• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2012/106.2

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.448

OP 2012/106.3

Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.449

OP 2012/106.4

Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtību
Ministru kabineta noteikumi Nr.450

OP 2012/106.5

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu"
Ministru kabineta noteikumi Nr.452

OP 2012/106.6

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.453

OP 2012/106.7

Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu
Ministru kabineta noteikumi Nr.454

OP 2012/106.8

Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma "Rojas osta" daļas atsavināšanas izdevumu apmēru
Ministru kabineta noteikumi Nr.455

OP 2012/106.9

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm"
Ministru kabineta noteikumi Nr.456

OP 2012/106.10

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi""
Ministru kabineta noteikumi Nr.457

OP 2012/106.11

Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību
Ministru kabineta noteikumi Nr.459

OP 2012/106.12

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.463

OP 2012/106.13

Par Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.6 "Noteikumi par Tūrisma attīstības valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ministru kabineta noteikumi Nr.464

OP 2012/106.14

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.966 "Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.465

OP 2012/106.15

Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izņemšanas un iznīcināšanas kārtība un valsts nodevas maksāšanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.466

OP 2012/106.16

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.467

OP 2012/106.17

Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem
Ministru kabineta noteikumi Nr.468

OP 2012/106.18

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr.470

OP 2012/106.19

Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr.471

OP 2012/106.20

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr.472

OP 2012/106.21

Meža konsultatīvās padomes nolikums
Ministru kabineta noteikumi Nr.473

OP 2012/106.22

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr.474

OP 2012/106.23

Par Latvijas Republikas valdības un Ungārijas valdības līgumu par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību
Ministru kabineta noteikumi Nr.475

OP 2012/106.24

Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai"
Ministru kabineta noteikumi Nr.476

OP 2012/106.25

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr.477

OP 2012/106.26

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr.301

OP 2012/106.27

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr.303

OP 2012/106.28

Par apropriācijas pārdali Satiksmes ministrijai
Ministru kabineta rīkojums Nr.304

OP 2012/106.29

Par nekustamo īpašumu Jura Alunāna ielā 5, Rīgā
Ministru kabineta rīkojums Nr.305

OP 2012/106.30

Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 25.maija rīkojumā Nr.217 "Par obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanu"
Ministru kabineta rīkojums Nr.306

OP 2012/106.31

Par valsts nekustamās mantas pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.307

OP 2012/106.32

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.611 "Par Nacionālās drošības starpinstitūciju komisiju"
Ministru kabineta rīkojums Nr.308

OP 2012/106.33

Par akciju sabiedrības "Latgales enerģētika" valsts kapitāla daļu pārdošanu
Ministru kabineta rīkojums Nr.309

OP 2012/106.34

Par akciju sabiedrības "Nagļi" valsts akciju turētāju
Ministru kabineta rīkojums Nr.310

OP 2012/106.35

Par Koncepciju par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību
Ministru kabineta rīkojums Nr.311

OP 2012/106.36

Par Pasākumu plānu institūciju saskaņotai rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes skartām valstīm
Ministru kabineta rīkojums Nr.312
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!