• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1996. gada 18. janvāra likums "Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgumu par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.01.1996., Nr. 14 https://www.vestnesis.lv/ta/id/38637

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par skolotāju darba likmi, klases audzinātāju darba apmaksu un naudas līdzekļiem pedagogiem

Vēl šajā numurā

26.01.1996., Nr. 14

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 18.01.1996.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgumu par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību
1.pants. 1995.gada 27.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību (turpmāk - Līgums) un tā protokols ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.
2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums un tā protokols latviešu un angļu valodā.
3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija uz šā likuma pamata un saskaņā ar Līguma 13.panta pirmo daļu sagatavo ratifikācijas rakstu nosūtīšanai Portugāles Republikas valdībai.
4.pants. Līgums stājas spēkā tā 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 18.janvārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 18.janvārī.
Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgums par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību

Latvijas Republika un Portugāles Republika, tālāk sauktas "Līgumslēdzējas Puses",

vēlēdamās intensificēt ekonomisko sadarbību starp abām valstīm,

vēlēdamās veicināt un radīt labvēlīgus apstākļus ieguldījumiem, kurus vienas no Līgumslēdzējām Pusēm ieguldītāji veic otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, balstoties uz vienlīdzību un savstarpēju izdevīgumu,

atzīstot, ka ieguldījumu savstarpējā veicināšana un aizsardzība, balstīta uz šo Līgumu, stimulēs uzņēmējdarbības iniciatīvu,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Definīcijas

Šī Līguma mērķim:

1. Termins "ieguldījums" nozīmē jebkurus kapitāla līdzekļus, kurus vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji iegulda otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā atbilstoši pēdējās likumiem un noteikumiem, ietverot īpaši, bet ne tikai:

a) kustamo un nekustamo īpašumu, kā arī jebkuras citas tiesības in rem, tādas kā hipotēkas, prasījuma un galvojuma tiesības un citas līdzīgas tiesības;

b) pajas, akcijas, obligācijas vai citas līdzdalības formas uzņēmējsabiedrībā un/vai peļņas procentus no attiecīgās darbības;

c) prasības par maksājumu vai jebkuru citu izpildi, kam ir ekonomiska vērtība;

d) intelektuālā īpašuma tiesības, tādas kā autortiesības, patenti, pielietojamie modeļi, rūpnieciskais dizains, firmu zīmes, firmu nosaukumi, tirdzniecības un biznesa noslēpumi, tehnoloģiskie procesi, "know-how" un "good will";

e) koncesijas, kuras piešķir likums atbilstoši kompetentas valsts varas iestādes līgumam vai administratīvam aktam, ieskaitot koncesijas dabas resursu atrašanai, izpētei un izmantošanai.

Jebkuras izmaiņas formā, kādā kapitāls tiek ieguldīts, neietekmēs ieguldījuma raksturojumu ar noteikumu, ka šādas izmaiņas nav pretrunā ar attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumiem un noteikumiem.

2. Termins "ienākums" nozīmē no ieguldījumiem gūto ienākumu zināmā laika periodā, kas īpaši, bet ne tikai, ietver peļņu, dividendes, procentus, autora honorārus un citas ienākuma formas saistībā ar ieguldījumiem, ieskaitot maksājumus par tehnisko palīdzību.

Gadījumos, kad ienākums no ieguldījuma, kā definēts iepriekš, ir no jauna ieguldīts, ienākums no šī atkārtotā ieguldījuma arī tiek uzskatīts par ienākumu, kas saistīts ar pirmo ieguldījumu.

3. Termins "ieguldītājs" nozīmē:

a) fiziskās personas, kam ir vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses pilsonība saskaņā ar tās likumdošanu, un

b) juridiskās personas, ieskaitot korporācijas, komercapvienības vai citas uzņēmējsabiedrības vai asociācijas, kuru galvenā atrašanās vieta ir vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā un kuras ir nodibinātas vai izveidotas atbilstoši attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumdošanai.

4. Termins "teritorija" nozīmē jebkuras no Līgumslēdzējām Pusēm teritoriju, kā to nosaka abu attiecīgā likumdošana, attiecībā uz kuru attiecīgā Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar starptautiskajiem likumiem realizē suverenitāti, suverēnās tiesības vai jurisdikciju.

2. pants

Ieguldījumu veicināšana un aizsardzība

1. Katra Līgumslēdzēja Puse tās teritorijā, cik vien tas iespējams, veicinās un rosinās ieguldījumus, kurus veic otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji, un pieņems šādus ieguldījumus savā teritorijā atbilstoši tās likumiem un noteikumiem. Jebkurā gadījumā tā piemēros godīgu un taisnīgu attieksmi pret šādiem ieguldījumiem.

2. Ieguldījumi, kurus veic vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji, bauda pilnīgu aizsardzību un drošību otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm nepamatotu, patvaļīgu vai diskriminējošu pasākumu ceļā nekavē otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumu pārvaldi, uzturēšanu, izmantošanu vai lietošanu tās teritorijā.

3. pants

Nacionālais un vislielākās labvēlības režīms

1. Ieguldījumiem, ko vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji veic otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kā arī ienākumiem no tiem, jāpiemēro režīms, kas ir godīgs un taisnīgs un ne mazāk labvēlīgs kā tas, ko pēdējā Līgumslēdzēja Puse piemēro savu ieguldītāju ieguldījumiem un ienākumiem vai trešās valsts ieguldītājiem.

2. Vienai Līgumslēdzējai Pusei otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem attiecībā uz viņu ieguldījumu pārvaldi, uzturēšanu, izmantošanu vai lietošanu jāpiemēro režīms, kas ir godīgs un taisnīgs un ne mazāk labvēlīgs kā tas, kādu pēdējā minētā Līgumslēdzēja Puse piemēro savas valsts vai jebkuras trešās valsts ieguldītājiem.

3. Šī panta nosacījumi nedrīkst tikt iztulkoti kā tādi, kas vienai Līgumslēdzējai Pusei uzliek pienākumu attiecināt uz otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem jebkādu labumu, ko gūst no režīma, priekšrocības vai privilēģijas, kuru iepriekš minētā Līgumslēdzēja Puse varētu piemērot saskaņā ar:

a) jebkuru pastāvošu vai plānotu brīvās tirdzniecības telpu, muitas ūniju, kopēju tirgu vai citiem līdzīgiem starptautiskiem līgumiem, ieskaitot citas reģionālās ekonomiskās sadarbības formas, kurām ir pievienojušās vai var pievienoties abas Līgumslēdzējas Puses, un

b) jebkuru starptautisku līgumu, kurš pilnībā vai galvenokārt attiecas uz nodokļu uzlikšanu.

4. pants

Ekspropriācija

1. Ieguldījumi, ko veic kādas no Līgumslēdzējām Pusēm ieguldītāji otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, nedrīkst tikt ekspropriēti, nacionalizēti vai pakļauti jebkādiem citiem pasākumiem, kas vienlīdzīgi ekspropriācijai vai nacionalizācijai (tālāk tekstā — "ekspropriācija"), izņemot tos, kas veikti saskaņā ar likumu, sabiedrības interesēs, nediskriminējošā veidā un saņemot tūlītēju kompensāciju.

2. Šādai kompensācijai jālīdzinās ietekmētā ieguldījuma tirgus vērtībai brīdī tieši pirms attiecīgā pasākuma veikšanas vai pirms kļuva publiski zināms par to, atkarībā no tā, kurš notiek agrāk, tā jāizmaksā bez aizkavēšanās, tai jāietver parasto komercprocentu no ekspropriācijas dienas līdz maksājuma dienai un tai jābūt brīvi pārvedamai brīvi konvertējamā valūtā.

3. Ieguldītājam, kura ieguldījumi tiek ekspropriēti, saskaņā ar ekspropriētājas Līgumslēdzējas Puses likumdošanu ir tiesības uz šīs Līgumslēdzējas Puses tiesas vai citu kompetentu varas iestāžu veiktu nekavējošu pārskatīšanu attiecībā uz savu vai Līgumslēdzējas Puses gadījumu un savu vai tās ieguldījumu novērtēšanu atbilstoši šī panta principiem.

5. pants

Zaudējumu kompensācija

Abu Līgumslēdzēju Pušu ieguldītājiem, kuru ieguldījumi cieš zaudējumus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā sakarā ar karu vai bruņotu konfliktu, ārkārtēju stāvokli vai citiem notikumiem, kuri atzīti par tādiem saskaņā ar starptautisko likumdošanu, attiecībā uz restitūciju, zaudējumu atlīdzību, kompensāciju vai citu svarīgu apsvērumu, jāpiemēro ne mazāk labvēlīgs režīms kā tas, ko pēdējā Līgumslēdzēja Puse piemēro savas valsts ieguldītāju ieguldījumiem vai jebkuras trešās valsts ieguldītāju ieguldījumiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks. Jebkuram maksājumam, ko veic saskaņā ar šo pantu, jābūt bez kavēšanās brīvi pārvedamam brīvi konvertējamā valūtā.

6. pants

Pārvedumi

1. Katra Līgumslēdzēja Puse atbilstoši savai likumdošanai garantē otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem brīvu naudas summu, kas attiecas uz to ieguldījumiem, pārvedumu, īpaši, bet ne tikai, ietverot:

a) kapitālu un papildu summas, kuras nepieciešamas, lai saglabātu vai palielinātu ieguldījumus;

b) ienākumus, kas noteikti šī Līguma 1. panta 2. punktā;

c) apkalpošanas izmaksu fondus, kredītu atmaksu un amortizāciju, kurus abas Līgumslēdzējas Puses atzīst par ieguldījumiem;

d) ieņēmumus no ieguldījuma izpārdošanas vai no pilnīgas vai daļējas ieguldījuma likvidēšanas;

e) jebkuru kompensāciju vai citu maksājumu, ko nosaka šī Līguma 4. un 5. pants; vai

f) jebkurus iepriekšējus maksājumus, kurus var veikt ieguldītāja vārdā saskaņā ar šī Līguma 7. pantu.

2. Pārvedumus, kas minēti šajā pantā, jāveic bez ierobežojumiem vai kavēšanās konvertējamā valūtā, ievērojot valūtas maiņas kursu, kāds ir pārveduma dienā.

7. pants

Aizvietošanas princips

Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm vai tās nozīmēta aģentūra kādam no saviem ieguldītājiem veic jebkādu maksājumu, kurš veidojies garantijas attiecībā uz ieguldījumu, kas veikts otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, rezultātā, pirmā minētā Līgumslēdzēja Puse iegūst ieguldītāja tiesības un akcijas, un var izmantot tās saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem kā sākotnējais īpašnieks.

8. pants

Strīdi starp Līgumslēdzējām Pusēm

1. Strīdus starp Līgumslēdzējām Pusēm attiecībā uz šī Līguma skaidrošanu un pie-lietošanu, ciktāl tas iespējams, noregulē sarunu ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

2. Ja Līgumslēdzējām Pusēm neizdodas panākt šādu vienošanos sešu (6) mēnešu laikā no sarunu sākuma, pēc kādas no Līgumslēdzējām Pusēm lūguma, strīdu jānodod izskatīšanai šķīrējtiesā saskaņā ar šī panta nosacījumiem.

3. Šķīrējtiesa tiek veidota ad hoc sekojošā veidā: katrai Līgumslēdzējai Pusei jānozīmē vienu locekli, un abiem šiem locekļiem jāiesaka kādas trešās puses pilsoni par abu Līgumslēdzēju Pušu izvirzītu priekšsēdētāju. Locekļus jānozīmē divu (2) mēnešu laikā, un priekšsēdētāju jānozīmē trīs (3) mēnešu laikā no dienas, kad viena Līgumslēdzēja Puse paziņo otrai, ka tā vēlas iesniegt strīdu šķīrējtiesā.

4. Ja galīgie termiņi, kas noteikti šī panta 3. punktā, netiek ievēroti, viena no Līgumslēdzējām Pusēm var, bez jebkādas citas vienošanās, uzaicināt Starptautiskās tiesas prezidentu veikt nepieciešamās iecelšanas. Ja Prezidents ir kavēts veikt šādu darbību vai arī viņš ir kādas no Līgumslēdzējām Pusēm pilsonis, veikt nepieciešamās iecelšanas jāuzaicina Viceprezidents.

Ja Viceprezidents arī ir kādas no Līgumslēdzējām Pusēm pilsonis vai viņš nevar veikt iecelšanas citu apsvērumu dēļ, iecelšanas veic nākošais pēc vecuma Tiesas loceklis, kurš nav kādas no Līgumslēdzējām Pusēm pilsonis.

5. Šķīrējtiesas priekšsēdētājam ir jābūt trešās valsts, ar kuru abas Līgumslēdzējas Puses uztur diplomātiskās attiecības, pilsonim.

6. Šķīrējtiesa pieņem lēmumus pēc balsu vairākuma principa. Tiesas lēmumi ir galīgi un saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm. Katra Līgumslēdzēja Puse ir atbildīga par sava locekļa un tā pārstāvju izmaksām tiesas procesu laikā. Abām Līgumslēdzējām Pusēm priekšsēdētāja izmaksas, kā arī jebkuras citas izmaksas jāsedz līdzīgās daļās. Tiesa var pieņemt citu lēmumu attiecībā uz izdevumiem. Visos citos jautājumos Tiesa pati nosaka savus procedūras likumus.

9. pants

Strīdi starp Līgumslēdzēju Pusi un otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju

1. Jebkuru strīdu, kas var rasties starp vienu Līgumslēdzēju Pusi un otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju attiecībā uz šī ieguldītāja ieguldījumu iepriekš minētās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, jārisina draudzīgā sarunu ceļā.

2. Ja šādu strīdu nevar atrisināt sešu (6) mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts lūgums to atrisināt, attiecīgais ieguldītājs var iesniegt strīdu:

a) izskatīšanai Līgumslēdzējas Puses kompetentā tiesā; vai

b) izmantojot konsīliju vai šķīrējtiesu Starptautiskajā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centrā (ICSID), kas izveidots saskaņā ar Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem, kas atvērta parakstīšanās procedūrai 1965. gada 18.martā Vašingtonā.

3. Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm nerisina jautājumus attiecībā uz šķīrējtiesu, izmantojot diplomātiskos kanālus, kamēr process nav beidzies un Līgumslēdzēja Puse nav izpildījusi vai ievērojusi Starptautiskā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centra lēmumu.

4. Lēmums ir obligāts pusēm un nav pakļaujams nekādai apelācijai vai labojumiem, kādus neparedz minētā Konvencija.

Lēmums jārealizē saskaņā ar Līgumslēdzējas Puses, kuras teritorijā atrodas minētais ieguldījums, iekšējo likumdošanu.

10.pants

Citu noteikumu piemērošana

Ja abu Līgumslēdzēju Pušu likumu noteikumi vai starptautiskās likumdošanas saistības, jau pastāvošas vai vēlāk radītas starp Līgumslēdzējām Pusēm, papildus šim Līgumam satur noteikumu, vispārīgu vai specifisku, piešķirot otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem labvēlīgāku režīmu, nekā paredz šis Līgums, tad šādiem noteikumiem ir jābūt noteicošiem attiecībā pret šo Līgumu tādā mērā, kādā tie ir labvēlīgāki.

11.pants

Līguma piemērošana

Šis Līgums attiecas uz visiem vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju veiktajiem ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā saskaņā ar attiecīgajiem likumdošanas noteikumiem, kas ir bijuši un ir spēkā pēc Līguma stāšanās spēkā, bet neattiecas ne uz vienu ar ieguldījumiem, kas radušies pirms Līguma stāšanās spēkā, saistīto strīdu.

12.pants

Konsultācijas un informācijas apmaiņa

Līgumslēdzēju Pušu pārstāvjiem, kad vien nepieciešams, jārīko konsultācijas par jebkuru jautājumu, kas ietekmē šī Līguma īstenošanu. Šīm konsultācijām jānotiek pēc vienas no Līgumslēdzējām Pusēm ierosinājuma, vietā un laikā, par ko vienojas, izmantojot diplomātiskos kanālus. Pēc jebkuras no Līgumslēdzējām Pusēm lūguma jānotiek informācijas apmaiņai par likumu, noteikumu, lēmumu, administratīvās prakses, procedūru vai politikas ietekmi, kāda otrai Līgumslēdzējai Pusei varētu būt attiecībā uz šajā Līgumā minētajiem ieguldījumiem.

13.pants

Stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses rakstiski paziņo viena otrai, ka to attiecīgās iekšējās konstitucionālās prasības ir izpildītas.

2. Šis Līgums paliek spēkā desmit (10) gadus un turpina būt spēkā vēlāk, ja vien divpadsmit (12) mēnešus pirms tā darbības izbeigšanās vai pirms jebkura turpmākā piecu gadu perioda beigām kāda no Līgumslēdzējām Pusēm rakstiski nepaziņo otrai par tās nodomu izbeigt Līgumu.

3. Attiecībā uz ieguldījumu, kas veikts pirms šī Līguma izbeigšanas dienas, 1.—12. pantu noteikumi būs spēkā nākamos desmit (10) gadus no šī Līguma izbeigšanas brīža.

Šo apliecinot, būdami atbilstoši pilnvaroti, pārstāvji ir parakstījuši šo Līgumu.

Izpildīts divos eksemplāros Rīgā 1995.gada 27.septembrī latviešu, portugāļu un angļu valodā, pie tam visi teksti ir vienlīdz autentiski. Neskaidrību gadījumā noteicošais būs teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas vārdā: Portugāles Republikas vārdā:

Protokols

Sakarā ar Latvijas Republikas valdības un Portugāles Republikas valdības Līguma par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību parakstīšanu atbilstoši pilnvarotās personas ir vienojušās arī par sekojošiem nosacījumiem, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa:

1. Attiecībā uz šī Līguma 2.pantu:

Šī Līguma 2.panta noteikumi ir jāpiemēro, ja vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji jau nodibinājuši uzņēmējdarbību otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā un vēlas paplašināt savu darbību vai darboties citās nozarēs.

Šādus ieguldījumus jāuzskata par jauniem, un tāpēc tie jāveic atbilstoši likumiem par ieguldījumu pieņemšanu saskaņā ar šī Līguma 2.pantu.

2. Attiecībā uz šī Līguma 3.pantu:

Līgumslēdzējas Puses uzskata, ka šī Līguma 3.panta nosacījumi neietekmēs kādas no Līgumslēdzējām Pusēm tiesības izmantot attiecīgos Pušu nodokļu likumu nosacījumus, kas ir atšķirīgi nodokļu maksātājiem atšķirīgās situācijās attiecībā uz viņu dzīves vietu vai attiecībā uz vietu, kur tiek ieguldīts kapitāls.

Izpildīts divos eksemplāros Rīgā 1995.gada 27.septembrī latviešu, portugāļu un angļu valodā, pie tam visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Neskaidrību gadījumā noteicošais būs teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas vārdā:                                                                                                                             Portugāles Republikas vārdā:

Agreement between the Republic of Latvia and the Portuguese Republic on the mutual promotion and protection of investments

The Republic of Latvia and the Portuguese Republic hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to intensify the economic co-operation between the two States,

Intending to encourage and create favourable conditions for investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on the basis of equality and mutual benefit,

Recognizing that the mutual promotion and protection of investments on the basis of this Agreement will stimulate business initiative,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement,

1. The term "investment" shall mean every kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the latter including, in particular, though not exclusively:

a) Movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges and similar rights;

b) Shares, stocks, debentures, or other forms of interest in the equity of companies and/or economic interests from the respective activity;

c) Claims to money or to any performance under having an economic value;

d) Intellectual property rights such as copyrights, patents, utility models, industrial designs, trade marks, trade names, trade and business secrets, technical processes, know—how and good will;

e) Concessions conferred by law under a contract or an administrative act of a competent state authority, including concessions for prospecting, research and exploitation of natural resources;

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as investments, provided that such a change does not contradict the laws and regulations of the relevant Contracting Party.

2. The term "returns" shall mean the amounts yielded by investments, over a given period, in particular, though not exclusively, shall include profits, dividends, interests, royalties or other forms of income related to the investments including technical assistance fees.

In cases where the returns of investment, as defined above, are reinvested, the income resulting from the reinvestment shall also be considered as income related to the first investments.

3. The term "investor" means:

a) natural persons having the nationality of either Contracting Party, in accordance with its laws, and

b) legal persons, including corporations, commercial companies or other companies or associations, which have a main office in the territory of either Contracting Party and are incorporated or constituted in accordance with the law of that Contracting Party.

4. The term "territory" means the territory of either of the Contracting Parties, as defined by their respective laws, over which the Contracting Party concerned exercises, in accordance with international law, sovereignty, sovereign rights or jurisdiction.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall promote and encourage, as far as possible, within its territory investments made by investors of the other Contracting Party and shall admit such investments into its territory in accordance with its laws and regulations. It shall in any case accord such investments fair and equitable treatment.

2. Investments made by investors of either Contracting Party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.

Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable, arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

Article 3

National and Most Favoured Nation Treatment

1. Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, as also the returns therefrom, shall be accorded treatment which is fair and equitable and not less favourable than the latter Contracting Party accords to the investments and returns of its own investors or to investors of any third State.

2. Investors of one Contracting Party shall be accorded by the other Contracting Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment or disposal or their investments, treatment which is fair and equitable and not less favourable that the latter Contracting Party accords its own investors or to investors of any third State.

3. The provisions of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege which may be extended by the former Contracting Party by virtue of:

a) any existing or future free trade area, customs union, common market or other similar international agreements including other forms of regional economic cooperation to which either of the Contracting Parties is or may become a Party, and

b) any international agreement relating wholly or mainly to taxation.

Article 4

Expropriation

1. Investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be expropriated, nationalised or subject to any other measure with effects equivalent to expropriation or nationalisation (hereinafter referred to as expropriation) except by virtue of law for a public purpose, on a non-discriminatory basis and against prompt compensation.

2. Such compensation shall amount to the market value of the investment affected immediately before the actual measure was taken or became public knowledge, whichever is earlier, it shall be paid without delay, shall include interest from the date of expropriation until the date of payment at a normal commercial rate and shall be freely transferable in a freely convertible currency.

3. The investor whose investments are expropriated, shall have the right under the law of expropriating Contracting Party the prompt review by a judicial or other competent authority of that Contracting Party of his or its case and of valuation of his or its investments in accordance with the principles set out in this Article.

Article 5

Compensation for Losses

Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory owing to war or armed conflict, a state of national emergency or other events considered as such by international law, shall be accorded treatment no less favourable by the latter Contracting Party than that Contracting Party accords to the investments of its own investors, or to the investments of investors of any third State, whichever is more favourable, as regards restitution, indemnification, compensation or other valuable consideration. Any payment made under this Article shall be, without delay, freely transferable in convertible currency.

Article 6

Transfers

1. Pursuant to its own legislation, each Contracting Party shall guarantee investors of the other Contracting Party the free transfer of sums related to their investments, in particular, though not exclusively:

a) capital and additional amounts necessary to maintain or increase the investments;

b) the returns defined in Paragraph 2, Article 1 of this Agreement;

c) funds in service, repayment and amortisation of loans, recognized by both Contracting Parties to be an investment;

d) the proceeds obtained from the sale or from the total or partial liquidation of the investment;

e) any compensation or other payment referred to in Articles 4 and 5 of this Agreement; or

f) any preliminary payments that may be made in the name of the investor in accordance with Article 7 of this Agreement.

2. The transfers referred to in this Article shall be made without restriction or delay at the exchange rate applicable on the date of the transfer in convertible currency.

Article 7

Subrogation

If either Contracting Party or its designated agency makes any payment to one of its investors as a result of a guarantee in respect of an investment made in the territory of the other Contracting Party, the former Contracting Party shall be subrogated to the rights and shares of this investor, and may exercise them according to the same terms and conditions as the original holder.

Article 8

Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application to this Agreement should, as far as possible, be settled by negotiations through diplomatic channels.

2. If the Contracting Parties fail to reach such settlement within six (6) months after the beginning of negotiations, the dispute shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal, in accordance with the provisions of this Article.

3. The Arbitral Tribunal shall be constituted ad hoc, as follows: Each of the Contracting Parties shall appoint one member and these two members shall propose a national of a third State as chairman to be appointed by the two Contracting Parties. The members shall be appointed within two (2) months and the chairman shall be appointed within three (3) months from the date on which either Contracting Party notifies the other that it wishes to submit the dispute to an arbitral tribunal.

4. If the deadlines specified in paragraph 3 of this Article are not complied with, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is prevented from doing so, or is a national of either Contracting Party, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments.

If the Vice-President is also a national of either Contracting Party or if he is prevented from making the appointments for any other reason, the appointments shall be made by the member of the Court who is next in seniority and who is not a national of either Contracting Party.

5. The chairman of the Arbitral Tribunal shall be a national of a third State with which both Contracting Parties maintain diplomatic relations.

6. The Arbitral Tribunal shall rule according to majority vote. The decisions of the tribunal shall be final and binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall be responsible for the costs of its own member and of its representatives at the arbitral proceedings. Both Contracting Parties shall assume an equal share of the expenses incurred by the chairman, as well as any other expenses. The tribunal may make a different decision regarding costs. In all other respects, the tribunal court shall define its own rules of procedure.

Article 9

Disputes between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

1. Any dispute which may arise between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory of the former Contracting Party shall be settled amicably through negotiations.

2. If such dispute cannot be settled within a period of six (6) month from the date of request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:

a) the competent court of the Contracting Party for decision; or

b) the International Center for the Settlement of Investments Disputes (ICSID) through conciliation or arbitration, established under the Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature in Washington D.C., on March 18, 1965.

3. Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting Party has failed to abide by or to comply with the award rendered by the International Center for the Settlement of Investments Disputes.

4. The award shall be enforceable on the parties and shall not be subject to any appeal or remedy other than that provided for in the said Convention. The award shall be enforceable in accordance with the domestic law of the Contracting Party in whose territory the investment in question is situated.

Article 10

Application of other rules

If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such provisions shall, to the extent that they are more favourable, prevail over this Agreement.

Article 11

Application of the Agreement

This Agreement shall apply to all investments, made by investors from one of the Contracting Parties in the territory of the other Contracting Party in accordance with the respective legal provisions, prior to as well as after its entry into force, but shall not apply to any dispute concerning investments which have arisen before its entry into force.

Article 12

Consultations and Exchange of Information

Representatives of the Contracting Parties shall, whenever necessary, hold consultations on any matter affecting the implementation of this Agreement. These consultations shall be held on the proposal of one of the Contracting Parties at a place and a time to be agreed upon through diplomatic channels. Upon request by either Contracting Party, information shall be exchanged on the impact of the laws, regulations, decisions, administrative practices or procedures or policies that the other Contracting Party may have on investments covered by this Agreement.

Article 13

Entry into force and Duration

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the Contracting Parties notify each other in writing that their respective internal constitutional procedures have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and continue in force thereafter unless, twelve (12) months before its expiration or any subsequent five—year period, either Contracting Party notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement.

3. In respect of investment made prior to the date of termination of this Agreement the provisions of Articles 1 to 12 shall remain in force for a further period of ten (10) years from the date of termination of this Agreement.

In witness whereof, the undersigned representatives, duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

Done in Riga in duplicate at this day of September 27, 1995 in the Latvian, Portuguese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Latvia: For the Portuguese Republic:

Protocol

On the occasion of the signing of the Agreement between the Portuguese Republic and the Republic of Latvia on the Mutual Promotion and Protection of the Investments, the undersigned duly authorized to this effect, have agreed also on the following provisions, which constitute an integral part of the said Agreement:

1. With reference to Article 2 of this Agreement:

The provisions of Article 2 of this Agreement should be applicable when investors of one of the Contracting Parties are already established in the territory of the other Contracting Party and wish to extend their activities or to carry out activities in other sectors.

Such investments shall be considered as new ones and, to that extent, shall be made in accordance with the rules on the admission of investments, according to Article 2 of this Agreement.

2. With reference to Article 3 of this Agreement:

The Contracting Parties consider that provisions of Article 3 of this Agreement shall be without prejudice to the right of either Contracting Party to apply the relevant provisions of their tax law which distinguish between tax-payers who are not in the same situation with regard to their place of residence or with regard to the place where their capital is invested.

Done in Riga in duplicate at this day of September 27, 1995 in the Latvian, Portuguese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Latvia: For the Portuguese Republic:

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!