• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2022/59.3

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 250 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 180

OP 2022/59.4

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 181

OP 2022/59.5

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 360 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 182

OP 2022/59.6

Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 183

OP 2022/59.7

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 184

OP 2022/59.8

Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos
Ministru kabineta noteikumi Nr. 185

OP 2022/59.9

Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 186

OP 2022/59.10

Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 187

OP 2022/59.11

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 188

OP 2022/59.12

Noteikumi par to komersantu piekļuvi Atvieglojumu vienotajai informācijas sistēmai, kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 189

OP 2022/59.13

Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi""
Ministru kabineta noteikumi Nr. 190

OP 2022/59.14

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 191

OP 2022/59.15

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 192

OP 2022/59.16

Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2022. un 2023. gadam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 194

OP 2022/59.17

Par valsts nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, nodošanu Latvijas Mākslas akadēmijas īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 195

OP 2022/59.18

Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 105", Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 196

OP 2022/59.19

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 198

OP 2022/59.20

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 199

OP 2022/59.21

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 203

OP 2022/59.22

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 204

OP 2022/59.23

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 205

OP 2022/59.24

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 206

OP 2022/59.25

Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 207

OP 2022/59.26

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumā Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 208

OP 2022/59.27

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 209

OP 2022/59.28

Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 210
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!