• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 28. decembra noteikumi Nr. 1665 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.12.2009., Nr. 205 https://www.vestnesis.lv/ta/id/202962-kartiba-kada-izsniedz-vai-atsaka-izsniegt-strategiskas-nozimes-precu-licences-un-citus-ar-strategiskas-nozimes-precu-apriti-sai...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1666

Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām

Vēl šajā numurā

30.12.2009., Nr. 205

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1665

Pieņemts: 28.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1665

Rīgā 2009.gada 28.decembrī (prot. Nr.90 1.§)
Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus
Izdoti saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma
5.panta divpadsmito daļu, 6.pantu, 7.panta ceturto daļu un 12.panta devīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka::

1.1. kārtību, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu un importa sertifikātu;

1.2. kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt, aptur vai anulē stratēģiskas nozīmes preču licenci un piegādes kontroles sertifikātu;

1.3. stratēģiskas nozīmes preču sarakstos neminētu preču licencēšanas un lietošanas kārtību.
2. Ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītie dokumenti šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. eksporta licence;

2.2. vispārējā eksporta licence;

2.3. importa licence;

2.4. tranzīta licence;

2.5. vispārējā tranzīta licence;

2.6. pārvietošanas licence (Eiropas Savienības dalībvalstu starpā);

2.7. starptautiskais importa sertifikāts (turpmāk – importa sertifikāts);

2.8. galīgā izlietojuma apliecinājums;

2.9. piegādes kontroles sertifikāts;

2.10. ekspertu izziņa.
3. Šo noteikumu 2.punktā minēto licenču veidlapas atbilst Padomes 2009.gada 5.maija Regulas (EK) Nr.428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (turpmāk – regula 428/2009), III a pielikumam.
II. Importa sertifikāta un galīgā izlietojuma apliecinājuma izsniegšana
4. Lai saņemtu importa sertifikātu (1.pielikums) stratēģiskas nozīmes preču importam no ārpuskopienas valsts vai galīgā izlietojuma apliecinājumu (2.pielikums), stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejā (turpmāk – komiteja) iesniedz:

4.1. iesniegumu, kurā iekļauj importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma aizpildīšanai nepieciešamo informāciju, norādot komersanta vienoto reģistrācijas numuru Komercreģistrā;

4.2. speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības veidiem (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu);

4.3. darījuma līgumu vai eksportētāja vēstuli, kas apliecina eksportētāja gatavību veikt darījumu;

4.4. apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma izsniegšanu.
5. Ja šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, komiteja ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju.
6. Importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma saņemšanai iesniegtos dokumentus komiteja izskata 15 darbdienu laikā un izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu vai arī pieņem lēmumu par atteikumu tos izsniegt.
7. Ja importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma izsniegšanas atteikuma pamats ir klasificēta informācija, komiteja aizsargā šo informāciju saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu".
8. Importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu sagatavo trijos eksemplāros uz speciālas krāsaina rastra veidlapas. Importa sertifikāta vai galīgā izlietojuma apliecinājuma vienu eksemplāru saglabā komitejas lietvedībā, otru eksemplāru saglabā stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā, bet trešo eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts nosūta eksportējošās valsts eksporta kontroles iestādēm.
9. Importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta pilnvarotai personai, un minētos dokumentus drīkst izmantot tikai sertifikātā vai galīgā izlietojuma apliecinājumā minētais stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts.
10. Ārvalstu stratēģiskas nozīmes preču galīgā izlietojuma apliecinājums ir derīgs, ja tas satur šo noteikumu 2.pielikumā prasīto informāciju. Ja komitejai ir pamatotas šaubas par gala lietotāja identitāti, komiteja pieprasa attiecīgās valsts eksporta kontroles iestādes apliecinājumu.
III. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenču izsniegšana
11. Lai saņemtu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts komitejā iesniedz:

11.1. iesniegumu – stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences pieprasījuma deklarāciju (3.pielikums);

11.2. speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības veidiem (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu);

11.3. ārvalstu importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, vai tiem pielīdzināmu dokumentu – tikai stratēģiskas nozīmes preču eksportam, pārvietošanai no Latvijas un tranzīta darījumiem;

11.4. līguma kopiju vai rēķina faktūru, uz kura pamata tiek veikts darījums ar stratēģiskas nozīmes precēm;

11.5. apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences izsniegšanu.
12. Ja šo noteikumu 11.punktā minētajos dokumentos ziņas ir nepilnīgas vai apšaubāmas, komiteja ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju.
13. Šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus iesniedzējs var nosūtīt komitejai, izmantojot faksu vai elektronisko pastu. Pirms stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences saņemšanas iesniedzējs komitejai uzrāda attiecīgo dokumentu oriģinālus.
14. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences saņemšanai iesniegtos dokumentus komiteja izskata mēneša laikā no to saņemšanas dienas un izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenci vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.
15. Ja nepieciešama stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta sniegto ziņu papildu pārbaude, komiteja pagarina stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences izsniegšanas termiņu un par to rakstiski paziņo iesniedzējam. Šādā gadījumā komiteja attiecīgu lēmumu pieņem mēneša laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas.
16. Ja stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences izsniegšanas atteikuma pamats ir klasificēta informācija, komiteja aizsargā šo informāciju saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu".
17. Komiteja ir tiesīga neizsniegt eksporta, tranzīta, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenci, apturēt minēto licenču darbību vai anulēt licences, ja valstī, uz kuru tiek eksportētas vai pārvietotas tranzītā Eiropas Savienības Kopējā militārajā sarakstā minētās preces, ir radušies ārkārtas apstākļi (piemēram, bruņotas sadursmes vai karadarbība).
18. Ja, pārbaudot stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta sniegtās ziņas, ir nepieciešams veikt preču ekspertīzi vai pieprasīt informāciju no Latvijas vai ārvalstu institūcijām un atbilde nav saņemta iesnieguma izskatīšanas pagarinātajā termiņā, komiteja atkārtoti pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu līdz attiecīgās informācijas saņemšanai un par to rakstiski paziņo stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam.
19. Komiteja par lēmumu atteikt licences izsniegšanu informē Drošības policiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Eiropas Savienības Komisiju, Eiropas Padomi, Eiropas Savienības dalībvalstis un attiecīgās starptautiskās eksporta kontroles institūcijas.
20. Stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas licenci sagatavo uz speciālas krāsaina rastra veidlapas trijos eksemplāros, eksporta, importa un vispārējo eksporta licenci – uz krāsaina rastra veidlapas četros eksemplāros, bet tranzīta un vispārējo tranzīta licenci – uz krāsaina rastra veidlapas piecos eksemplāros. Ar stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenču eksemplāriem veic šādas darbības:

20.1. vienu licences eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta pārstāvis vai pārvadātājs iesniedz robežkontroles punktā (robežšķērsošanas vietā, kurā muitas kontroli veic muitas iestādes amatpersonas). Tranzītam iesniedz divus eksemplārus – izvešanas un ievešanas robežkontroles punktiem. Uz attiecīgā eksemplāra atbildīgā robežkontroles punkta amatpersona norāda datumu, faktisko izvesto vai ievesto preču daudzumu un apstiprina to ar zīmogu. Licences kopiju saglabā muitas iestādes lietvedībā. Licences oriģinālu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā kārtībā atdod komitejai, lai veiktu uzskaiti;

20.2. vienu eksemplāru ar robežkontroles punkta atzīmēm nosūta kopā ar preci gala lietotājam;

20.3. vienu eksemplāru ar robežkontroles punkta atzīmēm saglabā stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā un arhīvā;

20.4. licences kopiju saglabā iekšzemes muitas iestādes lietvedībā;

20.5. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izsniegtās eksporta licences robežkontroles punktā nokopē un saglabā muitas iestādes lietvedībā;

20.6. pārvadājot preces ar vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču subjekts iesniedz muitas iestādē licences kopiju un informē komiteju par katru eksporta vai tranzīta darījumu.
21. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, pārvietošanas, tranzīta, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenci izsniedz stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta pilnvarotai personai, un minētās licences drīkst izmantot tikai attiecīgais stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts.
22. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, pārvietošanas un tranzīta licences derīguma termiņš ir seši mēneši. Vispārējās eksporta un vispārējās tranzīta licences derīguma termiņš ir gads.
23. Ja nepieciešams stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences derīguma termiņa pagarinājums, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā iesniegumu. Iesniegumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu iesniedz ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms licences iepriekšējā derīguma termiņa beigām. Iesniegumā atkārtoti norāda pārvadāto un pārvadājamo preču daudzumu.
24. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences derīguma termiņu pagarina komiteja, izdodot licenci no jauna ar attiecīgu atzīmi par pagarinājumu. Neizmantotās eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences vai importa sertifikātus atdod komitejai triju mēnešu laikā pēc to derīguma termiņa beigām.
25. Stratēģiskas nozīmes preču paredzamo robežas šķērsošanas vietu un iekšzemes muitas iestādi komiteja norāda attiecīgajā licencē.
IV. Licencēšanai pakļautās preces
26. Divējāda lietojuma preču eksporta licencēšanu nosaka regula 428/2009. Papildus regulas prasībām licence ir nepieciešama divējāda lietojuma preču tranzītam, starpniecības darījumiem un importam uz Latviju (izņemot datortehnikas importu), bet ne importam uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti caur Latviju.
27. Saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu licence ir nepieciešama jebkuram eksporta, importa, tranzīta, starpniecības vai pārvietošanas darījumam ar Eiropas Savienības Kopējā militārajā sarakstā un Latvijas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām precēm, izņemot tranzītu un eksportu Latvijas Nacionālā stratēģiskas nozīmes preču saraksta sadaļā 10A905 minētajām precēm.
28. Lai saņemtu šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanas licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts komitejā iesniedz iepriekšējās piekrišanas dokumentu šaujamieroču un munīcijas pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm vai iepriekšējās piekrišanas dokumentu sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Minētos iepriekšējās piekrišanas dokumentus izsniedz saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā Valsts policija izsniedz iepriekšējās piekrišanas dokumentus šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.
29. Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts izveido iekšējo kontroles dienestu, lai novērtētu eksporta, importa, pārvietojamo vai tranzīta preču atbilstību stratēģiskas nozīmes preču sarakstiem, vai norīko atbildīgo personu šā uzdevuma veikšanai un par to informē komiteju.
V. Piegādes kontroles sertifikāta un ekspertu izziņas izsniegšana
30. Lai saņemtu piegādes kontroles sertifikātu (4.pielikums) jeb apliecinājumu, ka minētā prece ir importēta Latvijas Republikas teritorijā, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā iesniegumu, kurā norāda šādas ziņas::

30.1. informāciju par preci;

30.2. muitas dokumentus, kas apliecina preču ievešanu Latvijas Republikā;

30.3. apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par piegādes kontroles sertifikāta izsniegšanu.
31. Piegādes kontroles sertifikātu sagatavo trijos eksemplāros uz speciālas krāsaina rastra veidlapas. Vienu piegādes kontroles sertifikāta eksemplāru saglabā komitejas lietvedībā, otru eksemplāru saglabā stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekta lietvedībā, bet trešo eksemplāru stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts nosūta eksportējošās valsts eksporta kontroles iestādēm.
32. Fiziskās un juridiskās personas komitejā var saņemt ekspertu izziņu par to, ka attiecīgā prece nav stratēģiskas nozīmes prece. Lai saņemtu minēto izziņu, persona iesniedz komitejā rakstisku iesniegumu un informāciju par preci vai preces paraugu, kā arī apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par ekspertu izziņas izsniegšanu.
33. Ekspertu izziņa lidaparātu (gaisa kuģu) komponentiem, ierīcēm un rezerves daļām ir derīga mēnesi no izdošanas dienas. Pārējām precēm ekspertu izziņas derīguma laiks nav ierobežots, un tā ir derīga jebkuram darījumam ar preci, kas pēc nosaukuma, tehniskajiem datiem, kombinētās nomenklatūras preču kodiem vai citiem preču kodiem atbilst izziņā minētajai precei, ja vien pēc izziņas izsniegšanas attiecīgā prece netiek iekļauta stratēģiskas nozīmes preču sarakstos.
34. Ekspertu izziņu sagatavo divos eksemplāros uz speciālas krāsainas rastra veidlapas. Vienu izziņas eksemplāru saglabā komitejas lietvedībā, otru eksemplāru saglabā personas lietvedībā.
35. Veicot kārtējo ekspertu izziņā minēto preču eksporta, importa, pārvietošanas vai tranzīta darījumu, persona iesniedz muitas iestādē ekspertu izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu.
VI. Stratēģiskas nozīmes preču sarakstos neminētu preču licencēšana
36. Muitas iestādes atbilstoši regulas 428/2009 4.panta piektās daļas prasībām par tās 1.pielikumā neuzskaitīto preču kontroli aiztur attiecīgās preces un pa faksu vai elektronisko pastu nosūta preču pavaddokumentus un muitas dokumentus komitejai lēmuma pieņemšanai par licences nepieciešamību.
37. Ja komiteja nolemj, ka sarakstos neuzskaitītajām precēm ir nepieciešama eksporta vai tranzīta licence, komiteja rakstiski par to paziņo stratēģiskas nozīmes preču subjektam un Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei.
38. Stratēģiskas nozīmes preču subjekta darbības ar stratēģiskas nozīmes preču sarakstos neuzskaitītajām precēm pirms šo noteikumu 37.punktā minētā paziņojuma saņemšanas netiek uzskatītas par šo noteikumu pārkāpumu.
VII. Licenču izsniegšanas atteikumi Eiropas Savienības Kopējā militārā saraksta preču eksportam, tranzītam un starpniecības darījumiem
39. Komiteja ir tiesīga atteikt eksporta, tranzīta, pārvietošanas un starpniecības darījumu licences izsniegšanu Eiropas Savienības Kopējā militārā saraksta precēm, ieskaitot programmatūru un tehnoloģiju nodošanu pa elektroniskajiem sakaru līdzekļiem, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

39.1. Latvijas starptautiskajām saistībām un pienākumam ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas noteiktos ieroču embargo;

39.2. Latvijas starptautiskajām saistībām, kas izriet no 1968.gada 1.jūlija Kodolieroču neizplatīšanas līguma, 1972.gada 10.aprīļa Konvencijas par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu, kā arī 1992.gada 3.septembra Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu;

39.3. Latvijas saistībām neeksportēt jebkāda veida kājnieku mīnas;

39.4. Latvijas saistībām, ko uzliek dalība Hāgas rīcības kodeksā pret ballistisko raķešu izplatību.
40. Eksporta un tranzīta licences neizsniedz, ja attiecībā uz preču saņēmējvalsti pastāv kāds no šādiem kritērijiem:

40.1. komiteja ir konstatējusi, ka preču saņēmējvalstī:

40.1.1. eksportam vai tranzītam paredzētā militārā tehnoloģija vai ekipējums ir ticis vai tiks izmantots iekšējās represijās vai bruņotos konfliktos saņēmējvalstī;

40.1.2. eksportam vai tranzītam paredzētā militārā tehnoloģija vai ekipējums ir ticis vai tiks izmantots agresijā pret citu valsti vai arī lai ar spēku uzturētu teritoriālas pretenzijas, kā arī citiem nehumāniem mērķiem;

40.1.3. eksportam vai tranzītam paredzētā militārā tehnoloģija vai ekipējums ir ticis vai tiks izmantots mērķiem, kas atbalsta vai veicina terorismu un starptautiski organizētu noziedzību;

40.1.4. militāro tehnoloģiju vai ekipējumu novirzīs vai reeksportēs no saņēmējvalsts nevēlamam gala lietotājam vai nevēlamam gala lietojumam;

40.2. Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūras, Eiropas Savienība vai Eiropas Padome ir konstatējusi nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus preču saņēmējvalstī.
41. Pieņemot lēmumu par licences atteikumu, komiteja ņem vērā:

41.1. vai saņēmējvalsts pilda saistības ieroču neizplatīšanas un citās bruņojuma kontroles un atbruņošanās jomās – vai tā ir parakstījusi, ratificējusi un īsteno Eiropas Savienības ieroču eksporta uzvedības kodeksa pirmā kritērija "b" apakšpunktā minētās bruņojuma kontroles un atbruņošanās konvencijas;

41.2. saņēmējvalsts dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas vai citos miera uzturēšanas pasākumos;

41.3. saņēmējvalsts tehniskās iespējas izmantot nosūtāmo militāro tehnoloģiju vai ekipējumu;

41.4. saņēmējvalsts spējas īstenot efektīvu eksporta kontroli.
42. Komiteja izplata Eiropas Savienības Komisijai un dalībvalstīm informāciju par eksporta vai tranzīta licenču pieprasījumiem, kas atteikti saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem kritērijiem, un paskaidro, kāpēc licences izsniegšana ir atteikta. Lemjot par licences izsniegšanu, ja pēdējo triju gadu laikā par identisku darījumu licenci ir atteikusi cita dalībvalsts, komiteja vispirms konsultējas ar attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas izsniegušas atteikumu. Ja komiteja pēc konsultācijām nolemj eksportu atļaut, tā informē atteikuma izdevēju dalībvalsti, sīki paskaidrojot iemeslus.
43. Lēmumu nodot vai nenodot citai valstij jebkādu militāru tehnoloģiju vai ekipējumu pieņem komiteja. Komiteja atsaka licences izsniegšanu un neatļauj pārvietot tranzītā vai eksportēt militāro tehnoloģiju vai ekipējumu, ja ar to būtu noticis darījums vai tiktu slēgts attiecīgs līgums.
44. Komiteja attiecībā uz atteikumiem un jebkurām konsultācijām ievēro konfidencialitāti un iegūto informāciju neizmanto negodīgas konkurences veicināšanai. Komiteja iegūtos datus un informāciju izpauž vienīgi normatīvajos aktos par informācijas atklātību noteiktajā kārtībā.
45. Eksporta un tranzīta licences izsniedz, pamatojoties uz iepriekš gūtām pārbaudītām ziņām par īsto preču lietojumu saņēmējvalstī. Lai izsniegtu attiecīgo licenci, pārbauda gala lietotāja sertifikātu vai tam pielīdzināmu dokumentu, vai saņēmējvalsts oficiālo atļauju. Vērtējot iesniegumus licences pieprasījumiem militāro tehnoloģiju vai ekipējuma eksportam vai tranzītam, lai tos ražotu trešās valstis, komiteja īpaši ņem vērā gatavo ražojumu iespējamo lietojumu ražotāja valstī un to, ka gatavos ražojumus var novirzīt vai eksportēt nevēlamiem gala lietotājiem, attiecībā uz kuriem noteikts ieroču izplatīšanas embargo.
46. Šajos noteikumos minētos kritērijus un 42.punktā minēto konsultāciju procedūru komiteja piemēro arī dalībvalstīm attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kas minētas regulas 428/2009 I pielikumā, ja šādu preču un tehnoloģiju gala lietotāji būs saņēmējvalsts bruņotie spēki, iekšējais karaspēks vai tamlīdzīgas vienības.
47. Komiteja konfidenciāli izplata pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm gada pārskatus par militāro tehnoloģiju un ekipējuma eksportu.
VIII. Noslēguma jautājums
48. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumus Nr.747 "Kārtība, kādā izsniedz stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 182.nr.).
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1991.gada 18.jūnija Direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21.maija Direktīvas 2008/51/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada28. decembra noteikumiem Nr.1665
Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada28. decembra noteikumiem Nr.1665
Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada28. decembra noteikumiem Nr.1665
Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada28. decembra noteikumiem Nr.1665
Ārlietu ministrs M.Riekstiņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!