• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1997. gada 1. oktobra likums "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.10.1997., Nr. 274/276 https://www.vestnesis.lv/ta/id/45472

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi likumā "Par nodarbinātību"

Vēl šajā numurā

21.10.1997., Nr. 274/276

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 01.10.1997.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

Izdarīt likumā “Par autoceļiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus “ceļu aizsardzības noteikumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Ministru kabineta noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību” (attiecīgā locījumā);

vārdus “valsts ceļu dienesta organizācijas” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “valsts ceļu dienests” (attiecīgā locījumā);

vārdus “valsts satiksmes drošības dienests” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (attiecīgā locījumā);

vārdu “pilsonis” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “fiziskā persona” (attiecīgā locījumā);

vārdus “pagastu ceļi” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pašvaldību ceļi” (attiecīgā locījumā);

vārdu “remonts” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “rekonstrukcija” (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “valsts un pilsoņu interesēs”;

izslēgt otrajā daļā vārdus “atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem”.

3. 2.pantā:

izslēgt otrās daļas otrajā rindkopā vārdus “valsts ceļu dienesta ēkas un būves (ražošanas bāzes, būvmateriālu un kaisāmā materiāla novietnes u.c.)”;

aizstāt otrās daļas otrajā rindkopā vārdus “ceļa aprīkojums” ar vārdiem “satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi”.

4. 3.pantā:

izslēgt pirmās daļas piektajā rindkopā vārdus “kurus lieto viena vai nedaudzas individuālās saimniecības”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“Autoceļu sarakstus apstiprina Ministru kabinets.”

5. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļi un to zemes ir attiecīgo pašvaldību, uzņēmumu vai fizisko personu īpašums.”

6. 5.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Uzņēmumu un māju ceļus var lietot satiksmei ar īpašnieka atļauju.”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Satiksmes ministrija kopīgi ar pašvaldību iestādēm” ar vārdiem “Ministru kabinets”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“Par uzņēmumu ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobežošanu lemj attiecīgais uzņēmums, iestāde, organizācija kopīgi ar pašvaldību iestādēm, bet par māju ceļiem — to īpašnieks.”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“Par valsts autoceļu un pašvaldību ceļu lietošanas aizliegumu vai ierobežošanu ir jāpaziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vietējā laikrakstā.”;

izslēgt sesto daļu.

7. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdiem “Ministru kabinets”.

8. Papildināt likumu ar 6.1 un 6.2 pantu šādā redakcijā:

6.1 pants. Ceļa servitūts

Ja kāda īpašnieka zemes gabalu, kuru viņš ieguvis sakarā ar īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes privatizāciju, pievedceļš nesavieno ar valsts vai pašvaldības ceļu, šādam īpašniekam ir servitūta tiesības lietot braukšanai citos zemes gabalos esošos ceļus vai ierīkot tos no jauna.

Servitūtu nodibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Strīdus sakarā ar servitūta nodibināšanu izskata tiesa.

6.2 pants. Ceļa servitūta blakus tiesības

Ceļa servitūta nodibināšanai kalpojošā zemes gabala īpašnieks nevar liegt servitūta lietotājam izmantot ceļa aizsargjoslas apakšzemes un virszemes komunikāciju ierīkošanai likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja ceļa servitūta nodibināšanai kalpojošā zemes gabala īpašnieks nenosaka ceļa aizsargjoslu vai nenosaka to pietiekami lielu, strīdu izšķir tiesa.

Servitūta lietotājs sedz zaudējumus, kas ceļa servitūta nodibināšanai kalpojošā zemes gabala īpašniekam rodas ceļa servitūta blakus tiesību izmantošanas rezultātā.”

9. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

7.pants. Iestādes, kas realizē autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

Autoceļu valsts pārvaldi realizē Satiksmes ministrija un valsts ceļu dienests. Valsts ceļu dienesta izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Ministru kabinets.

Valsts ceļu dienests pārrauga pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.”

10. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Autoceļu valsts reģistrācija un uzskaite veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

11. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “celtniecības noteikumos” ar vārdiem “būvnoteikumos un būvnormatīvos”.

12. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

12.pants. Autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšana

Valsts autoceļu uzturēšana, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Valsts autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

Pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšana, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no pašvaldību līdzekļiem un valsts līdzekļiem.

Pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.”

13. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

13.pants. Autoceļu fondi

Valsts autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai tiek izveidots valsts speciālais budžets — Valsts autoceļu fonds.

Valsts autoceļu fonda izveidošanu un šā fonda līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

Valsts autoceļu fonda turētājs ir Satiksmes ministrija.

Valsts autoceļu fonda līdzekļiem jābūt pietiekamiem, lai valsts autoceļus uzturētu atbilstoši noteiktām prasībām.

Valsts autoceļu fonda ieņēmumus apstiprina Saeima reizē ar likumu par gadskārtējo valsts budžetu.

Valsts autoceļu fonda līdzekļi kā mērķdotācija tiek izlietoti arī pagastu un pilsētu pārziņā esošo autoceļu un ielu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai.

Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas saņemšanai pašvaldības izveido pašvaldību autoceļu (ielu) fondus. Pašvaldību autoceļu (ielu) fondu izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

14. Izteikt 14.panta tekstu šādā redakcijā:

“Autoceļu lietošanas kārtību nosaka šis likums, Ceļu satiksmes likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un ceļu satiksmes noteikumi, ko izdod Ministru kabinets.”

15. 16.pantā:

aizstāt nosaukumā un tekstā vārdus “aizsardzības zonas” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “aizsargjoslas” (attiecīgā locījumā);

aizstāt otrajā daļā vārdus “šā likuma” ar vārdiem “Aizsargjoslu likuma”;

izslēgt trešo daļu un uzskatīt ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par trešo, ceturto un piekto daļu.

16. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Satiksmes ministrija” ar vārdiem “Ministru kabinets”.

17. Izslēgt 18.panta piekto daļu un uzskatīt sesto daļu par piekto daļu.

18. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu pievienošana valsts autoceļiem veicama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par autoceļu valsts aizsardzību.”

19. 20.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “saskaņotās vietās” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu pakalpojumu objektu, kā arī to reklāmas izvietošanu valsts un pašvaldību ceļu zemes nodalījuma joslā tiek ņemta maksa, kuru nosaka līgumā, ko noslēdz valsts ceļu dienests ar attiecīgo pagasta padomi, uzņēmumu, iestādi, organizāciju vai fizisko personu.”

20. Aizstāt 22.pantā vārdus “uzlikt administratīvos sodus par šā likuma un ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem” ar vārdiem “sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus gadījumos, kad pārkāpts šis likums un Ministru kabineta noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību”.

21. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Gadījumos, kad ceļu izmanto satiksmei uz servitūta pamata, ceļa uzturēšanas pienākums ir servitūta lietotājam.”

22. 24.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“24.pants. Apkārtējās vides aizsardzība”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Gar autoceļiem nosakāmas sanitārās aizsardzības zonas un” ar vārdiem “Autoceļu aizsargjoslā”;

izslēgt otro daļu.

23. Aizstāt 25.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “Satiksmes ministrija”.

24. Izslēgt 26.pantu.

25. Aizstāt 27.panta trešajā daļā vārdus “no uzbēruma vai ierakuma platuma” ar vārdiem “no uzbēruma, ierakuma platuma vai pārējām būvēm”.

26. 28.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “ceļa īpašnieks” ar vārdiem “saskaņā ar likumu “Par zemes dzīlēm””;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Valsts, pašvaldību un meža ceļu būvniecībai, rekonstrukcijai un uzturēšanai nepieciešamos derīgos izrakteņus valsts ceļu dienests, valsts mežu dienests un pašvaldības var iegūt saskaņā ar likumu “Par zemes dzīlēm”.”

27. Izteikt 29.panta tekstu šādā redakcijā:

“Par šā likuma pārkāpumiem, kā arī par Ministru kabineta noteikumu par autoceļu valsts aizsardzību pārkāpumiem vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.”

28. 30.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas likumdošanas aktu noteikumiem” ar vārdu “likumu”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “valsts ceļu organizācijas” ar vārdiem “valsts ceļu dienesta”.

29. 31.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu “24.pantā” ar skaitli un vārdu “23.pantā”;

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “Latvijas Republikas likumdošanas aktu noteikumiem” ar vārdu “likumu”.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.124 “Grozījumi likumā “Par autoceļiem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 9.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 1.oktobrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja biedrs A.Ameriks

Rīgā 1997.gada 21.oktobrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!