• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1998. gada 10. jūnija likums "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.06.1998., Nr. 188/189 https://www.vestnesis.lv/ta/id/48897-grozijumi-likuma-par-valsts-socialo-apdrosinasanu-

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par apdrošināšanas līgumu

Vēl šajā numurā

30.06.1998., Nr. 188/189

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 10.06.1998.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Precizēts 01.07.1998., Latvijas Vēstnesis Nr.192/193 (1253/1254)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt 2.punkta "b" apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:

"izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku,";

izteikt 2. punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) Saeimas deputāts, Ministru kabineta loceklis, valsts (pašvaldību) pilnvarnieks, uzņēmējsabiedrības valdes, padomes loceklis un cita persona, kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību,";

izteikt 3. punkta "h" apakšpunktu šādā redakcijā:

"h) cita fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja,";

papildināt 3. punktu ar "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"i) zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors)."  

2. Papildināt 3.panta pirmo daļu pēc vārda "arodslimību" ar vārdiem "kā arī papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi".

 3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Sociāli apdrošināmās personas".  

4. Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdus "aktīvā valsts dienesta karavīri" ar vārdiem "obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri" un vārdu "bezdarbnieki" — ar vārdiem "personas, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu".  

5. 6. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pašnodarbinātie ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai, ja viņu ienākumi pārsniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru. Pašnodarbinātie, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, un I un II grupas invalīdi nav pakļauti invaliditātes apdrošināšanai.";

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri;";

izteikt ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) personas, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu;";

izteikt piektās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) obligātā aktīvā militārā dienesta karavīri;";

papildināt piekto daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) personas, kuras saņem slimības pabalstu.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Zemnieku (zvejnieku) saimniecību īpašnieki, kuri, nebūdami darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors), un kuri i r sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai ir I vai II grupas invalīdi, nav obligāti sociāli apdrošināmās personas."  

6. 14.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un iemaksas licencētos pensiju fondos";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašnodarbinātā obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no preču ražošanas, darbu izpildes, pakalpojumu sniegšanas, radošās un profesionālās darbības un citi ienākumi. Tā minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "nodokļu maksātāja ienākums" ar vārdiem "no algota darba";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Obligāto iemaksu objekts nav darba devēja iemaksas licencētos pensiju fondos, kā arī apdrošināšanas prēmiju maksājumi par darbinieku dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, izņemot:

1) darba devēja prēmiju maksājumus par dzīvības apdrošināšanu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu par labu darbiniekam, ja šāds apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz termiņu, kas ir īsāks par pieciem gadiem, vai ja līguma darbības laikā vai to laužot apdrošinātājs iemaksāto prēmiju pilnīgi vai daļēji izmaksājis apdrošinātajai personai;

2) darba devēja prēmiju maksājumus par veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu par labu darbiniekam, ja šāds apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz termiņu, kas ir īsāks par vienu gadu."  

7. Izteikt 16.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Noteiktajos termiņos neiemaksātā obligāto iemaksu summa (pamatparāds), arī nokavētā soda nauda, tiek palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei nokavējuma periodā.

(2) Par obligāto iemaksu veikšanas termiņa nokavējumu no darba devēja vai pašnodarbinātā tiek piedzīta nokavējuma nauda no laikā nesamaksātās obligāto iemaksu summas (pamatparāda) par katru nokavēto dienu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(3) Pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda maksājama vai piedzenama no darba devēja vai pašnodarbinātā finansu līdzekļiem."  

8. Papildināt 19.panta 4.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"un bezdarba apdrošināšanai par šā likuma 6.panta piektās daļas 3.punktā minētajām personām;".  

9. Papildināt 20.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pašnodarbinātais aprēķina obligāto iemaksu, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta pašnodarbinātajiem."  

10. 21.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "kāda noteikta no saimnieciskās darbības gūtā iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksai" ar vārdiem "līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "līdz katra mēneša pēdējai dienai" ar vārdiem "līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam";

papildināt pantu ar septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nokavētās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veicamas, maksājot proporcionāli pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu.

(8) Ja darba devējs sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, iemaksātā summa tiek sadalīta proporcionāli starp attiecīgā darba devēja darba ņēmējiem.

(9) Pārmaksātās iemaksas tiek atmaksātas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."  

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"8. Šā likuma 16.panta otrā daļa stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī. Līdz 1998.gada 31.decembrim par iemaksu veikšanas termiņa nokavējumu no darba devēja un pašnodarbinātā tiek piedzīta nokavējuma nauda — 0,1 procents no laikā nenomaksātās obligāto iemaksu daļas par katru nokavēto dienu.

9. Šā likuma 21.panta septītā daļa stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī. Līdz 1998.gada 31.decembrim nokavētās un nenomaksātās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veicamas šādā secībā: pamatparāds, pamatparāda palielinājums un nokavējuma nauda.

10. Šā likuma 21.panta devītā daļa stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī.

11. "Šā likuma 1.panta 3.punkta "i" apakšpunkts, 6.panta septītā daļa, kā arī grozījumi 6.panta trešajā daļā, kas nosaka sociālās apdrošināšanas veidus, kādiem ir pakļauti pašnodarbinātie, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, un I un II grupas invalīdi, stājas spēkā 1998.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 10.jūnijā.  

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 30.jūnijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!