Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Instrukcijas  Rīkojumi

OP 2017/254.5

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 756

OP 2017/254.6

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 757

OP 2017/254.7

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 200 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 758

OP 2017/254.8

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 759

OP 2017/254.9

Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 760

OP 2017/254.10

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 761

OP 2017/254.11

Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2018. gadā par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim
Ministru kabineta noteikumi Nr. 762

OP 2017/254.12

Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 763

OP 2017/254.13

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 258 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 764

OP 2017/254.14

Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana
Ministru kabineta noteikumi Nr. 765

OP 2017/254.15

Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 766

OP 2017/254.16

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. marta noteikumos Nr. 200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 767

OP 2017/254.17

Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. decembra noteikumos Nr. 1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 768

OP 2017/254.18

Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 769

OP 2017/254.19

Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta noteikumi Nr. 770

OP 2017/254.20

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr. 771

OP 2017/254.21

Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2018. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 772

OP 2017/254.22

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 773

OP 2017/254.23

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 532 "Muzeju akreditācijas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 774

OP 2017/254.24

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr. 956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 775

OP 2017/254.25

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 776

OP 2017/254.26

Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumos Nr. 164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 777

OP 2017/254.27

Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 778

OP 2017/254.28

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 779

OP 2017/254.29

Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 780

OP 2017/254.30

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 781

OP 2017/254.31

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 494 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1. pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 782

OP 2017/254.32

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 783

OP 2017/254.33

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 784

OP 2017/254.34

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 785

OP 2017/254.35

Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 786

OP 2017/254.36

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 25. augusta noteikumos Nr. 485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 787

OP 2017/254.37

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 788

OP 2017/254.38

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 789

OP 2017/254.39

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 790

OP 2017/254.40

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 791

OP 2017/254.41

Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem
Ministru kabineta noteikumi Nr. 792

OP 2017/254.42

Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība
Ministru kabineta instrukcija Nr. 6

OP 2017/254.43

Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "WorldSkills 2017"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 762

OP 2017/254.44

Par iemaksas veikšanu organizācijā "Rezerves virsnieku asociāciju konfederācija"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 763
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!