• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumi Nr. 726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.08.2010., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/ta/id/214903

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.729

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana""

Vēl šajā numurā

13.08.2010., Nr. 128

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 726

Pieņemts: 03.08.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.726

Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 35.§)

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" 3.1.5.1.aktivitātes "Ambulatorās veselības aprūpes attīstība" 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību pašvaldību teritorijās, tādējādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

3. Aktivitātes ietvaros projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 3 679 881 lats, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 127 899 lati un privātais finansējums, ko nodrošina projekta iesniedzējs, – ne mazāk kā 551 982 lati.

4. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

5. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Veselības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

5.1. sniegt informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un nodrošināt projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodikas izstrādi;

5.2. uzkrāt datus par aktivitāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

5.3. uzraudzīt pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apguvi, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

5.4. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

5.5. plānot un īstenot informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu.

6. Sadarbības iestāde ir Veselības ekonomikas centrs (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

6.1. izveidot projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija), pieaicinot dalībai komisijā Veselības ministrijas un Veselības ekonomikas centra pārstāvjus komisijas locekļu statusā ar balsstiesībām, kā arī vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvjus novērotāju statusā bez balsstiesībām, un izstrādāt komisijas nolikumu;

6.2. izstrādāt projektu iesniegumu vērtēšanas procedūras aprakstu;

6.3. reģistrēt iesniegtos projektu iesniegumus, piešķirt tiem identifikācijas numuru un uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas, ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, vai divu nedēļu laikā, ja projekta iesniegumu iesniedz pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), projekta iesniedzējam izsniegt apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu;

6.4. izvērtēt projektu iesniegumus un izdot administratīvo aktu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

6.5. izstrādāt līguma projektu un slēgt līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;

6.6. izskatīt Veselības norēķinu centra iepirkumu plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

6.7. uzkrāt datus par projektu iesniegumiem un projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

6.8. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 3.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kā arī nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās, arī Veselības norēķinu centrā, par iepirkumu organizāciju, un uzraudzīt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

6.9. sagatavot Eiropas Savienības fondu maksājumu prognozi un iesniegt to maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

6.10. pārbaudīt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājuma uzdevumus un izdevumu deklarācijas un iesniegt tās pārbaudei sertifikācijas iestādē;

6.11. uzraudzīt saskaņā ar šo noteikumu 18.punktu projektā ietvertā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību esošajai situācijai projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas, tajā skaitā pārbaudīt attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina atbilstību esošajai situācijai, pirms sagatavots maksājuma uzdevums par noslēguma atmaksu finansējuma saņēmējam;

6.12. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu, tajā skaitā publicēt informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem.

II. Projekta atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

7. Aktivitātes ietvaros atbalsts paredzēts ar valsts apmaksāto ģimenes ārstu pakalpojumu sniegšanu saistītās infrastruktūras attīstībai kā atlīdzības maksājums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumam.

8. Aktivitātes ietvaros neatbalsta ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukciju vai renovāciju, kā arī ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma iegādi ģimenes ārstu praksēm, kas pēc 2010.gada 1.janvāra maina reģistrēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi uz citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi, kurā reģistrēto ģimenes ārstu prakšu skaits ir mazāks, izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsts reģistrē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresi novada teritorijā ārpus pilsētas.

9. Aktivitātes ietvaros ir šādas atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

9.1. ģimenes ārstu kabinetu un tikai uz ģimenes ārstu kabinetu tieši attiecināmās palīginfrastruktūras rekonstrukcija un renovācija saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma A daļas 2.7.apakšpunktu, tajā skaitā:

9.1.1. būvdarbu tāmes sagatavošanas un būvuzraudzības izmaksas – līdz septiņiem procentiem no šo noteikumu 21.punktā norādītās kopsummas;

9.1.2. telpu iekšējās rekonstrukcijas vai renovācijas izmaksas, kā arī logu un durvju nomaiņas izmaksas un izmaksas pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem;

9.2. ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo ierīču un aprīkojuma iegāde – līdz 35 procentiem no šo noteikumu 21.punktā norādītās kopsummas, bet ne vairāk kā 5 000 latu uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi, tajā skaitā:

9.2.1. mēbeļu un medicīnisko ierīču piegādes izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma A daļas 2.7.apakšpunktu;

9.2.2. datortehnikas piegādes izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma A daļas 2.7.apakšpunktu, bet ne vairāk kā 1 000 latu uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi;

9.3. normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokļa atmaksu noteiktajā kārtībā neatgūstamie attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi.

10. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem ir šādas neattiecināmās izmaksas:

10.1. kas pārsniedz šo noteikumu 9.punktā minēto izmaksu pozīciju ierobežojumu;

10.2. kas neatbilst šo noteikumu 18., 19., 20. un 21.punktā minētajiem projekta kopējo attiecināmo izmaksu ierobežojumiem;

10.3. kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu;

10.4. kas nav saistītas ar ieguldījumiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstībā.

11. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas:

11.1. kas nav norādītas šo noteikumu 9. un 10.punktā;

11.2. par kurām maksājumi veikti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

11.3. par kurām maksājumi veikti pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

11.4. par kurām nav noslēgti līgumi vai līgumi noslēgti ārpus šo noteikumu 33.punktā minētajiem iepirkumiem;

11.5. kas rodas publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu sadārdzinājuma dēļ.

III. Projektu iesniegumu atlase

12. Projektu iesniegumu atlasi izsludina par visu aktivitātē pieejamo finansējumu. Ja projektu iesniegumu atlasē neapstiprina projektu iesniegumus par visu aktivitātē pieejamo finansējumu, rīko projektu iesniegumu atlasi par atlikušo finansējumu.

13. Sadarbības iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu (turpmāk – paziņojums) izsludina ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

14. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamo finansējumu, tās sākuma un beigu datumu. Paziņojumu sadarbības iestāde izsludina:

14.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

14.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā (http://esf.vec.gov.lv).

15. Šo noteikumu 16.punktā minētie projekta iesniedzēji projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē 30 kalendāra dienu laikā pēc atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanas.

IV. Projektu iesniegumu iesniegšana

16. Projekta iesniedzējs var būt ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus) vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai.

17. Finansējuma saņēmējam atbilstoši normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību un ārstniecības pakalpojumu veidiem un apjomiem, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem (turpmāk – veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība), ir noslēgts līgums par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, kas tajā skaitā ietver:

17.1. valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pienākuma būtību un ilgumu;

17.2. valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

17.3. atlīdzības maksājumu aprēķināšanas kārtību;

17.4. atlīdzības maksājumu kontroles un pārskatīšanas kārtību;

17.5. atlīdzības maksājumu pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtību.

18. Projekta iesniedzējs attiecināmo izmaksu īpatsvaru no kopējām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām (turpmāk – attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars) aprēķina, ievērojot procentuālo apmēru, kādā projekta ietvaros attīstīto infrastruktūru ir paredzēts izmantot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai. Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvaru nosaka, izmantojot šādu formulu:

Iatt=

∑ LvalstsN×SN

× 100 %, kur
∑ (LvalstsN+ LcitsN)×SN
 

Iatt – attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars (procentos);

LvalstsN – laiks, kurā attiecīgajā ģimenes ārsta praksē paredzēts sniegt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (stundas nedēļā);

LcitsN – laiks, kurā attiecīgo ģimenes ārsta praksi paredzēts izmantot citu darbību veikšanai (stundas nedēļā);

SN – attiecīgās ģimenes ārsta prakses platība (kvadrātmetri);

N – veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē esošo ģimenes ārstu prakšu skaits (vienības).

19. Maksimālā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz 85 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

20. Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam ir 703 lati, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam – 316 262 lati.

21. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz attiecināmajām izmaksām, kas nepārsniedz šādu rādītāju kopsummu:

21.1. projekta pamatfinansējuma rādītājs – līdz 14 000 latu uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi;

21.2. projekta papildu finansējuma rādītājs par ģimenes ārstu prakšu koncentrēšanu vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē:

21.2.1. līdz 2 000 latu uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt divas ģimenes ārstu prakses vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

21.2.2. līdz 1 500 latu uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt trīs ģimenes ārstu prakses vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

21.2.3. līdz 1 200 latu uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt četras ģimenes ārstu prakses vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē;

21.2.4. līdz 1 000 latu uz vienu ģimenes ārsta praksi, ja projekta ietvaros paredzēts attīstīt piecas ģimenes ārstu prakses vai vairāk par piecām ģimenes ārstu prakses vietām vienā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē.

22. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem pielikumiem:

22.1. projekta iesniedzēja pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopijas, ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

22.2. projekta iesniedzēja pilnvarojumu apliecinoša dokumenta apstiprinātas kopijas, kurā projekta iesniedzējs pilnvaro attiecīgo atbildīgo personu parakstīt projekta iesniegumu un ar to saistīto dokumentāciju;

22.3. dokumentācijas, kas apliecina:

22.3.1. projekta iesniedzēja īpašumtiesības uz infrastruktūru, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ja projekta iesniedzējs ir infrastruktūras īpašnieks;

22.3.2. infrastruktūras īpašnieka (valdītāja) piekrišanu, ka projekta iesniedzējs veiks ieguldījumus infrastruktūrā un slēgs ar sadarbības iestādi līgumu par projekta īstenošanu, nosakot pienākumu infrastruktūras īpašniekam (valdītājam) nodrošināt infrastruktūras izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas (2.pielikums), ja infrastruktūras īpašnieks (valdītājs) ir valsts vai pašvaldība.

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

23.1. elektroniska dokumenta formā, nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu aprites kārtību;

23.2. papīra formā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Projekta iesniegumam pievieno elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā. Projekta iesnieguma veidlapu un pielikumus cauršuj (caurauklo) atsevišķi.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

24. Atbildīgā iestāde publicē savā mājaslapā internetā projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku. Sadarbības iestāde publicē savā mājaslapā internetā procedūras aprakstu par projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību.

25. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas kritērijiem (3.pielikums).

26. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst), "Nē" (neatbilst) vai "Jā ar nosacījumu" (atbilst ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs veic sadarbības iestādes noteiktās darbības saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu, lai projektu varētu atbilstoši īstenot), ja kritērijam var piemērot attiecīgo vērtējumu.

27. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot tam attiecīgu punktu skaitu. Projekta iesnieguma novērtējums atbilstoši kvalitātes kritērijam ir atbilstošs, ja minimālais saņemtais vērtējums ir vismaz viens punkts.

28. Sadarbības iestāde vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

28.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

28.2. ja projekta iesniegums šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā" vai "Jā ar nosacījumu", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir "Nē", projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

28.3. ja projekta iesniegums šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar "Jā" vai "Jā ar nosacījumu", projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem. Ja projekta iesnieguma vērtējums neatbilst kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 27.punktā minētajiem nosacījumiem, projekta iesniegumu noraida un vērtēšanu neturpina;

28.4. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētajiem kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 27.punktā minētajiem nosacījumiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam. Ja vērtējums šajā kritērijā ir "Nē", projekta iesniegumu noraida;

28.5. ja projekta iesniegums šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minētajā kritērijā novērtēts ar "Jā", projekta iesniegumu apstiprina vai apstiprina ar nosacījumu.

29. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

29.1. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.1.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.2. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.2.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.3. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.3.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.4. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.4.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.5. projekta iesniegums, kas saņēmis augstāko vērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 3.5.apakšpunktā minētajam kritērijam;

29.6. projekta iesniegums, kas atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem kritērijiem saņēmis vairāk vērtējumu "Jā".

30. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

31. Ja vērtējums kādā no šo noteikumu 28.1. un 28.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem ir "Jā ar nosacījumu", projekta iesniedzējs veic sadarbības iestādes lēmumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (turpmāk – lēmums ar nosacījumu) noteiktās darbības, lai tas varētu noslēgt līgumu. Lēmumā ar nosacījumu var ietvert šādas darbības, kas projekta iesniedzējam jāizpilda 21 kalendāra dienas laikā pēc lēmuma ar nosacījumu nosūtīšanas dienas:

31.1. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.5., 2.6., 2.7. un 2.8.apakšpunktā minēto kritēriju vērtējumā iekļautajiem norādījumiem, kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus;

31.2. projekta finansēšanas plāna precizēšana atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.8., 2.2. un 2.4.apakšpunktā minēto kritēriju vērtējumā iekļautajiem norādījumiem, kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus;

31.3. projekta iesnieguma tehniska precizēšana atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. un 2.4.apakšpunktā minēto kritēriju vērtējumā iekļautajiem norādījumiem, kuru izpilde nevar ietekmēt kvalitātes vērtēšanas rezultātus.

32. Pēc tam kad sadarbības iestādē saņemta projekta iesniedzēja informācija par šo noteikumu 31.punktā minēto darbību izpildi, komisija izvērtē lēmuma ar nosacījumu izpildi un sadarbības iestāde sagatavo un nosūta atzinumu ne vēlāk kā 60 kalendāra dienu laikā no šo noteikumu 31.punktā minētā lēmuma ar nosacījumu nosūtīšanas dienas:

32.1. ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 31.punktā minēto darbību izpildi noteiktajā termiņā, sadarbības iestāde sagatavo pozitīvu atzinumu par nosacījuma izpildi;

32.2. ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 31.punktā minēto darbību izpildi noteiktajā termiņā, sadarbības iestādes atzinums par nosacījuma izpildi ir negatīvs un projekta iesniegumu uzskata par noraidītu.

VI. Projekta īstenošana

33. Aktivitātes ietvaros, pamatojoties uz sadarbības iestādes apkopoto informāciju par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem un par plānoto aktivitāšu apjomiem (turpmāk – informācija), visus iepirkumus organizē un veic Veselības norēķinu centrs, pieaicinot sadarbības iestādes pārstāvi novērotāja statusā bez balsstiesībām. Veselības norēķinu centrs sagatavo iepirkuma plānu un 15 darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes informācijas saņemšanas iesniedz iepirkuma plānu sadarbības iestādē. Veselības norēķinu centrs, ja nepieciešams, iepirkuma plānu aktualizē un iesniedz izskatīšanai sadarbības iestādē.

34. Pēc tam kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu līdz 20 procentiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, bet ne vairāk par summu, ko finansējuma saņēmējs var pieprasīt ar maksājumu pieprasījumiem sadarbības iestādē sešu mēnešu laikā pēc avansa piešķiršanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

35. Finansējuma saņēmējs nosaka atsevišķu darba laiku valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai, kas notiek projekta ietvaros attīstītajā infrastruktūrā un uzskaita minēto informāciju.

36. Finansējuma saņēmējs skaidri nodala valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu no citu darbību veikšanas (un ar tām saistītās finanšu plūsmas). Ienākumus, kas gūti, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, izmanto, lai segtu tikai tās izmaksas, kas saistītas ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

37. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veiktos ieguldījumus izmanto citu darbību veikšanai, ievērojot nosacījumu, ka citas darbības tiek veiktas par tirgus cenu vai, ja nepastāv tirgus cena, attiecīgajā cenā iekļauj visas ar citu darbību veikšanu saistītās izmaksas, nepiemērojot atlaides vai cenu samazinājumus.

38. Finansējuma saņēmējs saskaņā ar šo noteikumu 18.punktu veic projektā ietvertā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvara aprēķina vidējā termiņa pārvērtēšanu, iesniedzot noslēguma maksājuma pieprasījumu un projekta progresa pārskatus piecu gadu laikā pēc projekta īstenošanas.

39. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas finansējuma saņēmējs paziņo, ka atbilstoši šo noteikumu 18.punktam aprēķinātais attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars neatbilst projekta iesniegumā norādītajai informācijai, sadarbības iestāde:

39.1. ja iespējams, ietur attiecīgo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļu no kārtējās vai noslēguma izdevumu atmaksas finansējuma saņēmējam;

39.2. ja nav iespējams ieturēt attiecīgo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļu saskaņā ar šo noteikumu 39.1.apakšpunktu, pieprasa finansējuma saņēmējam atmaksāt attiecīgo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļu.

40. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas izmainās atbilstoši šo noteikumu 18.punktam aprēķinātais attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars, sadarbības iestāde kopējās projekta attiecināmās izmaksas nepalielina.

41. Visas projekta neattiecināmās izmaksas un visus sadārdzinājumus, kas rodas projekta īstenošanas laikā, sedz no privātā finansējuma, ko nodrošina finansējuma saņēmējs.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs D.Gavars 

Veselības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.726

Veselības ministrs D.Gavars 

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.726

Infrastruktūras īpašnieka apliecinājums

Tās infrastruktūras īpašnieks, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus  

(nosaukums)

Atbildīgā persona  

(vārds, uzvārds)

   
 

(amats)

Apliecinu un piekrītu, ka Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.aktivitātes "Ambulatorās veselības aprūpes attīstība" 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ietvaros projekta iesniedzējs <projekta iesniedzēja nosaukums> var veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus infrastruktūrā, kas reģistrēta uz <infrastruktūras īpašnieka nosaukums> vārda un kas atrodas <infrastruktūras reģistrācijas adrese>.

Apliecinu un piekrītu, ka infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumus, tiks izmantota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Apliecinu, ka piekrītu parakstīt trīspusējo līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas noteikumiem, kas paredz infrastruktūras izmantošanu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

Vārds, uzvārds un paraksts*  
Datums*  

(dd/mm/gggg)

Zīmoga vieta*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministrs D.Gavars 

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.726

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums:

3.

Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums:

3.1.

Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai
Pasākuma numurs un nosaukums:

3.1.5.

Veselības aprūpes infrastruktūra
Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.1.5.1.

Ambulatorās veselības aprūpes attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

3.1.5.1.1.

Ģimenes ārstu tīkla attīstība
Projektu iesniegumu atlases veids:   Atklāta projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde:   Veselības ministrija

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

Minimālais punktu skaits/ Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu ir iesniedzis Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā iesniegšanas termiņā

Jā/Nē

NA/N

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā, datorrakstā, un projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

Jā/Nē

NA/N

1.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie pielikumi, projekta iesniegums ir bez dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem

Jā/Nē

NA/P

1.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma oriģināleksemplārs, kas iesniegts papīra formā, ir cauršūts vai caurauklots, un projekta iesniegums iesniegts arī elektroniska dokumenta formā elektronisko datu nesējā

Jā/Nē

NA/P

1.5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām

Jā/Nē

NA/P

1.6. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona

Jā/Nē

NA/P

1.7. Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma pielikumi nav latviešu valodā, dokumentiem ir pievienots apliecināts dokumentu tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tulkojumu apliecināšanu valsts valodā

Jā/Nē

NA/P

1.8. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

Jā/Nē

NA/P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst aktivitātes īstenošanas nosacījumiem

Jā/Nē

NA/P

2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta plānotās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām

Jā/Nē

NA/P

2.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta plānotās darbības ir ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras sakārtošana, atbalstot telpu renovāciju, rekonstrukciju vai aprīkojuma iegādi

Jā/Nē

NA/P

2.4. Minimālās attiecināmās izmaksas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam ir 703 lati, maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam – 316 262 lati

Jā/Nē

NA/P

2.5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā plānotās darbības, rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi un vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

Jā/Nē

NA/P

2.6. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumā plānotie izdevumi ir samērīgi, pamatoti, nepieciešami Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanai un nodrošina (izmērāmu) rezultātu rašanos

Jā/Nē

NA/P

2.7. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzēja darbībām, kas pēdējo triju gadu laikā tika finansētas valsts budžeta vai citu finanšu instrumentu ietvaros vai pēdējo piecu gadu laikā tika finansētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu ietvaros, vai pēdējo 10 gadu laikā tika finansētas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros

Jā/Nē

NA/P

2.8. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu

Jā/Nē

NA/P

2.9. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējs ir ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, tai skaitā valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus, vai nodrošina telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai

Jā/Nē

NA/N

2.10. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam ir pieejami pietiekami finanšu līdzekļi projekta finansēšanai, un projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka nodrošinās finansējumu no saviem līdzekļiem, pieaugot projekta izmaksām

Jā/Nē

NA/N

2.11. Īpašums, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzēja, valsts vai pašvaldības īpašumā

Jā/Nē

NA/N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

3.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā nacionālā privātā līdzfinansējuma intensitāte*

1/N

50 % un vairāk

6

No 35 % līdz 49 %

4

No 25 % līdz 34 %

2

No 15 % līdz 24 %

1

14 % un mazāk

0

3.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā attiecināmais finansējuma apjoms uz vienu ģimenes ārsta praksi (neieskaitot papildu finansējumu par ģimenes ārstu prakšu koncentrēšanu vienā pakalpojumu sniegšanas adresē)*

1/N

4 000 latu un mazāk

5

No 4 001 lata līdz 7 000 latiem

4

No 7 001 lata līdz 10 000 latiem

3

No 10 001 lata līdz 12 000 latiem

2

No 12 001 lata līdz 14 000 latiem

1

14 001 lats un vairāk

0

3.3.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros atbalstāmo ģimenes ārstu prakšu pacientu skaits projekta iesniegšanas dienā

1/N

Ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir 2000 un vairāk vai ģimenes ārsta pediatriskajā praksē, kurā vismaz 70 % reģistrēto pacientu skaita ir bērni (t.sk. ģimenes ārsta funkcijas veicošs primārās veselības aprūpes pediatrs), reģistrēto pacientu skaits ir 1000 un vairāk

1

Ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir no 1 400 līdz 1999 vai ģimenes ārsta pediatriskajā praksē, kurā vismaz 70 % reģistrēto pacientu skaita ir bērni (t.sk. ģimenes ārsta funkcijas veicošs primārās veselības aprūpes pediatrs), reģistrēto pacientu skaits ir no 700 līdz 999

2

Ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir no 600 līdz 1 399 vai ģimenes ārsta pediatriskajā praksē, kurā vismaz 70 % reģistrēto pacientu skaita ir bērni (t.sk. ģimenes ārsta funkcijas veicošs primārās veselības aprūpes pediatrs), reģistrēto pacientu skaits ir no 300 līdz 699

1

Ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir līdz 599 vai ģimenes ārsta pediatriskajā praksē, kurā vismaz 70 % no reģistrēto pacientu skaita ir bērni (t.sk. ģimenes ārsta funkcijas veicošs primārās veselības aprūpes pediatrs), reģistrēto pacientu skaits ir līdz 299

0

3.4. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanas vieta

1/N

Novada pilsētā (ar iedzīvotāju skaitu 5 000 un mazāk iedzīvotāju) vai novada pagastā

10

Novada pilsētā ar iedzīvotāju skaitu 5 001 un vairāk

5

Republikas pilsētā

1

Ārpus Latvijas teritorijas

0


3.5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta rezultātu uzturēšanas ilgums

1/N

Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti 10 gadus un ilgāk

2

Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti piecus līdz deviņus gadus

1

Sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas tiks uzturēti līdz pieciem gadiem

0

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

4.1. Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 2.9., 2.10. un 2.11.apakšpunktā minētajam vērtēšanas kritērijam, kā arī 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis katrā vismaz vienu punktu, tad, sarindojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma

Jā/Nē

NA/N


Piezīmes.

1. * Ja vērtība nav izteikta veselos skaitļos, apaļo uz augšu.

2. N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

3. P – kritēriji, par kuriem var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (ja projekta iesniedzējs nodrošina pilnīgu atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā).

4. NA – neattiecas.

Veselības ministrs D.Gavars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!