• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumi Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.10.2010., Nr. 172 https://www.vestnesis.lv/ta/id/220300

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.991

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"

Vēl šajā numurā

29.10.2010., Nr. 172

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 975

Pieņemts: 12.10.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.975

Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 36.§)

Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem

Izdoti saskaņā ar Filmu likuma
9.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka publiskā finansējuma (turpmāk – finansējums) konkursam pieteikto filmu nozares projektu (turpmāk – projekts) sagatavošanas noteikumus, to vērtēšanas kritērijus, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī finansēto projektu uzraudzības kārtību.

2. Lai projektiem piešķirtu finansējumu, Nacionālais kino centrs rīko atklātu konkursu.

3. Finansējumu piešķir:

3.1. Latvijas spēlfilmu, dokumentālo filmu un animācijas filmu veidošanai, tai skaitā projektu attīstīšanai, scenāriju rakstīšanai un filmu ražošanai;

3.2. citiem ar filmu nozari saistītiem projektiem.

4. Projektu konkursam var iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi.

5. Uz finansējumu nevar pretendēt, ja:

5.1. projekta iesniedzējs pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par projekta iesniedzēja bankrotu;

5.2. projekta iesniedzējam projekta iesniegšanas dienā ir nodokļu parādi un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5.3. projekta iesniedzējs nav izpildījis saistības, kas izriet no iepriekš ar Nacionālo kino centru noslēgtajiem finansēšanas līgumiem;

5.4. projektu iesniedz raidorganizācija;

5.5. vairāk nekā 25 % projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balsstiesību pieder valstij vai pašvaldībai, raidorganizācijai vai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām.

6. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajiem Latvijas filmu veidošanas projektiem ne mazāk kā 65 % no projektam kopējā Nacionālā kino centra piešķirtā finansējuma jāizlieto Latvijā.

II. Projektu konkursa sagatavošana un izsludināšana

7. Nacionālais kino centrs izstrādā un apstiprina projektu konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums), kā arī izsludina projektu konkursu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot projektu iesniegšanas termiņu, kopējo pieejamo finansējumu, projektu konkursa veidu, kā arī vietu, kur var iepazīties ar nolikumu un saņemt papildinformāciju.

8. Nolikumā norāda:

8.1. projektu konkursa finansējumu, mērķi, atbalstāmās aktivitātes, norises termiņus un kārtību;

8.2. projekta iesniedzējus, kas var pretendēt uz finansējumu projektu īstenošanai;

8.3. projekta iesniegšanas vietu, termiņu un kārtību;

8.4. projekta sagatavošanas un noformēšanas noteikumus;

8.5. iesniedzamos dokumentus;

8.6. finansējuma izlietojuma nosacījumus;

8.7. minimālo un maksimālo finansējuma apmēru, ko var piešķirt viena projekta īstenošanai, kā arī projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, ja tāds paredzēts;

8.8. attiecināmo izmaksu pozīcijas;

8.9. projekta īstenošanas termiņu;

8.10. projektu vērtēšanas norises kārtību un metodiku;

8.11. citu informāciju, ja nepieciešams.

9. Nolikumam pievieno projekta iesnieguma veidlapu un citu iesniedzamo dokumentu veidlapas, kā arī projekta vērtēšanas veidlapas (1., 2. un 3.pielikums).

10. Nolikumu pēc projektu konkursa izsludināšanas publicē Nacionālā kino centra mājaslapā internetā.

III. Projektu iesniegšana

11. Projekta iesniedzējs iesniedz projektu Nacionālajā kino centrā mēneša laikā pēc nolikuma publicēšanas Nacionālā kino centra mājaslapā internetā.

12. Projektu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa un nolikumā minētie dokumenti. Projektu sagatavo datorrakstā latviešu valodā.

13. Projekta iesniedzējs projektu iesniedz Nacionālajā kino centrā šo noteikumu 11.punktā minētajā termiņā vienā no šādiem veidiem:

13.1. papīra formā – personīgi vai pa pastu;

13.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

14. Iesniedzot projektu papīra formā, tā lapas ir cauršūtas un sanumurētas. Nacionālais kino centrs nolikumā nosaka iesniedzamo projekta eksemplāru skaitu, kā arī var noteikt papildu prasību – projektu vai atsevišķas tā daļas iesniegt arī elektroniski elektronisko datu nesējā vai nosūtot uz Nacionālā kino centra elektroniskā pasta adresi.

15. Nacionālais kino centrs reģistrē saņemto projektu un piešķir tam identifikācijas numuru.

IV. Projektam izvirzāmās prasības

16. Uz finansējumu pilnmetrāžas spēlfilmas vai pilnmetrāžas animācijas filmas veidošanai var pretendēt projekts, ja attiecīgā projekta režisors ir kādas pabeigtas un sabiedrībā izplatītas attiecīgā filmu žanra filmas režisors.

17. Projektu, kurš projektu konkursā nav guvis atbalstu, atkārtoti iesniegt projektu konkursam var ne vairāk kā divas reizes.

18. Vienu un to pašu projektu var iesniegt vairākiem projektu konkursiem, bet kopējais projektam dažādos projektu konkursos piešķirtais finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 19., 20. un 21.punktā minēto maksimāli pieļaujamo apmēru. Ja projektu iesniedz vairākos projektu konkursos, finansējumu piešķir dažādām ar projekta īstenošanu saistītām aktivitātēm.

19. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajam Latvijas filmas veidošanas projektam kopējais piešķirtais finansējuma apmērs nepārsniedz 50 % no projekta kopējām izmaksām neatkarīgi no publiskā finansējuma avota.

20. Piešķirtā finansējuma apmērs mazbudžeta filmas veidošanai nepārsniedz 90 % no projekta kopējām izmaksām neatkarīgi no publiskā finansējuma avota.

21. Piešķirtā finansējuma apmērs sarežģītas filmas veidošanai nepārsniedz 80 % no projekta kopējām izmaksām neatkarīgi no publiskā finansējuma avota.

22. Filma uzskatāma par mazbudžeta filmu, ja tās kopējās izmaksas ir mazākas par:

22.1.  600 000 latu – pilnmetrāžas spēlfilmai. Pilnmetrāžas filma šo noteikumu izpratnē ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm;

22.2.  1 000 000 latu – pilnmetrāžas animācijas filmai;

22.3.  100 000 latu – īsmetrāžas spēlfilmai un īsmetrāžas animācijas filmai;

22.4.  80 000 latu – dokumentālai filmai;

22.5.  700 000 latu – kopražojuma pilnmetrāžas spēlfilmai, kas veidota atbilstoši Eiropas konvencijai par kinematogrāfiskiem kopražojumiem.

23. Filma uzskatāma par sarežģītu filmu, ja tai netiek prognozēti komerciāli panākumi un tā atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:

23.1. filmas teksts galvenokārt ir latviešu valodā;

23.2. filmas pamatā ir jautājumi, kas saistīti ar zinātni, tai skaitā Latvijas ekoloģiju, sociālo, politisko vai ekonomisko vidi Latvijā;

23.3. filmas pamatā ir Latvijas vēstures vai kultūras notikumi;

23.4. izteikti mākslinieciska filma, kurā izmantotas eksperimentālas vai inovatīvas izteiksmes formas;

23.5. filma paredzēta bērniem vai jauniešiem, un tās scenārija pamatā ir latviešu autora literārais oriģināldarbs.

V. Projektu vērtēšana

24. Projekta un projekta iesniedzēja vērtēšana notiek šādā secībā:

24.1. vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem (1.pielikums), lai pārbaudītu, vai projekta iesniedzējs un projekts atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms tālākai izvērtēšanai;

24.2. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā Latvijas filmu veidošanas projekta vērtēšana atbilstoši Filmu likuma 8.panta pirmās daļas nosacījumiem (2.pielikums), kā arī šo noteikumu 23.punktā minētajiem nosacījumiem (izņemot, ja projekts ir mazbudžeta filma saskaņā ar šo noteikumu 22.punktā minētajiem nosacījumiem);

24.3.  vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums), ievērojot nolikumā minēto projektu vērtēšanas metodiku, – vērtējot atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, iespējams izvērtēt projekta kvalitāti saistībā ar projektu konkursa mērķi.

25. Projekta un projekta iesniedzēja vērtēšanu atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem Nacionālais kino centrs veic 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētā projektu iesniegšanas termiņa beigām.

26. Ja projekts vai projekta iesniedzējs neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem vai kaut vienam no šo noteikumu 1.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3. vai 2.4.apakšpunktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem, Nacionālais kino centrs pieņem lēmumu par projekta neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un atteikumu piešķirt finansējumu.

27. Ja projekts neatbilst kādam no šo noteikumu 1.pielikuma 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. vai 2.10.apakšpunktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem, Nacionālais kino centrs rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projektu vai iesniegt papildu informāciju. Pieprasījumu nosūta pa pastu vai uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

28. Ja projekta iesniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc Nacionālā kino centra pieprasījuma nosūtīšanas precizēto projektu vai nepieciešamo papildu informāciju iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, Nacionālais kino centrs projektu vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

29. Ja pēc atkārtotās vērtēšanas projekts neatbilst kādam no šo noteikumu 27.punktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem vai projekta iesniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc Nacionālā kino centra pieprasījuma nosūtīšanas nepieciešamo papildu informāciju neiesniedz, Nacionālais kino centrs pieņem lēmumu par projekta neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un atteikumu piešķirt finansējumu.

30. Ja projekts atbilst visiem administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, projektu turpina izvērtēt viena no šādām Nacionālā kino centra izveidotajām pastāvīgo ekspertu komisijām (turpmāk – komisija):

30.1. spēlfilmu komisija;

30.2. dokumentālo filmu komisija;

30.3. animācijas filmu komisija;

30.4. citu filmu nozares projektu komisija.

31. Šo noteikumu 30.punktā minēto komisiju darbību nosaka Nacionālā kino centra apstiprināts nolikums. Komisijas sastāvā iekļauj speciālistus, kuriem ir zināšanas vai darba iemaņas filmu nozarē un kuri nepārstāv projektu iesniedzēju intereses. Vismaz viens komisijas loceklis ir Nacionālā kino centra pārstāvis.

32. Komisija izvērtē šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā Latvijas filmu veidošanas projekta atbilstību Filmu likuma 8.panta pirmās daļas nosacījumiem (2.pielikums) un šo noteikumu 23.punktā minētajiem nosacījumiem (izņemot, ja projekts ir mazbudžeta filma saskaņā ar šo noteikumu 22.punkta nosacījumiem). Ja projekts neatbilst Filmu likuma 8.panta pirmās daļas nosacījumiem, komisija par to informē Nacionālā kino centra vadītāju. Nacionālā kino centra vadītājs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu un informē par to projekta iesniedzēju.

33. Komisija izvērtē projektu atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un sniedz Nacionālā kino centra vadītājam atzinumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu.

34. Izvērtējot šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto Latvijas filmas veidošanas projektu un sniedzot atzinumu Nacionālā kino centra vadītājam par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu, komisija ņem vērā šo noteikumu 18., 19., 20. un 21.punktā minētos nosacījumus par pieļaujamo projekta finansējuma intensitāti.

35. Ievērojot komisijas sniegto atzinumu, Nacionālā kino centra vadītājs pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu. Finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši augstāku vērtējumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kamēr ir pietiekams projektu konkursam paredzētais finansējums.

36. Nacionālais kino centrs lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu paziņo projekta iesniedzējam. Paziņojumu par projektu konkursa rezultātiem publicē Nacionālā kino centra mājaslapā internetā.

VI. Ražošanā esoša Latvijas filmas veidošanas projekta vērtēšanas kārtība

37. Ja šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētais Latvijas filmas veidošanas projekts saskaņā ar Nacionālo kino centru noslēgto finansēšanas līgumu par projekta īstenošanu ir saņēmis finansējumu filmas ražošanas posmam, tas var pretendēt uz finansējumu filmas ražošanas turpināšanai vai pabeigšanai saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību.

38. Projekta iesniedzējs saskaņā ar nolikumu iesniedz Nacionālajā kino centrā aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, ziņojumu par projekta īstenošanas gaitu un citus nolikumā minētos dokumentus.

39. Nacionālais kino centrs izvērtē projekta iesniedzēja un projekta atbilstību saskaņā ar šo noteikumu 25., 26., 27., 28. un 29.punktu.

40. Ja projekts atbilst visiem administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, to turpina izvērtēt attiecīgā šo noteikumu 30.punktā minētā komisija. Komisija sniedz Nacionālā kino centra vadītājam atzinumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu. Izvērtējot projektu un sniedzot atzinumu, komisija ievēro šo noteikumu 18., 19., 20. un 21.punktā minētos nosacījumus par pieļaujamo projekta finansējuma intensitāti.

41. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai vai atteikumu piešķirt finansējumu Nacionālā kino centra vadītājs pieņem, ievērojot šo noteikumu 35. un 36.punktā minēto kārtību.

VII. Finansēšanas līguma noslēgšana un projekta īstenošanas uzraudzība

42. Nacionālais kino centrs mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai noslēdz ar projekta iesniedzēju finansēšanas līgumu par projekta īstenošanu. Nacionālais kino centrs pieprasa no projektu iesniedzēja finansēšanas līguma sagatavošanai un uzraudzībai nepieciešamos dokumentus (piemēram, piešķirtā finansējuma izlietojuma tāmi, darbu grafikus, finansēšanas plānu, kopražojumu un finansējumu apstiprinošus dokumentus).

43. Ja finansēšanas līgums par projekta īstenošanu netiek noslēgts šo noteikumu 42.punktā minētajā termiņā, Nacionālais kino centrs atceļ lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta atbalstīšanai. Šajā un citos gadījumos, kad projektu konkursā piešķirtais finansējums nevar tikt izlietots atbilstoši tā paredzētajam mērķim, Nacionālais kino centrs lemj par finansējuma novirzīšanu citiem tā organizētajiem projektu konkursiem.

44. Noslēdzot finansēšanas līgumu par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs kļūst par projekta īstenotāju un nodrošina Nacionālā kino centra finansētā projekta īstenošanu atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu.

45. Nacionālajam kino centram, veicot projekta īstenošanas uzraudzību, ir tiesības pieprasīt no projekta īstenotāja ziņas par projekta izpildes gaitu un piešķirtā finansējuma izlietojumu. Pieprasījumu nosūta pa pastu vai uz projekta īstenotāja norādīto elektroniskā pasta adresi. Projekta īstenotājs nepieciešamo informāciju Nacionālajam kino centram sniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas.

46. Ja Nacionālais kino centrs konstatē, ka piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši finansēšanas līguma nosacījumiem, tas vienpusēji lauž noslēgto finansēšanas līgumu un no projekta īstenotāja atgūst neatbilstoši izlietoto finansējumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.975

Administratīvās atbilstības vērtēšanas kritēriji

1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

1.1. Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem" (turpmāk – noteikumi) 4.punktā minētajiem nosacījumiem, Latvijas filmas veidošanas projekta iesniedzējs atbilst Filmu likuma 8.panta trešajā daļā minētajiem nosacījumiem    
1.2. Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu    
1.3. Projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu    
1.4. Projekta iesniedzējs ir izpildījis saistības, kas izriet no finansēšanas līgumiem par projektu īstenošanu, kas noslēgti ar Nacionālo kino centru    
1.5. Projekta iesniedzējs nav raidorganizācija    
1.6. Vairāk nekā 25 % no projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balsstiesību nepieder valstij vai pašvaldībai, raidorganizācijai vai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām    

2. Projekta atbilstības kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

2.1. Projekts ir iesniegts noteiktajā termiņā    
2.2. Projekts attiecas uz projektu konkursa mērķi saskaņā ar nolikumu    
2.3. Latvijas spēlfilmas vai animācijas filmas veidošanas projekts atbilst noteikumu 16.punktā minētajiem nosacījumiem    
2.4. Projekts atbilst noteikumu 17.punktā minētajiem nosacījumiem    
2.5. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta, un to ir parakstījusi projekta iesniedzēja amatpersona vai pilnvarota persona    
2.6. Ir ievērotas noteiktās prasības attiecībā uz projekta noformējumu, eksemplāru (kopiju) skaitu, iesniegšanas veidu    
2.7. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti    
2.8. Projektā pieprasītais finansējuma apmērs atbilst nolikumā noteiktajam finansējuma apmēram (ja attiecināms)    
2.9. Latvijas filmas veidošanas projekta atbilstība noteikumu 6.punktā minētajiem nosacījumiem    
2.10. Projektā norādītais līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par nolikumā noteikto līdzfinansējuma apmēru (ja attiecināms)    

Kultūras ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.975

Latvijas filmas veidošanas projekta vērtēšanas nosacījumi

Publisko finansējumu Latvijas filmas veidošanai var piešķirt, ja tā saskaņā ar Filmu likuma 8.panta pirmo daļu atbilst vismaz trijiem šādiem nosacījumiem:

Nr.p.k.

Kritērijs

1. Filmas darbība noris galvenokārt Latvijā vai citā Eiropas Savienības valstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Šveicē    
2. Vismaz viens no galvenajiem varoņiem ir saistīts ar Latvijas kultūru vai teritoriju, kurā runā latviešu valodā    
3. Filmas režisors vai scenārija autors ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai persona, kura saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā, vai arī scenārija autors ir persona, kas runā latviešu valodā    
4. Filmas galvenā tēma ir kultūras, sabiedrības, politiskie vai vēstures jautājumi, kas attiecas uz Latvijas sabiedrību un ir būtiski tai    
5. Viena no filmas oriģinālajām gala versijām ir latviešu valodā    
6. Filmas scenārija pamatā ir latviešu autora literārais oriģināldarbs    

Kultūras ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra
noteikumiem Nr.975

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Tiek vērtēts

1. Projekta profesionālā kvalitāte Projekta finansēšanas, mārketinga un filmas izplatīšanas stratēģija, filmas izplatīšanu apstiprinoši dokumenti, filmas izplatīšanas potenciāls
2. Projekta mākslinieciskā kvalitāte Projekta idejas pamatojums un kvalitāte, filmas scenārija un (vai) sižeta kvalitāte, kā arī filmas radošais un vizuālais risinājums
3. Projekta nozīmīgums un aktualitāte Projekta vai filmas tēmas/idejas aktualitāte, nozīmīgums un (vai) oriģinalitāte primāri Latvijas, bet arī Eiropas filmu kultūras kontekstā
4. Projekta finanšu, laika un darbības plāna samērojamība Projekta tāmes, kalendāra grafika, filmas garuma un formāta atbilstība projekta specifikai, kā arī projekta izmaksu atbilstība konkursa finansējumam
5. Projekta iesniedzēja iepriekšējā pieredze un kompetence Filmas projekta iesniedzēja administratīvi finansiālā kapacitāte, projekta iesniedzēja/producenta iepriekšējā pieredze filmu veidošanā un izplatīšanā vai līdzvērtīgu projektu īstenošanā, kā arī iepriekšējo projektu vēsture Nacionālajā kino centrā
6. Projekta autoru iepriekšējā pieredze un kompetence Projekta radošās un (vai) tehniskās komandas, tai skaitā projekta vadītāja, kvalifikācija un pieredze

Kultūras ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!