• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 107A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2021/107.5

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 342

OP 2021/107.6

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 343

OP 2021/107.7

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 96 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 344

OP 2021/107.8

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 345

OP 2021/107.9

Noteikumi par nacionālo standartizācijas institūciju
Ministru kabineta noteikumi Nr. 346

OP 2021/107.10

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 348

OP 2021/107.11

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 349

OP 2021/107.12

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 350

OP 2021/107.13

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 351

OP 2021/107.14

Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 352

OP 2021/107.15

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumos Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 355

OP 2021/107.16

Par nekustamo īpašumu Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 367

OP 2021/107.17

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 368

OP 2021/107.18

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 369

OP 2021/107.19

Par apropriācijas pārdali
Ministru kabineta rīkojums Nr. 370

OP 2021/107.20

Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju
Ministru kabineta rīkojums Nr. 371

OP 2021/107.21

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zemgales ielā 15–4, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 372

OP 2021/107.22

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 373

OP 2021/107.23

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Vārkavas novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 374

OP 2021/107.24

Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Skaidrāji Imaki" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 375

OP 2021/107.25

Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Līdumu trase" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 376

OP 2021/107.26

Par Talsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Baznīcas ceļš", "Kaļķu–Struņķu ceļš", "Meža ceļš" un "Vidusupes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 377

OP 2021/107.27

Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kungadruvas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 378

OP 2021/107.28

Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "V879–Siliņi" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 379

OP 2021/107.29

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvara 2007.–2013. gadam darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksātā finansējuma
Ministru kabineta rīkojums Nr. 380

OP 2021/107.30

Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums
Ministru kabineta rīkojums Nr. 381

OP 2021/107.31

Par valsts nekustamā īpašuma "Īves" Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 382

OP 2021/107.32

Par termiņa pagarināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka amatā ģenerālim O. Āboliņam
Ministru kabineta rīkojums Nr. 383

OP 2021/107.33

Par valsts nekustamā īpašuma "Jaunsekši 1" Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 384

OP 2021/107.34

Par valsts nekustamā īpašuma Kaunatas ielā 50, Rēzeknē, pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 385

OP 2021/107.35

Par nekustamā īpašuma "Ogreslīči" Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P79 Koknese–Ērgļi pārbūves projekta īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 386

OP 2021/107.36

Par valstij piederošo nekustamo īpašumu Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 387

OP 2021/107.37

Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 388

OP 2021/107.38

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 389

OP 2021/107.39

Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums
Ministru kabineta rīkojums Nr. 390
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!