• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1555 "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.12.2009., Nr. 204 https://www.vestnesis.lv/ta/id/202794-noteikumi-par-kadastra-informacijas-sistemas-uzturesanai-nepieciesamas-informacijas-sniegsanas-kartibu-un-apjomu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1556

Par Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumu Nr.388 "Valsts aģentūras "Jaunatnes basketbola metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

29.12.2009., Nr. 204

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1555

Pieņemts: 22.12.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1555

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 197.§)
Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 88.pantu
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kadastra subjekti, vietējās pašvaldības un valsts institūcijas sniedz informāciju Valsts zemes dienestam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – kadastra informācijas sistēma) uzturēšanai, kā arī informācijas apjomu. Kadastrālais uzmērītājs minēto informāciju sniedz kadastrālo uzmērīšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
II. Informācija, ko sniedz kadastra subjekts
2. Ierosinot zemes vienības reģistrāciju vai zemes vienības datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā, kadastra subjekts iesniegumā par zemes vienības reģistrāciju vai zemes vienības datu aktualizāciju norāda šādu informāciju:

2.1. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

2.2. nekustamā īpašuma īpašnieks;

2.3. sadalāmās zemes vienības kadastra apzīmējums;

2.4. plānoto zemes vienību skaits, kurām veiks zemes kadastrālo uzmērīšanu, un to platība;

2.5. zemes vienība, kura saglabās sadalāmās zemes vienības kadastra apzīmējumu un paliks nekustamā īpašuma sastāvā;

2.6. ierosinot apvienot zemes vienības, – apvienojamo zemes vienību kadastra apzīmējumi, kā arī zemes vienības kadastra apzīmējums, kas tiks saglabāts kā apvienotās zemes vienības kadastra apzīmējums.
3. Ierosinot zemes vienības daļas reģistrāciju vai zemes vienības daļas datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā, kadastra subjekts:

3.1. iesniegumā par zemes vienības daļas reģistrāciju vai zemes vienības daļas datu aktualizāciju norāda šādu informāciju:

3.1.1. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

3.1.2. nekustamā īpašuma īpašnieks;

3.1.3. zemes vienības kadastra apzīmējums, kurā nosaka zemes vienības daļu;

3.1.4. zemes vienības daļas platība;

3.1.5. zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

3.2. iesniegumam par zemes vienības daļas reģistrāciju vai zemes vienības daļas datu aktualizāciju pievieno zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota zemes vienības daļas robeža.
4. Ierosinot nekustamā īpašuma veidošanu no nekustamā īpašuma objekta, kas neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, kadastra subjekts iesniegumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda šādu informāciju:

4.1. nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums;

4.2. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
5. Ierosinot jauna nekustamā īpašuma veidošanu, kā arī sadalot zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu, kadastra subjekts iesniegumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda šādu informāciju:

5.1. kadastra informācijas sistēmā reģistrētā nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemesgrāmatas nodalījuma numurs un nekustamā īpašuma īpašnieks;

5.2. ja no nekustamā īpašuma atdalīto nekustamā īpašuma objektu vai to kopumu darījuma rezultātā iegūst cita persona, – jaunā nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs;

5.3. nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums.
6. Ja īpašnieks īpašuma tiesības uz būvi ieguvis pirms likuma "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību" spēkā stāšanās un būve nav ierakstīta zemesgrāmatā, iesniegumam par nekustamā īpašuma reģistrāciju pievieno īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātas kopijas. Ja vietējās pašvaldības vai Valsts zemes dienesta rīcībā nav ziņu par būves piederību uz 1993.gada 5.aprīli, papildus iesniedz vismaz vienu no šādiem piederību apliecinošiem dokumentiem:

6.1. administratīvā kārtībā pieņemts valdības vai pašvaldības akts par ēku (būvju) nodošanu īpašumā citam tiesību subjektam, arī par to iekļaušanu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatlīdzekļu sastāvā – ēkām un būvēm, kas būvētas līdz 1993.gada 5.aprīlim;

6.2. pamatlīdzekļu novērtēšanas akts, kas apliecina ēku (būvju) iekļaušanu uzņēmējsabiedrības sastāvā, – ēkām un būvēm, kas būvētas līdz 1993.gada 5.aprīlim.
7. Ierosinot dzīvojamās mājas sadali dzīvokļa īpašumos (izņemot likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" noteiktos gadījumus), nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz iesniegumu par daudzdzīvokļu mājas sadali dzīvokļa īpašumos.
8. Ierosinot dzīvokļa īpašuma sadali vairākos dzīvokļa īpašumos, dzīvokļa īpašnieks iesniedz iesniegumu par dzīvokļa īpašuma sadali vairākos dzīvokļa īpašumos.
9. Ierosinot ziņu reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā par iznomātu nekustamā īpašuma objektu, kadastra subjekts (izņemot valsts institūciju un vietējo pašvaldību) iesniegumam par reģistrāciju pievieno nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu.
10. Ierosinot kadastra datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā:

10.1. kadastra subjekts iesniegumam par datu aktualizāciju pievieno šādus atbilstošus aktualizāciju pamatojošus dokumentus:

10.1.1. kadastrālās uzmērīšanas dokuments;

10.1.2. tiesas sprieduma vai darījuma akta kopija, ar ko nodibināts servitūts, kas rada nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

10.2. ja zemes vienībā vai zemes vienības daļā ir mainījies melioratīvais stāvoklis, mežu informācija vai konstatēts zemes piesārņojums, tad, lai pārrēķinātu kadastrālo vērtību pirms informācijas saņemšanas no šo noteikumu 16. vai 21.punktā minētajiem ziņu turētājiem, kadastra subjekts var iesniegt šādus atbilstošus aktualizāciju pamatojošus dokumentus:

10.2.1. Valsts meža dienesta izziņa par meža novērtējumu, ja ir veikta jauna meža inventarizācija;

10.2.2. Lauku atbalsta dienesta izziņa par izmaiņām meliorācijas sistēmā;

10.2.3. Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izziņa, ka zemes vienība ietilpst piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā.
11. Šo noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktā minētos iesniegumus kadastra subjekts iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Kadastra subjekts iesniegumu ir tiesīgs iesniegt vienlaikus ar ierosinājumu noteikt nekustamā īpašuma objektu vai pēc nekustamā īpašuma objekta reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā.
III. Informācija, ko Valsts zemes dienestam sniedz valsts institūcijas un pašvaldības
12. Lai kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu vai izdarītu izmaiņas kadastra informācijas sistēmā reģistrētas fiziskās personas datos, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma elektroniski sniedz šādas ziņas par fizisko personu:

12.1. personas kods;

12.2. vārds (vārdi);

12.3. uzvārds;

12.4. personas deklarētās dzīvesvietas adrese;

12.5. valstiskā piederība;

12.6. personas statuss (dzīvs, miris, bezvēsts prombūtnē).
13. Lai kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu vai izdarītu izmaiņas kadastra informācijas sistēmā reģistrētas juridiskas personas datos, Uzņēmumu reģistrs pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma elektroniski sniedz šādas ziņas par juridisko personu:

13.1. vienotais reģistrācijas numurs;

13.2. nosaukums (firma);

13.3. juridiskā adrese.
14. Lai kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu vai izdarītu izmaiņas kadastra informācijas sistēmā reģistrētas personas datos, Valsts ieņēmumu dienests pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma elektroniski sniedz šādas ziņas par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu no budžeta finansētu institūciju, reliģisku organizāciju un tās iestādi, arodbiedrību, ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, zvērinātu advokātu biroju, zvērināta notāra prakses vietu:

14.1. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

14.2. nosaukums;

14.3. juridiskā adrese.
15. Tiesu administrācija pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma tiešsaistes datu pārraides režīmā no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par katru īpašuma tiesību nostiprinājumu zemesgrāmatā sniedz šādas ziņas:

15.1. zemesgrāmatas nodalījuma sākuma ieraksta dati un īpašuma adreses dati:

15.1.1. administratīvās teritorijas kods;

15.1.2. apgabaltiesa;

15.1.3. zemesgrāmatu nodaļa;

15.1.4. zemesgrāmata;

15.1.5. zemesgrāmatas nodalījuma numurs;

15.1.6. apakšnodalījuma numurs;

15.1.7. īpašuma kadastra numurs;

15.1.8. īpašuma nosaukums;

15.1.9. īpašuma adrese;

15.2. zemesgrāmatas nodalījuma I daļas 1.iedaļas ieraksta dati par īpašuma sastāvu un servitūtiem:

15.2.1. ieraksta teksts;

15.2.2. lēmuma datums;

15.2.3. īpašuma objekta apmērs un mērvienība;

15.2.4. domājamo daļu skaitītājs kopīpašumā (dzīvoklim);

15.2.5. domājamo daļu saucējs kopīpašumā (dzīvoklim);

15.2.6. objekta kadastra apzīmējums, litera numurs;

15.3. zemesgrāmatas nodalījuma II daļas 1.iedaļas ieraksti par īpašuma tiesībām:

15.3.1. lēmuma datums;

15.3.2. darījuma veids;

15.3.3. ieraksta teksts;

15.3.4. pamatdokumentu rekvizīti;

15.3.5. summa, par kādu pirkts īpašums;

15.4. īpašnieka un bijušā īpašnieka dati:

15.4.1. personas kods (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs), ārzemniekiem piešķirtais Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas kods;

15.4.2. vārds (citi vārdi);

15.4.3. uzvārds (nosaukums);

15.4.4. īpašniekam piederošās domājamās daļas skaitītājs;

15.4.5. īpašniekam piederošās domājamās daļas saucējs;

15.4.6. ieraksts, uz ko attiecas domājamā daļa;

15.4.7. personas statuss (īpašnieks, bijušais īpašnieks);

15.5. zemesgrāmatas nodalījuma III daļas 1.iedaļas ieraksta dati par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem (īpašuma apgrūtinājumu dati):

15.5.1. lēmuma datums;

15.5.2. pamatdokumentu rekvizīti;

15.5.3. apgrūtinājuma apmērs un mērvienība.
16. Valsts meža dienests sniedz šādas ziņas:

16.1. elektroniski par prognozēto stāvokli uz nākamā taksācijas gada 1.janvāri – līdz kārtējā taksācijas gada 1.aprīlim un par stāvokli uz kārtējā taksācijas gada 1.novembri, ievērojot mežaudzes vecumu uz nākamā gada 1.janvāri, – līdz kārtējā taksācijas gada 15.decembrim (par katru zemes vienību):

16.1.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

16.1.2. zemes vienības meža kopplatība (ha);

16.1.3. zemes vienības meža kopplatības ballhektāru summa;

16.1.4. mežaudzēm, kurās valdošās koku sugas koku vecums kārtējā taksācijas gadā nepārsniedz 40 gadu skuju kokiem un cietajiem lapu kokiem, 20 gadu – mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) un 10 gadu – baltalksnim:

16.1.4.1. platība (ha);

16.1.4.2. platības ballhektāru summa;

16.1.4.3. platības ballhektāru summas samazinājums;

16.1.5. ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamā meža platība (ha);

16.1.6. ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes ballhektāru summas samazinājums;

16.1.7. mežaudzes vērtība (latos);

16.1.8. datu sagatavošanas datums;

16.2. pēc meža inventarizācijas pabeigšanas par zemes lietošanas veida "mežs" platības izmaiņām un to zemes lietošanas veidu platību izmaiņām, uz kuru rēķina zemes lietošanas veida "mežs" platība samazinājusies vai palielinājusies:

16.2.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

16.2.2. zemes lietošanas veida platība;

16.2.3. zemes lietošanas veida kods;

16.2.4. zemes lietošanas veida nosaukums;

16.3. digitālo Meža valsts reģistra karti vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 (par teritorijām, kur tā ir pieejama).
17. Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" reizi ceturksnī elektroniski par katru noslēgto pirkuma līgumu, par privatizējamo objektu un personām, kuras privatizē objektu, sniedz šādas ziņas:

17.1. administratīvi teritoriālais kods;

17.2. pašvaldības privatizācijas komisijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" lēmuma numurs un datums;

17.3. objekta veids (dzīvoklis, nedzīvojamā telpa, mākslinieka darbnīca);

17.4. objekta adrese;

17.5. objekta platība;

17.6. objekta privatizētāja personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

17.7. objekta privatizētāja vārds, uzvārds vai nosaukums.
18. Vietējās pašvaldības un to iestādes par vietējās pašvaldības teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem sniedz šādas ziņas:

18.1. nekustamā īpašuma objekta adrese, kas piešķirta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, norādot nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu (ja vietējai pašvaldībai tas ir zināms), – piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

18.2. atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 36.2.apakšpunktam zemes vienībai un zemes vienības daļai noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (mērķi).
19. Vietējās pašvaldības, valsts institūcijas un valsts kapitālsabiedrības, kas iznomā valstij piederošus nekustamā īpašuma objektus vai zemes vienības daļas, par iznomātu vai lietojumā nodotu valsts vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu:

19.1. sniedz šādas ziņas (var iesniegt arī dokumentu kopiju veidā):

19.1.1. līgums par valsts un vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas nomu (noslēgšanas datums, numurs un termiņš);

19.1.2. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kura sastāvā ir iznomātā zemes vienība, zemes vienības daļa vai ēka;

19.1.3. iznomātās zemes vienības, zemes vienības daļas vai ēkas kadastra apzīmējums;

19.1.4. nomnieka vārds, uzvārds (juridiskām personām – nosaukums);

19.1.5. nomnieka personas kods (juridiskām personām – vienotais reģistrācijas numurs);

19.1.6. lēmums par valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma objekta nodošanu lietošanā vai valdījumā (pieņemšanas datums un numurs), ja nav nomas līguma;

19.1.7. tā nekustamā īpašuma kadastra numurs, kura sastāvā ir lietošanā vai valdījumā nodotā zemes vienība vai ēka;

19.1.8. lietošanā vai valdījumā nodotās zemes vienības vai ēkas kadastra apzīmējums;

19.1.9. lietotāja vai valdītāja vārds, uzvārds (juridiskām personām – nosaukums);

19.1.10. lietotāja vai valdītāja personas kods (juridiskām personām – vienotais reģistrācijas numurs);

19.2. iesniedz zemes vienības robežu plāna kopiju, kurā attēlota iznomātā zemes vienības daļa, ja iznomā neuzmērītu zemes vienības daļu.
20. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā minētās institūcijas, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi valsts nekustamajiem īpašumiem, kas nodoti tām valdījumā vai lietojumā, un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi valstij piekritīgai zemei, līdz īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā sniedz šādas ziņas un dokumentus:

20.1. zemes vienības (zemes vienības daļas) kadastra apzīmējums;

20.2. zemes vienības (zemes vienības daļas) platība kvadrātmetros vai hektāros;

20.3. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un tā kods atbilstoši nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijai;

20.4. nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekrītošā zemes platība;

20.5. zemes vienības robežu plāna (situācijas plāna) kopija vai cits kartogrāfiskais materiāls, kurā ir atzīmētas zemes vienības robežas un zemes lietošanas veidi, ja zemes vienībai ir vairāki nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kāds no tiem ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zemes", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem" un "Ūdens objektu zeme".
21. Lauku atbalsta dienests sniedz ziņas Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.407 "Kārtība, kādā Lauku atbalsta dienests un valsts un pašvaldību iestādes apmainās ar meliorācijas kadastra informāciju" noteiktajā kārtībā.
22. Centrālā statistikas pārvalde saskaņā ar Valsts statistiskās informācijas programmu elektroniski sniedz šādas ziņas:

22.1. iekšzemes kopprodukts;

22.2. iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju;

22.3. inflācija;

22.4. pastāvīgo iedzīvotāju skaits;

22.5. iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā;

22.6. migrācija;

22.7. nodarbināto iedzīvotāju skaits;

22.8. darba meklētāju skaits;

22.9. darba meklētāju īpatsvars;

22.10. ekonomiski aktīvie iedzīvotāji;

22.11. demogrāfiskā slodze;

22.12. dabiskais pieaugums;

22.13. ekonomiski aktīvie uzņēmumi;

22.14. ekspluatācijā nodoto individuālo dzīvojamo māju skaits;

22.15. ekspluatācijā nodoto individuālo dzīvojamo māju platība;

22.16. citi statistiski apkopotie kopsavilkuma dati pēc Valsts zemes dienesta rakstiska pieprasījuma.
23. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija par valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem elektroniski sniedz šādas ziņas:

23.1. būves, zemes vienības vai telpu grupas kadastra apzīmējums;

23.2. būves, zemes vienības vai telpu grupas adrese;

23.3. kultūras pieminekļa vērtības grupa;

23.4. kultūras pieminekļa tipoloģiskā grupa.
24. Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" elektroniski sniedz šādas ziņas un kartogrāfiskos materiālus Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92:

24.1. valsts ģeodēziskā tīkla punktu koordinātas (ziņas no valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes);

24.2. ortofotokartes mērogā 1:10 000 un 1:2 000;

24.3. topogrāfiskās kartes mērogā 1:50 000, 1:10 000 un mērogā 1:2 000.
IV. Noslēguma jautājumi
25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumus Nr.953 "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 190.nr.; 2009, 121.nr.).
26. Šo noteikumu 16.1. un 16.2.apakšpunktā minētās ziņas pēc katras jaunas meža inventarizācijas datu reģistrācijas Meža valsts reģistrā sniedz elektroniski pēc Valsts meža dienesta un Valsts zemes dienesta datu apmaiņas sistēmas izveides.
27. Līdz zemes reformas pabeigšanai valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, ierosinot reģistrēt nekustamo īpašumu no valstij vai vietējai pašvaldībai piekritīgās zemes, iesniegumam par nekustamā īpašuma reģistrāciju pievieno īpašuma piederību apliecinošu dokumentu.
28. Persona, kura ar vietējās pašvaldības lēmumu vai zemes komisijas atzinumu ir ieguvusi lietošanas tiesības vai kurai atjaunotas īpašuma tiesības, vai pilsētā piešķirta zeme īpašumā par samaksu, iesniegumam par nekustamā īpašuma reģistrāciju pievieno apliecinātu lēmuma vai atzinuma izrakstu vai norakstu (kopiju).
29. Persona, kura saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" ieguvusi dzīvokli, iesniegumam par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā pievieno pagaidu apliecības kopiju par īpašuma tiesībām uz kooperatīvo dzīvokli, uzrādot oriģinālu, vai, ja dzīvoklis iegūts darījuma rezultātā pēc likuma "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību" spēkā stāšanās, darījuma dokumenta kopiju par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, uzrādot oriģinālu.
30. Ja personas rīcībā nav šo noteikumu 29.punktā minētās pagaidu apliecības par īpašuma tiesībām uz kooperatīvo dzīvokli, tā iesniedz vienu no šādiem dokumentiem:

30.1. apliecinātu vietējās pašvaldības lēmuma izrakstu vai norakstu (kopiju), vai izziņu par privatizācijai nepieciešamo dokumentu atbilstību likumam;

30.2. dzīvokļa celtniecības kooperatīva izziņu par kooperatīvā dzīvokļa piederību.
31. Tiesu izpildītāji sniedz dokumentus par atsavināšanas aizliegumu dzīvokļiem, mākslinieku darbnīcām un nedzīvojamām telpām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un būvēm, kam Valsts zemes dienestā līdz likuma "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību" spēkā stāšanās dienai (līdz 1993.gada 5.aprīlim) ir reģistrētas īpašuma tiesības un tās nav ierakstītas zemesgrāmatā, lai atsavināšanas aizliegumus reģistrētu kadastra informācijas sistēmā.
32. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 79.panta pirmo daļu līdz 2010.gada 1.jūlijam Valsts zemes dienests kadastra informācijas sistēmā:

32.1. atbilstoši vietējās pašvaldības sniegtajai informācijai ieraksta vai aktualizē ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem (pazīmi "ar nodokli neapliek" zemes vienībai, ēkai, zemes vienības daļai, telpu grupai, nekustamā īpašuma lietošanas mērķim) un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem;

32.2. uztur ziņas par ēkas platību, kas apliekama ar nekustamā īpašuma nodokli, līdz visu ēkā esošo telpu grupu reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā.
33. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!