Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Ministru kabinets

21.12.2017.

OP 2017/254.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"

21.12.2017.

OP 2017/254.6

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis"

21.12.2017.

OP 2017/254.7

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 200 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju"

21.12.2017.

OP 2017/254.8

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"

21.12.2017.

OP 2017/254.9

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018. gadā

21.12.2017.

OP 2017/254.10

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"

21.12.2017.

OP 2017/254.11

Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2018. gadā par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim

21.12.2017.

OP 2017/254.12

Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

21.12.2017.

OP 2017/254.13

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 258 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros"

21.12.2017.

OP 2017/254.14

Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana

21.12.2017.

OP 2017/254.15

Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem

21.12.2017.

OP 2017/254.16

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumos Nr. 200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem"

21.12.2017.

OP 2017/254.17

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumos Nr. 1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"

21.12.2017.

OP 2017/254.18

Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība

21.12.2017.

OP 2017/254.19

Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis

21.12.2017.

OP 2017/254.20

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība

21.12.2017.

OP 2017/254.21

Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2018. gadā

21.12.2017.

OP 2017/254.22

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība"

21.12.2017.

OP 2017/254.23

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 532 "Muzeju akreditācijas noteikumi"

21.12.2017.

OP 2017/254.24

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu"

21.12.2017.

OP 2017/254.25

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

21.12.2017.

OP 2017/254.26

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumos Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis"

21.12.2017.

OP 2017/254.27

Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem

21.12.2017.

OP 2017/254.28

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

21.12.2017.

OP 2017/254.29

Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem

21.12.2017.

OP 2017/254.30

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"

21.12.2017.

OP 2017/254.31

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 494 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"

21.12.2017.

OP 2017/254.32

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"

21.12.2017.

OP 2017/254.33

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

21.12.2017.

OP 2017/254.34

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"

21.12.2017.

OP 2017/254.35

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

21.12.2017.

OP 2017/254.36

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"

21.12.2017.

OP 2017/254.37

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

21.12.2017.

OP 2017/254.38

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

21.12.2017.

OP 2017/254.39

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

21.12.2017.

OP 2017/254.40

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

21.12.2017.

OP 2017/254.41

Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem

21.12.2017.

OP 2017/254.42

Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība

21.12.2017.

OP 2017/254.43

Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "WorldSkills 2017"

21.12.2017.

OP 2017/254.44

Par iemaksas veikšanu organizācijā "Rezerves virsnieku asociāciju konfederācija"

ARHĪVS: VISI ŠĪ IZDEVĒJA DOKUMENTI
RĪKI
  • SEKO LĪDZI
  • PASTĀSTI CITIEM
  • ABONĒ RSS
  • PAR ŠO GRUPU

Abonē RSS

RSS ir veids, kā sekot līdzi jaunākajai oficiālajā izdevumā publicētajai informācijai. Pievienojiet šo saiti savam RSS lasītājam, lai saņemtu jaunāko informāciju par oficiālajām publikācijām šajā sadaļā!
Saite

Ministru kabinets
Oficiālajā izdevumā publicē:
  • Ministru kabineta noteikumus, instrukcijas un ieteikumus. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, ja tiesību aktā nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš;
  • Ministru kabineta rīkojumus. Tie stājas spēkā parakstīšanas brīdī;
  • Ministru kabineta sēdes protokollēmumus. Tie stājas spēkā pieņemšanas brīdī.
Ministru kabineta izdotos tiesību aktus publicēšanai nosūta Valsts kanceleja. Tie publicējami parasti divu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!