• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/195.6

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 609

OP 2022/195.7

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 610

OP 2022/195.8

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 611

OP 2022/195.9

Tīkla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējuma un ceļu drošības inspekcijas veikšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 613

OP 2022/195.10

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 614

OP 2022/195.11

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 615

OP 2022/195.12

Elektronisko sakaru komersantam pieprasīto noslodzes datu nodošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 616

OP 2022/195.13

Noteikumi par kārtību, kādā tiek sniegts ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūts programmas finansējums, kā arī par sniedzamās informācijas apjomu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 618

OP 2022/195.14

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 619

OP 2022/195.15

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 620

OP 2022/195.16

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 342 "Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 621

OP 2022/195.17

Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 673

OP 2022/195.18

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 674

OP 2022/195.19

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 675

OP 2022/195.20

Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" peļņas daļu par 2021. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 676

OP 2022/195.21

Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "Briežuciems–Baltinava" Briežuciema pagastā, Balvu novadā, un "Briežuciems–Baltinava" Baltinavas pagastā, Balvu novadā, nodošanu Balvu novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 677

OP 2022/195.22

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 678

OP 2022/195.23

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Gustava Zemgala gatvē 80–150A, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 679

OP 2022/195.24

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 680

OP 2022/195.25

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 681

OP 2022/195.26

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 682

OP 2022/195.27

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 684

OP 2022/195.28

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 685
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!