• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par noteikumiem "Par uzņēmējdarbības licencēšanu energoapgādē". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.11.1996., Nr. 201/202 https://www.vestnesis.lv/ta/id/53066

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Energoapgādes regulēšanas padomes rīkojums Nr.12

Par enerģijas tarifu politikas galvenajiem mērķiem

Vēl šajā numurā

26.11.1996., Nr. 201/202

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Energoapgādes regulēšanas padome

Veids: rīkojums

Numurs: 11

Pieņemts: 12.11.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Energoapgādes regulēšanas padomes rīkojums Nr.11

Rīgā 1996. gada 12. novembrī

Par noteikumiem "Par uzņēmējdarbības licencēšanu energoapgādē"

Saskaņā ar Ministru kabineta 1996. gada 7. maija noteikumu Nr. 163 "Energoapgādes regulēšanas padomes un tās izpildinstitūcijas nolikums" 28.2. punktu apstiprināt noteikumus "Par uzņēmējdarbības licencēšanu energoapgādē".

Priekšsēdētājs A. Pakrastiņš

Noteikumi "Par uzņēmējdarbības licencēšanu energoapgādē"

Šie noteikumi nosaka licencēšanas kārtību energoapgādes veikšanai Latvijas Republikā. Licencēšanai ir pakļauta uzņēmējdarbība energoapgādē saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" 16., 17., 19. un 20.pantu.

1. Noteikumos lietotā terminoloģija

1.1.Visi vārdi un jēdzieni, kuri definēti šajā sadaļā, jebkurā no licencēšanas noteikumu nodaļām un pielikumiem ir ar vienlīdzīgu nozīmi.

1.2. Šo noteikumu tekstā ir lietoti vārdi un jēdzieni ar sekojošo nozīmi:

Enerģija — šo noteikumu izpratnē — elektroenerģija, siltumenerģija, dabas gāze un sašķidrinātā gāze.

Elektroenerģijas ražošana — process, kurā elektrostacijā tiek iegūta elektroenerģija nodošanai pārvades vai sadales tīklā vai tieši patērētājam.

Siltumenerģijas ražošana — process, kura rezultātā siltumavotā tiek iegūta siltumenerģija nodošanai pārvades vai sadales tīklā vai tieši patērētājam.

Elektrostacija — jebkura veida elektroenerģijas ģenerators vai arī rūpnieciska iekārta, ja tajā izstrādātās elektroenerģijas pārpalikums uz komerciāliem principiem tiek nodots pārvades un sadales tīklam vai tieši patērētājam.

Siltumavots — katlu māja, siltumcentrāle, koģenerācijas elektrostacija, kā arī rūpnieciska vai tehnoloģiska iekārta, ja tajā izstrādātās siltumenerģijas pārpalikums uz komerciāliem principiem tiek nodots pārvades un sadales tīklam vai tieši patērētājam.

Koģenerācija — ražošanas tehnoloģiskais process, kurā vienlaikus ražo siltumenerģiju un elektroenerģiju

Elektroenerģijas pārvade — process, kurā elektroenerģiju pa tīklu ar nominālo spriegumu lielāku par 20kV pārvada no ražošanas iekārtas uz sadales tīkliem vai patērētājiem.

Elektroenerģijas sadale — process, kurā elektroenerģiju pa tīklu ar nominālo spriegumu mazāku par 20kV sadala patērētājiem.

Siltumenerģijas pārvade — process, kurā siltumenerģiju pārvada no siltumavota līdz sadales tīklam vai patērētājam pa maģistrāliem cauruļvadiem.

Siltumenerģijas sadale — process, kurā siltumenerģiju sadala no siltumavota vai pārvades tīkla līdz patērētājam pa cauruļvadiem.

Gāzes pārvade — process, kurā dabas gāzi pa cauruļvadiem ar projektēto spiedienu lielāku par 1,6 MPa pārvada uz sadales tīkliem vai gāzes krātuvēm.

Gāzes sadale — process, kurā dabas gāzi pa cauruļvadiem ar projektēto spiedienu zemāku par 1,6 MPa sadala patērētājiem.

Realizācija — uzņēmējdarbība starp sadales vai pārvades uzņēmumu un patērētāju (energoiekārtu apkalpošana, enerģijas mērīšana, līgumu slēgšana, norēķinu veikšana), pārdodot enerģiju.

Patērētājs — fiziska vai juridiska persona, kura pērk elektroenerģiju, siltumenerģiju vai gāzi.

Operēšana — enerģijas pārvades vai sadales tīklu apkalpošana un attīstīšana, gūstot par to atbilstošus ienākumus.

Vertikāli integrēts uzņēmums — energoapgādes uzņēmums, kas vienlaicīgi nodarbojas ar enerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju.

Likumdošanas risks — risks, kas saistīts ar izmaiņām likumdošanā.

Ekskluzivitāte — tiesības veikt uzņēmējdarbību licences darbības zonā bez konkurences vai ierobežotas konkurences apstākļos.

Regulators — Energoapgādes regulēšanas padome vai institūcijas, kurām deleģētas Energoapgādes regulēšanas padomes likumīgās funkcijas, tiesības un pienākumi.

2. Licences mērķis un uzdevums

2.1. Licencēšanas mērķis ir energoapgādes nodrošināšana atbilstoši Latvijas Republikas likumam "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā".

2.2. Energoapgādes licencēšanas uzdevumos ietilpst :

1) nodrošināt nepārtrauktu un netraucētu enerģijas patērētāju apgādi ar elektroenerģiju, siltumenerģiju un gāzi,

2) uzņēmējdarbības veicināšana enerģētikā un patērētāju interešu aizsargāšana,

3) energoapgādes nodrošināšana saskaņā ar valsts enerģētikas politiku .

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Licenci uzņēmējdarbībai energoapgādē izsniedz Regulators saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" un Ministru kabineta 07.05.96. noteikumiem Nr.163 "Energoapgādes regulēšanas padomes un tās izpildinstitūcijas nolikums"

3.2. Licences tiek izsniegtas likuma "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" 16., 17., 19. un 20.pantā minētās uzņēmējdarbības veikšanai.

3.3. Licences uzņēmējdarbībai energoapgādē izsniedz energoapgādes uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību energoapgādes ciklā kopumā vai pa atsevišķiem cikla posmiem un kuriem pieder vai kuri nomā energoapgādes veikšanai nepieciešamos pamatlīdzekļus.

3.4. Licenci energoresursu ražošanai, uzglabāšanai, pārvadīšanai un sadalīšanai izsniedz uz 20 gadiem, bet realizācijai uz 5 gadiem. Ik pēc pieciem gadiem izsniegtās licences pārskata , izdarot tajās nepieciešamos grozījumus.

3.5. Katru gadu licencētais uzņēmums iesniedz Regulatoram gada pārskatu, atskaiti par licences nosacījumu izpildi un darbības plānu nākamajam gadam, kā arī nomaksā ikgadējo maksas daļu par licenci saskaņā ar licences nosacījumiem.

3.6. Regulators Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosaka ikgadējās licences maksas daļas apmēru. Maksa par licenci veicama licences nosacījumos noteiktajos termiņos un iemaksājama Regulatora norādītajā bankas kontā.

3.7. Valsts nodeva par licenci ieskaitāma valsts budžetā pirms licences saņemšanas Regulatora norādītajā bankas kontā.

3.8. Par uzņēmējdarbības veikšanu energoapgādē bez licences uzņēmuma vadība atbild saskaņā ar likumu.

4. Licences darbības zonas noteikšana un ekskluzivitāte

4.1. Licences darbības zona

4.1.1. Licences darbības zonas ģeogrāfisko aprakstu apstiprina Regulators.

4.1.2. Enerģijas ražošanai un uzglabāšanai licences darbības zona ir teritorija, kuras robežās atrodas enerģiju ģenerējošas iekārtas vai pazemes gāzes krātuves. Tās ģeogrāfiskais novietojums tiek iezīmēts kartē.

4.1.3. Enerģijas pārvades licences darbības zona ir teritorija, kurā atrodas pārvades tīkli. Tās ģeogrāfiskais novietojums tiek iezīmēts kartē.

4.1.4. Enerģijas sadales licences darbības zona ir teritorija, kurā atrodas sadales tīkli. Tās ģeogrāfiskais novietojums tiek iezīmēts kartē.

4.1.5. Enerģijas realizācijas licences darbības zona ir teritorija, kurā atrodas sadales tīklam pieslēgtie patērētāji. Tās ģeogrāfiskais novietojums tiek iezīmēts kartē.

4.1.6. Licences darbības zonu var pārskatīt pēc licencētā uzņēmuma priekšlikuma vai Regulatora ierosinājuma.

4. 2. Licences ekskluzivitāte

4.2.1. Jebkurā licencē var tikt norādīta ekskluzīva zona, ja licences saņēmējs iesniedz Regulatoram ekskluzitivitātes nepieciešamības pamatojumu.

4.2.2. Ekskluzīva licence enerģijas pārvadīšanai un sadalei vienlaicīgi uzliek pienākumu sniegt pārvades un sadales pakalpojumus, kā arī pieslēgt visus patērētājus licences darbības zonā, kuri to pieprasa un kuru pieslēgšana ir iespējama, ievērojot enerģijas piegādes un lietošanas noteikumu prasības.

4.2.3. Ekskluzīvas licences īpašnieks nedrīkst ierobežot licencētu ražotāju piekļūšanu pārvades vai sadales tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams.

4.3. Atsevišķu energoapgādes uzņēmējdarbības veidu un to licences zonas apraksts

4.3.1. Elektroenerģijas ražošana

1) Elektroenerģijas ražošana ir licencējama uzņēmējdarbība, ja no elektrostacijas patērētājam nododamā aktīvā jauda ir lielāka par 1,0 MW, kura tiek mērīta izejā ( tīkla ) transformatora spriegumu paaugstinošiem / pazeminošiem izvadiem vai mērīta pievienošanas vietā sadales/pārvades tīklam .

2) Licences pretendents norāda ražošanas nolūku.

3) Licences darbības zona ir elektrostacijas atrašanās ģeogrāfiskā vieta, kuras aprakstu apstiprina Regulators.

4.3.2. Elektroenerģijas pārvade

1) Elektroenerģijas pārvades veikšanai izsniedz ekskluzīvu licenci, ja uzņēmums elektroenerģijas transportēšanai izmanto augstsprieguma līnijas un iekārtas ar nominālo spriegumu augstāku par 20kV, tai skaitā:

a) veic elektroenerģijas transportēšanu no elektrostacijām uz sadales uzņēmumiem vai tieši gala patērētājiem,

b) veic elektroenerģijas transportēšanu no piegādātājiem aiz Latvijas robežām uz sadales uzņēmumiem vai tieši gala patērētājiem,

c) veic elektroenerģijas transportēšanu patērētājiem aiz Latvijas robežām,

d) veic elektroenerģijas transportēšanu starp vairāk kā diviem sadales uzņēmumiem.

2) Licence ir ekskluzīva Latvijas teritorijā.

3) Licence pārvadei bez ekskluzīvām tiesībām var tikt izsniegta gadījumā, ja ekskluzīvās licences īpašnieks iesniedz Regulatoram pierādījumus, ar kuriem pamatoti noraida iespēju veikt pārvadi, kur tas ir nepieciešams ražotājam un patērētājam. Šādā gadījumā jaunajam licencētajam uzņēmumam ir jāievēro ekskluzīvās licences īpašnieka pamatotās tehniskās prasības (aizsardzības, automātikas, režīmi u.c.), kā arī Regulatora formulētie tehniski ekonomiskie apsvērumi.

4) Elektroenerģijas tranzīts cauri Latvijas teritorijai tiek veikts saskaņā ar Eiropas Enerģijas hartas 7.pantu.

4.3.3. Elektroenerģijas sadale

1) Elektroenerģijas sadales veikšanai izsniedz ekskluzīvu licenci, ja uzņēmums elektroenerģijas transportēšanai izmanto vidējā un zemā sprieguma līnijas un iekārtas ar nominālo spriegumu vienādu vai zemāku par 20kV, tai skaitā:

a) veic elektroenerģijas transportēšanu no elektrostacijas vai pārvades uzņēmuma līdz patērētājiem,

b) veic elektroenerģijas transportēšanu no elektrostacijas vai pārvades uzņēmuma līdz realizācijas uzņēmumam.

2) Licence ir ekskluzīva teritorijā, kuras darbības zonas aprakstu apstiprina Regulators.

3) Licence sadalei bez ekskluzīvām tiesībām var tikt izsniegta gadījumā, ja ekskluzīvās licences īpašnieks iesniedz Regulatoram pierādījumus, ar kuriem pamatoti noraida iespēju veikt sadali, kur tas ir nepieciešams ražotājam un patērētājam. Šādā gadījumā jaunajam licencētajam uzņēmumam ir jāievēro ekskluzīvās licences īpašnieka pamatotās tehniskās prasības (aizsardzības, automātikas, režīmi u.c.), kā arī Regulatora formulētie tehniski ekonomiskie apsvērumi.

4) Elektroenerģijas tranzīts cauri Latvijas teritorijai tiek veikts saskaņā ar Eiropas Enerģijas hartas 7. pantu.

4.3.4.Elektroenerģijas realizācija

1) Vienlaicīgi ar licences saņemšanu elektroenerģijas sadales uzņēmums iegūst tiesības saņemt licenci elektroenerģijas realizācijai. Līdz ar to tam ir pienākums izpildīt jebkuru pamatotu prasību pēc tā pakalpojumiem licences zonā.

2) Realizācijas licences darbības zona aptver teritoriju, kurā atrodas sadales tīklam pieslēgtie patērētāji.

3) Licenci realizācijai izsniedz citam uzņēmumam, ja :

a) licences zonā operējošais licencētais sadales uzņēmums nespēj sniegt pakalpojumus tādā kvalitātē, kādu to vēlas patērētājs,

b) licences zonā operējošais licencētais sadales uzņēmums atsakās un pamato savu nevēlēšanos veikt elektroenerģijas realizāciju patērētājiem licences zonā.

4) Licencētajam realizācijas uzņēmumam regulatora noteiktajā veidā un termiņos jāpublicē elektroenerģijas tālākpārdošanas cenas un tarifi.

4.3.5. Siltumenerģijas ražošana

1) Siltumenerģijas ražošana ir licencējama uzņēmējdarbība, ja no siltumavota pārvades vai sadales tīklam nododamā jauda, mērīta uz siltumavota izejas, ir lielāka par 1,0MW.

2) Licences darbības zona ir siltumavota atrašanās ģeogrāfiskā vieta, kuras aprakstu apstiprina Regulators.

4.3.6. Siltumenerģijas pārvade

1) Siltumenerģijas pārvades veikšanai izsniedz ekskluzīvu licenci, ja uzņēmums siltumenerģiju pārvada no siltumavota līdz sadales tīklam vai tieši patērētājam pa cauruļvadiem.

2) Licence ir ekskluzīva darbības zonā, kurā atrodas pārvades uzņēmuma īpašumā esošie siltumtīkli.

3) Licence pārvadei bez ekskluzīvām tiesībām var tikt izsniegta gadījumā, ja ekskluzīvās licences īpašnieks iesniedz Regulatoram pierādījumus, ar kuriem pamatoti noraida iespēju veikt pārvadi, kur tas ir nepieciešams ražotājam un patērētājam. Šādā gadījumā jaunajam licencētajam uzņēmumam ir jāievēro ekskluzīvās licences īpašnieka pamatotās tehniskās prasības (aizsardzības, automātikas, režīmi u.c.), kā arī Regulatora formulētie tehniski ekonomiskie apsvērumi.

4.3.7. Siltumenerģijas sadale

1) Siltumenerģijas sadales veikšanai izsniedz ekskluzīvu licenci, ja uzņēmums siltumenerģiju pārvada no siltumavota vai pārvades tīkla līdz patērētājam pa cauruļvadiem.

2) Licence ir ekskluzīva darbības zonā, kurā atrodas pārvades uzņēmuma īpašumā esošie siltumtīkli.

3) Licence sadalei bez ekskluzīvām tiesībām var tikt izsniegta gadījumā, ja ekskluzīvās licences īpašnieks iesniedz Regulatoram pierādījumus, ar kuriem pamatoti noraida iespēju veikt sadali, kur tas ir nepieciešams ražotājam un patērētājam. Šādā gadījumā jaunajam licencētajam uzņēmumam ir jāievēro ekskluzīvās licences īpašnieka pamatotās tehniskās prasības (aizsardzības, automātikas, režīmi u.c.), kā arī Regulatora formulētie tehniski ekonomiskie apsvērumi.

4.3.8. Siltumenerģijas realizācija

1) Vienlaicīgi ar licences saņemšanu siltumenerģijas sadales uzņēmums iegūst tiesības saņemt licenci siltumenerģijas realizācijai. Līdz ar to tam ir pienākums izpildīt jebkuru pamatotu prasību pēc tā pakalpojumiem licences zonā.

2) Realizācijas licences darbības zona aptver teritoriju, kurā atrodas sadales tīklam pieslēgtie patērētāji.

3) Licenci realizācijai izsniedz citam uzņēmumam, ja:

a) licences zonā operējošais licencētais sadales uzņēmums nespēj sniegt pakalpojumus tādā kvalitātē, kādu to vēlas patērētājs,

b) licences zonā operējošais licencētais sadales uzņēmums atsakās un pamato savu nevēlēšanos veikt siltumenerģijas realizāciju patērētājiem licences zonā.

4) Licencētajam realizācijas uzņēmumam Regulatora noteiktajā veidā un termiņos jāpublicē siltumenerģijas tālākpārdošanas cenas un tarifi.

4.3.9. Dabas gāzes uzglabāšana

1) Dabas gāzes uzglabāšana ir licencējama uzņēmējdarbība, ja dabas gāze tiek glabāta ģeoloģiski noslēgtā dabīgā strukturā ar mērķi tās tālākai nodošanai pārvades un /vai sadales tīklam vai tieši patērētājiem uz komerciāliem principiem, kā arī izmantošanai paša licences pretendenta vajadzībām, ja dabīgi ( ģeoloģiski ) veidotās krātuves potenciāls pārsniedz 25 miljonus normālo kubikmetru.

2) Licence ir ekskluzīva darbības zonā, kuras robežās atrodas dabas gāzes krātuve.

4.3.10. Dabas gāzes pārvade

1) Dabas gāzes pārvades veikšanai izsniedz ekskluzīvu licenci, ja uzņēmums dabas gāzes transportēšanai izmanto augstspiediena gāzes vadus un iekārtas ar projektēto darba spiedienu lielāku par 1,6 MPa, tai skaitā:

a) veic dabas gāzes transportēšanu no piegādes vietām (sākot no Latvijas robežas) uz gāzes krātuvēm, sadales uzņēmumiem vai tieši patērētājiem,

b) veic dabas gāzes transportēšanu no ieguves vietām (sākot no Latvijas robežas) uz gāzes krātuvēm, sadales uzņēmumiem vai tieši patērētājiem,

c) veic dabas gāzes transportēšanu no uzglabāšanas uzņēmuma līdz sadales uzņēmumiem vai tieši patērētājiem,

d) veic dabas gāzes transportēšanu patērētājiem aiz Latvijas robežas,

e) veic dabas gāzes transportēšanu starp vairāk kā diviem sadales uzņēmumiem.

2) Licence ir ekskluzīva Latvijas teritorijā.

3) Licence pārvadei bez ekskluzīvām tiesībām var tikt izsniegta gadījumā, ja ekskluzīvās licences īpašnieks iesniedz Regulatoram pierādījumus, ar kuriem pamatoti noraida iespēju veikt pārvadi, kur tas ir nepieciešams ražotājam un patērētājam. Šādā gadījumā jaunajam licencētajam uzņēmumam ir jāievēro ekskluzīvās licences īpašnieka pamatotās tehniskās prasības (aizsardzības, automātikas, režīmi u.c.), kā arī Regulatora formulētie tehniski ekonomiskie apsvērumi.

4) Dabas gāzes tranzīts cauri Latvijas teritorijai tiek veikts saskaņā ar Eiropas Enerģijas hartas 7. pantu.

4.3.11. Dabas gāzes sadale

1) Dabas gāzes sadales veikšanai izsniedz ekskluzīvu licenci, ja uzņēmums dabas gāzes transportēšanai izmanto vidējā un zemā spiediena gāzes vadus un iekārtas ar projektēto darba spiedienu, vienādu vai mazāku par 1,6 MPa, tai skaitā:

a) veic dabas gāzes transportēšanu no uzglabāšanas uzņēmuma līdz realizācijas uzņēmumam vai patērētājam,

b) veic dabas gāzes transportēšanu no pārvades uzņēmuma līdz realizācijas uzņēmumam vai patērētājam.

2) Licence ir ekskluzīva teritorijā, kuras darbības zonas aprakstu apstiprina Regulators.

3) Licence sadalei bez ekskluzīvām tiesībām var tikt izsniegta gadījumā, ja ekskluzīvās licences īpašnieks iesniedz Regulatoram pierādījumus, ar kuriem pamatoti noraida iespēju veikt sadali, kur tas ir nepieciešams ražotājam un patērētājam. Šādā gadījumā licencētajam uzņēmumam ir jāievēro ekskluzīvās licences īpašnieka pamatotās tehniskās prasības (aizsardzības, automātikas, režīmi u.c.), kā arī Regulatora formulētie tehniski ekonomiskie apsvērumi.

4) Dabas gāzes tranzīts cauri Latvijas teritorijai tiek veikts saskaņā ar Eiropas Enerģijas hartas 7.pantu.

4.3.12. Dabas gāzes realizācija

1) Vienlaicīgi ar licences saņemšanu dabas gāzes sadales uzņēmums iegūst tiesības saņemt licenci dabas gāzes realizēšanai patērētājiem. Līdz ar to tam ir pienākums izpildīt jebkuru pamatotu prasību pēc tā pakalpojumiem licences zonā.

2) Realizācijas licences zona aptver ģeogrāfisko teritoriju, kurā atrodas sadales tīklam pieslēgtie patērētāji.

3) Licenci realizācijai citam uzņēmumam izsniedz, ja:

a) licences zonā operējošais licencētais sadales uzņēmums nespēj sniegt pakalpojumus tādā kvalitātē, kādu to vēlas patērētājs,

b) licencētais sadales uzņēmums atsakās un pamato savu nevēlēšanos veikt dabas gāzes realizāciju patērētājiem licences zonā.

4) Licencētajam realizācijas uzņēmumam Regulatora noteiktajā veidā un termiņos jāpublicē dabas gāzes tālākpārdošanas cenas un tarifi.

4.3.13. Sašķidrinātās gāzes uzglabāšana un uzpildīšana

Licences zonā sašķidrinātās gāzes uzglabāšanai un uzpildīšanai ietilpst visa Latvijas teritorija. Licence nav ekskluzīva.

4.3.14. Sašķidrinātās gāzes sadalīšana un realizācija

Licences zonā sašķidrinātās gāzes sadalīšanai un realizācijai ietilpst visa Latvijas teritorija. Licence nav ekskluzīva.

5. Licencēto uzņēmumu tiesības un pienākumi

5.1. Uzņēmumam, kuram ir izsniegta licence uzņēmējdarbībai energoapgādē, tiek nodrošinātas tiesības nodarboties ar licencēto energoapgādes veidu licences noteiktajā zonā uz licencē noteikto termiņu.

5.2. Licencētam uzņēmumam ir tiesības pieprasīt Regulatoram, lai tiktu ievērotas un nodrošinātas ekskluzīvās tiesības, ja tādas piešķirtas, uz licences darbības zonu.

5.3. Licencētam uzņēmumam ir pienākums licences zonā ievērot Regulatora noteiktus tehniskos, ekonomiskos un kvalitatīvos normatīvus licencētajā uzņēmējdarbībā energoapgādē.

5.4. Licencēts uzņēmums nedrīkst iekļaut licencētās uzņēmējdarbības cenās un tarifos nelicencētās uzņēmējdarbības izmaksas.

5.5. Vertikāli integrētam uzņēmumam katrā no licencētās uzņēmējdarbības veidiem energoapgādē realizēšanai jāveic atsevišķa grāmatvedības uzskaite.

5.6. Licencētam uzņēmumam ir tiesības izvirzīt Regulatoram priekšlikumus par licences nosacījumu pārskatīšanu.

5.7. Uzņēmumam, kuram ir izsniegta licence uzņēmējdarbības energoapgādē realizēšanai, pienākumi ir noteikti LR likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā".

5.8. Reizi gadā licencēts uzņēmums iesniedz Regulatoram pārskatu par uzņēmuma darbību un Regulatora lēmumu un norādījumu izpildi.

5.9. Licencētam uzņēmumam jāiesniedz Regulatoram atskaite par licencētās uzņēmējdarbības paplašināšanu, objektu celtniecību vai slēgšanu saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" prasībām.

5.10. Licencētajam realizācijas uzņēmumam Regulatora noteiktajā veidā un termiņos jāpublicē enerģijas pārdošanas cenas un tarifi.

5.11. Ja licencēts uzņēmums vēlas pārtraukt nodarboties ar licencēto energoapgādes uzņēmējdarbību, pirms plānotās darbības pārtraukšanas jābrīdina Regulators licencē noteiktajos termiņos.

6. Licences darbības laiks

6.1. Esošiem energoapgādes uzņēmumiem licence sāk darboties no tās piešķiršanas brīža. Jaunam uzņēmumam tā sāk darboties no energapgādes uzsākšanas brīža.

6.2. Energoobjektu ekspluatācijas uzsākšanas termiņu, pieprasot licenci, norāda pieprasītājs.

7. Licences nosacījumi

Saskaņā ar likuma " Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" 21.pantu energoapgādes uzņēmumam jāievēro un jāpilda minētā likuma 15.pantā minētie licences nosacījumi, kuri ir aprakstīti licencē un kurus ir apstiprinājis Regulators.

8. Licences nosacījumu pārskatīšana un grozīšana

8.1. Licences nosacījumi var tikt pārskatīti un grozīti pēc licencēta uzņēmuma ierosinājuma, ja uzņēmums vēlas mainīt savas darbības nosacījumus.

8.2. Licences nosacījumi var tikt pārskatīti un grozīti pēc Regulatora ierosinājuma, ja tā atbilstoši likumdošanai uzskata šādas izmaiņas par nepieciešamām.

8.3. Licences nosacījumi var tikt grozīti, ja citādi nav iespējams nodrošināt energoapgādi licences darbības zonā.

8.4. Licences nosacījumus pārskata, ja licencētais uzņēmums nepilda licences nosacījumus vai arī viena gada laikā no licencē norādītā termiņa nav uzsākta uzņēmuma darbība.

9. Izņēmuma nosacījumi

9.1. Regulators ir tiesīgs izvirzīt licencētajam uzņēmumam veikt noteiktas darbības un sasniegt noteiktus savas tehniskās un ekonomiskās darbības rādītājus — standartus, lai sekmētu energoapgādi.

9.2. Šie uzdevumi var nebūt noformulēti licencē kā licences nosacījumi, ja tie nav bijuši aktuāli licences izsniegšanas vai pārskatīšanas brīdī.

9.3. Par šo uzdevumu veikšanu energoapgādes uzņēmumam ir jāinformē Regulators, par enerģijas sektoru atbildīgais ministrs un sabiedrība.

10. Jaunienācējs teritorijā, kurā darbojas licencēts uzņēmums

Pēc pieteikuma saņemšanas no licences pretendenta Regulatoram jāizvērtē:

1) vai teritorijā darbojošais licencētais uzņēmums nevar paplašināt savu darbību;

2) vai jaunienācējs nepamatoti neapdraud jau licencētā uzņēmuma finansiālo stāvokli.

11. Licencēšana pirmsinvestīciju periodā

11.1. Pirms pirmsinvestīciju izpētes veikšanas ar uzņēmējdarbību energoapgādē saistītā darbībā uzņēmums informē Regulatoru un par enerģijas sektoru atbildīgo ministru par savu nodomu veikt uzņēmējdarbību energoapgādē un iesniedz nepieciešamās licences pieteikumam nepieciešamo dokumentāciju.

11.2. Pēc iespēju studiju plāna un licences pretendentam nepieciešamo atļauju saņemšanas Regulators izsniedz licenci, kas reizē ir piekrišana projekta realizēšanai, vadoties no energoapgādes apsvērumiem.

11.3. Licencē tiek uzrādīts laiks, kurā iesniedzams darba projekts, uzsākama celtniecība un jāuzsāk energoapgādes iekārtas ekspluatācija.

12. Pieteikums licences saņemšanai

12.1. Licences saņemšanai iesniedzamie dokumenti:

1) pieteikums (1.pielikums), kurā jānorāda visu iesniegto dokumentu saraksts ;

2) uzņēmuma reģistrācijas apliecības noraksts;

3) uzņēmuma statūtu noraksts;

4) pēdējā darbības gada pārskats, papildus uzrādot :

a) debitoru un kreditoru atšifrējumu,

b) uzņēmuma peļņas un zaudējumu aprēķinu,

c) naudas plūsmas aprēķinu esošiem uzņēmumiem un plānoto jauniem uzņēmumiem,

d) auditoru slēdzienu par uzņēmuma finansiālo stāvokli (uzņēmumiem, kuriem to prasa likumdošana),

e) 5 gadu investīciju plānu;

5) akcionāru saraksts, kurā norādītas visas juridiskās un fiziskās personas ar tām piederošo kapitāla daļu;

6) nekustamā īpašuma lietošanas vai īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu noraksti;

7) uzņēmuma atbildīgo amatpersonu saraksts (direktori, galvenais inženieris, galvenais grāmatvedis) ar ziņām par kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

8) uzņēmējdarbības zonas apraksts (karte ar energoapgādes uzņēmuma ģeogrāfisko novietojumu, pārvades un/vai sadales tīklu shēmu), kurā licences pretendents ir paredzējis veikt uzņēmējdarbību un garantē drošu un nepārtrauktu patērētāju apgādi ar doto enerģijas veidu;

9) deklarācija par divos iepriekšējos gados saražoto, uzglabāto, pārvadīto, sadalīto un/vai realizēto enerģijas apjomu un tekošā gada plānoto apjomu ( mērvienībās un latos )( 2.pielikums, atskaites formas 1 — 3);

10) uzņēmuma pamatlīdzekļu tehniskais raksturojums ( uzskaitījums fiziskās mērvienībās un nolietojuma % );

11) anotācija par uzņēmuma rekonstrukcijas un attīstības plānu un perspektīvām tuvākajos 5 — 10 gados;

12) saražotās, pārvadītās un realizētās enerģijas sadalījums pa patērētāju grupām ( 2.pielikums, atskaites forma 3, tabula N—1):

a) iedzīvotāji,

b) valsts budžeta iestādes,

c) pašvaldību budžeta iestādes,

d) ražojošie patērētāji,

e) pārējie patērētāji;

13) enerģijas patērētāju skaits (uzrādot komercuzskaites mēraparātu nepieciešamo un faktisko skaitu) (2.pielikums, atskaites forma 3, tabula N—2);

14) ziņas par kurināmā krājumiem, tā patēriņu uz Kwh, Gcal, uzglabāšanas veidu (tvertnes, rezervuāri, noliktavas, to ietilpība tonnās, kubikmetros) (2.pielikums, atskaites forma 4);

15) enerģijas zudumi tīklos — projektētie, faktiskie, plānotie un komerczudumi (2.pielikums, atskaites forma 2, tabula P—1).

12.2. Katra atsevišķa uzņēmējdarbības veida veikšanai papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

12.2.1. Siltumenerģijas ražošanai:

1) dati par uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīto un faktisko slodzi ( MW, Gcal/h, t/h ) (3.pielikums, atskaites forma 5),

2) ziņas par rezerves kurināmo (veids, daudzums),

3) ziņas par siltumenerģijas avota lietderības koeficientu ( projektētais un faktiskais) (3. pielikums, atskaites forma 5),

4) ziņas par piesārņojuma līmeni;

12.2.2. Siltumenerģijas pārvadei un sadalei — tīklu posmu garumi un cauruļvadu diametri — atbilstīgi iesniegtajai tīklu shēmai.

12.2.3. Elektroenerģijas ražošanai :

1) ražotājuzņēmuma tehniskie parametri (ģeneratoru jauda, spriegums, lietderības koeficients) (3. pielikums, atskaites forma 6, tabula R—5),

2) enerģijas nodošanas veids elektroapgādes sistēmai ( transformatoru skaits, jauda, sprieguma pakāpes ) (3. pielikums, atskaites forma 6, tabula R—4 );

12.2.4. Elektroenerģijas pārvadīšanai:

1) transformatoru apakšstaciju skaits, jauda un elektropārvades līniju (turpmāk tekstā — EPL) garums pa spriegumiem (3. pielikums, atskaites forma 7),

2) ziņas par elektroenerģijas tranzīta apjomiem;

12.2.5.Elektroenerģijas sadalīšanai — transformatoru apakšstaciju skaits, jauda un EPL garums pa spriegumiem (3. pielikums, atskaites forma 7);

12.2.6. Dabasgāzes pārvadīšanai :

1) kopējais gāzes regulēšanas punktu (turpmāk tekstā — GRP) skaits (3.pielikums, atskaites forma 8, tabula P—5),

2) kopējā jauda gāzes vados licences darbības zonā ( 3.pielikums, atskaites forma 8, tabula P—5),

3) gāzes kvalitātes sertifikāts;

12.2.7. Dabasgāzes uzglabāšanai :

1) uzglabāšanai pielietoto iekārtu tehniskais raksturojums (katra kompresora jauda un skaits),

2) gāzes kvalitātes sertifikāts;

12.2.8. Dabasgāzes sadalīšanai — kopējais GRP skaits (3.pielikums, atskaites forma 8, tabula P—6),

12.2.9. Dabasgāzes realizācijai — kopējais GRP skaits;

12.2.10. Sašķidrinātās gāzes uzglabāšanai un uzpildīšanai :

1) gāzes iepildīšanas ierīču tehniskais raksturojums,

2) gāzes kvalitātes sertifikāts,

3) uzglabāšanas un uzpildes vietas (to adreses);

12.2.11. Sašķidrinātās gāzes sadalīšanai, transportēšanai un realizācijai — gāzes kvalitātes sertifikāts.

12.3. Energoapgādes uzņēmuma izdotus dokumentus apstiprina uzņēmuma vadītājs.

13. Dokumentu iesniegšanas, izskatīšanas un licenču izsniegšanas kārtība

13.1. Pieteikumi licences saņemšanai un citi Regulatora pieprasītie dokumenti jāiesniedz Licenču birojā , tos reģistrē attiecīgās licencēšanas nodaļas darbinieks .

13.2. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai , Licenču birojs nedēļas laikā nosūta pieteicējam attiecīgu paziņojumu, kurā pieprasa vajadzīgās ziņas un dokumentus.

13.3. Pieteikums licences saņemšanai izskatāms ne ilgāk kā 30 dienu laikā no licences pieteikuma publikācijas dienas, ja iesniegti visi licences saņemšanai nepieciešamie dokumenti.

13.4. Ar materiāliem, kas iesniegti sakarā ar licences pieprasījumu, anulēšanu un licences nosacījumu izmaiņu, Regulatoru pirms sēdes iepazīstina Licenču biroja darbinieks.

13.5. Licencētam uzņēmumam 15 dienu laikā jāiesniedz Licenču birojā ziņas par izmaiņām uzņēmuma darbībā un izmaiņām vai papildinājumiem iepriekš iesniegtajos dokumentos .

13.6. Uz Regulatora sēdi, kurā tiek izskatīts jautājums par attiecīgās licences piešķiršanu, Regulators uzaicina šīs licences pieprasītāja pilnvaroto pārstāvi.

13.7. Licence tiek izsniegta nedēļas laikā pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas Regulatora sēdē, ja saņēmējs ir iesniedzis Licenču birojā finansu dokumentu par valsts nodevas samaksu un ieskaitījis Regulatora noteikto ikgadējo licences maksas daļu norādītajā bankas kontā.

14. Licencēto uzņēmumu pārbaudes

14.1. Pārbaudes veic Licenču biroja darbinieki, Regulatora locekļi un citas Regulatora pilnvarotās personas .

14.2. Pārbaudes rezultātus fiksē aktā, kuru paraksta pārbaudāmā uzņēmuma atbildīga amatpersona un pārbaudes veicējs.

14.3. Pārbaudes rezultāti tiek izskatīti Regulatora sēdē.

14.4. Pārbaudes tiek veiktas pēc Regulatora vai Patērētāju komitejas ieteikuma.

15. Sankcijas par normatīvo aktu un licences nosacījumu neievērošanu

Par normatīvo aktu un licences nosacījumu neievērošanu Regulators var izvēlēties sekojošas sankciju formas:

1) rakstisks brīdinājums licencētā uzņēmuma vadītājam,

2) presē publicēts brīdinājums,

3) presē publicēts brīdinājums par iespēju anulēt licenci,

4) Administratīvo pārkāpumu kodeksā minētie sodi,

5) licences anulēšana.

16. Licences anulēšana

16.1. Licence var tikt anulēta pēc licencētā uzņēmuma pieprasījuma.

16.2. Licence var tikt anulēta, ja licencētais uzņēmums pārkāpj licences nosacījumus vai likumdošanas aktus.

17. Ar licenci saistītās informācijas publicēšana

Regulators Latvijas oficiālajos preses izdevumos un, ja nepieciešams, starptautiskajos informācijas avotos publicē sekojošu informāciju:

1) uzaicinājumu saņemt licenci, uzrādot licences pretendentiem uzstādītos noteikumus:

a) nodarboties ar energoapgādi, ierīkojot iekārtas enerģijas ražošanai, pārvadei, sadalei vai realizācijai,

b) nodarboties ar enerģijas ražošanu, pārvadi, sadali vai realizāciju,

c) pārņemt energoapgādes funkcijas no darbojoša vai bankrotējoša energoapgādes uzņēmuma,

2) paziņojumu, ka pēc noteikta laika tiks izsniegta licence energoapgādes uzņēmumam uzņēmējdarbības veikšanai noteiktā licences darbības zonā,

3) paziņojumu, ka pretendentam uz licenci ir atteikts,

4) paziņojumu, ka licence ir izsniegta,

5) paziņojumu, ka licenci Regulators gatavojas anulēt,

6) paziņojumu, ka licenci Regulators ir anulējis.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!