• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumi Nr. 152 "Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratoriskajā diagnostikā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.03.2012., Nr. 45 https://www.vestnesis.lv/ta/id/245485

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.162

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju"

Vēl šajā numurā

20.03.2012., Nr. 45

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 152

Pieņemts: 28.02.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.152

Rīgā 2012.gada 28.februārī (prot. Nr.11 24.§)

Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratoriskajā diagnostikā

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 20.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests) veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu laboratoriskajā diagnostikā, references laboratorijas funkcijas un uzdevumus, kā arī kārtību, kādā atzīst citu laboratoriju tiesības diagnosticēt augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, un šo laboratoriju uzraudzības kārtību.

2. Dienests:

2.1. veic references laboratorijas funkcijas;

2.2. nosaka references jomā esošu konkrētu augu karantīnas organismus un augiem sevišķi bīstamus organismus un publicē to sarakstu savā tīmekļa vietnē;

2.3. ne retāk kā reizi piecos gados pārskata references jomā esošu konkrētu augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu sarakstu;

2.4. izvērtē citas laboratorijas atbilstību un atzīst tās tiesības veikt augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu diagnostiku.

3. References laboratorija:

3.1. ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienībā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs) atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības";

3.2. uztur kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas 2001.gada 23.septembra standartu PM7/84 "Kvalitātes vadības pamatprasības augu kaitīgo organismu diagnostikas laboratorijām" un 2009.gada 20.septembra standartu PM 7/98 "Specifiskās prasības akreditācijas iegūšanai augu kaitīgo organismu diagnostikas laboratorijām".

4. References laboratorijai ir šādas funkcijas:

4.1. attīstīt, optimizēt un validēt laboratoriskās diagnostikas metodes;

4.2. veikt laboratorisko diagnostiku, tostarp references jomās;

4.3. izveidot un uzturēt augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu references kolekcijas noteiktajā references jomā;

4.4. apstiprināt citu laboratoriju konstatētos augu karantīnas organismus un augiem sevišķi bīstamus organismus;

4.5. izvērtēt citas laboratorijas atbilstību un atļaut tai veikt augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu diagnostiku;

4.6. veicināt starptautisko sadarbību diagnostikas protokolu validācijas un standartizācijas jomā;

4.7. piedalīties starptautiskajos salīdzinošajos testos;

4.8. organizēt salīdzinošos testus nacionālajā līmenī;

4.9. apmācīt personālu, kas veic augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratorisko diagnostiku;

4.10. organizēt laboratoriju personāla teorētiskos un praktiskos mācību seminārus;

4.11. sadarboties ar citām Eiropas Savienības vai citu valstu laboratorijām.

5. References laboratorijai ir šādi uzdevumi:

5.1. sadarboties laboratoriskās diagnostikas jomā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu laboratorijām;

5.2. izstrādāt oficiālo diagnostikas protokolu izmantošanas vadlīnijas;

5.3. noteikt un koordinēt laboratoriskās diagnostikas metodes laboratorijās, kurām atļauts veikt augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu rutīnas diagnosticēšanu;

5.4. piedalīties starptautisko diagnostikas protokolu izstrādāšanā, validācijā un standartizācijā;

5.5. nodrošināt laboratoriskās diagnostikas konfidencialitāti, objektivitāti un neatkarību.

6. Dienests pieņem lēmumu atļaut laboratorijai (turpmāk – pilnvarotā laboratorija) veikt augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu rutīnas diagnostiku, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

6.1. pilnvarotā laboratorija ir saņēmusi dienesta saskaņojumu uzglabāt un pavairot augu karantīnas organismus un augiem sevišķi bīstamus organismus diagnostikas mērķiem;

6.2. ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības";

6.3. uztur kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas 2001.gada 23.septembra standartu PM7/84 "Kvalitātes vadības pamatprasības augu kaitīgo organismu diagnostikas laboratorijām" un 2009.gada 20.septembra standartu PM 7/98 "Specifiskās prasības akreditācijas iegūšanai augu kaitīgo organismu diagnostikas laboratorijām";

6.4. tās rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskais aprīkojums diagnostikas veikšanai;

6.5. vismaz reizi gadā piedalās references laboratorijas organizētajā starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā atbilstoši references laboratorijas norādījumiem;

6.6. pilnvarotās laboratorijas personāls vismaz reizi gadā apmeklē teorētiskās un praktiskās nodarbības par laboratorijas testēšanas metodēm un kvalitātes nodrošināšanu;

6.7. nodrošina laboratoriskās diagnostikas konfidencialitāti, objektivitāti un neatkarību.

7. Lai pilnvarotā laboratorija saņemtu atļauju veikt augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu rutīnas diagnostiku (turpmāk – atļauja), tā iesniedz dienestā iesniegumu, norādot pilnvarotās laboratorijas nosaukumu, juridisko adresi, atrašanās vietu un to augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamo organismu sarakstu, kurus tā diagnosticēs. Iesniegumam pievieno informāciju par šo noteikumu 6.5. un 6.6.apakšpunktā minēto prasību izpildi.

8. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

8.1. pārbauda pilnvarotās laboratorijas atbilstību šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām;

8.2. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.2.1. par atļaujas izsniegšanu pilnvarotajai laboratorijai, ja pilnvarotā laboratorija atbilst šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām, un izsniedz rakstisku atļauju, kā arī piešķir pilnvarotās laboratorijas atzīšanas numuru un savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par pilnvarotās laboratorijas darbību, norādot laboratorijas nosaukumu, juridisko adresi un atrašanās vietas adresi, akreditētās reglamentētās jomas nosaukumu, kurai tiek piešķirta atzīšana, un piešķirto atzīšanas numuru;

8.2.2. par atteikumu izsniegt pilnvarotajai laboratorijai atļauju, ja pilnvarotā laboratorija neatbilst šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām un dienesta noteiktajā termiņā tā nav novērsusi konstatētos trūkumus.

9. Pilnvarotā laboratorija veic to augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu rutīnas diagnostiku, par kuriem ir izsniegta dienesta rakstiska atļauja.

10. Pilnvarotā laboratorija atzīšanas numuru norāda testēšanas pārskatā.

11. Dienests vismaz reizi gadā veic pārbaudi pilnvarotajā laboratorijā, kurai ir izsniegta atļauja. Veicot ikgadējās pārbaudes, dienests izlases veidā vērtē un salīdzina diagnostikas datus.

12. Pilnvarotā laboratorija triju darbdienu laikā informē dienestu, ja tās darbībā ir notikušas šādas izmaiņas:

12.1. mainījies kāds no pilnvarotās laboratorijas rekvizītiem;

12.2. pilnvarotā laboratorija izbeidz darbību;

12.3. pilnvarotā laboratorija zaudējusi akreditāciju.

13. Dienests ir tiesīgs anulēt pilnvarotajai laboratorijai izsniegto atļauju, ja tā vairs neatbilst šo noteikumu 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. un 6.7.apakšpunktā minētajām prasībām vai ir konstatētas neatbilstības, kas ietekmē diagnostikas rezultātus.

14. Pilnvarotā laboratorija testēšanas pārskatus un tehniskos pierakstus glabā piecus gadus pēc diagnostikas pabeigšanas un pēc pieprasījuma tos uzrāda dienestam.

15. Pilnvarotā laboratorija katru gadu iesniedz references laboratorijā pārskatu par testēto paraugu skaitu un informāciju par diagnostikas rezultātiem.

16. Pilnvarotā laboratorija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi veic samaksu par šādiem pakalpojumiem:

16.1. novērtējuma sagatavošana lēmuma pieņemšanai par atļaujas piešķiršanu;

16.2. pilnvarotās laboratorijas ikgadējā pārbaude un salīdzinošā testēšana;

16.3. teorētiskās un praktiskās nodarbības references laboratorijā par laboratorijas testēšanas metodēm un kvalitātes nodrošināšanu.

17. Šo noteikumu 3.2. un 6.3.apakšpunktā minētās prasības, kā arī 13.punktā minētais nosacījums attiecībā uz 6.3.apakšpunktu stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

18. Pilnvarotās laboratorijas, kas darbību uzsākušas līdz 2013.gada 30.jūnijam, šo noteikumu 3.2. un 6.3.apakšpunktā minētās prasības sāk pildīt ar 2014.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!