• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2010. gada 10. jūnija likums "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.06.2010., Nr. 102 https://www.vestnesis.lv/ta/id/212498

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

Vēl šajā numurā

30.06.2010., Nr. 102

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 10.06.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 9.nr.; 2006, 12.nr.; 2008, 16., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

“31) valsts budžeta — likumā noteiktajos gadījumos;”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Šajā likumā noteiktie dāvinājumu (ziedojumu) ierobežojumi nav attiecināmi uz tādiem savstarpējiem pārskaitījumiem un norēķiniem, kas veikti starp politisko organizāciju (partiju) apvienību un to veidojošo politisko organizāciju (partiju), kā arī starp divām vai vairāk vienu politisko organizāciju (partiju) apvienību veidojošām politiskajām organizācijām (partijām).”

2. Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja politiskās organizācijas (partijas) viena biedra iestāšanās naudas un biedru naudas kopsumma attiecīgajā kalendārajā gadā pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu, politiskā organizācija (partija) par to informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē savā mājaslapā internetā informāciju par iestāšanās naudām un biedru naudām, kuru kopsumma kalendārajā gadā vienam politiskās organizācijas (partijas) biedram pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu. Politiskās organizācijas (partijas) ziņojumā norādāmās ziņas un tā iesniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā publicējama informācija par politisko organizāciju (partiju) saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām, un šīs informācijas saturu nosaka Ministru kabinets.”

3. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) 15 dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā organizācija (partija) par to informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē savā mājaslapā internetā informāciju par dāvinājumiem (ziedojumiem), kurus saņēmusi politiskā organizācija (partija). Politiskās organizācijas (partijas) ziņojumā norādāmās ziņas un tā iesniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā publicējama informācija par politisko organizāciju (partiju) saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), un šīs informācijas saturu nosaka Ministru kabinets.”

4. Aizstāt 6.panta otrajā daļā skaitli un vārdu “100 latus” ar vārdiem “vienu minimālo mēnešalgu”.

5. Papildināt likumu ar 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 un 7.5 pantu šādā redakcijā:

7.1 pants. Valsts budžeta finansējums

(1) Valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai organizācijai (partijai), par kuru iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju, 0,50 latu apmērā kalendārā gada laikā par katru iegūto balsi.

(2) Valsts budžeta finansējumu piešķir uz četriem gadiem un izmaksā, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc Saeimas vēlēšanām. Maksājumus veic četras reizes gadā — līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim.

(3) Ja notiek Saeimas ārkārtas vēlēšanas, valsts budžeta finansējumu piešķir uz jaunievēlētās Saeimas pilnvaru laiku, šajā termiņā ieskaitot arī pēdējo tā kalendārā gada ceturksni, kurā attiecīgās Saeimas pilnvaras beidzas. Valsts budžeta finansējuma izmaksu uzsāk ar nākamo kalendārā gada ceturksni pēc balsu skaitīšanas rezultātu apstiprināšanas un veic atbilstoši šā panta otrās daļas otrā teikuma noteikumiem.

7.2 pants. Valsts budžeta finansējuma piešķiršana

(1) Lai saņemtu valsts budžeta finansējumu, politiskā organizācija (partija) atver atsevišķu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē un 20 dienu laikā pēc vēlēšanu rezultātu pasludināšanas dienas iesniedz rakstveida iesniegumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, norādot politiskās organizācijas (partijas) nosaukumu, reģistrācijas numuru un konta numuru. Iesniegumi pēc minētā termiņa netiek pieņemti.

(2) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 20 dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām izskata saņemtos iesniegumus un pieņem lēmumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt valsts budžeta finansējumu.

(3) Valsts budžeta finansējums tiek ieskaitīts politiskās organizācijas (partijas) norādītajā kontā.

7.3 pants. Atteikums piešķirt valsts budžeta finansējumu un valsts budžeta finansējuma izmaksas pārtraukšana vai apturēšana

(1) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt valsts budžeta finansējumu politiskajai organizācijai (partijai), kura atbilst šā likuma 7.1 panta pirmās daļas nosacījumam, ja, izskatot iesniegumu, tiek konstatēts, ka pēdējo četru gadu laikā:

1) politiskā organizācija (partija) ir sodīta par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pārsniegšanu par vairāk nekā 10 procentiem un lēmums ir stājies spēkā;

2) politiskā organizācija (partija) ir sodīta par gada pārskatā vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem darījumiem vai saņemtiem dāvinājumiem (ziedojumiem), kuru kopsumma pārsniedz 100 minimālās mēnešalgas, un lēmums ir stājies spēkā;

3) politiskajai organizācijai (partijai) saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis un tiesas nolēmums ir stājies spēkā.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētie politiskās organizācijas (partijas) pārkāpumi tiek konstatēti, lēmums par soda piemērošanu ir stājies spēkā vai piespiedu ietekmēšanas līdzeklis piemērots pēc tam, kad pieņemts lēmums par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieņem lēmumu par valsts budžeta finansējuma izmaksas pārtraukšanu.

(3) Lēmums par valsts budžeta finansējuma izmaksas pārtraukšanu tiek pieņemts arī tad, ja politiskā organizācija (partija) izbeidz savu darbību vai tās darbība tiek aizliegta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu.

(4) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pieņem lēmumu par valsts budžeta finansējuma izmaksas apturēšanu, ja:

1) politiskās organizācijas (partijas) darbība tiek apturēta, — uz politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanas laiku;

2) politiskā organizācija (partija) nav iesniegusi gada pārskatu vai vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, — uz nākamo kalendāro gadu;

3) ir konstatēts šā likuma 7.4 panta noteikumu pārkāpums un lēmums par soda piemērošanu ir stājies spēkā, — uz vienu gadu.

(5) Šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minēto lēmumu politiskā organizācija (partija) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

7.4 pants. Valsts budžeta finansējuma izlietošana

(1) Valsts budžeta finansējumu politiskā organizācija (partija) ir tiesīga izlietot:

1) telpu īrei un pakalpojumiem, kas saistīti ar telpu īri, tai skaitā sapulču organizēšanai;

2) sakaru un interneta pakalpojumiem;

3) darba algām un citiem maksājumiem fiziskajām personām, kas saistīti ar attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbību vai attiecīgās politisko organizāciju (partiju) apvienības darbību;

4) zvērināta revidenta pakalpojumiem;

5) pētniecības darbiem;

6) iedzīvotājiem paredzēto izglītošanas pasākumu, tai skaitā publisko pasākumu, semināru, labdarības pasākumu, organizēšanai, grāmatu, bukletu izdošanai un izplatīšanai, izņemot ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu;

7) priekšvēlēšanu aģitācijai.

(2) Maksājumus par šā panta pirmajā daļā minētajiem pasākumiem veic, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus no šā likuma 7.2 panta pirmajā daļā minētā konta.

(3) Iesniedzot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam politiskās organizācijas (partijas) gada pārskatu, tam pievieno valsts budžeta finansējuma izlietošanas pamatojuma dokumentus.

7.5 pants. Valsts budžeta finansējums politisko organizāciju (partiju) un to apvienību reorganizācijas, likvidācijas un izveides gadījumā

(1) Ja politisko organizāciju (partiju) apvienība, kas saņem valsts budžeta finansējumu, tiek likvidēta, valsts budžeta finansējumu turpmāk saņem politiskās organizācijas (partijas), kas likvidācijas brīdī veido attiecīgo politisko organizāciju (partiju) apvienību, proporcionāli Saeimā ievēlēto biedru skaitam.

(2) Ja no politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas saņem valsts budžeta finansējumu, kāda politiskā organizācija (partija) izstājas vai kāda politisko organizāciju (partiju) apvienību veidojoša politiskā organizācija (partija) tiek likvidēta, bet attiecīgā politisko organizāciju (partiju) apvienība turpina darboties, valsts budžeta finansējumu pilnā apmērā turpina saņemt attiecīgā politisko organizāciju (partiju) apvienība.

(3) Ja divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas), kas saņem valsts budžeta finansējumu, pēc Saeimas vēlēšanām apvienojas, izveidojot politisko organizāciju (partiju) apvienību, valsts budžeta finansējumu pēc apvienošanās turpina saņemt to veidojošās politiskās organizācijas (partijas).

(4) Ja viena vai vairākas politiskās organizācijas (partijas), kas saņem valsts budžeta finansējumu, pēc Saeimas vēlēšanām pievienojas citai politiskajai organizācijai (partijai), valsts budžeta finansējums netiek summēts. Politiskā organizācija (partija), kurai pievienojušās citas politiskās organizācijas (partijas), turpina saņemt tai pirms apvienošanās piešķirto budžeta finansējumu.

(5) Ja divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas), kas saņem valsts budžeta finansējumu, pēc Saeimas vēlēšanām apvienojas, izveidojot jaunu politisko organizāciju (partiju), tad tā valsts budžeta finansējumu pēc apvienošanās nesaņem.

(6) Ja politiskā organizācija (partija), kas saņem valsts budžeta finansējumu, sadalās, izveidojot jaunas politiskās organizācijas (partijas), valsts budžeta finansējumu nesaņem neviena no jaunizveidotajām politiskajām organizācijām (partijām).

(7) Ja no politiskās organizācijas (partijas), kas saņem valsts budžeta finansējumu, nodalās viena vai vairākas jaunas politiskās organizācijas (partijas), valsts budžeta finansējumu pilnā apmērā turpina saņemt politiskā organizācija (partija), no kuras jaunizveidotās politiskās organizācijas (partijas) ir nodalījušās.”

6. Papildināt 8.4 pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Ja atsevišķs deputāta kandidāts veicis individuālu priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu, tad šādai kampaņai iztērētie līdzekļi tiek ieskaitīti tās politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu izdevumos, no kuras iesniegtā saraksta šī persona kandidē attiecīgajās vēlēšanās.”

7. 8.5 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus „Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc politiskās organizācijas (partijas) juridiskās adreses” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienestam”;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Iesniedzot Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam politiskās organizācijas (partijas) gada pārskatu, tam pievieno sarakstu, kurā norāda:

1) to biedrību nosaukumu un reģistrācijas numuru, kuru biedrs ir attiecīgā politiskā organizācija (partija);

2) to nodibinājumu nosaukumu un reģistrācijas numuru, kuru dibinātājs ir attiecīgā politiskā organizācija (partija);

3) to biedrību un nodibinājumu nosaukumu un reģistrācijas numuru, kuriem vai kuru organizēto pasākumu nodrošināšanai politiskā organizācija (partija) dāvinājusi (ziedojusi), kā arī dāvinājuma (ziedojuma) apmēru.”

8. 10.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 7.4 panta noteikumu pārkāpumu, tā priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi izlietotos valsts finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.”;

aizstāt septītās daļas pirmajā teikumā vārdus “otrajā un trešajā daļā minētie lēmumi” ar vārdiem un skaitli “otrajā, trešajā un 3.1 daļā minētos lēmumus”.

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

“18. Šā likuma 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 un 7.5 pantā noteikto valsts budžeta finansējumu sāk izmaksāt no 2012.gada un piešķir uz ievēlētās Saeimas atlikušo pilnvaru laiku, šajā termiņā ieskaitot arī pēdējo kalendārā gada ceturksni, kurā attiecīgās Saeimas pilnvaras beidzas. Lai saņemtu valsts budžeta finansējumu, politiskā organizācija (partija) šā likuma 7.2 panta pirmajā daļā minēto kontu atver un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam šā likuma 7.2 panta otrajā daļā minēto iesniegumu iesniedz līdz 2011.gada 1.novembrim.

19. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 4.panta trešajā daļā minētos noteikumus, kas reglamentē politiskās organizācijas (partijas) ziņojumā par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) norādāmās ziņas un tā iesniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā publicējama informācija par politisko organizāciju (partiju) saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), un šīs informācijas saturu. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.129 “Kārtība, kādā publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem)”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 10.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.jūnijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!