• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Latvijas Bankas 2012. gada 15. marta noteikumi Nr. 86 "Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.03.2012., Nr. 45 https://www.vestnesis.lv/ta/id/245483

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.150

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu"

Vēl šajā numurā

20.03.2012., Nr. 45

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Latvijas Banka

Veids: noteikumi

Numurs: 86

Pieņemts: 15.03.2012.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Bankas noteikumi Nr.86

Rīgā 2012.gada 15.martā

Kredītiestāžu obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku"
38. panta pirmo un ceturto daļu un 39. pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikā reģistrēto kredītiestāžu un Latvijas Republikā reģistrēto dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāļu (tālāk tekstā – kredītiestāde) obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. apvienošanās – darbība, kurā viena vai vairākas kredītiestādes (apvienojušās kredītiestādes) bez to likvidācijas nodod visas savas prasības un saistības citai kredītiestādei (iegūstošajai kredītiestādei), kas var būt arī jaundibināmā kredītiestāde;

2.2. dalīšanās – darbība, kurā viena kredītiestāde (dalāmā kredītiestāde) bez tās likvidācijas nodod visas savas prasības un saistības vai daļu no tām vienai vai vairākām kredītiestādēm (pārņēmējām kredītiestādēm), kas var būt arī jaundibināmās kredītiestādes;

2.3. izpildes periods – periods, par kuru tiek aprēķināta obligāto rezervju prasību izpilde un kurš sākas mēneša 24. datumā un beidzas nākamā mēneša 23. datumā;

2.4. Latvijas Bankas noteiktā aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme – zemākā Latvijas Bankas noteiktā aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme;

2.5. obligāto rezervju prasības (tālāk tekstā – rezervju prasības) – prasības kredītiestādei rezervju kontā turēt rezervju normai atbilstošas rezerves;

2.6. reorganizācijas pasākumi – maksātnespējas process (t.sk. sanācija), norēķinu ierobežošana, kā arī citas tiesiska rakstura darbības, kas varētu ietekmēt trešo personu tiesības un kas tiek veiktas, lai saglabātu vai atjaunotu kredītiestādes maksātspēju;

2.7. rezervju bāze – rezervju prasībām pakļautās kredītiestādes saistības;

2.8. rezervju konta dienas beigu atlikums – rezervju konta atlikums Latvijas Bankas norēķinu dienas beigās;

2.9. rezervju konts – kredītiestādes naudas konts Latvijas Bankā norēķiniem latos;

2.10. rezervju norma – procentos izteikta rezervju bāzes daļa.

2.11. Terminu "dalībvalsts", "ārvalsts", "sanācija" un "likvidācija" lietojums atbilst šo terminu lietojumam Kredītiestāžu likumā.

2.12. Terminu "MFI" un "ne-MFI" lietojums atbilst šo terminu lietojumam Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumos".

3. Obligāto rezervju prasībām pakļautas visas kredītiestādes, izņemot tās, kuras atbrīvotas no obligāto rezervju prasību izpildes saskaņā ar šiem noteikumiem.

II. Rezervju bāze

4. Rezervju bāze ietver šādas saistības saskaņā ar Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumiem":

4.1. ne-MFI noguldījumi;

4.2. kredītiestādes emitētie parāda vērtspapīri;

4.3. saistības pret MFI, izņemot saistības pret Latvijas Banku un šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautajām kredītiestādēm.

5. Ja kredītiestāde spēj Latvijas Bankai sniegt pierādījumus par tās saistībām emitēto parāda vērtspapīru veidā pret šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautu kredītiestādi, kredītiestāde šīs saistības var izslēgt no rezervju bāzes.

6. Kredītiestādes pierādījums par tās saistībām emitēto parāda vērtspapīru veidā pret šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautu kredītiestādi ir depozitārās institūcijas konta izraksta kopija ar parāda vērtspapīru īpašnieka, kas ir šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļauta kredītiestāde, norādi konkrētā datumā. Kredītiestādei pēc Latvijas Bankas pieprasījuma ir pienākums sniegt papildu ziņas par vērtspapīru patieso īpašnieku.

7. Rezervju bāzi attiecīgajam izpildes periodam kredītiestāde aprēķina, izmantojot rezervju bāzē ietverto saistību atlikumus tā mēneša pēdējā datumā, kam seko mēnesis, kurā sākas izpildes periods.

III. Rezervju prasību aprēķināšana

8. Rezervju bāzei piemērojama Latvijas Bankas noteiktā rezervju norma.

9. Latvijas Banka var noteikt atšķirīgu rezervju normu katrai no šādām pasīvā esošo piesaistīto līdzekļu kategorijām:

9.1. noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem;

9.2. noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem;

9.3. kredītiestādes emitētie neatsaucamie (bez tiesībām atpirkt pirms dzēšanas termiņa) parāda vērtspapīri ar sākotnējo dzēšanas termiņu ilgāku par 2 gadiem;

9.4. repo darījumi;

9.5. visas pārējās saistības, kas ietvertas rezervju bāzē.

10. Rezervju prasības aprēķina rezervju normas apmērā no šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā aprēķinātās rezervju bāzes.

IV. Rezervju prasību izpilde

11. Rezervju prasību izpildi veido izpildes perioda vidējais rezervju konta dienas beigu atlikums.

12. Kredītiestāde ir izpildījusi rezervju prasības, ja attiecīgā izpildes perioda vidējais rezervju konta dienas beigu atlikums nav mazāks par rezervju prasību summu, kas izpildes periodam aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 10. punkta nosacījumiem.

V. "Obligāto rezervju prasību aprēķina" sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

13. Kredītiestāde, kas pakļauta rezervju prasībām, iesniedz "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" (pielikums) septiņu darbadienu laikā pēc tā mēneša pēdējā datuma, kam seko mēnesis, kurā sākas izpildes periods.

14. Par "Obligāto rezervju prasību aprēķina" pareizību atbild kredītiestādes vadītājs.

15. "Obligāto rezervju prasību aprēķinā" summas norāda veselos latos.

16. Konstatējot, ka iesniegtais "Obligāto rezervju prasību aprēķins" ir kļūdains, kredītiestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms attiecīgā izpildes perioda sākuma, iesniedz Latvijas Bankai labotu "Obligāto rezervju prasību aprēķinu". "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" nedrīkst grozīt pēc tā izpildes perioda sākuma, uz kuru tas attiecas.

17. Kredītiestāde "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" iesniedz Latvijas Bankai elektroniskā veidā atbilstoši Latvijas Bankas elektroniskās informācijas apmaiņas noteikumiem.

VI. Rezervju prasības kredītiestāžu apvienošanās un dalīšanās gadījumā

18. Izpildes periodā, kurā notiek kredītiestāžu apvienošanās, apvienojušos kredītiestāžu rezervju prasības ar apvienošanās dienu pārņem iegūstošā kredītiestāde. Iegūstošās kredītiestādes rezervju prasības aprēķina, pamatojoties uz apvienojušos kredītiestāžu un iegūstošās kredītiestādes rezervju bāzu kopsummu. Iegūstošās kredītiestādes rezervju prasību izpildē summē visu apvienojušos kredītiestāžu rezervju prasību izpildi.

19. Izpildes periodā, kurā notiek kredītiestādes dalīšanās, rezervju prasību izpildi uzņemas dalāmā kredītiestāde un pārņēmēja kredītiestāde atbilstoši proporcijai, kādā tiek sadalīta dalāmās kredītiestādes rezervju bāze. Atbilstoši tādai pašai proporcijai starp dalāmo kredītiestādi un pārņēmēju kredītiestādi sadala dalāmās kredītiestādes rezervju prasību izpildi tai izpildes perioda daļai, kurā sadalīšana vēl nav veikta.

20. Divu darbadienu laikā pēc kredītiestādes dalīšanās dalāmā kredītiestāde un pārņēmēja kredītiestāde iesniedz Latvijas Bankai kopīgu rakstisku apliecinājumu par izpildes perioda, kurā notiek kredītiestādes dalīšanās, rezervju bāzes proporciju, kādā dalāmās kredītiestādes rezervju bāze procentuāli sadalīta starp dalāmo kredītiestādi un pārņēmēju kredītiestādi.

21. Dalāmā kredītiestāde un pārņēmēja kredītiestāde uzņemas rezervju prasību izpildi atbilstoši šo noteikumu 19. punktā minētajai proporcijai izpildes periodā, kas seko pēc tā izpildes perioda, kurā notiek dalīšanās, ja dalāmās kredītiestādes iesniegtajā "Obligāto rezervju prasību aprēķinā" par šo periodu norādītais rezervju bāzē ietverto saistību atlikums ir dalāmās kredītiestādes saistību atlikums pirms dalīšanās.

VII. Saraksts

22. Latvijas Banka uztur un regulāri aktualizē Latvijas Bankas interneta vietnē (www.bank.lv) šādus informatīvus sarakstus:

22.1. sarakstu, kurā iekļauj kredītiestādes, kuras pakļautas rezervju prasību izpildei, un kredītiestādes, kuras Latvijas Banka atbrīvojusi no rezervju prasību izpildes saskaņā ar šo noteikumu 27.1. apakšpunktu (rezervju prasībām pakļauto kredītiestāžu saraksts);

22.2. sarakstu, kurā iekļauj kredītiestādes, kuras Latvijas Banka atbrīvojusi no rezervju prasību izpildes, pamatojoties uz šo noteikumu 27.2. apakšpunktu (no rezervju prasībām atbrīvoto kredītiestāžu saraksts).

23. Aizpildot "Obligāto rezervju prasību aprēķinu", kredītiestāde ņem vērā šo noteikumu 22. punktā minētajos sarakstos ietverto informāciju tā mēneša pēdējā datumā, kam seko mēnesis, kurā sākas izpildes periods.

24. Ja šo noteikumu 13. punktā minētajā septiņu darbadienu laikā mainās šo noteikumu 22. punktā minētie saraksti, Latvijas Banka šajā periodā uztur arī sarakstus, kuri bija aktuāli tā mēneša pēdējā datumā, kas seko mēnesim, kurā sākas izpildes periods.

25. Par kredītiestādes iekļaušanu sarakstos vai svītrošanu no tiem Latvijas Banka informē šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajā sarakstā iekļautās kredītiestādes.

VIII. No rezervju prasību izpildes atbrīvotās kredītiestādes

26. Kredītiestāde ir atbrīvota no rezervju prasību izpildes, ja tai tiek anulēta licence (atļauja) kredītiestādes darbībai vai tā tiek atzīta par likvidējamu. Šajā punktā minētajos gadījumos kredītiestāde ir atbrīvota no rezervju prasību izpildes ar tā izpildes perioda sākumu, kurā kredītiestādei tiek anulēta licence (atļauja) kredītiestādes darbībai vai tā tiek atzīta par likvidējamu.

27. Latvijas Banka, nodrošinot vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi, saņemot attiecīgu informāciju, var atbrīvot kredītiestādi no rezervju prasību izpildes, ja tās pakļaušana rezervju prasībām neveicina Latvijas Bankas mērķu īstenošanu un tai saskaņā ar kompetentās iestādes lēmumu:

27.1. piemēroti reorganizācijas pasākumi;

27.2. aizliegts piesaistīt noguldījumus vai noteikti citi līdzīga veida tiesību un darbības ierobežojumi.

28. Kredītiestāde, kas ar Latvijas Bankas lēmumu atbrīvota no rezervju prasību izpildes saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu, rezervju prasību izpildi atsāk tajā izpildes periodā, kurš seko pēc reorganizācijas pasākumu pabeigšanas vai pārtraukšanas, vai šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minēto ierobežojumu pilnīgas atcelšanas. Kredītiestāde septiņu darbadienu laikā pēc reorganizācijas pasākumu pabeigšanas vai pārtraukšanas, vai šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minēto ierobežojumu pilnīgas atcelšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms izpildes perioda sākuma, iesniedz Latvijas Bankai "Obligāto rezervju prasību aprēķinu".

IX. Kredītiestādes pārbaudes

29. Latvijas Bankas pilnvarotajai personai ir tiesības pārbaudīt kredītiestādes iesniegtā "Obligāto rezervju prasību aprēķina" atbilstību kredītiestādes grāmatvedības datiem.

30. Ja pārbaudes laikā konstatētas kļūdas, Latvijas Bankai ir tiesības pieprasīt, lai kredītiestāde tās novērstu.

X. Atlīdzība

31. Par rezervju turēšanu rezervju kontā Latvijas Banka aprēķina atlīdzību saskaņā ar šādām formulām:

Rt = Ht × nt × rt   un
100 × 360
rt = nt Ni ,
nt
i = 1

kur:

Rt – atlīdzība par rezervju turēšanu rezervju kontā t izpildes periodā;

Ht – rezervju prasību izpildi veidojošais vidējais rezervju konta atlikums t izpildes periodā;

nt – dienu skaits t izpildes periodā;

rt – rezervju prasību atlīdzības likme t izpildes periodā, noapaļota līdz procenta simtdaļām;

it izpildes perioda i diena;

Nii dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme.

32. Latvijas Banka nemaksā atlīdzību par rezervju konta vidējā atlikuma pārsniegumu virs aprēķinātā rezervju prasību apjoma.

33. Otrajā darbadienā pēc izpildes perioda beigām Latvijas Banka ieskaita atlīdzību kredītiestādes rezervju kontā.

34. Ja vienu darbadienu pirms šo noteikumu 33. punktā noteiktā termiņa Latvijas Banka nav saņēmusi dalāmās kredītiestādes un pārņēmējas kredītiestādes kopīgu rakstisku apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 20. punkta noteikumiem, atlīdzību par rezervju turēšanu rezervju kontā Latvijas Banka ieskaita dalāmās kredītiestādes un pārņēmējas kredītiestādes rezervju kontā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 20. punktā minētā kredītiestāžu kopīgā rakstiskā apliecinājuma saņemšanas.

35. Ja kredītiestāde atbrīvota no rezervju prasību izpildes atbilstoši šo noteikumu 26. vai 27. punkta nosacījumiem, Latvijas Banka saskaņā ar šo noteikumu 31. un 32. punktā noteikto kārtību aprēķina un izmaksā atlīdzību par rezervju konta vidējo atlikumu līdz tai izpildes perioda dienai (neieskaitot), kurā kredītiestādei iestājies kāds no šo noteikumu 26. vai 27. punktā minētajiem gadījumiem, izņemot, ja Latvijas Banka jau samaksājusi atlīdzību par attiecīgo izpildes periodu.

XI. Atbildība par rezervju prasību neizpildi

36. Par kredītiestādēm, kas nav izpildījušas rezervju prasības, piecu darbadienu laikā pēc rezervju prasību izpildes perioda beigām Latvijas Banka rakstiski informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

37. Latvijas Banka salīdzina kredītiestādes rezervju konta dienas beigu vidējo atlikumu ar rezervju prasību summu. Latvijas Banka informē kredītiestādi par aprēķināto maksu par rezervju prasību neizpildi, nosūtot SWIFT paziņojumu. Ja kredītiestādei nosūtīt SWIFT paziņojumu nav iespējams, kredītiestādi informē papīra dokumenta veidā. Kredītiestāde veic aprēķinātās maksas par rezervju prasību neizpildi pārvedumu uz Latvijas Bankas naudas kontu nākamajā darbadienā pēc paziņojuma par rezervju prasību neizpildi saņemšanas no Latvijas Bankas.

38. Procentu likmi par rezervju prasību neizpildi nosaka izpildes periodam, kurā neizpilde pieļauta, attiecīgi par 2.5 procentu punktiem palielinot Latvijas Bankas noteikto aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmi.

39. Maksu par rezervju prasību neizpildi aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

,

kur:

Pt – maksa par rezervju prasību neizpildi t izpildes periodā;

Dt – rezervju prasību neizpildes apjoms t izpildes periodā;

nt – dienu skaits t izpildes periodā;

it izpildes perioda i diena;

Li i dienā spēkā esošā Latvijas Bankas noteiktā aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme.

40. Rezervju prasību neizpilde vairāk nekā divas reizes jebkurā 12 mēnešu periodā uzskatāma par rezervju prasību neizpildes atkārtošanos.

41. Katrā rezervju prasību neizpildes atkārtošanās gadījumā maksu par rezervju prasību neizpildi aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 39. punktā minēto formulu, skaitli 2.5 tajā aizstājot ar skaitli 5.0.

XII. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumus Nr. 26 "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 10, Nr. 119; 2011, Nr. 10, Nr. 74).

43. Noteikumi stājas spēkā 2012. gada 24. aprīlī.

44. Kredītiestāde, ko Latvijas Banka atbrīvojusi no rezervju prasību izpildes un svītrojusi no saraksta saskaņā ar Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 26 "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" 37. punktu, netiek iekļauta šo noteikumu 22. punktā minētajos sarakstos un ir atbrīvota no rezervju prasību izpildes, izņemot, ja zudis  Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 26 "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" 37. punktā noteiktais pamats kredītiestādes atbrīvošanai no rezervju prasību izpildes.

45. Kredītiestāde iesniedz "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" saskaņā ar šo noteikumu pielikumu par izpildes periodiem no 2012. gada 24. maija. Par izpildes periodiem līdz 2012. gada 23. maijam kredītiestāde "Obligāto rezervju prasību aprēķinu" iesniedz saskaņā ar Latvijas Bankas 2009. gada 15. janvāra noteikumu Nr. 26 "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumi" pielikumu.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs 

Pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 15.marta noteikumiem Nr.86

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!