Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets

21.12.2018.

OP 2018/251.2

Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi

21.12.2018.

OP 2018/251.3

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību"

21.12.2018.

OP 2018/251.4

Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu

21.12.2018.

OP 2018/251.5

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"

21.12.2018.

OP 2018/251.6

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 490 "Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību"

21.12.2018.

OP 2018/251.7

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 557 "Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība"

21.12.2018.

OP 2018/251.8

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību"

21.12.2018.

OP 2018/251.9

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumos Nr. 1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"

21.12.2018.

OP 2018/251.10

Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība

21.12.2018.

OP 2018/251.11

Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu

21.12.2018.

OP 2018/251.12

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"

21.12.2018.

OP 2018/251.13

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus"

21.12.2018.

OP 2018/251.14

Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību

21.12.2018.

OP 2018/251.15

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"

21.12.2018.

OP 2018/251.16

Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumos Nr. 143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē"

21.12.2018.

OP 2018/251.17

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"

21.12.2018.

OP 2018/251.18

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām"

21.12.2018.

OP 2018/251.19

Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība

21.12.2018.

OP 2018/251.20

Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā Latvijas pilsoni, kas atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem

21.12.2018.

OP 2018/251.21

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

21.12.2018.

OP 2018/251.22

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām"

21.12.2018.

OP 2018/251.23

Valsts drošības dienesta nolikums

21.12.2018.

OP 2018/251.24

Noteikumi par valsts drošības iestāžu amatpersonu dienesta apliecības paraugu

21.12.2018.

OP 2018/251.25

Noteikumi par kārtību, kādā valsts drošības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību

21.12.2018.

OP 2018/251.26

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

21.12.2018.

OP 2018/251.27

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

21.12.2018.

OP 2018/251.28

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"

21.12.2018.

OP 2018/251.29

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1164 "Ostas valsts kontroles kārtība"

21.12.2018.

OP 2018/251.30

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību"

21.12.2018.

OP 2018/251.31

Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 8. oktobra noteikumos Nr. 455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"

21.12.2018.

OP 2018/251.32

Par Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumu Nr. 1415 "Datu valsts inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

21.12.2018.

OP 2018/251.33

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

21.12.2018.

OP 2018/251.34

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"

21.12.2018.

OP 2018/251.35

Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"

21.12.2018.

OP 2018/251.36

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

21.12.2018.

OP 2018/251.37

Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu

21.12.2018.

OP 2018/251.38

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"

21.12.2018.

OP 2018/251.39

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

21.12.2018.

OP 2018/251.40

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

21.12.2018.

OP 2018/251.41

Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 18. aprīļa rīkojumā Nr. 166 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

21.12.2018.

OP 2018/251.42

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām

21.12.2018.

OP 2018/251.43

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. aprīļa rīkojumā Nr. 194 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā"

21.12.2018.

OP 2018/251.44

Par nekustamā īpašuma Stopiņu novadā pārņemšanu valsts īpašumā un saglabāšanu valsts īpašumā

21.12.2018.

OP 2018/251.45

Par valstij piekrītošo vai piederošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

21.12.2018.

OP 2018/251.46

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 10 "Kraujās 2", Kraujās, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā

21.12.2018.

OP 2018/251.47

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra rīkojumā Nr. 39 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

21.12.2018.

OP 2018/251.48

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

21.12.2018.

OP 2018/251.49

Par valsts nekustamā īpašuma Āzenes ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā

21.12.2018.

OP 2018/251.50

Par valsts nekustamo īpašumu Rīgas brīvostas teritorijā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā

21.12.2018.

OP 2018/251.51

Par zemes reformas pabeigšanu Pļaviņu novada Pļaviņu pilsētā

Rādīt vairāk: Nākamie 5020
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.
Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!