Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas pilsētas domes 2002. gada 12. septembra saistošie noteikumi Nr. 51 "Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.09.2002., Nr. 139 https://www.vestnesis.lv/ta/id/66844

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par galīgo Vides aizsardzības fonda projektu sarakstu

Vēl šajā numurā

27.09.2002., Nr. 139

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 51

Pieņemts: 12.09.2002.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.51

prot. Nr.16/2 2002.gada 12.septembrī

Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu

Terminu skaidrojums

Avārija — iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kas var izsaukt cilvēku nelaimes (nāves) gadījumus vai lielus materiālus zaudējumus.

 

Darbu veikšanas projekts — uz būvprojekta pamata izstrādāts detalizēts projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciālam darbu veidam.

 

Defektu akts — dokuments, ko sastāda par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem un ko paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās personas. Aktā jābūt fiksētiem bojājuma vietai un laikam.

 

Izpildītājs — atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona par rakšanas darbu izpildi.

 

Pasūtītājs — nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarotā persona, kuru uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, būvuzņēmējs veic būvdarbus.

 

Rakšanas atļauja — noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā, pēc saskaņota projekta (darba zīmējuma).

 

Rakšanas darbi — darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm.

 

Sarkanā līnija — juridiski noteikta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta lielceļa, maģistrāles, ielas, piebrauktuves un/vai inženiertehnisko komunikāciju koridora robeža. Ja sarkanā līnija šķērso zemesgabalu, tad pašvaldības ielas zonā esošo daļu var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.

 

1.Vispārīgie noteikumi

1.1.Šo noteikumu mērķis — aizsargāt pilsētas ielas, ceļus, būves, labiekārtotās teritorijas un pazemes inženierkomunikācijas.

1.2.Šie noteikumi ir obligāti visām organizācijām, būvuzņēmējiem un fiziskām personām, neatkarīgi no resoru pakļautības un īpašuma formas, kas projektē, būvē, remontē un ekspluatē pazemes inženierkomunikācijas Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās.

1.3.Rakšanas darbi pilsētas teritorijā — pazemes inženierkomunikāciju izbūve un remonts pieļaujami tikai pēc būvprojekta akceptēšanas, būvatļaujas izsniegšanas Būvvaldē un rakšanas darbu atļaujas saņemšanas pilsētas rakšanas darbu komisijā. Jebkuri grunts rakšanas vai pārvietošanas darbi (arī seklāki par 0,3m), kā arī ietvju un brauktuvju maiņa saskaņojama ar Būvvaldes ģeodēzistu, lai saglabātu ģeodēziskās zīmes. Aizliegts patvarīgi rakt un urbt dziļāk par 0,3 m, dzīt pāļus, griezt velēnas, planēt laukumus, izstrādāt smilts, grunts karjeras un nojaukt ēkas un būves bez pazemes inženierkomunikāciju atvienošanas. Avārijas darbus, kas saistīti ar grunts rakšanu vai ceļu seguma uzlaušanu drīkst sākt atbilstoši noteikumiem nodaļā “Avārijas darbi”.

1.4.Pazemes inženierkomunikāciju izbūves galvenais paņēmiens, šķērsojot maģistrālās ielas, parasti ir slēgtais paņēmiens bez seguma uzlaušanas, jautājumu par šī paņēmiena mērķtiecību un iespējamību, izlemj projektēšanas organizācija, saskaņojot to noteiktā kārtībā.

1.5.Jauna asfaltbetona seguma uzlaušana aizliegta, izņemot avārijas darbus:

1.5.1.uz ietvēm — trīs gadus;

1.5.2.ielas braucamajā daļā — piecus gadus pēc tā uzklāšanas.

1.6.Darba vieta aprīkojama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Darba vietā uz barjerām vai plakāta jānorāda organizācijas nosaukums, tās telefona numurs un darbu vadītāja uzvārds, sertifikāta numurs.

Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, darbu vadītājam jāizstrādā darba vietas aprīkojuma shēma atbilstoši minēto Noteikumu tipveida shēmām un tā jāsaskaņo ar BO VAS “Latvijas autoceļu direkcija” Ceļu uzturēšanas pārvaldes Jelgavas nodaļu.

Par darba vietas aprīkojuma stāvokli ir atbildīgs objekta darbu vadītājs. Aprīkojuma shēmas grozījumi jāskaņo atkārtoti.

Par transporta kustības slēgšanu darbu pasūtītājs informē ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ceļu policiju un neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju, kā arī organizācijas, kuru darbība tiks traucēta.

Pagaidu apvedceļus būvē, aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz būvuzņēmējs, veicot rakšanas darbus, būvdarbu vadītājam jāgādā par drošu gājēju un transporta pārvietošanos un transportlīdzekļu iebraukšanu pagalmos.

Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu), tad darba izpildītājam 10 dienas pirms darbu uzsākšanas par transporta kustības izmaiņām jāpublicē sludinājums vietējos laikrakstos.

1.7.Satiksmi pilsētas ielās pilnīgi slēdz tikai pēc rakšanas darbu atļaujas saņemšanas (izņemot avārijas), saskaņojot autobusu kustības slēgšanu ar uzņēmumu, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus.

1.8.Laika posmā no 1.novembra līdz 15.martam rakšanas darbu atļaujas darbiem pilsētas ielās netiek izsniegtas, izņemot avārijas darbus, kā arī darbus objektos, kuru celtniecība atbilstoši plānotiem saskaņotiem termiņiem jāpabeidz ziemā, vai tiek realizēti starptautiski projekti, ja laika apstākļi to atļauj.

1.9.Rakšanas darbu atļauju izsniedz tikai licencētām organizācijām, sertificētiem darbu vadītājiem, kas noformējušas būvatļauju.

1.10.Izbūvējot vai rekonstruējot ielas un ietves, pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem, pēc būvdarbu veicēja pieprasījuma, jāatvieno inženierkomunikāciju pārbūvējamie iecirkņi.

1.11.Pazemes inženierkomunikāciju, ielu un ceļu izbūves, rekonstrukcijas un remonta darbi veicami tikai pēc projektiem, kas izstrādāti un saskaņoti atbilstoši Jelgavas pilsētas apbūves saistošo noteikumu prasībām.

 

2.Kārtība, kādā izsniedzamas rakšanas darbu atļaujas

2.1.Atļauju rakšanas darbiem pilsētas ielās sarkano līniju robežās izsniedz pilsētas rakšanas darbu komisija. Pilsētas rakšanas darbu komisijas personālsastāvu apstiprina ar Jelgavas dmes izpilddirektora rīkojumu.

2.2.Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā “Pilsētsaimniecība” (turpmāk tekstā — JPP aģentūra “Pilsētsaimniecība”) jāiesniedz šādi dokumenti:

2.2.1. Būvvaldē akceptēts būvprojekts;

2.1.2. defektu akts, kas sastādīts ar JPP aģentūras “Pilsētsaimniecība” pārstāvja piedalīšanos un kurā atspoguļots seguma stāvoklis pirms būvdarbu veikšanas un atjaunojamā seguma veids un darbu apjoms;

2.1.3. darbu veikšanas projekts ar kalendāro plānu.

2.2.Rakšanas darbu komisija, pamatojoties uz darbu veikšanas projekta plānu un ņemot vērā konkrētos apstākļus, nosaka būvdarbu termiņus, kas tiek ierakstīti rakšanas darbu atļaujā. Vajadzības gadījumā, ja darbi netiek pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, rakšanas darbu komisija var pagarināt rakšanas darbu atļauju.

2.3.Par katru būvdarbu JPP aģentūrā “Pilsētsaimniecība” jāiemaksā pilsētas domes noteiktā maksa.

2.4.Ja būvdarbi nav uzsākti divu gadu laikā pēc būvprojekta akceptēšanas, jāatjauno visi terminētie saskaņojumi.

2.5.Būvprojekta ģenerālplāns jāsaskaņo ar Būvvaldes ģeodēzistu, Valsts zemes dienestu un zemes īpašnieku vai apsaimniekotāju.

2.6.Rakšanas darbu atļaujas neizsniedz uzņēmumiem, kam ir nenokārtotas saistības par iepriekš veiktiem darbiem pilsētā.

 

3.Rakšanas darbu izpildes kārtība

3.1.Būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par esošo pazemes un virszemes komunikāciju saglabāšanu.

3.2.Veicot rakšanas darbus, jāievēro šādi noteikumi:

3.2.2.tranšejas platumam jābūt minimālam atkarībā no komunikāciju izmēra, tranšejas dziļuma un grunts apstākļiem. Asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, sagriežot to tranšejas virsplatuma joslā ar asfalta griezējiem;

3.2.3.tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok ar iepriekšēju gruntsūdens līmeņa pazemināšanu;

3.2.4.tranšejas un būvbedres ielas braucamajā daļā ietvēs un laukumos jāaizber ar drenējošu smilti slāņos līdz 0,2 m biezumā, tos rūpīgi uzblietējot; smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma;

3.2.5.ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām var ievadīt gūlijās ar noteikumu, ka tiek ierīkots nostādinātājs smilts un citu piemaisījumu atdalīšanai. Aizliegts ūdeni sūknēt tieši uz brauktuves;

3.2.6.aizbērtā tranšeja līdz ceļa seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību;

3.2.7.aizbērtā tranšeja nododama ar aktu tā uzņēmuma pārstāvim, kas veiks seguma atjaunošanu, aktā jānorāda aizbērtās grunts veids, tās blīvums, seguma pamatnes konstruktīvo kārtu materiāls un biezums. Pēc aizbērtās tranšejas nodošanas par tās stāvokli un kustības drošību atbild segumu atjaunojošā organizācija;

3.2.8.izjaukto akmens segumu būvētājs nogādā JPP aģentūras “Pilsētsaimniecība” norādītajā vietā, sastādot aktu par kalto bruģakmeņu apjomu;

3.2.9.aizliegta būvmateriālu un grunts ilgstoša glabāšana ielu zonās, laukumos un apstādījumos; 24 stundu laikā pēc tranšejas un būvbedru aizbēršanas liekā grunts un būvmateriāli jānovāc;

3.2.10.aizliegts sagatavot betonu un javu tieši uz brauktuves ietves vai zālāja.

3.3.Pilsētas maģistrālajās ielās ar intensīvu transporta un gājēju kustību darbu veikšana jāplāno naktī un visīsākajos termiņos.

3.4.Atjaunota ielu un ietvju seguma iesēdumu gadījumā būvorganizācijai 48 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ir jānovērš defekti.

3.5.Izpildot rakšanas darbus aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus u.c. Jāsaglabā rakšanas darbu laikā uzietās, plānā neatzīmētās pazemes komunikācijas, izsaucot attiecīgo inženierdienestu pārstāvi un JPP aģentūras “Pilsētsaimniecība” pārstāvi.

 

4.Avārijas darbi

4.1.Avārijas darbus veic attiecīgo inženierkomunikāciju dienesti. Atļaujas avārijas darbu veikšanai izsniedz līdz 10 kalendārām dienām.

4.2.Pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanas darbi jāsāk nekavējoties, paziņojot par avāriju JPP aģentūrai “Pilsētsaimniecība”. Tajā pašā dienā vai nākamajā darba dienā līdz plkst. 1000 jāiesniedz rakšanas darbu pieteikums JPP aģentūrā “Pilsētsaimniecība” avārijas darbu veikšanai.

4.3.Avārijas darbu vietas jānožogo, jāaprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm.

4.4.Pēc avāriju likvidēšanas nekavējoties jāaizber tranšejas ar smilti, to noblietējot pa slāņiem, un jāatjauno šķembu seguma kārta. No darbu vietas jāaizved liekā grunts, būvgruži u.c.

4.5.Aizliegts veikt jaunu inženierkomunikāciju būvniecību vai plānoto remontu, uzdodot šos darbus kā avārijas likvidēšanu.

 

5.Ceļa seguma un zaļo stādījumu atjaunošanas kārtība

5.1.Ceļa segums jāatjauno atbilstoši celtniecības normu un šo noteikumu prasībām:

5.1.2. pirms rakšanas darbu uzsākšanas jāsastāda divpusējs akts, kurā jāfiksē esošā ceļa seguma veids un tā stāvoklis;

5.1.3. izjauktas ietves neatkarīgi no segumu veida jāatjauno ar betona bruģa segumu, izņemot gadījumus, kad JPP aģentūra “Pilsētsaimniecība” saskaņo citu seguma veidu;

5.1.4. ielas brauktuves un laukumu asfaltbetona segums jāatjauno ne tikai tranšejas vai būvbedres laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanas joslās. Seguma atjaunošanas robežas precizējamas JPP aģentūrā “Pilsētsaimniecība”;

5.1.5. ja atjaunojamā tranšejas josla atrodas 1,5 m un tuvāk no brauktuves malas (apmales), segums jāatjauno līdz apmalei;

5.1.6. ielās ar uzlabotu grunts segumu tranšejas būvbedres joslā jāuzber 15 cm biezu šķembu vai grants slānis. Virs tranšejas 5 cm biezu sīko šķembu vai grants slānis. Virs tranšejas vai būvbedres jāizveido materiāla valnītis 5 – 10 cm augstumā grunts sēšanās kompensācijas.

5.2.Stādījumi, zālieni, aizsargstabiņi, norobežojumi u.c. jāatjauno visā darba joslas platumā, kurā tie tika iznīcināti vai bojāti.

5.3.Ceļu seguma atjaunošanas termiņus nosaka atkarībā no darbu apjoma un ielas kategorijas:

5.3.2. 48 stundu laikā pēc darbu beigšanas — maģistrālās ielās un ielās ar intensīvu transporta kustību;

5.3.3. 72 stundu laikā – pārējās ielās.

5.4. Atjaunotos ceļa segumus ar aktu nodod JPP aģentūrai “Pilsētsaimniecība”.

5.5. Ja 2 gadu laikā pēc seguma atjaunošanas tas deformējas nepietiekamas grunts sablīvēšanas dēļ, atkārtotu ceļa seguma atjaunošanu izdara uz tā uzņēmuma rēķina, kas veicis inženierkomunikāciju izbūves vai remonta darbus.

 

6.Ielas seguma atjaunošanas darbu garantijas

6.1.Visus inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un remonta darbus, ieskaitot ielas seguma atjaunošanu, finansē pasūtītājs, un to izpildi nodrošina būvorganizācija.

6.2.Ja inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un remonta darbi, ieskaitot arī avāriju likvidācijas darbus, ir saistīti ar ielu seguma uzlaušanu un tā atjaunošanu, darbu izpildītājam jānodrošina, lai kvalitatīvi tiktu sablīvēta grunts un atjaunots ielas segums, tādējādi novēršot lauzuma vietas deformāciju ielas ekspluatācijas laikā.

6.3.JPP aģentūrai “Pilsētsaimniecība” ir tiesības veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā ielas seguma laboratoriskās pārbaudes. Ja pārbaudes laikā tiek atklāta neatbilstība noteiktajām prasībām par seguma atjaunošanu, visas pārbaudes izmaksas sedz izpildītājs.

6.4.Ja pēc ielas seguma atjaunošanas 2 gadu laikā tas deformējas (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), ielas segums nekavējoties atkārtoti jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem, kura veikusi inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu.

6.5.Ar ielas seguma uzlaušanu saistītā inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai remonts nedrīkst pasliktināt ielas ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

6.6.Ja inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu nepieciešams veikt ielas seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic ielas seguma pagaidu atjaunošana. Ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15.maijam par būvorganizācijas līdzekļiem.

6.7.Ja laboratoriskās pārbaudes atzinumā konstatēts, ka ielas seguma konstrukcija vai materiāli neatbilst darbu veikšanas atļaujā noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīviem, kā arī 6.4. punktā minētais gadījums, darbs netiek uzskatīts par pabeigtu; tiek pagarināts darba veikšanas termiņš no defekta konstatēšanas brīža līdz tā novēršanai un seguma atjaunošanai.

 

7.Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

7.1.Par saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” neievērošanu vainīgās fiziskās un juridiskās personas soda administratīvi. Administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt šādas amatpersonas un institūcijas:

7.1.2. Jelgavas domes deputāti;

7.1.3. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks;

7.1.4. Municipālās policijas policisti — laikā, kad viņi veic dienesta pienākumus;

7.1.5. JPP aģentūras “Pilsētsaimniecība” amatpersonas, kuru tiesības sastādīt administratīvo protokolu ir noteiktas ar domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu.

7.2.Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti, pārkāpējam var uzlikt naudas sodu līdz Ls 10 punktā 7.1. minētās amatpersonas un institūcijas. Sastādot administratīvo protokolu, naudas sods var būt līdz Ls 50.

7.3.Par saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” neievērošanu iekasētā soda nauda tiek izlietota:

7.3.2. 50 % no iekasētās summas paliek to institūciju rīcībā, kas uzlikušas sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei;

7.3.3. 50 % no iekasētās summas tiek ieskaitīta Jelgavas domes budžetā.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!