• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra instrukcija Nr. 17 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.10.2010., Nr. 172 https://www.vestnesis.lv/ta/id/220289-kartiba-kada-valsts-budzeta-iestades-no-valsts-budzeta-daleji-finansetas-atvasinatas-publiskas-personas-un-budzeta-nefinansetas...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.975

Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem

Vēl šajā numurā

29.10.2010., Nr. 172

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: instrukcija

Numurs: 17

Pieņemts: 26.10.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta instrukcija Nr.17

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 7.§)

Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta
noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
58.8., 60.10. un 74.17.1.apakšpunktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk – iestādes) sagatavo gada pārskatu par budžeta izpildi, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem.

II. Pārskata par budžeta izpildi sagatavošana

2. Sagatavojot gada pārskatu par budžeta izpildi, iestādes aizpilda Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" 18.pielikumā ietverto veidlapu Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" (turpmāk – veidlapa Nr.2).

3. Aizpildot veidlapas Nr.2 aili "Likums/plāns gadam", datus norāda atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam tajā noteikto rādītāju apjomā kopā pa iestādi un sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām.

4. Aizpildot veidlapas Nr.2 aili "Plāns tāmē gadam", iekļauj rādītājus pilnā apjomā atbilstoši budžeta ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (finansēšanas daļā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajai klasifikācijai). Iestādes izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt tāmē apstiprinātos plānotos izdevumu (atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) apjomus. Ailes "Plāns tāmē gadam" dati sakrīt ar ailes "plāns ar izmaiņām" attiecīgajiem datiem.

5. Aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu "Ziedojumi un dāvinājumi" un "Citu budžetu līdzekļi", neaizpilda aili "Likums/plāns gadam".

6. Aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu "Citu budžetu līdzekļi", rindā "Cita informācija" norāda informāciju par institūciju, no kuras saņemti līdzekļi, – datumu, Ministru kabineta rīkojuma numuru, ministriju un budžeta programmu/apakšprogrammu un funkcionālās kategorijas kodu.

7. Veidlapu Nr.2 sagatavo kā:

7.1. ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes konsolidēto pārskatu (veidlapas Nr.2 rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda attiecīgās ministrijas vai centrālās valsts iestādes nosaukumu – "X ministrijas konsolidētais pārskats");

7.2. pārskatu par konsolidācijas posteņiem. Pārskatā norāda izslēgtos konsolidācijā iesaistītos viena budžeta veida iestāžu savstarpējos darījumus (ieņēmumu un izdevumu koriģēšanai) (veidlapas Nr.2 rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda attiecīgās ministrijas vai iestādes nosaukumu – "X ministrijas konsolidācijas posteņi");

7.3. iestādes kopsavilkuma pārskatu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai (veidlapas Nr.2 rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda attiecīgās ministrijas vai centrālās valsts iestādes nosaukumu – "X ministrijas kopsavilkums");

7.4. programmas un apakšprogrammas izpildi atbilstoši likuma par valsts budžetu kārtējam gadam struktūrai.

8. Veidlapas Nr.2 budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā F22010000 "Pieprasījuma noguldījums" ietver:

8.1. apakškodā F22010010 "Pieprasījuma noguldījumu palielinājums" – ar mīnusa (–) zīmi kā palielinājumu ieņēmumus (maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus, ārvalstu finanšu palīdzību, transfertus, ziedojumus un dāvinājumus, dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem), aizņēmumus, aizdevuma atmaksu, akcijas un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā (neskaitot kopieguldījumu fondu akcijas pārdošanu) un kopieguldījumu fondu akciju pārdošanu;

8.2. apakškodā F22010020 "Pieprasījuma noguldījumu samazinājums" –ar plusa (+) zīmi kā samazinājumu izdevumus atbilstoši izdevumu ekonomiskajām kategorijām, aizņēmumu atmaksu, aizdevumus, akcijas un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā (neskaitot kopieguldījumu fondu akciju iegādi) un kopieguldījumu fondu akciju iegādi.

9. Iestādes naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā (pārskatam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu par skaidras naudas iemaksu iestādes kontā nākamajā saimnieciskajā gadā) norāda:

9.1. ieņēmumu daļā attiecīgajā budžeta ieņēmumu klasifikācijas 3.grupas "Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi" kodā 21.3.9.9 vai 21.4.9.9, vai 23.5.1.0;

9.2. finansēšanas daļā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā F21010010 "Naudas līdzekļu palielinājums" ar mīnusa (–) zīmi;

9.3. papildu informācijas daļā par naudas līdzekļu atlikumu gada beigās no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem;

9.4. par iepriekšējā pārskata periodā atzītajiem ieņēmumiem par naudas līdzekļu atlikumiem iestādes kasē un naudu ceļā, samazinot pārskata perioda ieņēmumus un uzrādot starpību ieņēmumu kodā 21.3.9.9 vai 21.4.9.9, vai 23.5.1.0.

10. Pamatbudžeta līdzekļus, kuri uz laiku atrodas deponēto līdzekļu kontos, kas veidojušies no valsts pamatbudžeta programmām vai apakšprogrammām, kurās iepriekšējā gada beigās bija saglabājies naudas līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (tai skaitā transfertiem no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem), norāda pie pamatbudžeta rindā "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda sākumā" un "Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās".

11. Naudas līdzekļu atlikumu, ko iestāde palielina ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX, veidlapā Nr.2 norāda ieņēmumu daļas 5.grupas "Transferti" kodā 18.1.3.1 vai 18.1.3.2. Naudas līdzekļu atlikumu, ko iestāde samazina ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX, veidlapā Nr.2 norāda 1.5.grupas "Uzturēšanas izdevumu transferti" kodā 7131 vai 7132.

12.  Ailē "Budžeta izpilde – pārskata periodā – PAVISAM" norādītie dati:

12.1. sakrīt ar ministrijas vai centrālās valsts iestādes un Valsts kases savstarpēji saskaņotiem datiem, kas norādīti Valsts kases kopsavilkumā par ieņēmumu, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas un finansēšanas klasifikācijas kodiem sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām;

12.2. nesakrīt ar Valsts kases saskaņotajiem datiem par:

12.2.1. naudas līdzekļu atlikumu iestādes kasē un naudu ceļā uz pārskata perioda sākumu un beigām;

12.2.2. naudas līdzekļu atlikumu pārcelšanu ar finansēšanas klasifikācijas kodu F2XX XXX XX.

13. Veidlapā Nr.2 sniedz papildinformāciju:

13.1. par naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā (kods – AS) un gada beigās (kods – AB):

13.1.1. no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (kods NL MP);

13.1.2. no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļiem un noguldījumiem (kods NL AFP);

13.1.3. no naudas līdzekļiem akcijām un citas līdzdalības komersantu pašu kapitālā (kods NL AKP);

13.1.4. no naudas līdzekļiem aizdevumiem (kods NL AIZD);

13.2. informatīvi par slēgtajiem budžeta asignējumiem par pārskata gadā neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (informācija salīdzināma ar iestādes konta kopsavilkumu kopējiem slēgtiem budžeta asignējumiem) (kods SBA), tai skaitā:

13.2.1. no Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu piešķirtajiem asignējumiem (kods SBA1);

13.2.2. no pārējiem vispārējā kārtībā piešķirtajiem asignējumiem (kods SBA2).

14. Veidlapas Nr.2 ailes "Budžeta izpilde" ieņēmumu daļas 7.grupas klasifikācijas kodā 21.7.0.0 uzrādītie dati ir vienādi ar ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" datiem.

15. Naudas līdzekļu atlikumu no ziedojumiem un dāvinājumiem pārskata gada sākumā un beigās norāda papildinformācijā pie maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības.

16. Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām Ministru kabinets par pasākuma izpildītāju noteicis konkrētu iestādi, attiecīgā iestāde, aizpildot veidlapu Nr.2, rindā "Budžeta veids" norāda "Pamatbudžets". Informāciju par programmu atbilstoši šīs instrukcijas 7.3.apakšpunktam kopsavilkumā neiekļauj, bet norāda pa konsolidācijas posteņiem atbilstoši šīs instrukcijas 7.2.apakšpunktam.

17. Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām nav noteikts izpildītājs un valsts budžeta līdzekļi ar Ministru kabineta rīkojumu gada laikā apropriācijas kārtībā pilnībā nav sadalīti, aili "Likums/plāns gadam" aizpilda iestāde, kas atbildīga par līdzekļu sadalīšanu, un programmas informāciju veidlapā Nr.2 norāda pie konsolidācijas posteņiem un konsolidētajā pārskatā atbilstoši šīs instrukcijas 7.2.apakšpunktam.

18. Aizpildot veidlapu Nr.2 par programmu vai apakšprogrammu projektiem, kas līdzfinansēti no Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības, rindā "Budžeta veids" norāda "Pamatbudžets", ievērojot šādus nosacījumus:

18.1. iestāde, kurai noteiktas vadošās iestādes funkcijas projektu ieviešanā, neaizpilda aili "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" par citām iestādēm piešķirtajiem līdzekļiem;

18.2. papildus sniedz informāciju par citām nozares ministrijām piešķirto līdzekļu apjomu:

18.2.1. no kuras programmas/apakšprogrammas līdzekļi pārskaitīti (norāda kodu un nosaukumu);

18.2.2. kuras nozares ministrijai līdzekļi piešķirti (norāda ministrijas kodu un tās nosaukumu atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam);

18.3. iestāde, kas saņem šos līdzekļus, rindā "Budžeta veids" norāda "Citu budžetu līdzekļi" saskaņā ar šīs instrukcijas 22.punktu.

19. Datus par gadu pirms iepriekšējā gada valsts budžeta programmām (apakšprogrammām), kas nav iekļautas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, pēc uzkrāšanas principa norāda programmā (apakšprogrammā), no kuras finansē iestādes pamatdarbību pārskata gadā.

20. Budžeta veidu "Citu budžetu līdzekļi" klasificē atbilstoši šādam iedalījumam:

20.1. līdzekļi, kas piešķirti ar Ministru kabineta rīkojumu (norāda rīkojuma numuru un datumu);

20.2. līdzekļi, kas piešķirti, pamatojoties uz finansēšanas plānu (norāda citas nozares ministriju un programmu, no kuras saņemti līdzekļi);

20.3. no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu budžeta izpilde;

20.4. pārējie citu budžetu līdzekļi.

21. Iestādes, kurām saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem piešķirti līdzekļi no valsts īpašuma objektu privatizācijas, veidlapu Nr.2 aizpilda par katru Ministru kabineta rīkojumu un:

21.1. līdzekļus norāda:

21.1.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 12.3.1.0 "Ieņēmumi no privatizācijas";

21.1.2. finansēšanas daļā atbilstoši šīs instrukcijas 8.punktam;

21.1.3. izdevumu daļā saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (turpmāk – budžeta izdevumu klasifikācija);

21.2. ailē "Budžeta izpilde – pārskata periodā – PAVISAM" norādītos datus saskaņo ar datiem, kas norādīti Valsts kases kopsavilkumā par ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai;

21.3. no valsts īpašuma objektu privatizācijas neizmantotos līdzekļus, kuri atmaksāti valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra", uzrāda ieņēmumu daļā kā ieņēmumu samazinājumu ar mīnusa (–) zīmi kodā 12.3.1.0.

22. No citām iestādēm apropriācijas kārtībā saņemtos budžeta līdzekļus saskaņā ar finansēšanas plānu norāda:

22.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

22.2. izdevumu daļā atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;

22.3. finansēšanas daļā atbilstoši šīs instrukcijas 8.punktam.

23. No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes, aizpildot veidlapu Nr.2 par budžeta veidu "Citu budžetu līdzekļi", datus norāda:

23.1. ieņēmumu un finansēšanas daļā – kopā iestādei pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

23.2. izdevumu daļā – par katru funkciju un apakšfunkciju, norādot izdevumu ekonomiskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām.

24. Pārējos citu budžetu līdzekļus norāda:

24.1. ieņēmumu daļā atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai;

24.2. izdevumu daļā atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;

24.3. finansēšanas daļā atbilstoši šīs instrukcijas 8.punktam.

25. Veidlapas Nr.2 ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda sestās, septītās un astotās kontu grupas ieņēmumus un izdevumus atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam.

III. Pārskata par naudas plūsmu sagatavošana

26. Sagatavojot gada pārskatu par naudas plūsmu, iestāde aizpilda Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" 4.pielikumā ietverto veidlapu Nr.2–NP "Naudas plūsmas pārskats" (turpmāk – veidlapa Nr.2–NP).

27. Naudas plūsmu norāda, piemērojot tiešo metodi, tas ir, norādot bruto saņemtās un samaksātās naudas līdzekļu summas sadalījumā pa budžetu veidiem, izņemot šīs instrukcijas izpratnē dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtajiem transferta pārskaitījumiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

28. Postenī A1. "Ieņēmumi no pamatdarbības" norāda:

28.1. nodokļu ieņēmumus (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 1.0.;

28.2. nenodokļu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

28.3. maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 3.0.;

28.4. ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 4.0.;

28.5. naudas līdzekļus, kuri saņemti kā transferti atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 5.0. (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

28.6. ziedojumus un dāvinājumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 6.0.;

28.7. citus ieņēmumus (iepriekš neklasificētos).

29. Postenī A2. "Izdevumi no pamatdarbības" norāda:

29.1. atalgojumu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1100;

29.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1200;

29.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2100;

29.4. pakalpojumu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 2200 un 2800;

29.5. krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 2300 un 2400;

29.6. nodokļu maksājumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2500;

29.7. subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 3000, 6000, 7600 un 7700;

29.8. procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000 (ja tie neattiecas uz ieguldījuma darbību vai finansēšanas darbību);

29.9. transfertus (ar apropriāciju no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu, no valsts pamatbudžeta uz pašvaldību budžetiem, no valsts speciālā budžeta uz pašvaldību budžetiem, no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu) atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7000 un 9000, izņemot kodus 7600 un 7700:

29.9.1. uzturēšanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 7000 (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

29.9.2. kapitālos izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 9000 (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp padotības iestādēm; transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus; transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

29.10. citus pamatdarbības izdevumus (iepriekš neklasificētos).

30. Postenī B1. "Ieņēmumi no ieguldījumu darbības" norāda:

30.1. nemateriālo ieguldījumu pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

30.2. pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

30.3. akciju un vērtspapīru pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30010000 vai F50010000;

30.4. citu ieguldījumu darbības ieņēmumus (procentu ieņēmumi no termiņnoguldījumiem, no ieguldījumiem Latu rezerves fondā).

31. Postenī B2. "Izdevumi no ieguldījumu darbības" norāda:

31.1. nemateriālo ieguldījumu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5100;

31.2. nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5100;

31.3. pamatlīdzekļu iegādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5200;

31.4. pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5200;

31.5. akciju un vērtspapīru iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30010000 vai F50010000;

31.6. citus izdevumus (iepriekš neklasificētos, tai skaitā procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000, ja tie neattiecas uz pamatdarbību vai uz finansēšanas darbību un Latu rezerves fondu).

32. Postenī C1. "Ieņēmumi no finansēšanas darbības" norāda:

32.1. pašu emitēto akciju pārdošanas ieņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30120010, F30220010 vai F30320010;

32.2. saņemtās aizdevumu atmaksas atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40110020, F40210020 vai F40310020;

32.3. saņemtos aizņēmumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40120010, F40220010 vai F40320010;

32.4. citus ieņēmumus no finanšu darbības (iepriekš neklasificētos, piemēram, procentu ieņēmumi par aizdevumiem).

33. Postenī C2. "Izdevumi no finansēšanas darbības" norāda:

33.1. pašu emitēto akciju iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F30120020, F30220020 vai F30320020;

33.2. aizdevumu izsniegšanu (normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40110010, F40210010 vai F40310010;

33.3. aizņēmumu atmaksu atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F40120020, F40220020 vai F40320020;

33.4. citus izdevumus no finanšu darbības (iepriekš neklasificētos, tai skaitā procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000, ja tie neattiecas uz pamatdarbību vai uz ieguldījuma darbību, piemēram, procentu izdevumi par aizņēmumiem).

34. Informāciju, kas norādīta veidlapas Nr.2–NP ar naudas plūsmu saistītajās ailēs – citi ieņēmumi vai izdevumi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finanšu darbības –, skaidro veidlapas Nr.2–NP pielikumā.

35. Postenī D1. "Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem" norādītie dati atbilst veidlapas Nr.2 ailē "Budžeta izpilde" ieņēmumu daļas 7.grupas klasifikācijas kodā 21.7.0.0 norādītajiem datiem.

36. Ailes "Pārskata periods" rindā "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā" norādītie dati un ailes "Iepriekšējais pārskata periods" rindā "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)" norādītie dati var atšķirties atbilstoši iestāžu reorganizāciju naudas līdzekļiem vai naudas līdzekļu pārcelšanai uz citu budžetu veidu.

37. Ārvalstu valūtas kursu svārstību ietekmi uz naudas līdzekļiem norāda veidlapas Nr.2–NP V sadaļā "Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+, –)".

38. Postenī NL1. "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda sākumā" norāda naudas līdzekļus Valsts kases kontos, norēķinu kontos un iestādes kasē, kā arī naudu ceļā no iestādes kases uz kontu. Minētie dati atbilst:

38.1. veidlapas Nr.2 kopsavilkumā sniegtajai papildinformācijai par naudas līdzekļu atlikumiem gada sākumā, pie kuriem jāpieskaita citu budžeta līdzekļu konta atlikumi gada sākumā, kas uz laiku atrodas iestādes rīcībā;

38.2. Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" 5.pielikumā iekļautās veidlapas Nr.1–1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" (turpmāk – veidlapa Nr.1–1) ailē "Pārskata perioda sākumā" kontu grupā 2600 norādītajai informācijai.

39. Postenī NL2. "Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās (pēc asignējumu slēgšanas)" norāda naudas līdzekļus Valsts kases kontos, norēķinu kontos un iestādes kasē, kā arī naudu ceļā no iestādes kases uz kontu. Minētie dati atbilst:

39.1. veidlapas Nr.2 kopsavilkumā sniegtajai papildinformācijai par naudas līdzekļu atlikumiem gada beigās, pie kuriem jāpieskaita citu budžetu līdzekļu konta atlikumi gada beigās, kas uz laiku atrodas iestādes rīcībā;

39.2. veidlapas Nr.1–1 ailē "Pārskata perioda beigās" kontu grupā 2600 norādītajai informācijai.

IV. Pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem sagatavošana

40. Sagatavojot gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem, iestāde aizpilda Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" 2.pielikumā ietverto veidlapu Nr.4–3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem" (turpmāk – veidlapa Nr.4–3).

41. Veidlapā Nr.4–3 norāda datus saskaņā ar uzkrāšanas principu.

42. Veidlapas Nr.4–3 ailē "Posteņa nosaukums vai darījuma apraksts" datus grupē šādi:

42.1. ieņēmumi un izdevumi no pamatdarbības;

42.2. finanšu ieņēmumi un izdevumi (akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, parāda vērtspapīru pārdošana vai iegāde, pārvērtēšanas rezerves samazinājums vai palielinājums, valūtas kursa svārstības, pamatlīdzekļu pārdošana, ja tā nav iestādes pamatdarbība);

42.3. ārkārtas ieņēmumi un izdevumi (norāda līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, kas atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam nav iestādes pamatbudžetā).

43. Postenī A1. "Ieņēmumi no pamatdarbības" norāda:

43.1. nodokļu ieņēmumus (sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 1.0.;

43.2. nenodokļu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0.;

43.3. maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 3.0., izņemot valūtas kursa svārstības un inventarizācijās konstatētos pārpalikumus kodos 21.3.1.0, 21.3.2.0 un 21.4.9.1;

43.4. ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 4.0., izņemot valūtas kursa svārstības kodā 21.1.1.0 vai 21.1.2.0;

43.5. transfertus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 5.0. (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, transferti starp padotības iestādēm, transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus);

43.6. ziedojumus un dāvinājumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 6.0., izņemot valūtas kursa svārstības kodos 23.1.1.0 un 23.1.2.0;

43.7. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.7.0.0;

43.8. citus ieņēmumus no pamatdarbības – inventarizācijās konstatētos pārpalikumus (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.4.9.1), ieņēmumu uzkrājumu no nedrošām prasībām un avansu maksājumu uzkrājuma samazinājumu (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 8.9.2.0), nefinanšu aktīvu sākotnējo atzīšanu (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.4.9.2), ieņēmumus no lauksaimniecības krājumu pārvērtēšanas (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.4.1.3), ieņēmumus no pārvērtēšanas rezerves izslēgšanas (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 21.4.9.9), ieņēmumus no kredītsaistību dzēšanas (atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodam 8.9.1.0) un citus ar iestādes pamatdarbību saistītos ieņēmumus.

44. Postenī A2. "Izdevumi no pamatdarbības" norāda:

44.1. atalgojumu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1100;

44.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 1200;

44.3. komandējumu un dienesta braucienu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2100;

44.4. pakalpojumu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 2200 un 2800;

44.5. krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādes izmaksas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 2300 un 2400;

44.6. nodokļu maksājumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 2500;

44.7. subsīdijas, dotācijas un sociālos pabalstus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 3000, 6000, 7600 un 7700;

44.8. procentu izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 4000;

44.9. transfertus (transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus, transferti starp padotības iestādēm, transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus) atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem 7000 un 9000, izņemot kodus 7600 un 7700;

44.10. nolietojuma un amortizācijas izmaksas atbilstoši pārskata periodā aprēķinātajam nolietojumam vai amortizācijai, tai skaitā korekcijas;

44.11. citus izdevumus no pamatdarbības – inventarizācijās konstatētos iztrūkumus (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8900 vai citiem izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajai būtībai), izdevumus prasību un aizdevumu dzēšanai (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8900), izdevumus uzkrājumu nedrošām prasībām (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8600) un avansu maksājumiem uzkrājumu veidošanai (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8600), uzkrājumus iespējamām saistībām (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8900), no uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības norakstīšanu, samazinājumu un nolietojuma korekciju (atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5000), izdevumus no lauksaimniecības krājumu norakstīšanas un  pārvērtēšanas un krājumu vērtības samazinājuma (atbilstoši attiecīgam budžeta izdevumu klasifikācijas kodam)  un citus ar iestādes pamatdarbību saistītos izdevumus.

45. Postenī B1. "Finanšu ieņēmumi" norāda:

45.1. uzkrājumu nedrošajiem aizdevumiem samazinājumu – atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.9.2.0;

45.2. ieņēmumus no kapitālsabiedrības kapitāla daļu un vērtspapīru pārvērtēšanas – atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijas grupai 2.0. kodā 8.1.0.0;

45.3. ieņēmumus no valūtas kursa svārstībām – budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodos 21.1.1.0, 21.3.1.0, 22.1.1.0 un 23.1.1.0;

45.4. citus ieņēmumus no finanšu darbības (piemēram, ieņēmumi no kapitālsabiedrību akciju pārdošanas, ieņēmumi no vērtspapīru pārdošanas, ieņēmumi no ieguldījumiem Latu rezerves fondā).

46. Postenī B2. "Finanšu izdevumi" norāda:

46.1. kapitālsabiedrību akciju un vērtspapīru iegādes izdevumus atbilstoši budžeta finansēšanas klasifikācijas kodam F3010000 vai F 50010000;

46.2. ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 5300;

46.3. izdevumus no valūtas kursa svārstībām atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijas kodam 8000;

46.4. uzkrājumu veidošanu nedrošiem aizdevumiem;

46.5. citus izdevumus no finanšu darbības (piemēram, procentu izdevumi par aizdevumiem un aizņēmumiem).

47. Postenī B3. "Ieņēmumi (+) vai izdevumi (–) no pamatlīdzekļu realizācijas" norāda neto rezultātu no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu realizācijas.

V. Noslēguma jautājums

48. Veidlapā Nr.2–NP postenī D2. "Slēgtie asignējumi" datus par 2010.gada pārskata periodu neuzrāda.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!