• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1994. gada 13. janvāra likums "Par Centrālo vēlēšanu komisiju". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.01.1994., Nr. 8 https://www.vestnesis.lv/ta/id/57703

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valsts ieņēmumu dienesta vēstule Nr.30-1/59

Algas nodokļa ieturēšanas un maksāšanas kārtība (Pielikumi)

Vēl šajā numurā

20.01.1994., Nr. 8

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 13.01.1994.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Centrālo vēlēšanu komisiju

1. NODAĻA

Komisijas izveidošanas kārtība un sastāvs

1. pants. Saeimas vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu sagatavošanai un vadīšanai Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju.

2. pants. Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi — vēlētāji. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un septiņus vēlēšanu komisijas locekļus ievēlē Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus — Augstākā tiesa savā plēnumā.

3. pants. Saeimas ievēlēto Centrālās vēlēšanu komisijas locekli Saeima var atsaukt no komisijas:

1) ja to pieprasa ne mazāk kā 10 Saeimas deputāti;

2) ja Saeima ir saņēmusi attiecīgā Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa iesniegumu par darbības izbeigšanu komisijā.

Augstākās tiesas ievēlēto Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no komisijas var atsaukt Augstākā tiesa.

Ja kāds Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis izbeidz darbību komisijā, Saeima vai Augstākā tiesa viņa vietā ievēlē citu komisijas locekli.

2. NODAĻA

Komisijas pienākumi un tiesības

4. pants. Centrālā vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un likuma par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu.

5. pants. Centrālā vēlēšanu komisija likumu ietvaros izdod nepieciešamos rīkojumus un instrukcijas, kas tiek publicētas oficiālā laikrakstā. Rīkojumi un instrukcijas stājas spēkā ar to publicēšanas dienu un ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm.

6. pants. Centrālā vēlēšanu komisija:

1) nosaka naudas līdzekļu sadalījumu citām vēlēšanu komisijām;

2) rūpējas, lai vēlēšanu komisijas būtu nodrošinātas ar telpām, transportu un sakaru līdzekļiem, kā arī citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;

3) nosaka, kādām jābūt vēlēšanu kastēm;

4) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisiju protokoli un citi vēlēšanu (tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas) materiāli nosūtāmi vēlēšanu komisijām;

5) nosaka kārtību, kādā vēlēšanu komisijas nosūta protokolus un citus vēlēšanu (tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas) materiālus Centrālajai vēlēšanu komisijai;

6) noklausās apgabalu, rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu (priekšpilsētu) vēlēšanu komisiju ziņojumus par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanu;

7) izskata sūdzības un iesniegumus par citu velēšanu komisiju lēmumiem un darbību un atceļ to nelikumīgos lēmumus;

8) ir tiesīga izskatīt jebkuru ar vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu;

9) pilda citus likumos noteiktos pienākumus.

7. pants. Centrālā vēlēšanu komisija gādā par visu vēlēšanu komisiju izveidošanu. Šajā nolūkā tā:

1) nosaka vēlēšanu komisiju izveidošanas termiņus, ja tas nav noteikts likumā;

2) likumā noteiktajā kārtībā piedalās vēlēšanu komisiju izveidošanā;

3) ieceļ vēlēšanu komisijas, ja tās nav laikus izveidotas likumā noteiktajā kārtībā.

8. pants. Centrālā vēlēšanu komisija atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam:

1) lemj par kandidātu sarakstu atbilstību likuma prasībām un piešķir sarakstiem numurus;

2) nodrošina priekšvēlēšanu programmu un visu kandidātu sarakstu publicēšanu oficiālā laikrakstā;

3) nodrošina kandidātu sarakstu iespiešanu, vēlēšanu zīmju, aplokšņu un vēlēšanu komisiju zīmogu izgatavošanu un to nogādāšanu apgabalu vēlēšanu komisijām;

4) nosaka ievēlētos deputātus un paziņo ievēlēto deputātu sarakstu;

5) publicē Saeimas vēlēšanu rezultātus.

9. pants. Centrālā vēlēšanu komisija atbilstoši pilsētas domes, rajona padomes un pagastu padomes vēlēšanu likumam:

1) nosaka vēlēšanu zīmju paraugus;

2) nodrošina kandidātu sarakstu veidlapu un vēlēšanu komisiju zīmogu izgatavošanu un to nogādāšanu vēlēšanu komisijām;

3) apkopo vēlēšanu rezultātus.

10. pants. Centrālā vēlēšanu komisija atbilstoši likumam par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu:

1) apstiprina tautas nobalsošanai paredzēto parakstu vākšanas lapu paraugus, nodrošina to izgatavošanu un nogādāšanu pašvaldībām un vēlēšanu komisijām;

2) publicē tautas nobalsošanas rezultātus.

11. pants. Centrāla vēlēšanu komisija ir tiesīga ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos griezties ar iesniegumiem un priekšlikumiem valsts un pašvaldību uzņēmumos, iestādēs un organizācijās. Tām šie iesniegumi un priekšlikumi jāizskata ne vēlāk kā trīs dienu laikā un jādod komisijai rakstveida atbilde. Komisijai ir tiesības uz savām sēdēm uzaicināt un tajās uzklausīt ministriju, departamentu un citu valsts institūciju un pašvaldību darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un norisi.

12. pants. Ja Saeimas vēlēšanās, tautas nobalsošanā vai arī pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanās atsevišķos vēlēšanu iecirkņos pieļauti rupji likuma pārkāpumi un tie ietekmējuši vēlēšanu rezultātus, Centrālā vēlēšanu komisija lemj par attiecīgā vēlēšanu iecirkņa balsošanas rezultātu anulēšanu.

13. pants. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi ir pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā.

14. pants. Centrālā vēlēšanu komisija par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem informē sabiedrību ar preses izdevumu, televīzijas un radio palīdzību. Tās sēdēs var būt klāt valsts institūciju un Centrālajā vēlēšanu komisijā akreditēto masu informācijas līdzekļu pārstāvji.

15. pants. Centrālajai vēlēšanu komisijai ir juridiskās personas tiesības.

Centrālās vēlēšanu komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretariāts.

 3. NODAĻA

Komisijas darba organizācija

16. pants. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un sekretārs strādā pastāvīgi un saņem atalgojumu atbilstoši šādām valsts ierēdņu kategorijām: priekšsēdētājs — 1. kategorijai, vietnieks un sekretārs — 2. kategorijai. Pārējie komisijas locekļi par to laiku, kurā viņi pilda Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa pienākumus, saņem atalgojumu atbilstoši 3. kategorijai.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un sekretāram šo pienākumu pildīšanas laikā tiek garantēta darba vietas (amata) saglabāšana. Komisijas locekļi savu pienākumu pildīšanas laikā pēc komisijas lēmuma ir jāatbrīvo no pienākumiem sava darbavieta, saglabājot viņu amatu (darba vietu).

17. pants. Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, publicējot paziņojumu oficiālā laikrakstā vai to izplatot ar valsts televīzijas un radio palīdzību.

Ja komisijas loceklis nevar ierasties uz sēdi, viņš laikus to dara zināmu priekšsēdētājam.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja «par» nobalso vismaz pieci komisijas locekļi. Komisijas loceklis, kurš nepiekrīt lēmumam, ir tiesīgs pievienot protokolam rakstveidā savu atsevišķo viedokli.

Komisijas lēmumus, rīkojumus un instrukcijas paraksta tās priekšsēdētājs un sekretārs.

Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.

18. pants. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs:

1) vada komisijas sēdes; nodrošina iespēju komisijas locekļiem laikus iepazīties ar sēdes darba kārtību un sēdē izskatāmajiem materiāliem;

2) dod komisijas locekļiem uzdevumus, kas attiecas uz vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un norisi, nodrošina viņus ar dokumentiem, kas saistīti ar komisijas darbu;

3) uzaicina uz komisijas sēdi valsts un pašvaldību pārstāvjus, kā arī citu vēlēšanu komisiju vadītājus;

4) pārstāv komisiju valsts institūcijās, pašvaldībās, uzņēmumos, iestādēs un organizācijās;

5) kontrolē pieņemto lēmumu izpildi;

6) informē Saeimu par Centrālās vēlēšanu komisijas darbu, par tās pieņemtajiem lēmumiem;

7) ja to pieprasa ne mazāk kā 10 Saeimas deputāti, sniedz pārskatu Saeimai par vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu;

8) atver un slēdz Centrālās vēlēšanu komisijas kontus kredītiestādēs, rīkojas ar Centrālās vēlēšanu komisijas naudas līdzekļiem;

9) pilda citus ar vēlēšanām un tautas nobalsošanu saistītus pienākumus.

Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

19. pants. Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis vienlaikus nevar būt citas vēlēšanu komisijas loceklis.

Ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis tiek pieteikts par deputāta kandidātu Saeimas vēlēšanās, viņa darbība komisijā izbeidzas ar brīdi, kad tiek iesniegts attiecīgais saraksts.

Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis:

1)iesniedz priekšlikumus un jautājumus, kas izskatāmi komisijas sēdēs, piedalās šo jautājumu apspriešanā;

2) pārbauda citu vēlēšanu komisiju darbu pēc savas iniciatīvas vai priekšsēdētāja uzdevumā un par pārbaudes rezultātiem informē Centrālo vēlēšanu komisiju;

3) pieņem iestāžu un organizāciju pārstāvjus un pilsoņus ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos.

Centrālas vēlēšanu komisijas loceklim tiek garantēta to izdevumu apmaksa, kas radušies, viņam izpildot uzdevumus, kuri saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un to norises pārbaudi.

Pārejas noteikumi

1. Līdz tā likuma pieņemšanai, kas reglamentēs valsts civildienesta attiecības un noteiks valsts ierēdņu amatalgas, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka, sekretāra, komisijas locekļu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas sekretariāta darbinieku algas nosaka Ministru kabinets.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992. gada 2. decembra lēmumu apstiprinātais Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas nolikums (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 51/52).

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 13. janvārī.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 20. janvārī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!