• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.12.2021., Nr. 249 https://www.vestnesis.lv/op/2021/249.50

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

27.12.2021., Nr. 249

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 16

Pieņemts: 28.10.2021.

OP numurs: 2021/249.50

2021/249.50
RĪKI

Valmieras novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16

Valmierā 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 14, 29. §)

Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

Precizēti ar Valmieras novada pašvaldības domes 13.12.2021.
lēmumu Nr. 560 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 17, 6. §)

I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā, un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā.  

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

2. Persona, kura ierosina veikt koku ciršanu ārpus meža Valmieras novada administratīvajā teritorijā, iesniedz Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) rakstveida iesniegumu, kuram pievienota zemesgabala robežu plāna kopija ar norādītu koku atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka iesniegumam papildus pievienojams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu vai mājas padomes priekšsēdētāja iesniegums.  

3. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības domes izveidota Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). 

4. Pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas Komisija izvērtē īpašuma piederību apliecinošus dokumentus, veic koka apsekošanu dabā, uzmērīšanu un izvērtē iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam iesniegt būveksperta slēdzienu, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību, kā arī citus koku ciršanas nepieciešamību pamatojošus dokumentus.

5. Ja jaunas būvniecības būvprojekta izstrāde paredz koku ciršanu, kam, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", nepieciešama pašvaldības izsniegta koku ciršanas atļauja, būvprojekta saskaņošana ir iespējama, ja par koku ciršanas ieceri ir saņemts pozitīvs Komisijas lēmums.

6. Komisijas lēmums, ar kuru saskaņota koka ciršana, vienlaikus ir koku ciršanas atļauja, kas ir derīga vienu gadu no paziņošanas brīža. Ja koka ciršana ir saistīta ar būvniecību un Komisijas lēmuma derīguma termiņa laikā ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte, tad Komisijas lēmums par atļauju koka nociršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esošā būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte. 

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

7. Publiskās apspriešanas procedūru rīko šādos sabiedrībai nozīmīgos gadījumos:

7.1. pilsētu teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;

7.2. parkā un alejā (arī tad, ja tā atrodas ielu zemes nodalījuma joslā); 

7.3. atbilstoši Pašvaldības teritorijas plānojumam teritorijā, kur ir jāizstrādā detālplānojums; 

7.4. teritorijā, kurā paredzēta ēkas (būves) vai tās ieceres publiskā apspriešana. 

8. Publisko apspriešanu organizē Komisija. 

9. Komisijas paziņojumu par publisko apspriešanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (vietnē www.vestnesis.lv), Pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv, kā arī izvieto informāciju Pašvaldības administrācijas ēkā un Pašvaldības apvienību pārvalžu ēkās. Iesniegumi un ierosinājumi jāiesniedz Komisijas publikācijā norādītajā termiņā un vietā. 

10. Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu norāda publikācijas paziņojumā. 

11. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10 darba dienām. 

12. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. 

13. Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes šo noteikumu 7. punktā minētajos gadījumos pieņem Komisija pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas. 

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētas vai ciema teritorijā aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

14. Personai Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" III daļā noteiktajā kārtībā pirms koka ciršanas pilsētas vai ciema teritorijā uzsākšanas ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koka ciršanu (turpmāk – zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas: 

Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur 

Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (summa, kas netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli). 

KD – koka diametra koeficients. 

KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas. 

KI – koka ciršanas iemesla koeficients. 

KA – apdzīvotas vietas koeficients. 

KV – koka atrašanās vietas koeficients. 

PK – pašvaldības koeficients: 

0,1 – sēklaudzis (meženis) vai atvases neapbūvētā zemes vienībā, kas traucē šīs zemes vienības turpmāko plānoto izmantošanu;

0,2 – kalstošs koks ar izteiktām kalšanas pazīmēm (nokaltuši zari, samazināts lapojums vairāk nekā par 50 %), ja kokam nav konstatēta mehāniska vai ķīmiska bojāšana vai citāda veida bojāšanas pazīmes, kas varētu būt iemesls koka kalšanai; 

1,0 – citi gadījumi. 

15. Noteikumu 14. punktā lietotie koeficienti KD, KS , KI, KA un Kir nosakāmi saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumu. 

16. Zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķina Komisija un tās apmērs un nomaksas kārtība tiek noteikti Komisijas lēmumā par atļauju koka ciršanai. 

17. Komisijai ir tiesības zaudējumus par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koka ciršanu aizstāt ar pienākumu zemes vienībā, kurā atrodas ciršanai pieteiktais koks, veikt koku stādījumu, iestādot koku stādus atbilstoši zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķinātajai summai, par stādāmo koku sugu vienojoties ar Komisiju, un nodrošināt šo koku turpmāku augšanu. 

18. Par patvaļīgu koku ciršanu Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību, saskaņā ar Noteikumu 16. punktu, un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, viena mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kura veikusi patvaļīgu koku ciršanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. 

19. Ja ārējas (ķīmiskas vai mehāniskas, saimnieciskās darbības, būvniecības, neprofesionālas kopšanas u.tml.) iedarbības rezultātā koks daļēji vai pilnībā zaudējis augtspēju, Komisija nosaka zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Noteikumu 16. punktu un uzliek par pienākumu personai, kura veikusi koka bojāšanu, viena mēneša laikā no Komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas samaksāt zaudējumu atlīdzību. Ja nav noskaidrota persona, kas veikusi koka bojāšanu, pienākums segt zaudējumu atlīdzību ir zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam. 

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

20. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

VI. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušu:

21.1. Valmieras pilsētas pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 182 "Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā";

21.2. Beverīnas novada pašvaldības 2020. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 10/2020 "Par koku ciršanu ārpus meža Beverīnas novadā";

21.3. Burtnieku novada pašvaldības 2016. gada 20. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 8/2016 "Par koku ciršanu ārpus meža Burtnieku novadā";

21.4. Kocēnu novada domes 2013. gada 6. februāra saistošos noteikumus Nr. 6/2013 "Par koku ciršanu ārpus meža Kocēnu novadā";

21.5. Mazsalacas novada pašvaldības 2012. gada 19. decembra saistošos noteikumus Nr. 22 "Par koku ciršanu ārpus meža zemes Mazsalacas novadā";

21.6. Strenču novada domes 2013. gada 20. marta saistošos noteikumus Nr. 6/2013 "Par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijas".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 "Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punkts uzliek par pienākumu pašvaldībai izdot saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu. Meža likuma 8. panta otrā daļa uzliek par pienākumu pašvaldībai noteikt zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību koku ciršanai ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijā. Ņemot vērā, ka Valmieras novada pašvaldībā apvienotas astoņas pašvaldības, ir nepieciešama to līdzšinējo saistošo noteikumu konsolidēšana vienos saistošajos noteikumos.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību; sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu; publiskās apspriešanas procedūras kārtību; kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu, cērtot kokus ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu, cērtot kokus ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijā, tiks ieskaitīta Valmieras novada pašvaldības pamatbudžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu persona var vērsties Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienībā "Dabas resursu pārvaldības nodaļa".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!