• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2021/159.1

Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam
Ministru kabineta noteikumi Nr. 548

OP 2021/159.2

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 40 "Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevu apmērs un maksāšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 549

OP 2021/159.3

Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 550

OP 2021/159.4

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 551

OP 2021/159.5

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumos Nr. 639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 552

OP 2021/159.6

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 456 "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 553

OP 2021/159.7

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 554

OP 2021/159.8

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru
Ministru kabineta noteikumi Nr. 555

OP 2021/159.9

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 556

OP 2021/159.10

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 557

OP 2021/159.11

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 558

OP 2021/159.12

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 559

OP 2021/159.13

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra noteikumos Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 560

OP 2021/159.14

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 561

OP 2021/159.15

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 562

OP 2021/159.16

Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 563

OP 2021/159.17

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 564

OP 2021/159.18

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 565

OP 2021/159.19

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 563

OP 2021/159.20

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 564

OP 2021/159.21

Par Aizsardzības ministrijas atbalsta finansējuma piešķiršanu maģistra līmenī studējošajiem lietišķās pētniecības jomā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 565

OP 2021/159.22

Par Valsts robežsardzes koledžas mācību poligona "Janapole" Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, infrastruktūras uzlabošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 566

OP 2021/159.23

Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Valmieras novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 567

OP 2021/159.24

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 568

OP 2021/159.25

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 569

OP 2021/159.26

Par valsts nekustamā īpašuma Karlīnes ielā 38, Ventspilī, nodošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 570

OP 2021/159.27

Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 113, Rīgā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 571

OP 2021/159.28

Par nekustamā īpašuma "Aizstrautnieki" Dobeles pagastā, Dobeles novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele–Lestene–Tukums pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 572

OP 2021/159.29

Par nekustamā īpašuma "Zastavnieki" Stradu pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 573

OP 2021/159.30

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 574

OP 2021/159.31

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lēņu ielā 5, Liepājā, nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 575

OP 2021/159.32

Par kandidatūru Eiropas Revīzijas palātas locekļa amatam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 576

OP 2021/159.33

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 580

OP 2021/159.34

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 581

OP 2021/159.35

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 582

OP 2021/159.36

Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 453 "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 583

OP 2021/159.37

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 584

OP 2021/159.38

Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 11 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 585

OP 2021/159.39

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 586
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!