• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2000. gada 20. janvāra Koncesiju likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 2.02.2000., Nr. 32/33 https://www.vestnesis.lv/ta/id/722

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par Publiskās pārvaldes reformas programmu

Vēl šajā numurā

02.02.2000., Nr. 32/33

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 20.01.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Koncesiju likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1)  koncedents — valsts Ministru kabineta pilnvarotas ministrijas personā vai pašvaldība, kura noslēgusi koncesijas līgumu;

2)  koncesija — pakalpojumu sniegšanas tiesību nodošana vai izņēmuma tiesības izmantot koncesijas resursus, kuri tiek nodoti uz noteiktu laiku, koncedentam un koncesionāram noslēdzot par to koncesijas līgumu;

3)  koncesijas ieguvējs — pretendents, kura piedāvājums atzīts par visizdevīgāko;

4)  koncesijas piešķiršana — pasākumu kopums, kas ietver lēmuma pieņemšanu par iespēju piešķirt koncesiju, pretendentu atlasi un lēmuma pieņemšanu par koncesijas līguma slēgšanu;

5)  koncesijas resursi — valsts vai pašvaldības īpašums, lietas vai lietu kopības, kuras var nodot vai kuras ir nodotas koncesionāram saskaņā ar koncesijas līgumu;

6)  koncesionārs — koncesijas ieguvējs, kas noslēdzis koncesijas līgumu;

7)  pretendents — Latvijā vai ārvalstīs reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas likumā noteiktajā kārtībā izteicis vēlēšanos iegūt tiesības uz koncesiju.

 

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt koncesiju piešķiršanas kārtību, kā arī koncesijas līguma noslēgšanas pamatprincipus.

 

3.pants. Likuma darbības sfēra

Saskaņā ar šo likumu koncesiju var piešķirt uz koncesijas resursiem, ja attiecīgie koncesijas resursi nav izslēgti no vispārējās civiltiesiskās apgrozības.

II nodaļa

Koncesiju piešķiršanas kārtība

 

4.pants. Lēmuma pieņemšana par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un koncesijas nosacījumu pieņemšana

(1) Ja koncesijas resursi ir valsts īpašums, Ministru kabinets pēc ieinteresētās ministrijas ierosinājuma pieņem lēmumu par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un apstiprina koncesijas piešķiršanas nosacījumus.

(2) Ja koncesijas resursi ir pašvaldības īpašums, lēmumu par koncesijas resursu nodošanu koncesijā pieņem un koncesijas piešķiršanas nosacījumus apstiprina attiecīgā pašvaldība.

 

5.pants. Koncesijas piešķiršanas nosacījumi

(1) Koncesijas piešķiršanas nosacījumos ietverama informācija par:

1) koncesijas resursiem un to atrašanās vietu;

2) darbībām, kuras koncesionārs būs tiesīgs veikt, un par koncesionāram piešķirto tiesību apjomu;

3) paredzēto koncesijas līguma termiņu un gadījumiem, kuros pieļaujama līguma pirmstermiņa izbeigšana;

4) koncesijas piešķiršanas juridiskajiem un finansiālajiem noteikumiem, to skaitā par minimālo ieguldījumu apjomu, kā arī par nosacījumiem samaksas saņemšanai no patērētāja;

5) papildu nosacījumiem attiecībā uz vides un kultūras pieminekļu aizsardzību un sanitārajām normām (ja tādi paredzēti);

6) maksājumiem valsts budžetā vai pašvaldības budžetā (ja tādi paredzēti par koncesijas piešķiršanu);

7) iespējamo samaksas saņemšanas kārtību;

8) kārtību, kādā koncesijas resursi tiks nodoti atpakaļ koncedentam līguma izbeigšanas vai izbeigšanās gadījumā;

9) koncedenta tiesībām līguma darbības laikā būvēt tādus citur izvietotus objektus, kas veic koncesijas resursiem analogas funkcijas (ja tādas paredzētas);

10) koncedenta garantijām koncesionāram attiecībā uz finansiālajiem un komerciālajiem riskiem (ja tādas paredzētas);

11) koncesijas noteikumu pārskatīšanas (ja tāda paredzēta) periodiskumu, pieļaujamām robežām un kārtību;

12) termiņu, kādā pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas jāpanāk galīgā vienošanās ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu.

(2) Ja koncesijas piešķiršanas nosacījumos tiek paredzēta kāda no likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktajām valsts atbalsta formām, atbalsta piešķiršanai piemēro minētā likuma nosacījumus.

 

6.pants. Koncesijas piešķiršanas metode

(1) Koncesijas piešķiršanas metode ir izsole vai konkurss.

(2) Pamatojoties uz koncesijas piešķiršanas nosacījumiem, attiecīgā ministrija vai pašvaldība izstrādā nolikumu un organizē izsoli vai konkursu.

 

7.pants. Paziņojums par izsoli vai konkursu

(1) Paziņojums par izsoli vai konkursu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 37 dienas pirms šajā paziņojumā noteiktā piedāvājuma pieņemšanas dienas, ja koncesijas piešķiršanas piedāvājums ir mazāks par 5 miljoniem eiro vai ekvivalentu summu latos.

(2) Paziņojums par izsoli vai konkursu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Eiropas Kopienas oficiālajā žurnālā 52 dienas pirms šajā paziņojumā noteiktās piedāvājuma pieņemšanas dienas, ja koncesijas piešķiršanas piedāvājums ir 5 miljoni vai vairāk eiro vai ekvivalenta summa latos. Šajā gadījumā paziņojumam jābūt autentiskam latviešu un angļu valodā.

(3) Paziņojumā par izsoli vai konkursu norāda:

1) izsoles vai konkursa organizētāja nosaukumu un atrašanās vietu;

2) galvenos koncesijas piešķiršanas nosacījumus;

3) pretendentu kvalifikācijas pārbaudes kritērijus un procedūras;

4) kādā veidā, kad un kur var iepazīties ar izsoles vai konkursa nolikumu;

5) piedāvājuma iesniegšanas vietu un datumu;

6) citus noteikumus, ja izsoles vai konkursa organizētājs tos uzskata par nepieciešamiem.

 

8.pants. Konkursa vai izsoles rezultātu noteikšana

(1) Vērtēšana izdarāma tikai atbilstoši koncesijas piešķiršanas nosacījumos noteiktajiem kritērijiem.

(2) Nav pieļaujama pretendentu diskriminācija.

(3) Izvērtējot piedāvājumu, papildus jāņem vērā piedāvātais samaksas apjoms, ko paredzēts ņemt no patērētāja, kā arī nosacījumi, ar kādiem objekts tiks nodots atpakaļ koncedentam līguma izbeigšanas vai izbeigšanās gadījumā.

 

9.pants. Lēmums par koncesijas līguma noslēgšanu

(1) Konkursa vai izsoles rīkotājs izsludina rezultātus, iepazīstinot ar tiem visus pretendentus.

(2) Rezultāti izsludināmi ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no dienas, kad publicēts paziņojums par izsoli vai konkursu.

(3) Pretendenti, kas nav uzvarējuši konkursā vai izsolē, var iesniegt apelāciju attiecīgi Ministru kabinetam vai pašvaldības domei (padomei) ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc konkursa vai izsoles rezultātu izsludināšanas. Ja šajā laikā apelācija netiek saņemta, attiecīgā institūcija var nekavējoties pieņemt lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu.

(4) Apelāciju var iesniegt, vienīgi pamatojoties uz iepriekš izziņoto vērtēšanas nosacījumu pārkāpumiem. Apelācijas saņēmējai iestādei ir tiesības sagatavot un nosūtīt apelācijas iesniedzējam atteikumu vai arī pieņemt lēmumu par atkārtotas izsoles vai konkursa rīkošanu.

(5) Koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Pamatojoties uz izsoles vai konkursa rezultātiem, Ministru kabinets pēc attiecīgās ministrijas priekšlikuma izdod rīkojumu, bet attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu.

(7) Ja pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas koncesijas piešķiršanas nosacījumos paredzētajā termiņā netiek panākta galīgā vienošanās ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu, Ministru kabinets pēc attiecīgās ministrijas priekšlikuma ir tiesīgs izdot rīkojumu, bet attiecīgā pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu par atkārtotas izsoles vai konkursa rīkošanu.

III nodaļa

Koncesijas līgums

 

10.pants. Koncesijas līguma termiņš

Koncesijas līgumu var noslēgt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadus.

 

11.pants. Koncesijas līguma puses

(1) Koncesijas līgumu noslēdz Ministru kabineta pilnvarota ministrija vai attiecīgā pašvaldība un koncesijas ieguvējs. Ja koncesijas ieguvējs nav Latvijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), tiek slēgts līgums ar koncesijas ieguvēju un Latvijā reģistrētu koncesijas ieguvēja uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), paredzot subsidāru atbildību.

(2) Ja koncesijas ieguvējs nav Latvijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), tā pienākums ir mēneša laikā pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas reģistrēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)  uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas teritorijā.

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētais noteikums netiek izpildīts, institūcija, kas pieņēmusi lēmumu par koncesijas līguma noslēgšanu, pieņem lēmumu par atteikšanos noslēgt līgumu un jauna konkursa vai izsoles rīkošanu.

 

12.pants. Koncesijas līguma saturs

Koncesijas līgumā tiek paredzēts šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto jautājumu regulējums, strīdu izskatīšanas kārtība, kā arī koncedenta un koncesionāra tiesības atkāpties no līguma un atbildība līguma neievērošanas gadījumos. Jautājumos, kuri netiek regulēti koncesijas līgumā, koncedents un koncesionārs rīkojas atbilstoši šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

 

13.pants. Papildu nosacījumi koncesionāra darbībai

(1) No koncesijas līguma izrietošās tiesības un saistības koncesionārs nav tiesīgs nodot citām personām bez koncedenta piekrišanas. Koncedenta piekrišana noformējama Ministru kabineta rīkojuma vai attiecīgās pašvaldības lēmuma veidā.

(2) Koncesijas resursus koncesijas līguma darbības laikā nedrīkst pilnībā vai pa daļām atsavināt, dāvināt, jebkurā citā veidā nodot īpašumā vai lietošanā trešajām personām, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt, kā arī ieguldīt citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatkapitālā.

(3) Koncesijā nodotie koncesijas resursi neietilpst parādnieka mantā, uz kuru vēršami kreditoru prasījumi maksātnespējas procesā, un uz to netiek vērsta piedziņa pēc izpilddokumentiem.

(4) Koncesionāra likvidācijas gadījumā likvidācijas bilanci var apstiprināt tikai pēc tam, kad koncesijas resursi līgumā noteiktajā kārtībā ir nodoti atpakaļ koncedentam vai nodoti koncesionāra tiesību un saistību pārņēmējam.

IV nodaļa

Nobeiguma noteikumi

 

14.pants. Nodokļu likumu un citu normatīvo aktu piemērošana koncesionāram

Koncesionārs maksā nodokļus un nodevas atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

 

15.pants. Lietu tiesību nostiprināšana uz koncesijas resursiem

(1) Koncesionāram uz koncesijas līguma darbības laiku var nostiprināt zemesgrāmatā koncesijas līgumu vai atsevišķus no tā izrietošus apgrūtinājumus uz nekustamo īpašumu, kas ir koncesijas resursi.

(2) Ja koncesijas līgums izbeidzas sakarā ar līguma termiņa izbeigšanos, šā panta pirmajā daļā minētais nostiprinājums tiek dzēsts, pamatojoties uz valsts institūcijas vai attiecīgās pašvaldības iesniegumu. Ja līgumā paredzēti papildu noteikumi lietu tiesību atpakaļnodošanai koncedentam, nostiprinājums dzēšams pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

(3) Ja koncesijas līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz koncedenta un koncesionāra vienošanos, sakarā ar koncesionāra likvidāciju vai uz tiesas (šķīrējtiesas) nolēmuma pamata, šā panta pirmajā daļā minētais nostiprinājums tiek dzēsts, pamatojoties uz valsts institūcijas vai attiecīgās pašvaldības iesniegumu, kam pievienojama koncedenta un koncesionāra vienošanās vai noraksts no lēmuma par koncesionāra likvidāciju vai tiesas (šķīrējtiesas) nolēmuma.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 20.janvārī.

Valsts prezidentes vietā

Rīgā 2000.gada 2.februārī Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!