• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 21. oktobra saistošie noteikumi Nr. 65 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 12.11.2010., Nr. 180 https://www.vestnesis.lv/ta/id/221146

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.95

Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 11.septembra saistošajos noteikumos Nr.88 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"

Vēl šajā numurā

12.11.2010., Nr. 180

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 65

Pieņemts: 21.10.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.65

Jūrmalā 2010.gada 21.oktobrī (prot. Nr.30, 20.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību" šādus grozījumus:

1. Izteikt preambulu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu."

2. Izteikt 1.1.2.punktu šādā redakcijā:

"1.1.2. darbspējīga persona – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona no 15 gadu vecuma (izņemot nestrādājošus invalīdus un personas, kuras iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu) līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam;"

3. Izteikt 1.1.4.punktu šādā redakcijā:

"1.1.4. ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina personas ienākumus, īpašuma tiesības un uzkrājumus, izsniegtos aizdevumus, noslēgtos uzturlīgumus".

4. Izteikt 1.1.5.punktu šādā redakcijā:

"1.1.5. izdevumus apliecinoši dokumenti – elektronisko kases aparātu čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu oriģināli, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīta sociālā palīdzība, vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa;"

5. Izteikt 1.1.6.punktu šādā redakcijā:

"1.1.6. klients – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona un tās ģimenes locekļi, kuri personīgi vai ar likumiskā pārstāvja palīdzību vēršas Labklājības pārvaldē un pieprasa sociālo palīdzību;"

6. Izteikt 1.2.punktu šādā redakcijā:

"1.2. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kurām Labklājības pārvalde normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir noteikusi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, lai apmierinātu šo ģimeņu (personu) pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā."

7. Izslēgt 2.2.punktu.

8. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Dzīvokļa pabalsts

5.1. Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības pabalsts maksājumu segšanai, kas saistīti ar tās dzīvojamās telpas lietošanu, kuru klients deklarējis kā pamata dzīvesvietu. Klientam ir jābūt deklarētam pamata dzīvesvietā laika posmā, par kuru tiek iesniegtas ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto maksājumu kvītis.

5.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde ir noteikusi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Iztikas līdzekļu deklarācijā ienākumi nav jāuzrāda tām personām, kuras mitinās vienā dzīvojamā telpā ar ģimeni (personu), kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, bet kuras nav ģimenes locekļi un kurām ar ģimeni nav kopēju izdevumu par uzturu un mājokli.

5.3. Lai noteiktu dzīvokļa pabalsta apmēru, klients (īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums, vai dzīvojamās telpas īpašnieks) Labklājības pārvaldē iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju, iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus, un iesniedz to kopijas:

5.3.1. īpašumu apliecinošus dokumentus, apsaimniekošanas līgumu, īres līgumu, ja dzīvojamā telpa nav klienta īpašumā;

5.3.2. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvītis par pēdējiem trim pilniem mēnešiem;

5.3.3. maksājumu kvītis par pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem, izņemot punktā 5.6.3. minētos gadījumus;

5.3.4. maksājumu kvīti par cietā kurināmā iegādi vai iesniegumā norāda cietā kurināmā iegādes nepieciešamību;

5.3.5. citus dokumentus pēc Labklājības pārvaldes pieprasījuma, ja nepieciešams papildus izvērtēt ģimenes (personas) situāciju.

5.4. Dzīvokļa pabalsts ģimenei tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā un to aprēķina pēc faktiskajiem īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem, rēķinot vidējos maksājumus par pēdējiem trim pilniem mēnešiem, nepārsniedzot šo noteikumu pielikumā noteiktos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai.

5.5. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, personām tiek noteikta pārtikas daļa Ls 105 apmērā mēnesī, izņemot: darbspējīgām personām – garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā mēnesī; invalīdiem, bērniem invalīdiem, politiski represētām personām, Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem – Ls 117 apmērā mēnesī.

5.6. Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc šādas formulas:

I - (p x n) =E, kur:

I – ģimenes ienākumi mēnesī;

p – noteikumu 5.5.punktā noteiktā pārtikas daļa;

n – ģimenes locekļu skaits;

E – summa, kuru pabalsta pieprasītājam jāizlieto izdevumiem par dzīvokli;

5.6.1. ģimenēm, kurās neviens no pilngadīgiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs (vai persona nav darbspējīga), dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts sešiem mēnešiem pēc formulas:

(K – E) x 6 = Dz.p. – dzīvokļa pabalsta apmērs

K – faktiskie īres un komunālo maksājumu izdevumi, rēķinot vidējos maksājumus par trim mēnešiem, bet nepārsniedzot pielikumā norādītos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai;

Dz.p. – aprēķinātais dzīvokļa pabalsta apmērs;

5.6.2. Ģimenēm, kurās kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs (vai persona ir darbspējīga), dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts trim mēnešiem pēc formulas:

(K – E) x 3 = Dz.p. – dzīvokļa pabalsta apmērs

K – faktiskie īres un komunālo maksājumu izdevumi, rēķinot vidējos maksājumus par trim mēnešiem, bet nepārsniedzot pielikumā norādītos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai;

Dz.p. – aprēķinātais dzīvokļa pabalsta apmērs;

5.6.3. Klientiem, kuru ģimenē neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs (persona nav darbspējīga) un aprēķinātais dzīvokļa pabalsts nosedz visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus saskaņā ar pielikumā esošajiem normatīviem dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, pabalstu piešķir par pirmajiem trim mēnešiem un aprēķina pēc formulas: (K – E) x 3 = Dz.p. Lai aprēķinātu pārējo pabalsta daļu, klients iesniedz maksājumu kvītis par atlikušajiem trim apkures mēnešiem, un pabalsts tiek aprēķināts pēc formulas: (K – E)x3=Dz.p.

5.7. Ja dzīvojamā telpā mitinās personas, kas nav klienta ģimenes locekļi un kurām ar klientu nav kopēju izdevumu par uzturu un mājokli, tad dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts proporcionāli pabalstu pieprasījušo ģimenes locekļu skaitam dzīvojamā telpā.

5.8. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts vai tā izmaksa tiek pārtraukta, ja:

5.8.1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par klienta izlikšanu no dzīvojamās telpas, izņemot gadījumus, ja klients turpina lietot dzīvojamo telpu un iesniedz apliecinājumu no ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku;

5.8.2. dzīvojamā telpa, par kuru tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, ir nodota lietošanā citām personām;

5.8.3. ar klientu noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts vai zaudējis spēku;

5.8.4. nav sniegtas pilnīgas un patiesas ziņas;

5.8.5. klients nedzīvo adresē, kurā ir deklarēts, izņemot gadījumus, ja:

5.8.5.1. klients ir skolēns vai students, kurš mācās, un ir iesniegta izziņa no izglītības iestādes;

5.8.5.2. persona ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē vai saņem terminētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā.

5.9. Ja klients vai viņa ģimenes locekļi darba spējīgā vecumā neveic normatīvajos aktos noteiktos līdzdarbības pienākumus, Labklājības pārvalde ir tiesīga samazināt dzīvokļa pabalstu proporcionāli līdzdarbību neveikušo personu skaitam.

5.10. Labklājības pārvalde klientam piešķirto dzīvokļa pabalstu pārskaita klienta norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem. Labklājības pārvalde ir tiesīga lemt par piešķirtā dzīvokļa pabalsta izmaksu klientam skaidrā naudā malkas apkures gadījumos vai pēc faktisko izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas par cietā kurināmā iegādi.

5.11. Atlaidi ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu pastāvīgās daļas segšanai (turpmāk – atlaide) 100% apmērā 5.12.punktā minētie klienti var saņemt visu kalendāro gadu.

5.12. Tiesības saņemt atlaidi par periodu, kurā netiek piešķirts dzīvokļa pabalsts, ir ģimenēm (personām), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

5.13. Lai saņemtu atlaidi, klientam jāuzrāda maksājumu kvīts par pakalpojuma saņemšanu un jāiesniedz tās kopija.

5.14. Atlaide tiek piešķirta par laika periodu, uz kādu ģimenei (personai) ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

5.15. Ja dzīvojamā telpā mitinās personas, kas nav klienta ģimenes locekļi un kurām ar klientu nav kopēji izdevumi par uzturu un mājokli, tad atlaide tiek aprēķināta proporcionāli pabalstu pieprasījušo ģimenes locekļu skaitam dzīvojamā telpā."

9. 6.3.punkta pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Izdevumus apliecinošie dokumenti Labklājības pārvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 15.decembrim."

10. 7.3.punkta pēdējo teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Izdevumus apliecinošie dokumenti Labklājības pārvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz kalendārā gada 15.decembrim."

11. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Pabalsts uzturam

8.1. Pabalsts uzturam ir paredzēts ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai un tiek piešķirts zupas virtuves pakalpojuma veidā.

8.2. Zupas virtuves pakalpojumu ir tiesīgas saņemt ārkārtas situācijā nonākušas ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

8.3. Labklājības pārvalde veic personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu un nosaka zupas virtuves pakalpojuma saņemšanas termiņu.

8.4. Zupas virtuves pakalpojums tiek piešķirts stingrās uzskaites talonu veidā zupas virtuves pakalpojuma sniegšanas vietā.

8.5. Zupas virtuves pakalpojuma saņemšanai personai jāiesniedz iesniegums, jāuzrāda trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņa un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments."

12. Izteikt 9.2.punktu šādā redakcijā:

"9.2. Pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss un kurās izglītojamais uzsāk vai turpina mācības Jūrmalas vispārizglītojošās skolās, vai absolvē tās, vai apgūst obligāto pirmsskolas izglītību Jūrmalas pilsētā."

13. Papildināt noteikumus ar 14.nodaļu šādā redakcijā:

"14. Pārejas noteikums

Dzīvokļa pabalsts 2010./2011.gada apkures sezonā tiek piešķirts vienu reizi apkures sezonā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem."

14. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Jūrmalas pilsētā".

15. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 1.6.2.punktu šādā redakcijā:

"1.6.2. ar cieto kurināmo – pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk kā Ls 0,60 par kvadrātmetru."

16. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar 1.6.3.punktu šādā redakcijā:

"1.6.3. ar gāzi (patēriņā iekļaujot apkuri, ūdens uzsildīšanu, gāzes pavardu) – ņemot vērā kvītī uzrādīto izlīdzināto maksājumu, aprēķinos iekļaujot mēneša maksājumu divkāršā apmērā, bet ne vairāk kā Ls 0,60 par kvadrātmetru;"

17. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar 1.6.4.punktu šādā redakcijā:

"1.6.4. ar elektrību – pamatojoties uz izdevumu apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk kā Ls 0,60 par kvadrātmetru."

18. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar 2.4.punktu šādā redakcijā:

"2.4. aukstā ūdens zudumi – atbilstoši komunālo maksājumu kvītī norādītajam".

19. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Par karstā ūdens piegādes nodrošināšanu ēkā un patēriņu:"

20. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Par gāzi, ja gāze netiek izmantota mājokļa apkurei:"

21. Izslēgt saistošo noteikumu pielikuma 4.2.punktu.

22. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā, un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis 

Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 21.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.65
(prot. Nr.30, 20.p.)

Paskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projektam "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību""

Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.8 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību" nosaka Jūrmalas pašvaldības pabalstu veidus trūcīgām un maznodrošinātām personām, to pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru.

I. Īss projekta satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes izstrādātajā Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projektā "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību" (turpmāk – saistošo noteikumu projekts):

1) jaunā redakcijā izteikta sadaļa par dzīvokļa pabalstu, lai radītu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu visu kalendāro gadu un objektīvāk veiktu pabalsta aprēķinu, par aprēķina pamatu ņemot kvītīs norādītos maksājumus par platību vidēji par trim apkures un apsaimniekošanas mēnešiem (iepriekš – par vienu mēnesi) dzīvojamā platībā, kur persona deklarējusi savu dzīvesvietu;

2) pagarināts veselības aprūpes pabalsta un pabalsta personām ar funkcionāliem traucējumiem izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas termiņš;

3) vienkāršota pabalsta uzturam (zupas virtuves pakalpojuma) saņemšanas kārtība;

4) precizēti saistošajos noteikumos lietotie termini un veikti redakcionāli labojumi.

II. Projekta nepieciešamības pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu. 01.04.2010. stājušies spēkā 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", kuros veiktas būtiskas izmaiņas attiecībā uz personas ienākumu un materiālo resursu vērtēšanas kritērijiem. MK noteikumos paplašināts kustamā un nekustamā īpašuma klāsts, kas netiek vērtēts, nosakot atbilstību trūcīgā statusam (piemēram, ģimenei drīkst piederēt divi nekustamie īpašumi, viena automašīna, kas personas īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem u.tml.), nav paredzēts vērtēt atsevišķi dzīvojošu apgādnieku iespējas sniegt materiālu atbalstu. Līdz šim saistošie noteikumi attiecībā uz dzīvokļa pabalstu Jūrmalas pašvaldībā noteica ierobežojumu saņemt dzīvokļa pabalstu, ja personai ir īpašumā vai lietošanā divi nekustamie īpašumi, vai īpašums, par kuru tiek prasīts dzīvokļa pabalsts, pieder likumīgajam apgādniekam.

Saistošo noteikumu projekts sagatavots atbilstoši MK noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajām normām, lai neierobežotu trūcīgu un maznodrošinātu personu tiesības saņemt iepriekš minēto pašvaldības palīdzību.

Ņemot vērā, ka klientu plūsma salīdzinājumā ar 2008.gadu pieckārtīgi palielinājusies, līdz ar piedāvātajiem grozījumiem iedzīvotājiem tiek radīta iespēja pieprasīt dzīvokļa pabalstu visu gadu, neierobežojot termiņu ar apkures sezonas sākumu un beigām. Tas veicinās iedzīvotājiem sociālās palīdzības pieejamību, kā arī atvieglos dokumentu iesniegšanas procesu un ļaus vienmērīgāk organizēt speciālistu darbu.

Saistošo noteikumu projektā jaunā redakcijā izteikta sadaļa par dzīvokļa pabalstu, lai radītu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu visu kalendāro gadu un objektīvāk veiktu pabalsta aprēķinu, par aprēķina pamatu ņemot kvītīs norādītos maksājumus par platību vidēji par trim apkures un apsaimniekošanas mēnešiem (iepriekš – par vienu mēnesi).

Pastāvošajā mainīgajā sociālajā situācijā, lai padarītu pieejamāku veselības aprūpes pabalsta un pabalsta personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemšanu, iedzīvotājiem dota iespēja iesniegt ar veselības aprūpi saistītos izdevumus apliecinošus dokumentus par visu kalendāro gadu (iepriekš – par trim pēdējiem mēnešiem).

Lai nodrošinātu savlaicīgu un padarītu ērti pieejamu pabalsta uzturam (zupas virtuves pakalpojumu) saņemšanu, atbilstoši sociālajai situācijai precizēta tā saņemšanas kārtība, vienlaicīgi nodrošinot, lai tas sasniegtu pakalpojuma saņēmēju mērķgrupu atbilstoši izvērtētām individuālām vajadzībām.

Saistošajos noteikumos lietotos terminus nepieciešams precizēt, lai nepārprotami definētu to saturisko būtību konkrēto saistošo noteikumu izpratnē.

Lai nodrošinātu atbilstību MK 2009.gada 3.februāra noteikumu "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" noteiktajām juridiskās tehnikas prasībām, sagatavotais saistošo noteikumu projekts pilnveidots redakcionāli.

III. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts attiecībā uz dzīvokļa pabalstu nodrošinās objektīvāku piešķirto līdzekļu sadali dzīvokļa pabalstam apkures sezonā iedzīvotāju vidū, lai mēnešos, kad apkures izdevumi ir nelieli, vai arī mēnešos, kad tie ir vislielākie, tas nenoteiktu pabalsta apmēru, bet aprēķina pamatā – kvītīs norādītie maksājumi par platību vidēji par trim apkures un apsaimniekošanas mēnešiem. Ņemot vērā atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteikto trūcīgo personu loku, kā arī datus par dzīvokļa pabalsta saņēmējiem, 2010.gadā klientu skaita palielinājums – 1,7% (jeb 25 ģimenes), kas veidos budžeta finansiālo palielinājumu par 1,7% (jeb Ls 5750).

Saistošo noteikumu projekts attiecībā uz veselības aprūpes pabalstu un pabalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem budžetu neietekmēs, jo mērķgrupas kategorijas noteikto pabalsta apmēru Ls 60 kalendārā gada laikā izlieto, bet saistošo noteikumu projekts paredz pieejamāku pabalstu saņemšanas kārtību.

Saistošo noteikumu projekts attiecībā uz pabalstu uzturam (zupas virtuves pakalpojums) atbilstoši esošajai sociālajai situācijai rada iespēju pakalpojumu saņemt plašākam iedzīvotāju lokam, kas nevar nodrošināt savas pamatvajadzības (tajā skaitā – siltu uzturu). Nepieciešamo līdzekļu izlietojums ir tieši saistīts ar sociālās situācijas attīstību.

IV. Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām

Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Veselības un sociālo jautājumu un Finanšu komitejā.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu.

Labklājības pārvaldes vadītāja L.Grobiņa

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!