru kabinets nosaka finanšu tirgus dalībniekiem prasības attiecībā uz sankciju piemērošanu, ja šie ierobežojumi izriet no tādām Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kuru ievērošana būtiski ietekmē finanšu tirgus dalībnieku vai finanšu tirgus intereses."

7. Papildināt 11.1 panta pirmo, otro un piekto daļu, 11.2 un 11.3 pantu pēc vārdiem "būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības" ar vārdu "dalībvalsts".

8. 12. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punktā vārdu "ieviešanu" ar vārdu "izpildi" un vārdus "kompetentā institūcija piemērojusi" — ar vārdiem "institūcijas piemērojušas";

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdu "kompetentās" ar vārdiem un skaitli "Finanšu izlūkošanas dienestu un šā likuma 13. pantā minētās uzraudzības"; 

papildināt pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Finanšu izlūkošanas dienestu par šā likuma 10. panta 1.1 daļā minēto izņēmumu piemērošanu.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finanšu izlūkošanas dienests un šā likuma 13. pantā minētās uzraudzības institūcijas pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma informē to par sankciju izpildi un uzraudzību, ciktāl attiecīgā informācija ir iegūta, izpildot šā likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības. Finanšu izlūkošanas dienests un Ārlietu ministrija regulāri apmainās ar informāciju par sankciju izpildi.";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Finanšu izlūkošanas dienests informē Ārlietu ministriju par šā likuma 10. panta pirmajā daļā minēto izņēmumu piemērošanu.

(22) Lai Ārlietu ministrija varētu izpildīt savas saistības pret starptautiskajām organizācijām attiecībā uz to noteiktajām sankcijām, kas tiek piemērotas Latvijā, Finanšu izlūkošanas dienests pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma sniedz tā rīcībā esošo informāciju (tai skaitā par privātpersonām), kas nepieciešama starptautisko un nacionālo sankciju noteikšanai vai kas ir saistīta ar starptautisko sankciju izpildi, ciktāl attiecīgā informācija ir iegūta, izpildot šā likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības. Informāciju pēc minētā pieprasījuma sniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "saziņā" ar vārdiem "par sankciju noteikšanu Latvijā, tai skaitā par saziņu" un izslēgt vārdus "par sankciju noteikšanu, ieviešanu un izņēmumu piemērošanu Latvijā";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Finanšu izlūkošanas dienests atbilstoši savai kompetencei sazinās ar ārvalstu kompetentajām institūcijām un starptautiskajām organizācijām.

(5) Ikvienai personai ir pienākums nekavējoties informēt Finanšu izlūkošanas dienestu par starptautisko un nacionālo sankciju izpildi, tai skaitā par jebkādu līdzekļu iesaldēšanu, tiklīdz tā veikta."

9. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Finanšu izlūkošanas dienesta kompetence

(1) Finanšu izlūkošanas dienests ir kompetentā institūcija starptautisko un nacionālo sankciju izpildes jautājumos tiktāl, ciktāl normatīvie akti nenosaka citādi.

(2) Finanšu izlūkošanas dienests ir kompetentā institūcija cīņā pret starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajam.

(3) Finanšu izlūkošanas dienests analizē starptautisko un nacionālo sankciju jomu regulējošus normatīvos aktus un, ja nepieciešams, sniedz Ārlietu ministrijai priekšlikumus šo normatīvo aktu pilnveidošanai.

(4) Finanšu izlūkošanas dienests pieņem šā likuma 2. panta otrajā daļā noteiktajām personām saistošus lēmumus par starptautisko un nacionālo sankciju izpildi, ja tā rīcībā ir informācija par personas pienākumu izpildīt sankcijas, bet sankcijas nav izpildītas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

(5) Ja tiek atceltas pret personu noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai mainās sankciju subjekta īpašumtiesības vai kontrole, bet līdzekļi un saimnieciskie resursi nav atbrīvoti, Finanšu izlūkošanas dienestam ir tiesības lemt par līdzekļu un saimniecisko resursu atbrīvošanu no iesaldēšanas pēc savas iniciatīvas vai pēc personas iesnieguma saņemšanas.

(6) Finanšu izlūkošanas dienests savā tīmekļvietnē publicē informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem finanšu līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā, kā arī informāciju par starptautisko un nacionālo sankciju subjektiem.

(7) Finanšu izlūkošanas dienests organizē informatīvus pasākumus un apmācību par sankciju izpildes jautājumiem."

10. 13. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"13. pants. Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes uzraudzības institūcijas";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Kompetentās" ar vārdu "Uzraudzības";

aizstāt otrajā daļā vārdus "kā kompetentā institūcija ir atbildīga par to" ar vārdu "uzrauga";

izslēgt trešo daļu;

izslēgt ceturtās daļas ievaddaļā, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 un piektajā daļā vārdus "kā kompetentā institūcija";

izteikt ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) uzrauga starptautiskajās, nacionālajās un finanšu tirgus dalībnieku vai finanšu tirgus būtiski ietekmējošās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijās paredzēto ierobežojumu izpildi attiecībā uz finanšu tirgus dalībniekiem, kuriem šis likums nenosaka citu uzraudzības institūciju;";

izslēgt ceturtās daļas 2., 4. un 5. punktu;

izslēgt 4.1 daļu;

izteikt 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(42) Valsts ieņēmumu dienests uzrauga starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteikto ierobežojumu izpildi attiecībā uz tādām personām, kuras tas uzrauga saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.";

izslēgt 4.3 daļā vārdus "finanšu un civiltiesiskos";

papildināt pantu ar 4.10 daļu šādā redakcijā:

"(410) Maksātnespējas kontroles dienests:

1) uzrauga starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteikto ierobežojumu izpildi maksātnespējas procesa administratoru darbā;

2) izstrādā vadlīnijas, kurās noteikts pasākumu kopums, ko maksātnespējas procesa administrators veic šā likuma prasību izpildes nodrošināšanai.";

aizstāt sestajā daļā vārdu "kompetentās" ar vārdu "uzraudzības".

11. Aizstāt visā 13.1 pantā vārdus "inspekcijas un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes" ar vārdiem "inspekcijas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Maksātnespējas kontroles dienesta".

12. 13.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "inspekcija un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde" ar vārdiem "inspekcija, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Maksātnespējas kontroles dienests";

aizstāt otrajā daļā vārdu "kompetentās" ar vārdu "uzraudzības";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Latvijas Bankas lēmumus par administratīvo sankciju piemērošanu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesa triju tiesnešu sastāvā lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību. Citu šā panta pirmajā daļā minēto uzraudzības institūciju lēmumus par administratīvo sankciju piemērošanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma par administratīvo sankciju piemērošanu (izņemot soda naudas uzlikšanu) pārsūdzēšana neaptur šā lēmuma darbību.";

aizstāt sestajā daļā un septītās daļas ievaddaļā vārdus "kompetentā institūcija" ar vārdiem "šā panta pirmajā daļā minētās uzraudzības institūcijas";

aizstāt septītās daļas 4. punktā vārdu "kompetentās" ar vārdu "uzraudzības".

13. Aizstāt visā 13.4 pantā vārdu "kompetentā" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 13. pantā minētā uzraudzības".

14. 13.5 panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem "būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības" ar vārdu "dalībvalsts";

aizstāt vārdus "un kompetentajām institūcijām" ar vārdiem un skaitli "Finanšu izlūkošanas dienestam un šā likuma 13. pantā minētajām uzraudzības institūcijām".

15. 15. panta pirmajā daļā:

izslēgt vārdus "likumā noteiktajā kārtībā";

papildināt daļu ar jaunu otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa triju tiesnešu sastāvā lietu izskata kā pirmās instances tiesa. Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību."

16. Izslēgt 16. panta pirmajā daļā vārdu "kompetento".

17. 17. pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdu "Kompetento" ar vārdiem "Šā likuma 13. pantā minēto uzraudzības";

izslēgt 1. punktā vārdus "un informēt par to attiecīgo kompetento institūciju".

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Latvijas Banka līdz 2024. gada 1. aprīlim izdod noteikumus, kuros noteiktas šā likuma 13. panta ceturtās daļas 3. punktā minētās prasības. Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotās atļaujas finanšu darījumu izpildei ir spēkā līdz brīdim, kad Latvijas Banka tās atceļ, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim."

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2023. gada 8. decembrī.

Valsts prezidents E. Rinkēvičs

Rīgā 2023. gada 21.  decembrī

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!