• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 255A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi  Protokoli

OP 2019/255.1

Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 641

OP 2019/255.2

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 643

OP 2019/255.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 645

OP 2019/255.4

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1. augusta noteikumos Nr. 632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 646

OP 2019/255.5

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 647

OP 2019/255.6

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 648

OP 2019/255.7

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 167 "Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 649

OP 2019/255.8

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 650

OP 2019/255.9

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 651

OP 2019/255.10

Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 652

OP 2019/255.11

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 653

OP 2019/255.12

Kārtība, kādā 2020. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim
Ministru kabineta noteikumi Nr. 654

OP 2019/255.13

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amata pretendentu atlases noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 656

OP 2019/255.14

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 657

OP 2019/255.15

Par Protokolu Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumam par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 658

OP 2019/255.16

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 659

OP 2019/255.17

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 660

OP 2019/255.18

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 661

OP 2019/255.19

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 662

OP 2019/255.20

Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 663

OP 2019/255.21

Noteikumi par atlīdzību Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji
Ministru kabineta noteikumi Nr. 664

OP 2019/255.22

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 665

OP 2019/255.23

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 666

OP 2019/255.24

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumos Nr. 746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 667

OP 2019/255.25

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 150 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1. pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 668

OP 2019/255.26

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 669

OP 2019/255.27

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 331 "Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 670

OP 2019/255.28

Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 671

OP 2019/255.29

Par valsts akciju sabiedrības "Ventas osta" dibināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 640

OP 2019/255.30

Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 641

OP 2019/255.31

Ministru kabineta sēdes protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 57
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!