• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1058 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.953 "Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība"". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.09.2009., Nr. 149 https://www.vestnesis.lv/ta/id/197888

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1059

Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"

Vēl šajā numurā

18.09.2009., Nr. 149

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1058

Pieņemts: 15.09.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1058

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.953 “Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.953 “Latvijas Republikas nostājas projekta Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpuma procedūras ietvaros sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 183.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Nostājas projektu izstrādā, lai paustu oficiālu Latvijas viedokli un efektīvi aizsargātu Latvijas intereses, ja:

2.1. Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 226. vai 228.pantu, ir uzsākusi pārkāpuma procedūru par iespējamu Eiropas Kopienas dibināšanas līguma pārkāpumu (turpmāk – pārkāpums) pret Latviju un veikusi vienu no šādām darbībām:

2.1.1. nosūtījusi formālu paziņojumu (formālo vēstuli), kurā precīzi norādīts pārkāpums, dodot iespēju Latvijai iesniegt savus apsvērumus;

2.1.2. pēc Latvijas apsvērumu saņemšanas sniegusi argumentētu atzinumu, kurā norādītas noteiktā termiņā veicamās darbības, lai novērstu pārkāpumu;

2.2. cita Eiropas Savienības dalībvalsts, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 227.pantu, ir uzsākusi pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesu (turpmāk – līguma 227.pantā paredzētā procedūra) pret Latviju un Komisija ir uzaicinājusi Latviju iesniegt savus apsvērumus;

2.3. Latvija gatavojas uzsākt līguma 227.pantā paredzēto procedūru pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti.”

2. Svītrot 3.punktā vārdus “vai īpašu uzdevumu ministra sekretariāts”.

3. Papildināt I nodaļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5.1 Atbildīgā ministrija deleģē pārstāvi, kurš savas iestādes ietvaros koordinē nostājas projekta sagatavošanu un informācijas apriti par pārkāpuma procedūru un atbilstoši iestādes kompetencei atbild par informācijas sniegšanu Tieslietu ministrijai. Atbildīgā ministrija par deleģēto pārstāvi informē Tieslietu ministriju.”

4. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Ja nostājas projekts nav sagatavots darba grupā, Tieslietu ministrija vai atbildīgā ministrija divu līdz četru nedēļu laikā pēc Komisijas formālā paziņojuma vai argumentētā atzinuma reģistrēšanas dienas pārstāvniecībā var sasaukt sanāksmi nostājas projekta sagatavošanai. Sanāksmē nolemj, vai atbildīgās ministrijas sagatavotajā nostājas projektā ietveramā tiesiskā argumentācija ir atbilstoša un pietiekama.”

5. Aizstāt 14.punkta ievaddaļas pirmajā teikumā vārdu “pielikumā” ar skaitli un vārdu “1.pielikumā”.

6. Papildināt 34.punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

“Ja pēc nostājas apstiprināšanas Ministru kabinetā no Komisijas ir saņemtas ziņas par tās nodomu vērsties Eiropas Kopienu Tiesā (turpmāk – Tiesa) pret Latviju un atbildīgā ministrija uzskata, ka pārkāpums ir pilnībā novērsts, atbildīgā ministrija piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas dienas sagatavo vēstuli Komisijai ar lūgumu izbeigt pārkāpuma procedūru un nevērsties Tiesā. Vēstulē norāda, kad un kādi pasākumi veikti, lai novērstu pārkāpumu, un kāds ir šo pasākumu rezultāts.”

7. Papildināt noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

VI1. Īpašās prasības līguma 227.pantā paredzētās procedūras nostājas projekta sagatavošanai, saskaņošanai, noformēšanai un apstiprināšanai

38.1 Ja Latvija uzsāk līguma 227.pantā paredzēto procedūru pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai saņem Komisijas uzaicinājumu sniegt apsvērumus lietā, kurā cita Eiropas Savienības dalībvalsts ir uzsākusi pret Latviju līguma 227.pantā paredzēto procedūru, piemēro šajos noteikumos noteikto nostājas projekta sagatavošanas, saskaņošanas, noformēšanas un apstiprināšanas kārtību, ja vien šajā nodaļā nav noteikts citādi.

38.2 Līguma 227.pantā paredzētās procedūras nostājas projektu sagatavo, ja:

38.1. pārkāpums skar būtiskas Latvijas intereses;

38.2. ir izsmeltas visas diplomātiskās strīda risināšanas iespējas;

38.3. Ārlietu ministrija un Tieslietu ministrija piekrīt uzsākt līguma 227.pantā paredzēto procedūru.

38.3 Ja atbildīgā ministrija konstatē, ka cita Eiropas Savienības dalībvalsts nav izpildījusi kādu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā paredzētu pienākumu, tā var ierosināt uzsākt pret attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti līguma 227.pantā paredzēto procedūru. Pirms līguma 227.pantā paredzētās procedūras nostājas projekta sagatavošanas atbildīgā ministrija nosūta Ārlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai ierosinājumu uzsākt līguma 227.pantā paredzēto procedūru. Ierosinājumā norāda precīzus pārkāpuma tiesiskos un faktiskos apstākļus, pamatojumu līguma 227.pantā paredzētās procedūras uzsākšanai, kā arī pievieno atbildīgās ministrijas rīcībā esošos dokumentus, kas apstiprina minētos faktus.

38.4 Ārlietu ministrija pēc šo noteikumu 38.3 punktā minētā ierosinājuma saņemšanas izvērtē līguma 227.pantā minētās procedūras uzsākšanas ārpolitiskās un diplomātiskās sekas un sniedz atzinumu par atbildīgās ministrijas ierosinājumu uzsākt līguma 227.pantā paredzēto procedūru pret attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti.

38.5 Tieslietu ministrija pēc šo noteikumu 38.3 punktā minētā ierosinājuma saņemšanas, pamatojoties uz atbildīgās ministrijas sniegto informāciju un dokumentiem, izvērtē tiesiskās argumentācijas pamatotību un sniedz atzinumu par atbildīgās ministrijas ierosinājumu uzsākt līguma 227.pantā paredzēto procedūru pret attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti.

38.6 Ja līguma 227.pantā paredzētā procedūra uzsākta pret Latviju, nostājas projektu noformē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā norādītajam nostājas veidlapas paraugam. Veidlapā norāda:

38.1. nostājas adresātu (Komisija);

38.2. informāciju, ka nostāja sagatavota, atbildot uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts uzsākto līguma 227.pantā paredzēto procedūru pret Latviju;

38.3. īsu nostājas kopsavilkumu;

38.4. detalizētu un precīzu iespējamā pārkāpuma faktisko un tiesisko apstākļu izklāstu;

38.5. argumentētu izvērtējumu par pārkāpuma atzīšanu vai neatzīšanu. Ja pārkāpums tiek atzīts, norāda, kādi pasākumi veikti, lai novērstu pārkāpumu, kādus pasākumus un kādos termiņos plānots veikt, kā arī kāds ir šo pasākumu sagaidāmais rezultāts. Ja pārkāpums netiek atzīts, norāda izvērstu tiesisku pamatojumu, kādēļ uzsāktā līguma 227.pantā paredzētā procedūra nav pamatota;

38.6. citu informāciju, kuru atbildīgā ministrija, Tieslietu ministrija vai Ārlietu ministrija uzskata par nepieciešamu;

38.7. nostājas pielikumā pievienotos dokumentus;

38.8. vietu ministra parakstam;

38.9. vietu Komisijas rakstiskam apliecinājumam par nostājas saņemšanu.

38.7 Ja Latvija uzsāk līguma 227.pantā paredzēto procedūru pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti, nostājas projektu noformē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā norādītajam nostājas veidlapas paraugam. Veidlapā norāda:

38.1. nostājas adresātu (Komisija);

38.2. informāciju, ka nostāja sagatavota līguma 227.pantā paredzētās procedūras ietvaros;

38.3. īsu nostājas kopsavilkumu;

38.4. detalizētu un precīzu iespējamā pārkāpuma faktisko un tiesisko apstākļu izklāstu;

38.5. izvērstu tiesisku pamatojumu līguma 227.pantā paredzētās procedūras uzsākšanai;

38.6. citu informāciju, kuru atbildīgā ministrija, Tieslietu ministrija vai Ārlietu ministrija uzskata par nepieciešamu;

38.7. nostājas pielikumā pievienotos dokumentus;

38.8. vietu ministra parakstam;

38.9. vietu Komisijas rakstiskam apliecinājumam par nostājas saņemšanu.

38.8 Šo noteikumu 38.6 un 38.punktā minētajam nostājas projektam pievieno informatīvo ziņojumu. Informatīvajā ziņojumā norāda šādu informāciju:

38.1. pārkāpuma būtību;

38.2. ja Latvija uzsāk līguma 227.pantā paredzēto procedūru pret citu Eiropas Savienības dalībvalsti, – pamatojumu minētās procedūras uzsākšanai;

38.3. ja cita Eiropas Savienības dalībvalsts ir uzsākusi līguma 227.pantā paredzēto procedūru pret Latviju, – vai Latvija atzīst pārkāpumu, kādi pasākumi veikti, lai novērstu pārkāpumu, kādus pasākumus un kādos termiņos plānots veikt, kā arī kāds ir šo pasākumu sagaidāmais rezultāts. Ja pārkāpums netiek atzīts, – izvērstu tiesisku pamatojumu, kādēļ uzsāktā līguma 227.pantā paredzētā procedūra nav pamatota;

38.4. kādas darbības veiktas, lai atrisinātu strīdu, un to rezultātu;

38.5. diplomātisko un tiesisko seku izvērtējumu;

38.6. citu informāciju, kuru atbildīgā ministrija, Tieslietu ministrija vai Ārlietu ministrija uzskata par nepieciešamu.

38.9 Šo noteikumu 38.6 un 38.punktā minētajam nostājas projektam pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar pilnvarojumu pārstāvēt Latviju sarunās ar Komisiju.

38.10 Pilnvarojumā pārstāvēt Latviju sarunās ar Komisiju neietver pilnvarojumu pārstāvēt Tiesā. Ja pēc līguma 227.pantā paredzētās procedūras pabeigšanas Latvija nolemj vērsties Tiesā vai Tiesā ir celta prasība pret Latviju, nostājas projektu izstrādā un apstiprina atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas nostājas projektu izstrādi un pārstāvību Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā.

38.11 Šo noteikumu 38.6 un 38.punktā minēto nostājas projektu papildus šo noteikumu 20.punktā minētajām institūcijām saskaņo ar Ārlietu ministriju.

38.12 Ja nostājas projekta virzība ir steidzama vai šo noteikumu 20.punktā minētās institūcijas un Ārlietu ministrija ir piedalījušās nostājas projekta sagatavošanas darba grupā, nostājas projektu un tam pievienoto dokumentu projektus var saskaņot, elektroniski informējot atbildīgo ministriju, ka iebildumu par nostājas projektu un tam pievienoto dokumentu projektiem nav, vai rakstiski apliecinot ar attiecīgās ministrijas valsts sekretāra vai citas institūcijas vadītāja vai viņu pilnvarotas amatpersonas vīzu uz nostājas projekta un tam pievienotajiem dokumentu projektiem, ka iebildumu nav.”

8. Aizstāt pielikumā vārdu “Pielikums” ar skaitli un vārdu “1.pielikums”.

9. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

“2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.953

PIE-KN1058_PAGE_1.JPG (106052 bytes)

10. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

“3.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.953

PIE-KN1058_PAGE_2.JPG (101622 bytes)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 19.septembri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!