• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1996. gada 6. novembra likums "Par zvērinātiem revidentiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.11.1996., Nr. 201/202 https://www.vestnesis.lv/ta/id/53037

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Energoapgādes regulēšanas padomes rīkojums Nr.11

Par noteikumiem "Par uzņēmējdarbības licencēšanu energoapgādē"

Vēl šajā numurā

26.11.1996., Nr. 201/202

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 06.11.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Par zvērinātiem revidentiem

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) zvērināts revidents — persona, kas saņēmusi sertifikātu saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajām prasībām;

2) sertifikāts — dokuments, kas apliecina fiziskās personas profesionālo kompetenci un dod tai tiesības veikt gada pārskata revīzijas un citus revīzijas uzdevumus;

3) gada pārskata revīzija — uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas gada pārskata pārbaude saskaņā ar likumiem, kuri reglamentē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas gada pārskatus;

4) revīzijas uzdevums — uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaude, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu veic zvērināts revidents;

5) gada pārskats — likumiem atbilstošs ziņu sakopojums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas finansiālo un saimniecisko darbību;

6) koncerns — uzņēmumu kopums, kas izveidots atbilstoši skaidrojumam likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem";

7) zvērinātu revidentu reģistrs — ziņu kopums par zvērinātiem revidentiem un viņu profesionālo darbību;

8) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija — sabiedriska organizācija, kas apvieno visus zvērinātus revidentus šajā likumā paredzēto darbību veikšanai un visas personas, kuras nokārtojušas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmenus;

9) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas norādījumi — Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izstrādātie un pieņemtie revīzijas standarti, profesionālās ētikas kodekss, kā arī citi šīs asociācijas zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējoši norādījumi.

2.pants. Šis likums regulē to personu profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kuras veic gada pārskata revīzijas un citus revīzijas uzdevumus uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās.

3.pants. (1) Zvērināts revidents savus profesionālos pienākumus pilda saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem un ir neatkarīgs sabiedrības, kā arī fizisko un juridisko personu tiesību un likumīgo interešu aizstāvis uzņēmējdarbības jomā.

(2) Valsts, sabiedrība vai darba devēji nav tiesīgi ietekmēt zvērinātu revidentu viņa profesionālo pienākumu pildīšanā, arī lēmumu pieņemšanā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas gada pārskatiem, revīzijas uzdevumiem, lietpratēja uzdevumiem un uzticības uzdevumiem.

4.pants. (1) Par zvērinātiem revidentiem var būt rīcībspējīgas personas, kuras atbilst visiem nosacījumiem:

1) ir sasniegušas 25 gadu vecumu;

2) ir ieguvušas augstāko ekonomisko izglītību vai augstāko izglītību citā specialitātē un nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu ekonomikas pamatos;

3) ir nokārtojušas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmenus;

4) tām ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzīta vismaz triju gadu pieredze revīzijas darbā;

5) ir saņēmušas sertifikātu saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajām prasībām;

6) tām ir nevainojama reputācija.

(2) Zvērināta revidenta sertifikātu izsniedz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija. Zvērināta revidenta sertifikāta darbību aptur vai anulē Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā.

5.pants. (1) Savā profesionālajā darbībā zvērināti revidenti ir neatkarīgi un pakļauti likumiem un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas norādījumiem.

(2) Valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, prokuroriem un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm jāgarantē zvērinātu revidentu neatkarība.

(3) Lai garantētu zvērinātu revidentu neatkarību, ir aizliegts:

1) iejaukties zvērinātu revidentu profesionālajā darbībā, ietekmēt vai iespaidot viņus;

2) pieprasīt no zvērinātiem revidentiem ziņas un paskaidrojumus, kā arī nopratināt viņus kā lieciniekus par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināmi, sniedzot profesionālos pakalpojumus;

3) kontrolēt pasta, telegrāfa un cita veida korespondenci, kā arī dokumentus, kurus zvērināti revidenti saņēmuši, sniedzot profesionālos pakalpojumus, izdarīt korespondences un dokumentu apskati un izņemšanu, kā arī izdarīt kratīšanu, lai atrastu un izņemtu korespondenci un dokumentus;

4) kontrolēt, arī izmantojot šā panta 3.punktā minētos procesuālos līdzekļus, zvērinātu revidentu profesionālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas sistēmas un sakaru līdzekļus, arī elektroniskos sakaru līdzekļus, iegūt no tiem informāciju un iejaukties to darbībā;

5) pieprasīt no revīzijas uzdevuma devējiem ziņas par zvērinātu revidentu sniegto profesionālo pakalpojumu saturu;

6) pakļaut zvērinātus revidentus jebkādām sankcijām vai draudiem sakarā ar revīzijas uzdevuma devējiem atbilstoši likumiem sniedzamajiem profesionālajiem pakalpojumiem;

7) saukt zvērinātus revidentus pie jebkura veida atbildības par rakstveidā vai mutvārdos izteiktiem paziņojumiem, kurus viņi snieguši, godprātīgi pildot savus profesionālos pienākumus.

II nodaļa. Zvērināta revidenta tiesības, pienākumi un atbildība

6.pants. Zvērināts revidents ir tiesīgs sniegt atzinumu par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju gada pārskatiem atbilstoši likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem", "Par apdrošināšanu", Kredītiestāžu likuma un citu likumu prasībām.

7.pants. (1) Zvērināts revidents profesionālos pakalpojumus sniedz saskaņā ar noslēgto līgumu.

(2) Zvērināts revidents ir tiesīgs sniegt profesionālos pakalpojumus:

1) pēc tiesībaizsardzības iestāžu uzaicinājuma jebkurā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā;

2) pēc uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma to pārziņā esošajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

3) pēc uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma tām pakļautajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

4) pēc koncerna mātes uzņēmuma uzaicinājuma šā koncerna meitas uzņēmumos un koncernā kopumā.

8.pants. (1) Revīzijas uzdevuma devējam ir tiesības brīvi izvēlēties zvērinātu revidentu. Zvērinātam revidentam ir tiesības brīvi izvēlēties uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju, ar kuru slēgt līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu.

(2) Zvērināts revidents nedrīkst uzņemties veikt gada pārskata revīziju vai veikt šo revīziju, ja netiek ievērotas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktās prasības.

9.pants. Pēc revīzijas uzdevuma saņemšanas zvērinātam revidentam rakstveidā jāinformē revīzijas uzdevuma devējs par to, ka tiek ievēroti šā likuma 8.panta otrajā daļā minētie nosacījumi.

10.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pienākums ir nodrošināt zvērinātu revidentu ar visu viņam nepieciešamo informāciju un uzrādīt viņam visus gada pārskata revīzijas veikšanai nepieciešamos dokumentus, arī tos, kuri satur uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) komercnoslēpumus.

11.pants. Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust informāciju, ko viņš guvis, pildot profesionālos pienākumus. Viņš nedrīkst šo informāciju izmantot vai atklāt bez revīzijas uzdevuma devēja rakstveida pilnvarojuma, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar tiesas nolēmumu viņam ir tiesības vai pienākums to darīt.

12.pants. Zaudējumi, kas radušies zvērināta revidenta vainas dēļ, tam apzināti vai nolaidības dēļ nepildot savus profesionālos pienākumus, piedzenami ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc attiecīgā revidenta atzinuma parakstīšanas dienas.

13.pants. Zvērināta revidenta civiltiesiskā atbildība ir jāapdrošina Ministru kabineta noteiktās minimālās summas apmērā un saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajām prasībām.

III nodaļa. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

14.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno profesionālā biedrībā visus zvērinātus revidentus un visas personas, kuras nokārtojušas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmenus.

15.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir izveidota, lai:

1) īstenotu profesijas pārvaldi;

2) izstrādātu un pieņemtu revīzijas standartus, kā arī citus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbību reglamentējošus un skaidrojošus norādījumus;

3) veicinātu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu, kā arī rūpētos par savas profesijas prestižu.

16.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pārstāv savu biedru intereses un aizstāv tās, kā arī veic citas likumos un asociācijas statūtos paredzētās darbības un pilda asociācijas kopsapulču lēmumus.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) likums "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.);

2) Satversmes 81. panta noteiktajā kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.299 "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 19.nr.).

2. Zvērināta revidenta licence, kas izsniegta, pamatojoties uz likumiem, kuri bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, atzīstama par spēkā esošu un pielīdzināma zvērināta revidenta sertifikātam bez termiņa.

3. Ministru kabinets līdz 1997.gada 1.janvārim nosaka zvērināta revidenta civiltiesiskās apdrošināšanas minimālo summu.

Likums stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 6.novembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 26.novembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!