• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši vairāki oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu šos laidienus, spiediet šeit: Nr. 249A, Nr. 249B

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2021/249.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 845

OP 2021/249.4

Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas
Ministru kabineta noteikumi Nr. 885

OP 2021/249.5

Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 888

OP 2021/249.6

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 889

OP 2021/249.7

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 892

OP 2021/249.8

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 893

OP 2021/249.9

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 896

OP 2021/249.10

Par vienošanās projektu grozījumiem 2018. gada 10. decembra deleģēšanas līgumā starp Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 964

OP 2021/249.11

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 965

OP 2021/249.12

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. septembra rīkojumā Nr. 484 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 966

OP 2021/249.13

Par valsts nekustamā īpašuma "Jaundurbe" Smārdes pagastā, Engures novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 967

OP 2021/249.14

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 968

OP 2021/249.15

Par valsts nekustamā īpašuma "Lielbliešķi" Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 969

OP 2021/249.16

Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 970

OP 2021/249.17

Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, valstij piederošo 3/8 domājamo daļu atsavināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 971

OP 2021/249.18

Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Arēna Rīga"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 972

OP 2021/249.19

Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Matīšu ceļš" Ainažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 973

OP 2021/249.20

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 19A-38, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 974

OP 2021/249.21

Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ķirši-Mežvidi" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 975

OP 2021/249.22

Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 976

OP 2021/249.23

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 442 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 977

OP 2021/249.24

Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2022. gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 978

OP 2021/249.25

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 979

OP 2021/249.26

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 981

OP 2021/249.27

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ukrainas nevalstiskajai organizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 982

OP 2021/249.28

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 983

OP 2021/249.29

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 984

OP 2021/249.30

Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 985

OP 2021/249.31

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 986

OP 2021/249.32

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 987

OP 2021/249.33

Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. martam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 988

OP 2021/249.34

Par Raivi Kronbergu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 989

OP 2021/249.35

Par Mihailu Papsujeviču
Ministru kabineta rīkojums Nr. 990

OP 2021/249.36

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņu par 2020. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 991

OP 2021/249.37

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 993

OP 2021/249.38

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 994

OP 2021/249.39

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 995

OP 2021/249.40

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 996

OP 2021/249.41

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 997

OP 2021/249.42

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 998
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!