• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumi Nr. 165 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.02.2010., Nr. 33 https://www.vestnesis.lv/ta/id/205782-grozijumi-ministru-kabineta-2001-gada-28-augusta-noteikumos-nr-384-bistamu-vielu-uzglabasanas-rezervuaru-tehniskas-uzraudzibas-...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.166

Ārpus kārtas transportējamo preču saraksts ārējo robežu robežšķērsošanas vietās

Vēl šajā numurā

26.02.2010., Nr. 33

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 165

Pieņemts: 23.02.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.165

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"
3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 124.nr.; 2005, 68.nr.; 2008, 150.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.1. un 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. vielas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu klasifikāciju noteiktas kā viegli uzliesmojoši, sprādzienbīstami un īpaši viegli uzliesmojoši šķidrumi, gāzes un to maisījumi, – vairāk nekā 2,5 m3;

3.2. dīzeļdegvielu, šķidro kurināmo un degtspējīgus šķidrumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu klasifikāciju noteiktas kā uzliesmojoši šķidrumi, – vairāk nekā 10 m3;".

2. Aizstāt 7.punktā vārdus "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"" ar vārdiem "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"".

3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicē Standartizācijas biroja mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk – piemērojamie standarti)."

4. Izteikt 8.1. un 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu" noteiktajiem kritērijiem un šo noteikumu prasībām;

8.2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju."

5. Aizstāt 8.2 punktā vārdus "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" ar vārdiem "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs".

6. Papildināt 9.punktu aiz vārda "prasībām" ar vārdiem "piemērojamo standartu prasībām".

7. Izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11. Katram rezervuāram ir nepieciešama pase (1.pielikums). Rezervuāra pasi izsniedz inspicēšanas institūcija, veicot rezervuāra reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

12. Rezervuāra valdītājs pasei pievieno lietošanas instrukciju, kurā norādīta šāda informācija:

12.1. rezervuāra principiālā shēma, kurā norādīts vadības, kontroles ierīču, aprīkojuma un drošības signālierīču izvietojums un šo ierīču tehniskais raksturojums, kā arī rezervuāra lietošanas uzsākšanas kārtība;

12.2. informācija par rezervuāra lietošanas kārtību paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

12.3. informācija par rezervuāra tehniskās apkopes, remonta un uzraudzības kārtību (arī par pārbaudēm, ko veic rezervuāra valdītājs, par vides aizsardzības pasākumiem un pasākumiem ārkārtas situācijās);

12.4. rezervuāra tehniskā dokumentācija, rasējumu diagrammas un aprēķini, ja tie palīdz izprast lietošanas instrukciju."

8. Papildināt 14.2.apakšpunktu aiz vārda "instruēts" ar vārdiem "par attiecīgā rezervuāra lietošanu".

9. Aizstāt 14.6. un 14.7.apakšpunktā vārdus "Valsts būvinspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centrs" (attiecīgā locījumā).

10. Aizstāt 17.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "18.punktā" ar skaitli un vārdu "18.1 punktā".

11. Izteikt 18.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. rezervuāra pasi;".

12. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Rezervuāra atbildīgais speciālists nodrošina rezervuāra ekspluatācijas žurnāla noformēšanu un aktualizēšanu, norādot tajā visus rezervuāra uzturēšanai un apkalpošanai veiktos pasākumus, kas ietekmē tā drošu lietošanu."

13. Aizstāt 19.punktā vārdus "Valsts būvinspekcijai" ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centram".

14. Aizstāt 33.punktā vārdu "pasei" ar vārdiem "ekspluatācijas žurnālam".

15. Izteikt 34. un 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34. Inspicēšanas institūcija pēc valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic rezervuāra pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, kā arī ārpuskārtas tehniskās pārbaudes saskaņā ar piemērojamiem standartiem un šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

34.1 Rezervuāra pirmreizējo pārbaudi veic pirms rezervuāra reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā. Pirmreizējā pārbaude ietver normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktā atbilstības apliecinājuma pārbaudi, kā arī rezervuāra lietošanas dokumentācijas pārbaudi (vai dokumentācijā norādītie raksturlielumi atbilst konkrētajam rezervuāram). Rezervuāriem, kuriem nav normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktā atbilstības apliecinājuma, veic šo noteikumu 36.punktā noteikto pilno tehnisko pārbaudi, kā arī rezervuāra lietošanas dokumentācijas pārbaudi (vai dokumentācijā norādītie raksturlielumi atbilst konkrētajam rezervuāram)."

16. Svītrot 40.punktā vārdu "(resursa)".

17. Aizstāt 43.punkta ievaddaļā vārdu "ārkārtas" ar vārdu "ārpuskārtas".

18. Svītrot 43.1.apakšpunktā vārdus "remonta vai".

19. Aizstāt 43.3.apakšpunktā vārdus "Valsts būvinspekcijas" ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centra".

20. Aizstāt 44.punktā vārdu "ārkārtas" ar vārdu "ārpuskārtas".

21. Svītrot 45.punktā vārdu "(resursu)".

22. Svītrot 46. un 47.punktu.

23. Izteikt 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"49. Pēc tehniskās pārbaudes veikšanas inspicēšanas institūcija aktualizē datus par rezervuāru bīstamo iekārtu reģistrā un sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz rezervuāra valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadu pēc pārbaudes dienas.

50. Ja rezervuārs atbilst šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija uz rezervuāra labi redzamā vietā piestiprina bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi noteiktajā kārtībā."

24. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Ja pēc atkārtotās pārbaudes rezervuārs neatbilst šo noteikumu prasībām vai apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai apkārtējo vidi, inspicēšanas institūcija par to nekavējoties brīdina rezervuāra valdītāju un paziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī, ja apdraudēta vide, – Valsts vides dienestam, ja konstatēta paaugstināta ugunsbīstamība, – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ja apdraudēta nodarbināto drošība un veselība, – Valsts darba inspekcijai, nosūtot minētajiem dienestiem attiecīgu paziņojumu."

25. Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Rezervuāru valsts uzraudzība un kontrole

52.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic valsts uzraudzību un kontrolē, vai rezervuāri tiek lietoti atbilstoši šo noteikumu prasībām.

52.2 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot rezervuāru uzraudzību un kontroli, ir tiesīgs:

52.2 1.  administratīvi sodīt par rezervuāra tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

52.2 2. aizliegt rezervuāra lietošanu, ja nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu V nodaļā noteiktajā kārtībā."

26. Papildināt noteikumus ar 53.3 punktu šādā redakcijā:

"53.3 Rezervuāru pases, kas sastādītas rezervuāriem, kuri jau ir reģistrēti bīstamo iekārtu reģistrā, ir derīgas, kamēr ir spēkā attiecīgā rezervuāra pārbaudes protokols, kas izsniegts saskaņā ar šo noteikumu prasībām."

27. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 28.augusta
noteikumiem Nr.384

Rezervuāra pases paraugs

1. Bīstamās iekārtas nosaukums Rezervuārs
2. Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā  
3. Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā  
4. Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds  
5. Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods  
6. Valdītāja adrese  
7. Bīstamās iekārtas atrašanās vieta (adrese)  
8. Izgatavošanas un uzstādīšanas gads  
9. Ražotājs un montāžas organizācija  
10. Ražotāja vai uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs  
11. Iekārtas tips  
12. Uzglabājamais produkts  
13. Rezervuāra tilpums, m3  
14. Rezervuāra novietojums  
15. Otrās pakāpes norobežojuma veids  
16. Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums  
17. Īpašie nosacījumi  
18. Cita informācija  
19. Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds un uzvārds  
20. Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts

"

28. Aizstāt 2.pielikuma 1.punkta ievaddaļā vārdus "Uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un kaitīgu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība" ar vārdiem "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība".

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!