• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2017/119.2

Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 291

OP 2017/119.3

Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 316

OP 2017/119.4

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 317

OP 2017/119.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 318

OP 2017/119.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 106 "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 319

OP 2017/119.7

Noteikumi par pagaidu ieceļošanas dokumentu
Ministru kabineta noteikumi Nr. 320

OP 2017/119.8

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 321

OP 2017/119.9

Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju
Ministru kabineta noteikumi Nr. 322

OP 2017/119.10

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 323

OP 2017/119.11

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 326

OP 2017/119.12

Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 327

OP 2017/119.13

Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 328

OP 2017/119.14

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 329

OP 2017/119.15

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumos Nr. 950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 330

OP 2017/119.16

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumos Nr. 118 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 331

OP 2017/119.17

Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumos Nr. 127 "Epizootiju uzliesmojuma un draudu novēršanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 332

OP 2017/119.18

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 127 "Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 333

OP 2017/119.19

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. marta noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 334

OP 2017/119.20

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 335

OP 2017/119.21

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumos Nr. 557 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 336

OP 2017/119.22

Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Ministru kabineta rīkojums Nr. 309

OP 2017/119.23

Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 310

OP 2017/119.24

Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 311

OP 2017/119.25

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 312

OP 2017/119.26

Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 313

OP 2017/119.27

Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 16. septembra rīkojumā Nr. 629 "Par koncepciju "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 314
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!