• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 167.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2019/166.1

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 358

OP 2019/166.2

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 359

OP 2019/166.3

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 360

OP 2019/166.4

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 361

OP 2019/166.5

Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 362

OP 2019/166.6

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumos Nr. 1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 363

OP 2019/166.7

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 364

OP 2019/166.8

Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 365

OP 2019/166.9

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumos Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 366

OP 2019/166.10

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 367

OP 2019/166.11

Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 368

OP 2019/166.12

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 369

OP 2019/166.13

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 370

OP 2019/166.14

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumos Nr. 1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 371

OP 2019/166.15

Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 133 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 372

OP 2019/166.16

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 373

OP 2019/166.17

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 374

OP 2019/166.18

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 375

OP 2019/166.19

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 376

OP 2019/166.20

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 377

OP 2019/166.21

Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 387

OP 2019/166.22

Par Ārlietu ministrijai piešķirto finansējumu Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, nomas maksas un uzturēšanas izdevumu segšanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 388

OP 2019/166.23

Par valsts īpašuma objekta Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 389

OP 2019/166.24

Par valsts nekustamā īpašuma domājamās daļas Raiņa ielā 27, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 390

OP 2019/166.25

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 391

OP 2019/166.26

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 392

OP 2019/166.27

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. maija rīkojumā Nr. 222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 393

OP 2019/166.28

Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 395

OP 2019/166.29

Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Ministru kabineta rīkojums Nr. 396

OP 2019/166.30

Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" peļņas daļu par 2017. gadu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 397

OP 2019/166.31

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta rīkojumā Nr. 384 "Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 398

OP 2019/166.32

Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 20. marta rīkojumā Nr. 117 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 399

OP 2019/166.33

Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 400
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!