• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.09.2009., Nr. 149 https://www.vestnesis.lv/ta/id/197889

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1060

Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās

Vēl šajā numurā

18.09.2009., Nr. 149

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1059

Pieņemts: 15.09.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1059

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 34.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti “Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”
(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Kohēzijas fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projektu iesniedzējiem;

1.4. atbildīgo iestādi.
(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
2. Aktivitātes mērķis ir saglabāt Latvijas dabu, novērst esošos un iespējamos draudus dabas vērtībām nākotnē, vienlaikus nodrošinot maksimāli efektīvu resursu izlie­tojumu dabas vērtību saglabāšanā un atjaunošanā.
3. Aktivitātes ietvaros īstenojamos projektus 100 % apmērā finansē no Kohēzijas fonda līdzekļiem. Aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 4 568 226 lati.
(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)
4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
5. Atbildīgā iestāde ir Vides ministrija. Vides ministrija saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, tai skaitā atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finanšu plānu izpildi.
(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)
II. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
6. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta infrastruktūras izveide intensīvi apmeklētās Natura 2000 teritorijās (1.pielikums), kurām izstrādāts dabas aiz­sardzības plāns, lai samazinātu antropogēno slodzi un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma attīstībai. Tiek atbalstīti šādi pasākumi:

6.1. augsnes erozijas samazināšana;

6.2. eitrofā piesārņojuma mazināšana;

6.3. apmeklētāju plūsmas optimizēšana, lai saglabātu dabas vērtības un no­virzītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām;

6.4. teritorijas pieejamības nodrošināšana;

6.5. informatīvo stendu izgatavošana un izvietošana ārpus projektā iekļau­tajām Natura 2000 teritorijām par Natura 2000 teritorijās izveidoto infra­struktūru.
7. Aktivitātes ietvaros neatbalsta informācijas centru izveidi, kā arī tiešo komercdarbības atbalstu.
8. Ievērojot nosacījumus, kas ietverti Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulā (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr.1783/1999 atcelšanu, attiecināmas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām:

8.1. jaunu taku maršrutu projektu izstrādes izmaksas, bet ne vairāk kā seši procenti no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

8.2. būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā četri procenti no projektā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

8.3. būvdarbu izmaksas;

8.4. autoruzraudzības izmaksas;

8.5. būvuzraudzības izmaksas;

8.6. informācijas stendu, norāžu un zīmju izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas;

8.7. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publiskie pakalpojumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka 2006.gada 8.decembra Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 8.pants;

8.8. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta.
(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
8.1 Projektu sagatavošanas izmaksas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kā arī pasākumu publicitātes izmaksas (šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7.apakšpunkts) ir attiecināmas, ja tās pamatotas ar pakalpojumu vai būvdarbu līgumu (ja noslēgts apvienotais būvdarbu un projektēšanas līgums).
(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)
9. Finanšu rezerve neparedzētajiem izdevumiem var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu seg­šanai, pirms finanšu rezerves izmantošanas veicot attiecīgus grozījumus vieno­šanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) nosacījumos.
(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
10. Projekta izmaksās neiekļauj neattiecināmās izmaksas. Neattiecināmas ir šādas izmaksas:

10.1. izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 8.punktā vai pārsniedz šo noteikumu 8.punktā noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus;

10.2. projekta īstenošanas izmaksas, ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir parakstīti preču nodošanas un pieņemšanas akti;

10.3. projekta vadībā iesaistītā personāla atalgojuma un projekta vadības administratīvās izmaksas, finansējuma saņēmēja kārtējās uzturēšanas izmaksas, kā arī publicitātes pasākumu izmaksas, ja tās pārsniedz minimālās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

10.4. nekustamā īpašuma pirkuma izmaksas;

10.5. tikai projekta īstenošanai pirktu vai ražotu iekārtu iegādes izmaksas (arī būvniecības procesā izmantoto iekārtu iegādes izmaksas), kas ir ekspluatē­jamas arī pēc projekta īstenošanas, bet nav paredzētas projekta mērķu sasnieg­šanai;

10.6. datortehnikas un transportlīdzekļu izmaksas;

10.7. grāmatvedības un revīzijas pakalpojumu izmaksas;

10.8. izmaksas, kas saistītas ar juridisko, tehnisko un finanšu konsultāciju sniegšanu par projektu tā īstenošanas laikā;

10.9. infrastruktūras ekspluatācijas izmaksas;

10.10. ekspluatācijai neatbilstošu objektu demontāžas izmaksas;

10.11. apgrozāmo un aizņēmuma līdzekļu iegādes izmaksas, samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu darījumiem, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izmaksas;

10.12. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kuras pievienotās vērtības nodokļa maksātājam ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli.
III. Prasības projekta iesniedzējam
11. Projekta iesniedzējs ir valsts iestāde, kuras kompetencē ir īpaši aizsar­gājamās dabas teritorijas aizsardzība un apsaimniekošana.
12. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanai neveido partnerību.
IV. Projektu iesniegumu atlase
13. Projektu iesniegumu atlasi izsludina divās projektu iesniegumu atlases kārtās:

13.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 2 687 207 lati;

13.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 1 881 019 latu;

13.3. ja pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums netiek piešķirts vai izlietots, to novirza otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansēšanai;

13.4. ja otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums netiek izlietots, atbildīgā iestāde var lemt par papildu projektu iesniegumu atlases kārtas organizēšanu.
(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)
14. Atbildīgā iestāde uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un sagatavotu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) projekta iesniedzējiem:

14.1. pirmajai projektu iesniegumu atlases kārtai – ne vēlāk kā divus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā;

14.2. otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai – gadu pēc pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim.
15. Projekta iesniegumu (tai skaitā 2.pielikums) atbildīgajā iestādē iesniedz divu mēnešu laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas šo noteikumu 11.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesnieg­šanas termiņu uz laiku līdz diviem mēnešiem, vēstulē informējot poten­ciālos projektu iesniedzējus par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa paga­rinājumu:

15.1. ja Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja pieņēmusi lēmumu par izmaiņām projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos;

15.2. ja pēc uzaicinājuma izsūtīšanas šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi.
V. Projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumi
16. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
17. Projektu iesniegumu skaits projekta iesniedzējam Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai gan aktivitātes, gan atbilstošās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nav ierobežots.
(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)
18. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu tehniski sagatavo atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 26., 27., 28. un 29., 30., 31. vai 32., 33., 34.punktā minētajiem nosacījumiem un nodrošina projekta iesnieguma satura atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem kvalitātes, 2.punktā minētajiem atbilstības un 3.punktā minētajiem administratīvajiem projektu iesniegumu vēr­tē­šanas kritērijiem.
(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
19. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas pielikumā pievieno šo noteikumu 3.pielikuma 36.punktā norādītos dokumentus.
(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība
20. Atbildīgā iestāde izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija) un apstiprina tās nolikumu. Vērtēšanas komisijas sastāvā ir atbildīgās iestādes, Vides ministrijas un vadošās iestādes pārstāvji. Vērtēšanas komisijā vadošās iestādes pārstāvji ir novērotāja statusā bez balsstiesībām.
(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
21. Atbildīgā iestāde:

21.1. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un apstiprina iero­bežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodiku;

21.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto Vides ministrijas tīmekļa vietnē ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesnieguma veidlapu (2.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (3.pielikums), projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projektu īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus (iepirkuma vadlīnijas un iepirkuma procedūras dokumentu paraugus);

21.3. reģistrē iesniegtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un divu nedēļu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas projekta iesniedzējam izsniedz, nosūta elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, atbildīgā iestāde izsniedz apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu uzreiz pēc projekta iesnieguma saņemšanas, norādot tā reģistrācijas numuru.
22. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).
23. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – neatbilst). Ja projekta iesnieguma administratīvais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniegumu, projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.
24. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

24.1. projekta iesnieguma vērtējumā atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētajam kritērijam ir jāsaņem vismaz divi punkti un atbilstoši šo noteikumu 6.punktā minētajam kritērijam – vismaz viens punkts;

24.2. par projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 4., 5. un 7.punktā minētajiem kritērijiem projekta iesniegums var saņemt papildu punktus.
25. Vērtēšanas komisija vērtē projektu iesniegumus šādā secībā:

25.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 24., 25., 27. un 28.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

25.2. ja projekta iesniegums šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar “Jā”, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 8., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 21., 22., 23., 26., 29., 32., 33., 34. un 35.punktā minētajiem kritērijiem. Ja vērtējums kādā no šiem kritērijiem ir “Nē”, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

25.3. ja projekta iesniegums šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētajos kritērijos novērtēts ar “Jā”, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 12., 14., 18., 19., 20., 30., 31. un 36.punktā minētajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu. Ja pro­jekta iesniegums kādā no šo noteikumu 3.pielikuma 12., 14., 18., 19., 20., 30., 31. un 36.punktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar “Nē” vai projekta iesnieguma vērtējums neatbilst kvalitātes kritērijiem atbilstoši šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina un atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.
(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
26. Ja divi vai vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu summu, tos sarindo projektu iesniegumu prioritārajā sarakstā šādā secībā:

26.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajā kritērijā;

26.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā minētajā kritērijā;

26.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu šo noteikumu 3.pielikuma 6.punktā minētajā kritērijā.
27. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

27.1. tas atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

27.2. sarindojot novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu), projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai.
28. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus:

28.1. precizēt informāciju par projekta iesniedzēju (kontaktinformāciju un rekvizītus) (2.pielikums);

28.2. precizēt iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 36.punktā minētajam kritērijam;

28.3. precizēt visus iesniegtos dokumentus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 30. un 31.punktā minētajam kritērijam;

28.4. precizēt izmaiņas kopējā attiecināmo izmaksu summā un attiecināmās izmaksas atbilstoši šo noteikumu 8. un 9.punktam;

28.5. precizēt projekta laika grafiku atbilstoši plānotajām projekta aktivitātēm (3.pielikuma 14.punkts);

28.6. precizēt naudas plūsmas prognozi (3.pielikuma 18.punkts);

28.7. precizēt projekta iesniegumā plānoto projekta īstenošanu un plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu (3.pielikuma 19.punkts);

28.8. precizēt informāciju par publicitātes pasākumiem (3.pielikuma 20.punkts).
(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
29. Šo noteikumu 28.punktā minētajā lēmumā ietvertos nosacījumus projekta iesniedzējs izpilda atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par diviem mēnešiem no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas. Šajā lēmumā noteikto termiņu nevar pagarināt.
30. Vērtēšanas komisija 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu minētā termiņa beigām vērtē lēmumā par projekta apstiprināšanu ietverto nosacījumu izpildi. Atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.
31. Ja projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus nav izpildījis vai nav izpildījis lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.
32. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu vai elektroniska dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).
VII. Projekta īstenošanas noteikumi
33. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs):

33.1. nodrošina visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu. Pirmo iepirkuma procedūru izsludina triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas;

33.2. visas projekta aktivitātes īsteno divu gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas;

33.3. ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto savā tīmekļa vietnē aktuālo informāciju par projekta īstenošanu;

33.4. nodrošina pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē saskaņā ar vienošanās nosacījumiem.
(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.364)
34. Vienošanās nosacījumos izdara grozījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, kā arī šādos gadījumos:

34.1. projekta fizisko rādītāju izmaiņas pārsniedz piecus procentus no projekta apstiprinātā apjoma naudas izteiksmē projekta īstenošanas laikā;

34.2. izmaiņas projekta iepirkumu plānā maina iepirkumu kopējo apjomu.
35. Ja finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumu regulējošajos nor­matīvajos aktos noteiktās prasības, izmaksas, kas rodas noslēgto iepirkuma līgumu ietvaros, tiek uzskatītas par neattiecināmām projekta izmaksām.
VIII. Aktivitātes uzraudzība pēc projektu īstenošanas
36. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.
37. Finansējuma saņēmējs informāciju par projekta rezultātu uzturēšanu iesniedz atbildīgajā iestādē piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, ja vienošanās nosacījumos nav noteikts ilgāks laiks saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu. Pirmo reizi šo noteikumu 4.pielikumā noteikto uzraudzības pārskatu finansējuma saņēmējs atbildīgajā iestādē iesniedz gada laikā pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgo projektu.
38. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas par attiecīgajiem projektiem, ja vienošanās nosacījumos nav noteikts ilgāks laikposms.
IX. Noslēguma jautājumi
39. Atzīt par spēku zaudējušiem:

39.1. Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumus Nr.726 “No­tei­­kumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.2.1.apakš­aktivitāti “Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide”” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 157.nr.);

39.2. Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumus Nr.790 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.2.2.apakšaktivitāti “Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās”” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 152.nr.).
40. Atbildīgā iestāde vienošanos par pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un projekta iesniedzējs precizējis projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajai Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapai.
(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1059
Intensīvi apmeklētās Natura 2000 teritorijas ar tūrisma attīstības potenciālu
1. Dabas rezervāti

1.1. Krustkalnu dabas rezervāts

1.2. Teiču dabas rezervāts

2. Nacionālie parki

2.1. Gaujas nacionālais parks

2.2. Ķemeru nacionālais parks

2.3. Rāznas nacionālais parks

2.4. Slīteres nacionālais parks

3. Biosfēras rezervāti

3.1. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

4. Dabas parki

4.1. Abavas senleja

4.2. Beberbeķi

4.3. Bernāti

4.4. Daugavas ieleja

4.5. Daugavas loki

4.6. Dvietes paliene

4.7. Numernes valnis

4.8. Ogres Zilie kalni

4.9. Piejūra

4.10. Pinku ezers

4.11. Ragakāpa

4.12. Salacas ieleja

4.13. Sauka

4.14. Talsu pauguraine

5. Dabas pieminekļi

5.1. Ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Skaistkalnes karsta kritenes”

6. Dabas liegumi

6.1. Burtnieku ezera pļavas

6.2. Cenas tīrelis

6.3. Dēliņkalns

6.4. Jašas un Bicānu ezers

6.5. Korneti–Peļļi

6.6. Lielupes grīvas pļavas

6.7. Liepājas ezers

6.8. Lubāna mitrājs

6.9. Mežmuižas avoti

6.10. Randu pļavas

6.11. Užava

6.12. Vecdaugava

6.13. Vidusburtnieks

6.14. Vidzemes akmeņainā jūrmala

6.15. Vīķu purvs

6.16. Vitrupes ieleja

6.17. Ziemupe

6.18. Zilaiskalns
Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1059
(Pielikums MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)

Projekta iesnieguma veidlapa

Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1059
Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapa
(Pielikums MK 13.04.2010. noteikumu Nr.364 redakcijā)
Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos

1. Projektā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai

jāiegūst vismaz 2 punkti

1.1. projekts nav gatavs uzsākšanai (veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi)

0

1.2. projektam ir zema gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota)

1

1.3. projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei)

2

1.4. projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavotas tehniskās specifikācijas iepirkumam)

3

2. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu pieaugums

jāiegūst vismaz 2 punkti

2.1. projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums

0

2.2. projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi

1

2.3. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

2.4. projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3. Izveidojamās infrastruktūras ilgtspējīgas lietošanas novērtējums

jāiegūst vismaz 2 punkti

3.1. nav veikts novērtējums par plānoto kalpošanas laiku

0

3.2. izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir mazāks par 5 gadiem

1

3.3. izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks ir no 5 līdz 10 gadiem

2

3.4. izveidojamās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks pārsniedz 10 gadus

3

4. Projekts veicina tūrisma attīstību Natura 2000 teritorijā

kritērijs dod papildu punktus

4.1. piedāvājums tūristiem saglabājas esošajā apjomā

0

4.2. Natura 2000 teritorija ir pieejama tūristiem – esošais piedāvājums tūristiem tiek paplašināts

5

4.3. Natura 2000 teritorija nav bijusi pieejama tūristiem – tiek radīts jauns piedāvājums tūristiem

10

5. Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gadi) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām)

(Piezīme. Vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju aprēķina projektu iesniegumiem, kuri atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem – projektu izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju summa attiecībā pret atlases kārtas projektu iesniegumu skaitu)

kritērijs dod papildu punktus

5.1. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir mazāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

1

5.2. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir vienāds ar vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, par 10 procentiem to pārsniedz vai ir par 10 procentiem mazāks

2

5.3. projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs ir lielāks par vidējo projektu iesniegumu atlases kārtas izmaksu atdeves novērtējuma rādītāju, un to starpība ir lielāka par 10 procentiem

3

1.1. Kritēriji par horizontālām prioritātēm

6. Antropogēno slodzi samazinošās infrastruktūras izveide (ilgtspējīga attīstība)

 

jāiegūst vismaz 1 punkts, vērtējums summējas, kompleksi projekti saņem augstāku vērtējumu

6.1. paredzēta erozijas samazināšana (nožogojumi, nogāžu stiprinājumi, arī trepes) teritorijā

1

6.2. paredzēta eitrofā piesārņojuma mazināšana (atkritumu savākšanas nodrošināšana, tualešu izvietošana, atpūtas vietu labiekārtošana)

1

6.3. paredzēta apmeklētāju plūsmas vadīšana, lai saglabātu dabas vērtības un novadītu apmeklētājus uz mazāk jutīgām teritorijām (informatīvās zīmes, norādes, takas, laipas, norobežojumi)

1

6.4. paredzēta teritorijas pieejamības nodrošināšana (pievedceļš teritorijai, autotransporta novietošana stāvlaukumā)

1

7. Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (vienādas iespējas)

kritērijs dod papildu punktus

7.1. projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes, lai nodrošinātu informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

0

7.2. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, lai nodrošinātu informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

3

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Jā/Nē

2.1. Projekta atbilstības kritēriji

8. Katrai Natura 2000 teritorijai, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un projekta iesniegumā paredzētās darbības atbilst dabas aizsardzības plānam (ilgtspējīga attīstība)

N

9. Natura 2000 teritorija, par kuru iesniegts projekta iesniegums, ietilpst intensīvi apmeklētā teritoriju grupā ar tūrisma attīstības potenciālu atbilstoši normatīvajam aktam par aktivitātes īstenošanu

N

10. Projekta iesniegums atbilst aktivitātes mērķim

N

11. Projekta iesniegums atbilst aktivitātes atbalstāmajām darbībām

N

12. Projekta iesniegums atbilst aktivitātes attiecināmajām izmaksām

P

13. Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām

N

13.1. sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums
13.2. norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji, un tie atbilst aktivitātes mērķim
13.3. sniegts veicamo darbību izvietojums projekta īstenošanas teritorijā
13.4. norādīti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi dabas aizsardzības plāna īstenošanā
14. Projekta laika grafiks atbilst plānotajām projekta aktivitātēm

P

15. Projekta iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību

N

15.1. ir atbilstoša institucionālā struktūra
15.2. ir atbilstoši plānotas projekta rezultātā izbūvētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas
15.3. ir vai būs pieejams personāls, lai atbilstoši uzturētu projekta īstenošanas rezultātā radīto infrastruktūru
16. Projekta iesniegumā norādītie projekta faktiskie rādītāji (tajā skaitā robežzīmes, informatīvie stendi, norādes, takas, laipas, nožogojumi, nogāžu stiprinājumi, atpūtas vietas) atbilst projekta aprakstam

N

17. Projekta budžetā iekļautās izmaksas

N

17.1. ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas
17.2. atbilst prognozētajām tirgus cenām
17.3. ir samērīgas un pamatotas, norādīti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam
17.4. ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai
18. Projekta naudas plūsmas prognoze

P

18.1. parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi
18.2. atbilst plānotajam laika grafikam
18.3. atbilst projekta finanšu plānam
19. Projekta iesniegumā plānotā projekta ieviešana un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas

P

19.1. projekta administratīvajai (tajā skaitā iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) vadībai
19.2. projekta finanšu (tajā skaitā grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) vadībai
19.3. projekta tehniskajai (tajā skaitā saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) vadībai
20. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Jā/Nē

21. Projekta iesniedzēja – valsts iestādes – kompetencē ir projekta ietekmējošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzība un apsaimniekošana

N

22. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka ir zemes īpašnieka rakstisks saskaņojums infrastruktūras izvietošanai

N

23. Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka projekta īstenošanas rezultātā radītā infrastruktūra būs projekta iesniedzēja īpašumā pēc projekta īstenošanas saskaņā ar aktivitātes nosacījumiem

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Jā/Nē/NA

24. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā  

N

25. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu  

N

26. Projekta iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai  

N

27. Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā  

N

28. Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā  

N

29. Projekta iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona  

N (NA)

30. Iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināls un trīs kopijas, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)  

P (NA)

31. Gan projekta iesnieguma oriģināls, gan kopijas iesniegtas caurauklotas, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā)  

P (NA)

32. Projekta iesniegums un pielikumi ir noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

N (NA)

33. Projekta iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

N (NA)

34. Projekta iesniegums un pielikumi izstrādāti DOC, XLS, PDF vai JPG datnes formātā (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā)  

N (NA)

35. Projekta iesnieguma veidlapā aizpildītas visas tās sadaļas  

N

36. Projekta iesniegumam pievienoti visi norādītie pielikumi  

P

36.1. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu  
36.2. projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā  
36.3. projekta naudas plūsmas prognoze  

Apzīmējumi:

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida,

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā),

NA (neattiecas) – ja norādītais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1059

KN1059-PIEL4_PAGE_1.JPG (75718 bytes)

KN1059-PIEL4_PAGE_2.JPG (67401 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!