• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2001. gada 28. decembra lēmums Nr. 25/10 "Par "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.02.2002., Nr. 32 https://www.vestnesis.lv/ta/id/59332

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr.24/10

Par "Noteikumu par starpnieksabiedrību darbības mēneša pārskatiem" apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

27.02.2002., Nr. 32

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Veids: lēmums

Numurs: 25/10

Pieņemts: 28.12.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas

padomes lēmums Nr. 25/10

Rīgā 2001. gada 28. decembrī

Par “Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu” apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6.— 8. un 17. pantu, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 51. pantu, Finansu un kapitāla tirgus komisijas padome n o l e m j:

1. Apstiprināt “Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumus” (pielikumā).

2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas 11.01.2001. rīkojums Nr. 5 “Par nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību ceturkšņa pārskatu”.

Finansu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

 

Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi

“Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi” (tālāk tekstā — noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas likuma prasībām, un ir saistoši nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrībām un savstarpējām nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām (tālāk tekstā — apdrošinātājs).

 

 

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Apdrošinātājs katru ceturksni sagatavo pārskatu, kurš sniedz patiesu un skaidru informāciju par apdrošinātāja finansu stāvokli un darbības rezultātiem.

1.2. Apdrošinātāja ceturkšņa pārskatā (tālāk tekstā — ceturkšņa pārskats) lietojamā naudas izteiksmes vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Bilances aktīvu un pasīvu, kā arī ārpusbilances posteņus ārvalstu valūtās novērtē latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda beigās.

1.3. Ceturkšņa pārskatu veido:

1.3.1. apdrošinātāja bilance (1. pielikums, UPDK 0651065);

1.3.2. peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskais un netehniskais rezultāts (2. pielikums, UPDK 0651085; 3. pielikums, UPDK 0651086;);

1.3.3. peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskais rezultāts sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā (4. pielikums, UPDK 0651087);

1.3.4. peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskais rezultāts kredītu apdrošināšana (5. pielikums, UPDK 0651088);

1.3.5. ceturkšņa pārskata pielikums;

1.3.6. nedzīvības apdrošinātāja apdrošināšanas darbības pārskats (6. pielikums, UPDK 0651089, UPDK 0651090; 7. pielikums, UPDK 0651091, UPDK 0651092; 8. pielikums, UPDK 0651093, UPDK 0651094, UPDK 0651095; 9. pielikums, UPDK 0651096, UPDK 0651097, UPDK 0651098; 10. pielikums, UPDK 0651099).

1.4. Bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskā un netehniskā rezultāta posteņu saturs atbilst Finansu un kapitāla tirgus komisijas “Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumu” prasībām.

1.5. Pārskata periods ir periods no gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējam datumam (31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris, 31. decembris). Ceturkšņa pārskatu aizpilda pieaugošā secībā, t.i., nākamā ceturkšņa pārskats ietvers informāciju par iepriekšējiem ceturkšņiem.

1.6. Ceturkšņa pārskata pielikumā iekļauj paskaidrojošu informāciju par bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskā un netehniskā rezultāta un ārpusbilances posteņu saturu, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt apdrošinātāja finansu stāvokļa novērtēšanu.

1.7. Katrs bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina postenis atspoguļo apdrošinātāja pārskata perioda rādītājus. Ja šie rādītāji nav salīdzināmi ar iepriekšējā pārskata rādītājiem, to paskaidro ceturkšņa pārskata pielikumā.

1.8. Ja kāds aktīvs vai kāda saistība attiecas uz vairākiem bilances posteņiem, tā piederību pie citiem posteņiem atspoguļo vai nu postenī, kurā tas ietverts, vai ceturkšņa pārskata pielikumā, ja šāds atspoguļojums ir nepieciešams ceturkšņa pārskata izprašanai. Apdrošinātāja pašu akcijas vai daļas, kā arī līdzdalību citas sabiedrības kapitālā atspoguļo tikai šim nolūkam paredzētajos posteņos.

1.9. Apdrošinātājam ceturkšņa pārskats jāiesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai līdz ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam.

 

2. Bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina tehniskā un netehniskā rezultāta pielikums

2.1. Ja izmaiņas ir lielākas par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata ceturksni vai ir notikusi attiecīgā posteņa pārstrukturizācija, ceturkšņa pārskata pielikumā atšifrē šādus bilances aktīva posteņus:

2.1.1. Zeme un ēkas (III 1.);

2.1.2. Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un meitasuzņēmumos (III 2.):

2.1.2.1. Ieguldījumi meitasuzņēmumu pamatkapitālā (III 2.1.),

2.1.2.2. Meitasuzņēmumu emitētie vērtspapīri un aizdevumi meitas uzņēmumiem (III 2.2.),

2.1.2.3. Daļas vai akcijas asociētajos uzņēmumos (III 2.3.);

2.1.3. Citi finansu ieguldījumi (III 3.):

2.1.3.1. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (III 3.1.),

2.1.3.2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (III 3.2.),

2.1.3.3. Ieguldījumu daļas investīciju fondos (III 3.3.),

2.1.3.4. Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi (III 3.4.),

2.1.3.5. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs (III 3.6.).

2.2. Ceturkšņa pārskata pielikumā pilnībā atšifrē šādus bilances aktīva posteņus:

2.2.1. Citi aizdevumi (III 3.5.);

2.2.2. Pārējie ieguldījumi (III 3.7.);

2.2.3. Citi debitori, atsevišķi norādot debitorus asociētajos uzņēmumos (V 3.).

2.3. Aktīva (V 1.1.) posteni “Debitori apdrošināšanas operācijās — polišu īpašnieki” atšifrē pa apdrošināšanas veidiem.

2.4. Aktīva (VI 2.) posteni “Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm” atšifrē pa kredītiestādēm.

2.5. Ja izmaiņas ir lielākas par 10% salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata ceturksni, ceturkšņa pārskata pielikumā pamato izmaiņas šādos pasīva posteņa “Tehniskās rezerves” (III) posteņos:

2.5.1. Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves;

2.5.2 Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves;

2.5.3. Gratifikāciju un atlaižu tehniskās rezerves;

2.5.4. Izlīdzināšanas tehniskās rezerves;

2.5.5. Citas tehniskās rezerves.

2.6. Ceturkšņa pārskata pielikumā pilnībā atšifrē šādus bilances pasīva posteņa “Kreditori” (VII) posteņus:

2.6.1. Aizņēmumi no kredītiestādēm (VII 3.);

2.6.2. Aizņēmumi (VII 4.);

2.6.3. Citi kreditori, atsevišķi norādot kreditorus asociētajos uzņēmumos (VII 7.).

2.7. Pasīva posteni “Kreditori norēķina operācijās ar pārapdrošinātājiem” (VII 2.) atšifrē pa pārapdrošinātājiem.

2.8. Peļņas un zaudējumu aprēķina netehniskajā rezultātā pilnībā atšifrē:

2.8.1. Citi ieņēmumi;

2.8.2. Citi izdevumi, ietverot vērtības pārvērtēšanu;

2.8.3. Ārkārtas ieņēmumi;

2.8.4. Ārkārtas izdevumi;

2.8.5. atšifrējot posteņus “Citi ieņēmumi” un “Citi izdevumi, ietverot vērtības pārvērtēšanu”, atsevišķi izdala summas, kuras radušās valūtas kursa svārstību rezultātā, pārvērtējot apdrošināšanas un pārapdrošināšanas prēmijas.

 

3. Apdrošināšanas darbības pārskata aizpildīšana

3.1. Apdrošināšanas līgumiem, kuros vienā līgumā kopā ir noteikti vairāki apdrošināšanas veidi, visus rādītājus (prēmijas, atlīdzības utt.) sadala pa apdrošināšanas veidiem, norādot attiecīgā apdrošināšanas veida apmēru attiecīgajā pārskatā.

3.2. Ceturkšņa pārskata 6. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja kopsavilkuma pārskats” sniedz informāciju par visu apdrošinātāja portfeli kopumā (neietverot līgumus, kas pieņemti pārapdrošināšanā). Šo pārskata formu aizpilda šādi:

3.2.1. Ailē “Noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits no pārskata gada sākuma” norāda noslēgto apdrošināšanas līgumu skaitu no pārskata gada sākuma.

3.2.2. Ailē “Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits” norāda spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaitu pārskata perioda beigās.

3.2.3. Ailē “Pieņemtās saistības no pārskata gada sākuma” norāda pārskata periodā noslēgto apdrošināšanas līgumu kopējās saistības.

3.2.4. Ailē “Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto” norāda spēkā esošo apdrošināšanas līgumu kopējās saistības pārskata perioda beigās.

3.2.5. Ailē “Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto” norāda sabiedrībā pēc pārapdrošināšanas līgumu noslēgšanas palikušās apdrošinājuma summas daļu pārskata perioda beigās.

3.2.6. Ailē “Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto” norāda pārskata periodā parakstītās bruto apdrošināšanas prēmijas (sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā un sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības starptautiskajā apdrošināšanā bruto parakstītās prēmijas veido bruto prēmija, no kuras atņemti obligātie atskaitījumi).

3.2.7. Ailē “Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās” norāda pārapdrošinātājam nodotās prēmijas pārskata periodā.

3.2.8. Ailē “Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto” norāda pārskata periodā parakstītās neto apdrošināšanas prēmijas.

3.2.9. Ailē “Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto” norāda pārskata periodā izmaksātās bruto apdrošināšanas atlīdzības.

3.2.10. Ailē “Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzībās” norāda pārapdrošinātāja daļu izmaksātajās atlīdzībās pārskata periodā.

3.2.11. Ailē “Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto” norāda pārskata periodā izmaksātās neto apdrošināšanas atlīdzības.

3.2.12. Ailē “Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku, bruto” norāda pārskata perioda beigās esošās bruto parakstīto, bet nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves.

3.2.13. Ailē “Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku, neto” norāda pārskata perioda beigās esošās neto parakstīto, bet nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves.

3.2.14. Ailē “Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību, bruto” norāda pārskata perioda beigās esošās bruto atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehniskās rezerves.

3.2.15. Ailē “Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību, neto” norāda pārskata perioda beigās esošās neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību rezerves.

3.3. Ceturkšņa pārskata 6. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja kopsavilkuma pārskats sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem” sniedz informāciju atsevišķi par katru nedzīvības apdrošināšanas veidu (neietverot līgumus, kas pieņemti pārapdrošināšanā). Atsevišķi izdala sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu un sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības starptautisko apdrošināšanu (“Zaļās kartes”).

3.4. Ceturkšņa pārskata 7. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja kopsavilkuma pārskats par pieņemto pārapdrošināšanu” sniedz informāciju par pārapdrošināšanas līgumiem, kas pieņemti no cita apdrošinātāja. Šo pārskata formu aizpilda šādi:

3.4.1. Ailē “Pieņemtās saistības pārskata periodā” norāda pārskata periodā pieņemtās saistības. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēta sabiedrība, kura nodod risku.

3.4.2. Ailē “Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto” norāda kopējo spēkā esošo pārapdrošinājuma summu pārskata perioda beigās. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēta sabiedrība, kura nodod risku.

3.4.3. Ailē “Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto” norāda sabiedrībā pēc retrocesijas līgumu noslēgšanas palikušās pārapdrošinājuma summas daļu pārskata perioda beigās. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēta sabiedrība, kura nodod risku.

3.4.4. Ailē “Parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas, bruto” norāda pārskata periodā parakstītās bruto pārapdrošināšanas prēmijas. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēta sabiedrība, kura nodod risku.

3.4.5. Ailē “Retrocedenta daļa parakstītajās pārapdrošināšanas prēmijās” norāda prēmijas par retrocesiju pārskata periodā. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts retrocedents.

3.4.6. Ailē “Parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas, neto” norāda pārskata periodā parakstītās neto pārapdrošināšanas prēmijas. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēta sabiedrība, kura nodod risku.

3.4.7. Ailē “Izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, bruto” norāda pārskata periodā izmaksātās bruto pārapdrošināšanas atlīdzības. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēta sabiedrība, kura nodod risku.

3.4.8. Ailē “Retrocedenta daļa izmaksātajās pārapdrošināšanas atlīdzībās” norāda retrocedenta daļu izmaksātajās pārapdrošināšanas atlīdzībās pārskata periodā. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts retrocedents.

3.4.9. Ailē “Izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības, neto” norāda pārskata periodā izmaksātās neto pārapdrošināšanas atlīdzības. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēta sabiedrība, kura nodod risku.

3.4.10. Ailē “Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves pieņemtajai pārapdrošināšanai, bruto” norāda sabiedrības izveidotās nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves pieņemto pārapdrošināšanas līgumu bruto saistību izpildei.

3.4.11. Ailē “Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves pieņemtajai pārapdrošināšanai, neto” norāda sabiedrības izveidotās nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves pieņemto pārapdrošināšanas līgumu neto saistību izpildei.

3.4.12. Ailē “Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pieņemtajai pārapdrošināšanai, bruto” norāda bruto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pieņemtajai pārapdrošināšanai.

3.4.13. Ailē “Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pieņemtajai pārapdrošināšanai, neto” norāda neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pieņemtajai pārapdrošināšanai.

3.4.14. Ailē “Grupas ietvaros, %” norāda procentuālo attiecību — grupas ietvaros pieņemtā pārapdrošināšana pret kopējo pieņemto pārapdrošināšanu.

3.4.15. Grupa šīs kārtības izpratnē ir asociētie uzņēmumi, mātesuzņēmumi un visi tās meitasuzņēmumi.

3.5. Ceturkšņa pārskata 7. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par pieņemtās pārapdrošināšanas sadalījumu pa apdrošināšanas veidiem” sniedz informāciju par pārapdrošināšanas līgumu, kas pieņemti no cita apdrošinātāja, sadalījumu pa apdrošināšanas veidiem.

3.6. Ceturkšņa pārskata 8. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja kopsavilkuma pārskats par nodoto pārapdrošināšanu” sniedz informāciju par visa apdrošināšanas portfeļa kopumā (neietverot līgumus, kas pieņemti pārapdrošināšanā) pārapdrošināšanu. Šo pārskata formu aizpilda šādi:

3.6.1. Ailē “Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās” norāda pārapdrošinātāja daļu parakstītajās prēmijās pārskata periodā. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs.

3.6.1.1. Ailē “Obligātās pārapdrošināšanas līgumi” norāda pārapdrošinātāja daļu parakstītajās prēmijās saskaņā ar noslēgtajiem obligātās pārapdrošināšanas līgumiem. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs:

3.6.1.1.1. ailē “proporcionālie līgumi” norāda pārapdrošinātāja daļu parakstītajās prēmijās saskaņā ar noslēgtajiem obligātās proporcionālās pārapdrošināšanas līgumiem. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs;

3.6.1.1.2. ailē “neproporcionālie līgumi” norāda pārapdrošinātāja daļu parakstītajās prēmijās saskaņā ar noslēgtajiem obligātās neproporcionālās pārapdrošināšanas līgumiem. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs.

3.6.1.2. Ailē “Fakultatīvās pārapdrošināšanas līgumi” norāda pārapdrošinātāja daļu parakstītajās prēmijās saskaņā ar noslēgtajiem fakultatīvās pārapdrošināšanas līgumiem. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs.

3.6.2. Ailē “Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzībās” norāda pārapdrošinātāja daļu izmaksātajās atlīdzībās pārskata periodā. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs:

3.6.2.1. Ailē “Obligātās pārapdrošināšanas līgumi” norāda pārapdrošinātāja daļu izmaksātajās atlīdzībās, kas izmaksātas saskaņā ar noslēgtajiem obligātās pārapdrošināšanas līgumiem. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs:

3.6.2.1.1. ailē “proporcionālie līgumi” norāda pārapdrošinātāja daļu izmaksātajās atlīdzībās, kas izmaksātas saskaņā ar noslēgtajiem obligātās proporcionālās pārapdrošināšanas līgumiem. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs;

3.6.2.1.2. ailē “neproporcionālie līgumi” norāda pārapdrošinātāja daļu izmaksātajās atlīdzībās, kas izmaksātas saskaņā ar noslēgtajiem obligātās neproporcionālās pārapdrošināšanas līgumiem. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs.

3.6.2.2. Ailē “Fakultatīvās pārapdrošināšanas līgumi” norāda pārapdrošinātāja daļu izmaksātajās atlīdzībās, kas izmaksātas saskaņā ar noslēgtajiem fakultatīvās pārapdrošināšanas līgumiem. Šo summu sadala pa valstīm, kurās reģistrēts pārapdrošinātājs.

3.6.3. Ailē “Grupas ietvaros, %” norāda procentuālo attiecību — grupas ietvaros nodotā pārapdrošināšana pret kopējo nodoto pārapdrošināšanu.

3.6.4. Grupa šīs kārtības izpratnē ir asociētie uzņēmumi, mātesuzņēmumi un visi tās meitasuzņēmumi.

3.7. Ceturkšņa pārskata 8. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par nodoto pārapdrošināšanu sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem” sniedz informāciju par katra apdrošināšanas veida (neietverot līgumus, kas pieņemti pārapdrošināšanā) pārapdrošināšanu.

3.8. Ceturkšņa pārskata 8. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par nodotās pārapdrošināšanas sadalījumu pa pārapdrošinātājiem” sniedz informāciju par visiem brokeriem, pārapdrošinātājiem, retrocedentiem, kam nodots risks. Šo pārskata formu aizpilda šādi:

3.8.1. Ailē “Pārapdrošināšanas sabiedrība/brokeris” norāda brokeri, pārapdrošinātāju vai retrocedentu, kam nodots risks. Ja risku pārapdrošināšanā izvieto brokeris, jānorāda arī pārapdrošinātājs, kam risks ir nodots.

3.8.2. Ailē “Reģistrācijas vieta” norāda brokera, pārapdrošinātāja, retrocedenta reģistrācijas valsti, pilsētu.

3.8.3. Ailē “Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās, latos” norāda parakstīto prēmiju, kas nodota brokerim, pārapdrošinātājam, retrocedentam.

3.8.4. Ailē “Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzībās” norāda pārapdrošinātāja daļu izmaksātajās atlīdzībās.

3.9. Ceturkšņa pārskata 9. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par ieguldījumu struktūru un to izvietojumu” sniedz ziņas par sabiedrības ieguldījumu struktūru un tā izvietojumu pa valstīm. Šo pārskata formu aizpilda šādi:

3.9.1. Ailē “Ieguldījumu summa” norāda ieguldījumu vērtību.

3.9.2. Ailē “Īpatsvars ieguldījumos” norāda procentuālo attiecību — ieguldījumu vērtība pret visu ieguldījumu kopsummu.

3.10. Ceturkšņa pārskata 9. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tehnisko rezervju segumu ar ieguldījumiem un to izvietojumu” sniedz ziņas par apdrošināšanas sabiedrības tehnisko rezervju segumu ar ieguldījumiem un to izvietojumu pa valstīm. Pielikuma 1. daļā atspoguļo tehnisko rezervju segumu ar ieguldījumiem un šo ieguldījumu sadalījumu pa normatīvajos aktos atļautajām valstu grupām.

3.10.1. Ailē “Ieguldījumu veida kopējā summa” norāda ieguldījumu veida kopējo summu apdrošinātāja ieguldījumu portfelī.

3.10.2. Ailē “T.sk. tehnisko rezervju segums” norāda to ieguldījumu veida daļu, kura tiek attiecināta uz tehnisko rezervju segumu.

3.10.3. Ailē “Tehnisko rezervju ieguldījumu izvietojums” norāda tehnisko rezervju ieguldījumu izvietojumu pa valstīm, kurās ir veikti ieguldījumi.

3.10.4. Pielikuma 2. daļā atspoguļo tehnisko rezervju seguma procentuālo attiecību ar normatīvajos aktos atļautajiem ieguldījumiem.

3.10.5. Ailē “Tehnisko rezervju segums/tehniskās rezerves” norāda procentuālo attiecību — ieguldījumu veida daļu, kura tiek attiecināta uz tehnisko rezervju segumu attiecībā pret aprēķinātajām tehniskajām rezervēm.

3.11. Ceturkšņa pārskata 9. pielikuma “Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtām” sniedz ziņas par tehnisko rezervju un to seguma sadalījumu pa valūtām.

3.11.1. Ailē “Ieguldījumu atšifrējums pa valūtām” norāda tehnisko rezervju seguma sadalījumu pa valūtām. Tehnisko rezervju segumam jābūt pilnībā atšifrētam pa visām valūtām.

3.11.2. Ailē “Tehnisko rezervju atšifrējums pa valūtām” norāda aprēķināto tehnisko rezervju sadalījumu pa valūtām. Tehniskajām rezervēm jābūt pilnībā atšifrētām pa visām valūtām.

3.11.3. Ailē “Ieguldījumu summa attiecināta pret tehnisko rezervju summu, %” norāda procentuālo attiecību starp tehnisko rezervju seguma summu un tehnisko rezervju summu pa valūtām. Procentuālā attiecība jāuzrāda, ja tehnisko rezervju summa pa atsevišķām valūtām pārsniedz 7% no kopējām tehniskajām rezervēm.

3.12. Ceturkšņa pārskata 10. pielikuma “Pārskats par nedzīvības apdrošinātāja paša līdzekļu aprēķinu” veic apdrošinātāja pašu līdzekļu aprēķinu atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 33. panta prasībām.

 

4. Ceturkšņa pārskata posteņu novērtēšana

4.1. Ceturkšņa pārskata posteņus novērtē, pamatojoties uz Finansu un kapitāla tirgus komisijas “Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidēta gada pārskata sagatavošanas noteikumiem”.

4.2. Pamatlīdzekļus, ēkas un ieguldījumus saistītajos uzņēmumos pārvērtē par stāvokli gada pārskata sastādīšanas brīdī, izņemot tos gadījumus, kad ir pamatota nepieciešamība veikt pārvērtēšanu (pārdošana, norakstīšana u.c. darbības).

4.3. Tehnisko rezervju apjomam visu laiku jābūt tādam, lai apdrošinātājs spētu segt jebkuras saistības, kas varētu rasties no apdrošināšanas līgumiem.

4.4. Tikai par stāvokli gada pārskata sastādīšanas brīdī apdrošinātājs veic aprēķinus par atskaitījumu apmēru sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fondā.

 

1.pielikums

FTK25101 COPY.GIF (207807 bytes)

FTK25102 COPY.GIF (214803 bytes)

2.pielikums

FTK25103 COPY.GIF (159655 bytes)

FTK25104 COPY.GIF (168161 bytes)

FTK25105 COPY.GIF (168428 bytes)

3.pielikums

FTK25106 COPY.GIF (179293 bytes)

4.pielikums

FTK25107 COPY.GIF (173013 bytes)

5.pielikums

FTK25108 COPY.GIF (164194 bytes)

6.pielikums

FTK25109 COPY.GIF (126689 bytes)

1.lapa

FTK251010 COPY.GIF (141040 bytes)

2.lapa

7.pielikums

FTK251011 COPY.GIF (87784 bytes)

1.lapa

FTK251012 COPY.GIF (158552 bytes)

2.lapa

8.pielikums

FTK251013 COPY.GIF (76630 bytes)

1.lapa

FTK251014 COPY.GIF (81754 bytes)

2.lapa

FTK251015 COPY.GIF (99597 bytes)

3.lapa

9.pielikums

FTK251016 COPY.GIF (102501 bytes)

FTK251017 COPY.GIF (39874 bytes)

1.lapa

FTK251018 COPY.GIF (96558 bytes)

FTK251019 COPY.GIF (61971 bytes)

2.lapa

FTK251020 COPY.GIF (97988 bytes)

3.lapa

10.pielikums

FTK251021 COPY.GIF (146204 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!