• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi  Protokoli

OP 2020/242.1

Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības
Ministru kabineta noteikumi Nr. 730

OP 2020/242.2

Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 731

OP 2020/242.3

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 732

OP 2020/242.4

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 733

OP 2020/242.5

Rīgas Stila un modes tehnikuma nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 734

OP 2020/242.6

Daugavpils būvniecības tehnikuma nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr. 735

OP 2020/242.7

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 736

OP 2020/242.8

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 737

OP 2020/242.9

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 738

OP 2020/242.10

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 739

OP 2020/242.11

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 7. februāra noteikumos Nr. 98 "Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 740

OP 2020/242.12

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 741

OP 2020/242.13

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 742

OP 2020/242.14

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 743

OP 2020/242.15

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 744

OP 2020/242.16

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 745

OP 2020/242.17

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 746

OP 2020/242.18

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 33 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 747

OP 2020/242.19

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 748

OP 2020/242.20

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2021. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 749

OP 2020/242.21

Kārtība, kādā 2021. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim
Ministru kabineta noteikumi Nr. 750

OP 2020/242.22

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 751

OP 2020/242.23

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 752

OP 2020/242.24

Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. jūnija rīkojumā Nr. 334 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 759

OP 2020/242.25

Par iemaksām ANO Palīdzības un darba aģentūrā Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos
Ministru kabineta rīkojums Nr. 760

OP 2020/242.26

Par Rīcības plānu pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 761

OP 2020/242.27

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 762

OP 2020/242.28

Par nekustamā īpašuma "Krūtaiņi" Mārupē, Mārupes novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 763

OP 2020/242.29

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" peļņas daļu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 764

OP 2020/242.30

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Meža ceļš" un "Strūžānu kūdras fabrika" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 765

OP 2020/242.31

Par Viesītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klētnieki–Krieviņi" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 766

OP 2020/242.32

Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Štraubes ceļš" un "Zobļevas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 767

OP 2020/242.33

Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zeltiņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 768

OP 2020/242.34

Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kaķīšupītes ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 769

OP 2020/242.35

Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Medulāju ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 770

OP 2020/242.36

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 2. septembra rīkojumā Nr. 470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 771

OP 2020/242.37

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 82
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!