• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumi Nr. 695 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.08.2010., Nr. 128 https://www.vestnesis.lv/ta/id/214901

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.721

Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu

Vēl šajā numurā

13.08.2010., Nr. 128

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 695

Pieņemts: 27.07.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.695

Rīgā 2010.gada 27.jūlijā (prot. Nr.38 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 2.punktu,
18.panta otrās daļas 1.punktu, 45.panta pirmo daļu un 46.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 16.nr.; 2007, 11.nr.; 2008, 61.nr.) šādus grozījumus:

1.  Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdu "aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdus "apdzīvota vieta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "aglomerācija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs) nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībai."

3. Svītrot 5.punktā vārdus "vai normatīvajos aktos par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu noteiktās prioritārās vielas (turpmāk – prioritārās vielas)".

4. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Prioritārās vielas, arī ūdens videi īpaši bīstamās vielas un bīstamās vielas".

5. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Prioritārās vielas, arī ūdens videi īpaši bīstamās vielas ir ķīmiskas vielas, kas rada būtisku risku ūdens videi (turpmāk – prioritārās vielas). Īpaši bīstamas ir vielas, kas ir toksiskas, stabilas ūdens vidē un spēj uzkrāties dzīvajos organismos."

6. Izteikt 8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Ir šādas prioritāro vielu grupas:".

7. Izteikt 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Pie prioritāro vielu grupas piederošu vielu neuzskata par īpaši bīstamu ūdens videi, ja tā ir bioloģiski nekaitīga vai ātri pārveidojas par bioloģiski nekaitīgu vielu.

10. Prioritārās vielas noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā."

8. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Centrs apkopo un reģistrē informāciju par prioritārajām vielām un bīstamajām vielām, kuras tiek emitētas ūdens vidē, kā arī par minēto vielu importētājiem, lietotājiem un ražotājiem Latvijā un ievestajiem, izlietotajiem un saražotajiem attiecīgo vielu daudzumiem."

9. Svītrot 15.punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "1. un".

10. Papildināt 15.2.apakšpunktu aiz vārda "ūdens" ar vārdu "vides".

11. Aizstāt III nodaļas nosaukumā vārdus "Īpaši bīstamo" ar vārdu "Prioritāro".

12. Aizstāt 17. un 18.punktā vārdus "īpaši bīstamās vielas, bīstamās vielas vai prioritārās vielas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "prioritārās vielas vai bīstamās vielas" (attiecīgā locījumā).

13. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Iesniegumā atļaujas saņemšanai operators norāda šādu informāciju:

19.1. visas attiecīgajā iekārtā jau izmantotās vai ražošanas procesā saražotās vai radušās prioritārās vielas vai bīstamās vielas;

19.2. vielas, ko operators paredzējis izmantot un kuras var rasties piesārņojošas darbības procesā, ja piesārņojošā darbība vēl nav uzsākta vai tiek plānotas būtiskas izmaiņas esošajā piesārņojošajā darbībā;  

19.3. operatora veiktā monitoringa rezultāti par šo noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajām vielām, kas ir konstatētas notekūdeņos to izplūdes vietā. Ja notekūdeņi nesatur (vai ir prognozējams, ka nesaturēs) prioritārās vielas vai bīstamās vielas un tās netiek vai netiks novadītas pieņemošajos ūdeņos, tas dokumentāri jāpamato ar testēšanas rezultātiem vai aprēķinu metodi atbilstoši izejvielu masas bilancēm;

19.4. notekūdeņos konstatēto prioritāro vielu vai bīstamo vielu koncentrācija vai prognozējamā koncentrācija pieņemošajā ūdenī augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes vietas."

14. Izteikt 20.1. un 20.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. aizliegumu emitēt noteiktas prioritārās vielas vai bīstamās vielas, ja tas nepieciešams virszemes ūdeņu kvalitātes aizsardzībai;

20.2. prioritāro vielu un bīstamo vielu emisijas limitus virszemes ūdeņos. Prioritārajām vielām norāda maksimāli pieļaujamo koncentrāciju un maksimāli pieļaujamo daudzumu;".

15. Izteikt 20.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. prasību izmantot šo noteikumu 4.pielikumā minētās references analīzes metodes prioritāro vielu un bīstamo vielu kontrolei;".

16. Izteikt 20.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.6. nosacījumu, ka prioritāro vielu un bīstamo vielu koncentrācija ūdens vidē, sedimentos, moluskos, vēžveidīgajos un zivīs piesārņojošās darbības dēļ nedrīkst būtiski palielināties, un prasības monitoringam, lai kontrolētu šī nosacījuma izpildi;".

17. Aizstāt 20.7.apakšpunktā skaitli un vārdu "3.pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "1. un 2.pielikumā".

18. Papildināt noteikumus ar 20.1, 20.2 un 20.3 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Iekļaujot atļaujā šo noteikumu 20.6.apakšpunktā minētos nosacījumus, reģionālā vides pārvalde pēc operatora iesnieguma izvērtē iespēju noteikt sajaukšanās zonu virszemes ūdeņos lejpus prioritāro vielu vai bīstamo vielu punktveida izplūdes vietas. Sajaukšanās zonā vienas vai vairāku šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minēto vielu koncentrācija drīkst pārsniegt ūdens aizsardzības normatīvajos aktos noteiktos vides kvalitātes normatīvus, ja tas neietekmē attiecīgā virszemes ūdensobjekta kvalitātes atbilstību minētajiem vides kvalitātes normatīviem ārpus sajaukšanās zonas.

20.2  Sajaukšanās zonu nosaka punktveida izplūdes vietas tiešā tuvumā, ņemot  vērā:

20.1. šo noteikumu 20.7.apakšpunktā minēto operatora piesārņojuma samazināšanas programmu un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu piemērošanas iespējas;

20.2. emitēto prioritāro vai bīstamo vielu fizikāli ķīmiskās īpašības un konkrētā ūdensobjekta hidroloģiskos apstākļus;

20.3. piesārņojošo vielu koncentrāciju izplūdes vietā un atļauju nosacījumus piesārņojošo vielu emisijai noteiktā ūdensobjektā, lai sajaukšanās zona būtu samērīga, salīdzinot ar šo vielu kopējo ietekmi uz ūdensobjekta kvalitāti.

20.3 Ja reģionālā vides pārvalde konstatē, ka atļaujā noteiktā sajaukšanās zona nenodrošina šo noteikumu 20.6.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi attiecīgā virszemes ūdensobjektā ārpus sajaukšanās zonas, pārskatot atļaujas nosacījumus atbilstoši vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, reģionālā vides pārvalde izvērtē sajaukšanās zonas lielumu lejpus punktveida piesārņojuma avota un nosaka pasākumus tās samazināšanai."

19. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdus "Īpaši bīstamo" ar vārdu "Prioritāro".

20. Aizstāt 22.punktā vārdus "īpaši bīstamo" ar vārdu "prioritāro".

21. Izteikt 23.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"23. Reģionālā vides pārvalde atļauj tiešu emisiju pazemes ūdeņos, ja emisijas dēļ nepasliktinās pazemes ūdeņu kvalitāte, operators ir veicis iepriekšēju izpēti, saņēmis atļauju piesārņojuma novadīšanai un saskaņā ar zemes dzīļu izmantošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem saņēmis zemes dzīļu izmantošanas licenci šādām darbībām:".

22. Izteikt 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"24. Šajā nodaļā noteiktie emisijas ierobežojumi neattiecas uz prioritāro vielu un bīstamo vielu emisiju pazemes ūdeņos šādos gadījumos:

24.1. ja reģionālā vides pārvalde konstatē, ka prioritārās vielas un bīstamās vielas ir tik mazā daudzumā un koncentrācijā, ka to ieplūšana pazemes ūdeņos, izsūcoties cauri augsnei vai nogulumiežiem (turpmāk – netiešā emisija), nekavē sasniegt noteiktos vides kvalitātes mērķus vai kvalitātes normatīvus;

24.2. sadzīves notekūdeņu emisiju no atsevišķām ēkām, kas nav pievienotas centralizētai iekārtu un cauruļvadu sistēmai, kura nodrošina notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu (turpmāk – centralizēta kanalizācijas sistēma), ja minētās ēkas atrodas ārpus aizsargjoslām ap dzeramā ūdens ņemšanas vietām un ja reģionālā vides pārvalde atzīst šādu emisiju par nenozīmīgu.

25. Ja operators plāno apglabāt vai glabāt pirms apglabāšanas prioritārās vai bīstamās vielas un minētās darbības var izraisīt netiešu emisiju pazemes ūdeņos, kā arī veikt citas piesārņojošas darbības, kuras var izraisīt netiešu emisiju pazemes ūdeņos, pirms minēto darbību veikšanas jāsaņem atļauja. Atļauju drīkst izsniegt, ja:

25.1. netiešā emisija neietekmē aktīvās vai palēninātās ūdens apmaiņas zonas, no kurām ūdeni izmanto ūdensapgādē;

25.2. operators iesniegumā dokumentāri pierāda, ka ir veicis visus  nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu netiešu emisiju un pazemes ūdeņu piesārņošanu, arī pazemes ūdeņu piesārņojuma un hidroloģisko apstākļu izpēti."

23. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Prasības komunālo notekūdeņu centralizētai savākšanai un emisijai nosaka visām apdzīvotajām vietām vai to robežās esošām atsevišķām teritorijas daļām, kur iedzīvotāju skaits, apdzīvotības blīvums un ekonomiskā aktivitāte ir pietiekami koncentrēta, lai būtu ekonomiski pamatoti veidot centralizētu kanalizācijas tīklu sistēmu notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē (turpmāk – aglomerācija). Aglomerācijas robežas nosaka vietējā pašvaldība, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas jomā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu centralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību."

24. Aizstāt 32.punktā vārdus "pilsētās un ciemos (turpmāk – apdzīvotas vietas)" ar vārdu "aglomerācijās".

25. Aizstāt 43.1.2.apakšpunktā vārdus "īpaši bīstamās vielas, bīstamās vielas vai prioritārās vielas" ar vārdiem "prioritārās vielas vai bīstamās vielas".

26. Aizstāt 45.punktā vārdus "īpaši bīstamās vielas, bīstamās vielas vai prioritārās vielas" ar vārdiem "prioritārās vielas vai bīstamās vielas".

27. Aizstāt 48.punktā vārdus "īpaši bīstamajām" ar vārdiem "prioritārajām vielām un bīstamajām".

28. Izteikt 57.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"57. Operators, kas emitē vai plāno emitēt prioritārās vielas vai bīstamās vielas, izstrādā un pievieno minēto vielu monitoringa programmu iesniegumam atļaujas saņemšanai. Programmā apraksta paraugu ņemšanas kārtību, izmantoto prioritāro vielu un bīstamo vielu daudzuma noteikšanas kārtību, kā arī notekūdeņu plūsmas un citu nepieciešamo mērījumu veikšanas kārtību, ņemot vērā šādus nosacījumus:".

29. Aizstāt 60.punktā vārdus "īpaši bīstamo" ar vārdu "prioritāro".

30. Izteikt 61.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Operators atbilstoši normatīvo aktu prasībām par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām iesniedz centram operatora veiktā monitoringa datus."

31. Izteikt 63.punktu šādā redakcijā:

"63. Vides valsts inspektori veic valsts kontroli, lai pārbaudītu, vai notekūdeņi, kas satur prioritārās vielas vai bīstamās vielas, atbilst atļaujā noteiktajiem emisijas limitiem un notekūdeņi, kas emitēti no attīrīšanas iekārtām, atbilst atļaujā noteiktajām prasībām. Nepieciešamās analīzes veic laboratorijā, kas akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā (turpmāk – laboratorija)."

32. Aizstāt 65.1.apakšpunktā vārdus "īpaši bīstamo" ar vārdu "prioritāro".

33. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Lai informētu sabiedrību un valsts iestādes par ūdens vides aizsardzību pret prioritāro vielu, bīstamo vielu un komunālo notekūdeņu emisijas radīto piesārņojumu, centrs katru gadu sagatavo informāciju par prioritāro vielu un bīstamo vielu emisiju, par komunālo notekūdeņu novadīšanu un notekūdeņu dūņu izmantošanu un deponēšanu Latvijas teritorijā, kā arī kopsavilkumu par atbilstoši šiem noteikumiem veiktā monitoringa rezultātiem."

34. Izteikt 67.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"67. Vides ministrija sadarbībā ar centru sniedz Eiropas Komisijai šādas ziņas:".

35. Aizstāt 67.2. un 67.5.apakšpunktā vārdus "īpaši bīstamo" ar vārdu "prioritāro".

36. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Direktīvas 2008/105/EK par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un ar ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK."

37. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 22.janvāra
noteikumiem Nr.34

Prioritārās vielas

Nr. p.k.

CAS numurs(1)

Vielas nosaukums(2)

Piezīmes

1.

15972-60-8

Alahlors

 

2.

120-12-7

Antracēns

X

3.

1912-24-9

Atrazīns

 

4.

71-43-2

Benzols

 

5.

nav piemērojams

Bromdifenilēteris(3)

X

5.1.

32534-81-9

Pentabromdifenilēteris (radniecīgo vielu numuri 28, 47, 99, 100, 153 un 154)

 

6.

7440-43-9

Kadmijs un tā savienojumi

X

7.

85535-84-8

C10-13 hloralkāni

X

8.

470-90-6

Hlorfenvinfoss

 

9.

2921-88-2

Hlorpirifoss (etila hlorpirifoss)

 

10.

107-06-2

1,2-dihloretāns

 

11.

75-09-2

Dihlormetāns

 

12.

117-81-7

Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

 

13.

330-54-1

Diurons

 

14.

115-29-7

Endosulfāns

X

15.

206-44-0

Fluorantēns(4)

 

16.

118-74-1

Heksahlorbenzols

X

17.

87-68-3

Heksahlorbutadiēns

X

18.

608-73-1

Heksahlorcikloheksāns

X

19.

34123-59-6

Izoproturons

 

20.

7439-92-1

Svins un tā savienojumi

 

21.

7439-97-6

Dzīvsudrabs un tā savienojumi

X

22.

91-20-3

Naftalīns

 

23.

7440-02-0

Niķelis un tā savienojumi

 

24.

25154-52-3

Nonilfenols

X

24.1.

104-40-5

4-nonilfenols

X

25.

1806-26-4

Oktilfenols

 

25.1.

140-66-9

4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenols

 

26.

608-93-5

Pentahlorbenzols

X

27.

87-86-5

Pentahlorfenols

 

28.

nav piemērojams

Poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO)

X

28.1.

50-32-8

Benz(a)pirēns

X

28.2.

205-99-2

Benz(b)fluorantēns

X

28.3.

191-24-2

Benz(g,h,i)perilēns

X

28.4.

207-08-9

Benz(k)fluorantēns

X

28.5.

193-39-5

Indeno(1,2,3-cd)pirols

X

29.

122-34-9

Simazīns

 

30.

nav piemērojams

Tributilalvas savienojumi

X

30.1.

36643-28-4

Tributilalvas katjons

X

31.

12002-48-1

Trihlorbenzoli

 

32.

67-66-3

Trihlormetāns (hloroforms)

 

33.

1582-09-8

Trifluralīns

 

Piezīmes.

1. (1) Vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemicals Abstracts Service.

2. (2) Ja ir izvēlētas vielu grupas, kā orientējoši rādītāji tiek uzskaitītas atsevišķas raksturīgas vielas. Šīm vielu grupām raksturīgie parametri ir jānosaka ar analītisko metodi.

3. (3) Par ūdens videi īpaši bīstamu uzskatāms tikai pentabromodifenil­ēteris (CAS numurs 32534-81-9).

4. (4) Fluorantēns kā citu, daudz bīstamāku, poliaromātisko ogļūdeņražu indikators.

5. X – ūdens videi īpaši bīstama viela, kuras emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz 2020.gada 22.decembrim."

38. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 22.janvāra
noteikumiem Nr.34

Ūdens videi bīstamās vielas

Nr.p.k.

CAS numurs(1)

Vielas nosaukums

1.

56-23-5

Tetrahlorogleklis

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Ciklodiēna pesticīdi:

aldrīns

dieldrīns

endrīns

izodrīns

3.

DDT kopā(2)

4.

50-29-3

para-para-DDT

5.

127-18-4

Tetrahloretilēns

6.

79-01-6

Trihloretilēns

7.

7440-38-2

Arsēns un tā savienojumi

8.

7440-66-6

Cinks un tā savienojumi

9.

7440-47-3

Hroms un tā savienojumi

10.

7440-50-8

Varš un tā savienojumi

11.

94-75-7

2,4-dihlorfenoksietiķskābe

12.

107-13-1

Akrilnitrils

13.

109-89-7

Dietilamīns

14.

60-51-5

Dimetoāts jeb rogors

15.

Fenoli (fenolu indekss) 

16.

50-00-0

Formaldehīds

17.

95-51-2

108-42-9

106-47-8

2-hloranilīns

3-hloranilīns

4-hloranilīns

18.

108-90-7

Hlorbenzols

19.

Polihlorbifenili (PHB)

20.

88-06-2

2,4,6-trihlorfenols

21.

Monocikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (toluols, etilbenzols, ksiloli)

22.

Naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C10–C40 indekss)


Piezīmes.

1. (1) Vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service.

2. (2) DDT kopā ir izomēru 1,1,1-trihlor-2,2bis(p-hlorfenil)etāna (CAS numurs 50-29-3), 1,1,1-trihlor-2(o-hlorfenil)-2-(p-hlorfenil)etāna (CAS numurs 789-02-6), 1,1-dihlor-2,2bis(p-hlorfenil)etilēna (CAS numurs 72-55-9) un 1,1-dihlor-2,2bis(p-hlorfenil) etāna (CAS numurs 72-54-8) summa."

39. Aizstāt 3.pielikuma nosaukumā vārdu "Īpaši" ar vārdiem "Prioritāro vielu un".

40. Aizstāt 3.pielikuma 1.tabulas nosaukumā vārdus "ķīmijas referatīvajā žurnālā Chemicals Abstracts" ar vārdiem "ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service".

41. Aizstāt 4.pielikuma 5.punktā mērvienību "µg/l" ar mērvienību "µg/kg".

42. Aizstāt 4.pielikuma 8.punktā mērvienību "µg/l" ar mērvienību "mg/kg".

43. Aizstāt 5.pielikumā vārdus "apdzīvota vieta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "aglomerācija" (attiecīgā locījumā).

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Vides ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!