• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Iekšlietu ministrijas 2001. gada 11. jūnija rīkojums "Pašvaldības policijas paraugnolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.09.2001., Nr. 138 https://www.vestnesis.lv/ta/id/54274-pasvaldibas-policijas-paraugnolikums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par mūsu sabiedrības noslāņošanos, tās dziļumu, faktoriem, tendencēm

Vēl šajā numurā

28.09.2001., Nr. 138

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Iekšlietu ministrija

Veids: rīkojums

Pieņemts: 11.06.2001.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Iekšlietu ministrija

Pašvaldības policijas paraugnolikums

Apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas 2001.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.390

I. Vispārīgie noteikumi

1. Pašvaldības policija ir pašvaldības sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ir pakļauta pašvaldībai, kura to izveidojusi, un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.

2. Pašvaldības policija tiek veidota pēc teritoriālā principa. Vietējās pašvaldības dome (padome), kura pieņēmusi lēmumu par pašvaldības policijas izveidošanu, izstrādā tās nolikumu saskaņā ar šo paraugnolikumu un apstiprina to, saskaņojot ar Valsts policijas priekšnieku.

3. Pašvaldības policija tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem.

4. Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, likums "Par policiju", citi normatīvie akti, šis paraugnolikums, attiecīgās pašvaldības apstiprinātais pašvaldības policijas nolikums, saistošie noteikumi un pieņemtie lēmumi.

5. Pašvaldības policija var būt juridiska persona ar savu zīmogu un kontu bankā.

II. Pašvaldības policijas pienākumi

6. Pašvaldības policijas pienākumi attiecīgās pašvaldības teritorijā ir:

6.1. kontrolēt pašvaldības apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, uzlikt un piedzīt naudas sodus par šo noteikumu pārkāpšanu;

6.2. savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus; ja ar saviem spēkiem pārkāpumus novērst vai pārtraukt nav iespējams, sadarbībā ar Valsts policiju piedalīties pārkāpumu novēršanā vai pārtraukšanā;

6.3. veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā; ja ar saviem spēkiem nav iespējams novērst likumpārkāpumu veicinošos apstākļus, informēt par tiem pašvaldību vai tās uzdevumā attiecīgās kompetentās institūcijas un sadarboties ar tām šo apstākļu novēršanā;

6.4. ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, pašvaldības policija veic nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei (darbiniekam), kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas darbinieku norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekam;

6.5. sniegt neatliekamo palīdzību, tai skaitā neatliekamo medicīnisko palīdzību, personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt neatliekamo palīdzību, tai skaitā neatliekamo medicīnisko palīdzību, nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgām institūcijām;

6.6. nodrošināt atrasto un pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz tā nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;

6.7. apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par administratīvajiem pārkāpumiem;

6.8. sniegt palīdzību sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežošanas iestādēm vai kuras ārstējas no alkoholisma, toksikomānijas vai narkomānijas;

6.9. savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības pašvaldības policijā;

6.10. reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi pašvaldības policija (sk. pielikumu). Pēc Valsts policijas vai citu kompetentu institūciju rakstiska pieprasījuma sniegt pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju, materiālus par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas;

6.11. veikt citus pašvaldības uzdotos uzdevumus, ja tas nav pretrunā ar likumu "Par policiju" un citiem normatīvajiem aktiem.

7. Pašvaldības policija atbalsta Valsts policiju un Drošības policiju sabiedrības drošības nodrošināšanā un noziedzības apkarošanā.

8. Sadarbojoties ar Valsts policiju, pašvaldības policijas darbiniekam ir saistoši Valsts policijas darbinieku norādījumi.

III. Pašvaldības policijas darbinieku tiesības

9. Pašvaldības policijas darbiniekam, pildot pienākumus atbilstoši savai dienesta kompetencei, ir tiesības:

9.1. prasīt, lai persona pārtrauc likumpārkāpumu vai citu rīcību, kas traucē policijas darbinieka pilnvaru izpildi, kā arī pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus;

9.2. pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota policijai;

9.3. izsaukt uz pašvaldības policijas iecirkni vai dienesta telpām jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir pašvaldības policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā noteiktajā kārtībā veikt viņu piespiedu atvešanu;

9.4. savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem; likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt pašvaldības policijas vai Valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, veikt viņu personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un veikt citus likumā noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktā kārtībā nosūtīt protokolus pēc piekritības;

9.5. aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumu, un atkarībā no pārkāpuma rakstura nodot tās attiecīgā garnizona komandantam vai karaspēka daļas, vai militārās iestādes komandierim, vai Valsts policijas iestādei;

9.6. aizturēt un līdz nodošanai kompetentām iestādēm turēt speciāli iekārtotās telpās personas, kuras izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta vai apcietinājuma. Ja pašvaldības policijas rīcībā šādas speciāli iekārtotas telpas nav, minētās personas nogādājamas Valsts policijas iestādē;

9.7. aizturēt personas vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas dzīvesvietu vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt tās Valsts policijas iestādē līdz nodošanai vecākiem, aizbildņiem vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādei;

9.8. nogādāt ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, - nogādāt tās Valsts policijas iestādē vai pašvaldības policijas iecirknī un turēt tur speciāli iekārtotās telpās līdz atskurbšanai, bet ne ilgāk par 12 stundām;

9.9. uz rakstiska pieteikuma pamata aizturēt personas, kuras atrodas mājoklī alkohola, toksisko vai narkotisko vielu iespaidā un var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem cilvēkiem, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un nav cita pamata tās aizturēšanai, kā arī turēt šādas personas pašvaldības policijas iecirknī līdz nogādāšanai Valsts policijas iestādē, ārstniecības iestādē atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai;

9.10. aizturēt personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un kuras ar savām darbībām rada acīm redzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem, un turēt tās pašvaldības policijas iecirknī līdz nogādāšanai Valsts policijas iestādē, ārstniecības iestādē vai nogādāšanai mājoklī;

9.11. nogādāt Valsts policijas iestādē vai pašvaldības policijas iecirknī personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību, un, ja tām nav nepieciešama medicīniska rakstura palīdzība, turēt tās pašvaldības policijas iecirknī līdz notikušā apstākļu noskaidrošanai, bet ne ilgāk par trim stundām;

9.12. pēc saskaņošanas ar attiecīgās pašvaldības teritorijā esošās Valsts policijas iestādes priekšnieku uz laiku ierobežot vai pārtraukt transportlīdzekļu vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja tas saistīts ar sabiedrības drošību, personu dzīvību, veselību, mantas vai īpašuma aizsardzību, kā arī izmeklēšanu;

9.13. likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā apsekot personas, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, toksiskās vai narkotiskās vielas, vai nosūtīt tās apsekošanai vai ekspertīzes izdarīšanai uz ārstniecības iestādēm gadījumos, ja nepieciešams atzinums, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu;

9.14. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats aizdomām, ka tā vadītājs pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus vai likuma prasības; aizliegt personai lietot transportlīdzekli, kura tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību vai kura izplūdes gāzes atmosfērā pārsniedz pieļaujamās normas; atstādināt no transportlīdzekļa vadīšanas personas, kurām ir konstatētas alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas pazīmes, kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām;

9.15. ierobežot vai aizliegt remonta un celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu ielās un uz ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedrības drošības un transporta kustības drošības garantēšanu;

9.16. izņemt priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuru izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana vai realizēšana ir aizliegta ar likumu vai kuras tiek glabātas bez atļaujas, ja saskaņā ar likumu tāda nepieciešama, kā arī izņemt dokumentus ar viltojuma pazīmēm;

9.17. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot fiziskām vai juridiskām personām piederošos transportlīdzekļus (izņemot ārvalstu diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību un starptautisko organizāciju transportlīdzekļus, kā arī speciālos transportlīdzekļus) braukšanai uz notikuma vietu vai personu nogādāšanai ārstniecības iestādēs, ja tām steidzami nepieciešama medicīniskā palīdzības, kā arī tādu personu vajāšanai, kuras izdarījušas noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai policijas iestādē;

9.18. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot fiziskām un juridiskām personām piederošos vietējo sakaru līdzekļus;

9.19. bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību masu informācijas līdzekļus, lai noskaidrotu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus un personas, kas to izdarījušas, meklētu noziedzniekus un bez vēsts pazudušos, kā arī lai veiktu likumpārkāpumu profilaksi.

10. Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības lietot fizisku spēku, roku dzelžus, speciālos līdzekļus, stekus, sasiešanas līdzekļus, dienesta suņus un zirgus tādā pašā kārtībā, kāda noteikta Valsts policijas darbiniekam.

11. Pašvaldības policijas darbiniekam ir tiesības iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un likuma "Par policiju" 14.panta noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot tos.

IV. Pašvaldības policijas darba organizācija

12. Pašvaldības policijas struktūru un darbinieku skaitu nosaka tā pašvaldība, kura to izveidojusi.

13. Pašvaldības policijas darbu vada tās priekšnieks, kurš pakļauts attiecīgās domes vai padomes priekšsēdētājam.

14. Pašvaldības policijas priekšniekam var būt vietnieki. Pašvaldības policijas sastāvā var būt vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori, kā arī vecākie kārtībnieki, kārtībnieki un jaunākie kārtībnieki.

15. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietniekus attiecīgās vietējās pašvaldības dome (padome) apstiprina amatā pēc tam, kad saņemta iekšlietu ministra rakstiska piekrišana attiecīgās kandidatūras apstiprināšanai.

16. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietniekus atbrīvo no amata attiecīgās vietējās pašvaldības dome (padome) pēc savas iniciatīvas vai saskaņā ar iekšlietu ministra rīkojumu, ko dome (padome) izskata septiņu dienu laikā.

17. Pašvaldības policijas sastāvā var būt šādas struktūrvienības: pārvalde, nodaļa, iecirknis vai grupa; tajā var izveidot vienu vai vairākus atsevišķus pašvaldības policijas darbinieku amatus pašvaldības teritorijas daļas apkalpošanai.

18. Pašvaldības policijas iecirkni izveido, ja attiecīgās pašvaldības policijas darbinieku skaits ir pietiekams, lai šajā iecirknī nodrošinātu pašvaldības policijas darbinieku diennakts dežūras.

19. Pašvaldības policijas iecirkņos var ierīkot speciālas telpas administratīvi aizturēto personu turēšanai un personu atskurbināšanai. Speciālo telpu iekārtojums un to izmantošanas kārtība atbilst visām tām prasībām, kādas noteiktas šādu Valsts policijas telpu ierīkošanai un izmantošanai.

20. Pašvaldības policijas iecirkni izvieto atsevišķā ēkā vai ēkas daļā, kurai ir atsevišķa ieeja, iecirkņa dežuranta rīcībā ir tālrunis.

21. Ja pašvaldības policijas darbinieku skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu diennakts dežūras, var izveidot pašvaldības policijas grupu. Pašvaldības policijas grupas rīcībā ir dienesta telpas un tālrunis.

22. Pašvaldības policijas grupas dienesta telpas aizliegts izmantot personu atskurbināšanai un administratīvi aizturēto personu turēšanai. Uz šīm dienesta telpām nogādātās personas aizliegts atstāt bez pašvaldības policijas darbinieka uzraudzības.

23. Pašvaldības policijas darbinieks savā rīcībā esošos šaujamieročus un speciālos līdzekļus glabā šim nolūkam speciāli ierīkotā telpā pašvaldības policijas iecirknī vai Valsts policijas iestādē.

24. Pašvaldības policijas darbiniekam var atļaut ar pašvaldības policijas priekšnieka pavēli (rīkojumu) glabāt speciālos līdzekļus viņa dzīvesvietā saskaņā ar šo speciālo līdzekļu glabāšanas noteikumiem.

25. Pašvaldības policijas darbinieks savus dienesta pienākumus pilda iekšlietu ministra apstiprinātajā vienota parauga formas tērpā, pie kura redzamā vietā ir piestiprināta attiecīgās pašvaldības teritorijas atšķirības zīme un nosaukums.

26. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi dienesta apliecību, kuru izsniedz attiecīgā pašvaldība.

27. Pašvaldības policijas darbinieka dienesta apliecībai ir šādi rekvizīti:

27.1. attiecīgās pašvaldības teritorijas nosaukums;

27.2. pašvaldības policijas darbinieka vārds, uzvārds;

27.3. pašvaldības policijas darbinieka personas kods;

27.4. pašvaldības policijas darbinieka amata nosaukums;

27.5. pašvaldības policijas darbinieka fotogrāfija;

27.6. attiecīgās pašvaldības policijas iestādes zīmoga nospiedums;

27.7. atzīme par šaujamieroča nēsāšanas tiesībām.

28. Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs attiecīgās pašvaldības policijas teritorijā ārpus dienesta pienākumu veikšanas laika, uzrādot savu dienesta apliecību, izmantot šajā paraugnolikumā paredzētās tiesības.

V. Pašvaldības policijas personāls

29. Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem noteiktu amatu pašvaldības policijas iestādē (struktūrvienībā) un ir nokārtojusi atestācijas pārbaudījumu.

30. Pašvaldības policijas dienestā pieņem Latvijas pilsoņus no 18 gadu vecuma, kuri pārvalda valsts valodu un kuri, ņemot vērā viņu izglītību, personiskās īpašības, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt pašvaldības policijā veicamos pienākumus.

31. Pašvaldības policijas dienestā nepieņem personas, kuras agrāk sodītas par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem.

32. Pirms pašvaldības policijas darbinieka iecelšanas amatā viņa atbilstību darbam pašvaldības policijā pārbauda tādā pašā kārtībā kā Valsts policijas darbiniekam.

33. Pašvaldības policijas darbinieka amata kandidātam, stājoties policijas dienestā, pašvaldības policija nodrošina sākotnējo profesionālo apmācību. Personas ar profesionālo vidējo (juridisko) vai augstāko juridisko izglītību var pieņemt pašvaldības policijas dienestā bez sākotnējās profesionālās apmācības kursa apgūšanas.

34. Pašvaldības policijas darbinieku apstiprina amatā un izsniedz pašvaldības policijas darbinieka dienesta apliecību pēc sekmīgas atestācijas pārbaudījumu nokārtošanas.

35. Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, noslēdz ar pašvaldību rakstisku līgumu.

36. Pašvaldības policijas darbinieka darba attiecības ar pašvaldību, kā arī pensiju piešķiršanas kārtību nosaka normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības un valsts pensiju piešķiršanas kārtību.

37. Pašvaldības policijas darbinieka darba samaksa nedrīkst būt augstāka par Valsts policijas attiecīgā amata darbinieka darba samaksu.

38. Pašvaldības policijas darbinieka tiesisko aizsardzību regulē likums "Par policiju".

Pielikums

________________________________________________________________________
(pašvaldības policijas iestādes nosaukums)

NOTIKUMU ŽURNĀLS

 

IESĀKTS 200. ........ gada "......"..................

PABEIGTS 200. ..... gada "......" ..................

Reģistrācijas Nr. ..................

Lapu skaits .................. lapas

Glabāšanas laiks - 5 gadi

Nr.
p.k.
Datums un laiks (stunda, minūtes), kad saņemta informācija par noziedzīgu nodarījumu, notikumu; dežuranta, kas saņēma informāciju, vārds, uzvārds Personas, kura sniegusi informāciju par noziedzīgu nodarījumu, notikumu, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs vai iestādes, kas sniegusi informāciju par noziedzīgu nodarījumu, notikumu, nosaukums, adrese, ziņotāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs). Veids, kādā saņemta informācija: mutiski, rakstiski, pa tālruni, telegrāfu, faksu, ar pastu, no kancelejas, policijas darbinieka ziņojums vai anonīmi Informācijas par noziedzīgu nodarījumu, notikumu īss satura atklāsts Pēc informācijas saņemšanas veiktie pasākumi, tai skaitā norīkojuma sastāvs, izbraukšanas laiks uz notikuma vietu Kas, kam un kad uzdevis informāciju izskatīšanai (pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa vietnieka rezolūcijas īss satura atklāsts) Atbildīgā darbinieka, kurš saņēmis informāciju, paraksts, saņemšanas datums un laiks Pārbaudes rezultāti: administratīvā protokola sastādīšanas datums, citas veiktās darbības; dokumenta nosūtāmais numurs un datums, adresāts (ja materiāls pārsūtīts citai pašvaldības vai valsts institūcijai) Piezīmes
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!