• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 28. decembra rīkojums Nr. 926 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2009., Nr. 205 https://www.vestnesis.lv/ta/id/203025-par-atteikumu-nodot-privatizacijai-dalu-no-apbuveta-zemesgabala-zemes-vienibas-kadastra-apzimejums-8882-008-0729-rojas-novada-r...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.927

Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88A, nodošanu privatizācijai

Vēl šajā numurā

30.12.2009., Nr. 205

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: rīkojums

Numurs: 926

Pieņemts: 28.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta rīkojums Nr.926

Rīgā 2009.gada 28.decembrī (prot. Nr.89 164.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"

1. Ministru kabinets (adrese – Rīga, Brīvības bulvāris 36, LV-1520) ir izskatījis akciju sabiedrības "BANGA" (vienotais reģistrācijas Nr.50003082161) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.2.2164).

2. Akciju sabiedrība "BANGA" ierosina privatizēt valstij piederoša apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā" (turpmāk – apbūvētais zemesgabals), daļu 13100 m2 platībā.

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. nekustamā īpašuma "Rojas osta" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 008 0728) Rojas novada Rojas pagastā īpašuma tiesības 2001.gada 3.augustā nostiprinātas Rojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0001 2751 uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

3.2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās nodaļas 2006.gada 11.decembra kadastra izziņu Nr.10C-1.2.1877 nekustamais īpašums "Rojas osta" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 008 0728) Rojas pagastā sastāv no trim zemes vienībām 50,0562 ha kopplatībā:

3.2.1. zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0726) Ostas ielā 1;

3.2.2. zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) Selgas ielā 1;

3.2.3. zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Ostas ielā 1;

3.3. uz apbūvētā zemesgabala atrodas 43 ēkas un būves;

3.4. Rojas pagasta zemesgrāmatā nostiprinātas akciju sabiedrības "BANGA" īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas uz apbūvētā zemesgabala nomā nodotās daļas 13100 m2 kopplatībā:

3.4.1. uz sešām ēkām (būvēm) (būvju kadastra apzīmējumi 8882 008 0729 001, 8882 008 0729 003, 8882 008 0729 004, 8882 008 0729 005, 8882 008 0729 011, 8882 008 0729 048). Īpašuma tiesības nostiprinātas 1997.gada 9.septembrī Rojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.472 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 508 0011);

3.4.2. uz ēku (būvi) (būves kadastra apzīmējums 8882 008 0729 026). Īpašuma tiesības nostiprinātas 2004.gada 29.septembrī Rojas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.636 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 508 0024);

3.5. saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2008.gada 21.janvāra kadastra izziņu Nr.11-26-ZK2/158 ēku īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 508 0011) Rojas novada Rojas pagastā, Ostas ielā 7, atrodas uz apbūvētā zemesgabala. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2006.gada 7.novembra kadastra izziņu Nr.10B-1.2.1553 ēku īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 508 0024) Rojas novada Rojas pagastā, Ostas ielā 7, atrodas uz apbūvētā zemesgabala;

3.6. Likuma par ostām 3.pants nosaka, ka ostas robežas, iekļaujot tajās teritorijas, kuras, ņemot vērā ģeogrāfisko stāvokli, varētu izmantot ostas attīstībai, tai skaitā valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas platības, nosaka Ministru kabinets pēc attiecīgās pašvaldības, ostas pārvaldes un valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieteikuma;

3.7. saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumu Nr.350 "Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu" 1.pielikumu apbūvētais zemesgabals atrodas Rojas ostas teritorijā;

3.8. saskaņā ar Likuma par ostām 2.pantu osta ir ar robežām noteikta Latvijas sauszemes teritorijas daļa, ieskaitot mākslīgi izveidotos uzbērumus, un iekšējo ūdeņu daļa, ieskaitot iekšējos un ārējos reidus un kuģu ceļus ostas pieejā, kas iekārtoti kuģu un pasažieru apkalpošanai, kravas, transporta un ekspedīciju operāciju veikšanai un citai saimnieciskai darbībai;

3.9. saskaņā ar Likuma par ostām 19.panta ceturto daļu ostas pārvaldei ir aizliegts valdījumā nodoto ostas zemi un citu tās valdījumā nodoto nekustamo īpašumu pārdot, mainīt, dāvināt vai citādi atsavināt, izņemot gadījumus, kas paredzēti 19.panta septītajā daļā. Savukārt Likuma par ostām 19.panta septītajā daļā ir noteikts, ka ostas pārvaldei atļauts dot galvojumu vai ieķīlāt par labu trešajai personai tās īpašumā esošo zemi un citu nekustamo īpašumu, kas atrodas ostas teritorijā, bet valdījumā nodoto valsts vai pašvaldības zemi un citu nekustamo īpašumu – tikai pēc saskaņošanas ar finanšu ministru, ja zeme vai cits nekustamais īpašums pieder valstij, vai attiecīgo pašvaldību, ja zeme vai cits nekustamais īpašums pieder pašvaldībai;

3.10. Saeimas Tautsaimniecības komisija 2008.gada 6.augusta vēstulē Nr.9/8-2-n/100-/9/08/, skaidrojot 2003.gada 19.jūnijā pieņemtā likumprojekta "Grozījumi "Likumā par ostām"" 19.panta ceturtās daļas redakciju, norāda, ka, jau pieņemot Likumu par ostām", likumdevēja mērķis bija maksimāli saglabāt ostas zemi valsts un pašvaldības īpašumā, un to apliecina arī Likuma par ostām 19.panta ceturtā daļa, kurā ostas pārvaldei tika noteikts aizliegums pārdot tās valdījumā nodoto ostas zemi. Laika gaitā ir attīstījusies likumu terminoloģija, un likumdevējs, pieņemot likumu "Grozījumi "Likumā par ostām"" (2003.gada 19.jūnijā), nolēma paplašināt 19.panta ceturto daļu, pievienojot pārdošanas aizliegumam atsavināšanas aizliegumu atbilstoši Civillikumā noteiktajiem īpašuma iegūšanas veidiem. Līdz ar to Saeimas Tautsaimniecības komisija uzskata, ka Likuma par ostām 19.panta ceturtās daļas ceturtā teikuma mērķis ir imperatīvi aizliegt ostas pārvaldei valdījumā nodoto ostas zemju jebkādu atsavināšanu, attiecīgi likuma ietvaros ierobežojot valsts vai pašvaldības kā ostas zemes īpašnieku tiesības rīkoties ar ostas zemi;

3.11. ņemot vērā šā rīkojuma 3.6., 3.8. un 3.9.apakšpunktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu privatizācijas ierosinātāja – akciju sabiedrības "BANGA" – viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama, jo Likuma par ostām 19.panta ceturtā daļa aizliedz ostas pārvaldei jebkādu ostas zemju atsavināšanu, tai skaitā privatizāciju.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par valsts īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

5. Ņemot vērā šā rīkojuma 3.7., 3.9. un 3.10.apakšpunktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu Ministru kabinetam nav jāvērtē, vai apbūvētais zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai, jo Ministru kabinetam nav rīcības brīvības.

6. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu un Likuma par ostām 19.panta ceturto daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai apbūvētā zemesgabala daļu 13100 m2 platībā.

7. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!