• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr. 1060 "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 18.09.2009., Nr. 149 https://www.vestnesis.lv/ta/id/197887-noteikumi-par-bistamo-un-piesarnojoso-kravu-apriti-un-kontroli-ostas

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.624

Par A.Vītolu-Helvigu

Vēl šajā numurā

18.09.2009., Nr. 149

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1060

Pieņemts: 15.09.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1060

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 31.§)
Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās
Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 38.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās, kā arī minēto prasību ievērošanas kontroli.
2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. bīstamās kravas ir:

2.1.1. kravas, kas klasificētas Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (turpmāk – IMDG kodekss) 1.–9.bīstamības klasē (1.pielikums);

2.1.2. lejamkravas, kas noteiktas Starptautiskā kodeksa par kuģu konstruk­ciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (turpmāk – IBC kodekss), 17.nodaļā;

2.1.3. cietas vielas, kas ietvertas Starptautiskā jūras beramkravu kodeksa (turpmāk – IMSBC kodekss) sarakstā kā kravas, kurām piemīt ķīmiskā bīstamība, kas varētu izraisīt bīstamu situāciju uz kuģa (materiāli, kas var radīt bīstamību tikai tad, ja tos transportē beramā veidā (MHBs), tai skaitā atkritumi (B grupa));

2.1.4. sašķidrinātu gāzu lejamkravas, kas noteiktas Starptautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātās gāzes kā lejam­kravas (turpmāk – IGC kodekss), 19.nodaļā;

2.1.5. kravas, kas noteiktas IBC kodeksa 1.1.3.paragrāfā vai IGC kodeksa 1.1.6.paragrāfā;

2.2. piesārņojošās kravas ir:

2.2.1. naftas produkti, kas definēti 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokola (turpmāk – MARPOL konvencija) I pielikumā;

2.2.2. kaitīgās šķidrās vielas, kas definētas MARPOL konvencijas II pielikumā;

2.2.3. kaitīgās vielas, kas definētas MARPOL konvencijas III pielikumā;

2.3. kaitīga šķidra viela – jebkura viela, kura identificēta kā X, Y vai Z kategorijas piesārņojoša viela (saskaņā ar MARPOL konvencijas II pielikumu) un ir ietverta IBC kodeksa 17.nodaļas C ailē vai 18.nodaļā;

2.4. bīstama ķīmiska viela – jebkura ķīmiska viela šķidrā veidā, kura identificēta kā bīstamību radoša un ir ietverta IBC kodeksa 17.nodaļas D ailē ar norādi S vai S/P;

2.5. materiāli, kas ir bīstami tikai beramā veidā (MHBs), – materiāli, kas var radīt ķīmisko bīstamību tikai tad, ja tos transportē beramā veidā, un ir citādi nekā IMDG kodeksā klasificētās bīstamās kravas;

2.6. kravas transporta vienība – sauszemes kravas transportlīdzeklis, dzelzceļa kravas vagons, kravas konteiners, autocisterna, dzelzceļa cisterna, portatīva cisterna vai cisternkonteiners;

2.7. bīstamo un piesārņojošo kravu aprite – bīstamo un piesārņojošo kravu iekraušanas vai izkraušanas operācijas kuģos, kravas transporta vienībās vai citos transport­līdzekļos, to pārvietošana noliktavā, termināļa teritorijā vai uz kuģa, ieskaitot šādu kravu ievešanu vai izvešanu, īslaicīgu uzglabāšanu ostas teritorijā, lai veiktu to turpmāku pārkraušanu no viena transportlīdzekļa citā;

2.8. kravu izvietošana – ķīpu, saiņu, kravas konteineru, cisternkonteineru, pārvietojamo tanku, transportlīdzekļu, citu kravas transporta vienību un beram­kravu izvietošana uz kuģa vai noliktavās, nojumēs, angāros vai citās vietās ostā;

2.9. kravas nosūtītājs – fiziska vai juridiska persona, kura ar kravas pārvadātāju ir noslēgusi līgumu par bīstamo un piesārņojošo kravu transpor­tēšanu vai kuras vārdā ir noslēgts šis līgums;

2.10. vispārējā pārraudzība – pasākumi, kuru mērķis ir novērtēt šo noteikumu izpildi ostu termināļos un ostu inspektoru reālās darbības atbilstību šiem noteikumiem, tai skaitā veicot bīstamo un piesārņojošo kravu aprites kontroles pasākumus ostās, kā arī pārskatu par veiktajām pārbaudēm sistematizēšana un analīze un, ja nepieciešams, korektīvo un preventīvo darbību piemērošana;

2.11. kravu aprite ostās – kravu iekraušanas vai izkraušanas operācijas uz kuģiem, no kuģiem, dzelzceļa vagonos, treileros, kravas konteineros vai citos transport­līdzekļos, kravu pārvietošana noliktavā, termināļa teritorijā vai uz kuģa, ieskaitot kravu ievešanu, izvešanu vai uzglabāšanu ostas teritorijā to turpmākai pārkraušanai no viena transportlīdzekļa citā.
3. Noteikumi neattiecas uz karakuģiem un kuģiem, uz kuriem bīstamā un piesārņojošā krava ir daļa no to aprīkojuma un apgādes.
II. Atbildība un pienākumi
4. Ostas pārvalde veic šo noteikumu ievērošanas kontroli attiecīgās ostas teritorijā. Ostas pārvalde norīko inspektoru (turpmāk – ostas inspektors), kurš pārzina nacionālās un starptautiskās prasības attiecībā uz bīstamo un piesār­ņojošo kravu apriti ostās un kura kvalifikāciju apstiprina kompetenci apliecinošs sertifikāts par to, ka ir apgūtas prasības, kas noteiktas MARPOL konvencijā, 1974.gada Starptautiskajā konvencijā par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras ar tās 1978. un 1988.gada protokoliem (turpmāk – SOLAS konvencija) un tām saistošajos kodeksos (IBC, IMDG, IMSBC, IGC), kā arī Starptautiskā naftas sabiedrību jūras foruma (OCIMF) Starptautiskās naftas tankkuģu un termināļu drošības rokasgrāmatā (turpmāk – ISGOTT), Gāzvedēju tankkuģu un termināļu operatoru sabiedrības (turpmāk – SIGTTO) Vadlīnijās sašķidrināto gāzu apritei uz kuģiem un termināļos (turpmāk – SIGTTO vadlīnijas), Starptautiskās jūras organizācijas (turpmāk – IMO) Rekomendācijās drošai bīstamo kravu transpor­tēšanai un ar to saistītajām aktivitātēm ostās (turpmāk – IMO rekomendācijas). Ostas pārvalde nodrošina ostas inspektora apmācību, kā arī kompetences sertifikāta atjaunināšanu ne retāk kā reizi divos gados.
5. Ostas inspektors:

5.1. ne retāk kā reizi četros mēnešos saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļā minētajām prasībām pārbauda bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostas komersanta teritorijā;

5.2. ja radušās aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem bīstamo kravu aprites jomā, veic ārpuskārtas pārbaudes uz kuģiem saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā minētajām prasībām;

5.3. reizi četros mēnešos iesniedz valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Jūras administrācija” (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) pārskatu par veiktajām pārbaudēm, atklātajiem trūkumiem, to novēršanu vai ierosinājumiem trūkumu novēršanai.
6. Latvijas Jūras administrācija veic vispārēju pārraudzību attiecībā uz šo notei­kumu ievērošanu ostās, kā arī pārbaudes uz kuģiem saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā minētajām prasībām.
7. Ostas komersants, kurš iesaistīts bīstamo un piesārņojošo kravu apritē, ir atbildīgs par tās drošību un šo noteikumu ievērošanu, kā arī par kravu apritē iesaistīto darbinieku drošību un veselības aizsardzību. Ostas komersants norīko personu, kura ir atbildīga par kravas operācijām ar bīstamām un piesārņojošām kravām.
8. Latvijas Jūras administrācijai kopā ar ostu pārvaldēm, veicot šajā nodaļā minētos pienākumus, ir tiesības:

8.1. pieaicināt neatkarīgu institūciju vai ekspertu;

8.2. pieprasīt šajos noteikumos minēto dokumentāciju no ostas komersanta un no kravas pārvaldītāja vai tā vietējā pārstāvja;

8.3. pieprasīt trūkumu novēršanu (arī pārtraukt kravas operācijas līdz trūkumu novēršanai), ja netiek ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, tai skaitā ja kuģis, kravas transporta vienība vai iepakojums neatbilst bīstamo un piesārņojošo kravu trans­portēšanas prasībām vai netiek iesniegti pieprasītie dokumenti, vai konstatēti citi pārkāpumi.
III. Vispārīgās drošības prasības
9. Ostas komersanta darbinieki, kuri iesaistīti bīstamo un piesārņojošo kravu apritē, ir apmācīti atbilstoši bīstamo un piesārņojošo kravu aprites specifikai konkrētajā terminālī, kā arī savai darba specifikai un ir ieguvuši kompetenci apliecinošu sertifikātu par to, ka ir apgūtas prasības, kas noteiktas MARPOL un SOLAS konvencijās un tām saistošajos kodeksos (IBC, IMDG, IMSBC, IGC), ISGOTT, SIGTTO vadlīnijās, kā arī IMO rekomendācijās. Ostas komersants saviem darbiniekiem, kuri iesaistīti bīstamo un piesārņojošo kravu apritē, nodrošina apmācību, kā arī kompetences sertifikāta atjaunināšanu ne retāk kā reizi divos gados.
10. Personas, kuras iesaistītas bīstamo un piesārņojošo kravu apritē ostās, veic piesardzības pasākumus, lai nepieļautu negadījumus. Ja negadījums noticis, jārīkojas tā, lai negadījuma izraisītie zaudējumi būtu iespējami mazāki. Ja bīstamo un piesārņojošo vielu noplūde notikusi kravas operāciju veikšanas laikā, tās nekavējoties pārtrauc un kuģa kapteinis vai krasta darbinieks nekavējoties informē par to piestātnes vai termināļa operatoru un ostas kapteiņa dienestu.
11. Kuģa īpašnieks nodrošina, lai uz kuģa, kas iesaistīts kravas operācijās ar bīstamām un piesārņojošām kravām, būtu:

11.1. aprīkojums atbilstoši IMO, Starptautiskās Veselības organizācijas (IHO) un Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) norādījumu “Pirmās medicī­niskās palīdzības norādes, ko pielieto ar bīstamām kravām saistītos negadījumos” (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods) (turpmāk – MFAG) 14.pielikumā “Medikamentu un aprīkojuma saraksts” minētajām prasībām;

11.2. specifisks papildaprīkojums, ja tiek transportētas īpašas kravas, kurām IMDG kodeksa norādījumos “Avārijas situāciju reaģēšanas procedūru norādes kuģiem, kuri transportē bīstamās kravas” (Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods) (turpmāk – EmS) tāds ir paredzēts.
12. Šajos noteikumos minētās prasības neierobežo papildu prasību piemē­rošanu saskaņā ar attiecīgās ostas noteikumiem.
IV. Bīstamo un piesārņojošo kravu transporta dokumenti un kuģa kravas dokumenti
13. Pirms bīstamo un piesārņojošo (iepakoto) kravu ievešanas ostās kravas nosūtītājs iesniedz kravas pārvadātājam un ostas komersantam bīstamo un piesār­ņojošo kravu transporta dokumentus, kuros iekļauta informācija par bīstamās un piesārņojošās kravas nosūtītāja firmu un adresi, norāde par kravas saņēmēju, kā arī cita informācija atbilstoši IMDG kodeksa 5.4.1.apakšnodaļā “Bīstamo kravu transporta dokumenti” un 5.4.2.apakšnodaļā “Konteineru/transporta līdzekļu iepakojuma sertifikāts” minētajām prasībām.
14. Uz kuģa, kas transportē bīstamās un piesārņojošās kravas iepakojumā, jābūt šādiem kuģa kravas dokumentiem, kas atbilst MARPOL konvencijas III pielikumā, SOLAS konvencijas VII nodaļā un tai saistošā IMDG kodeksa 5.4.nodaļā “Dokumenti” minētajām prasībām:

14.1. bīstamo kravu manifests (turpmāk – manifests), kas atbilst 1965.gada Starptautiskajā konvencijā par jūras satiksmes atvieglošanu noteiktajam parau­gam (2.pielikums) vai ir līdzvērtīgs tam, vai detalizēts kravas plāns, vai speciāls saraksts atbilstoši SOLAS konvencijas VII nodaļas A daļas 4.noteikumā “Dokumenti” un VII nodaļas A-I daļas 7-2 noteikumā “Dokumenti”, MARPOL konvencijas III pielikuma 4.noteikumā “Dokumenti” un IMDG kodeksa 5.4.nodaļā “Dokumenti” minētajām prasībām;

14.2. bīstamo kravu deklarācija;

14.3. informācija par rīcību situācijā, ja noticis negadījums;

14.4. papildinformācija un speciāli sertifikāti (ja tādi nepieciešami) atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām, tai skaitā:

14.4.1. izņēmumu sertifikāts (Certificate Exempting a Substance, Material from the Provisions of IMDG Code) par vielām un materiāliem, uz kuriem neattiecas IMDG kodeksā minētās prasības (piemēram, kokogles, zivju milti);

14.4.2. sertifikāts par piemērotību laikapstākļu ietekmei (Weathering Certificate);

14.4.3. saskaņojums par jaunām pašreaģējošām vielām un organiskajiem peroksīdiem, kuru izsniegusi minēto vielu izcelsmes valsts kompetentā institūcija attiecībā uz to klasifikācijas un transportēšanas nosacījumiem.
15. Šo noteikumu 14.1. un 14.2.apakš­punktā minētie dokumenti ietver šādu informāciju par bīstamo un piesārņojošo kravu:

15.1. precīzs kravas nosaukums;

15.2. bīstamības klase saskaņā ar IMDG kodeksu (1.pielikums);

15.3. Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) piešķirtais numurs;

15.4. piesārņojuma kategorija (ja tāda ir piemērojama) saskaņā ar MARPOL konvenciju;

15.5. kravas izvietojums, tās kopējais daudzums, iepakojuma grupa;

15.6. EmS numurs un MFAG tabulas numurs;

15.7. informācija par kuģa kravas dokumentu sagatavotāju (kompānijas nosaukums un personas uzvārds un paraksts);

15.8. kravas transporta vienības iepakošanas sertifikāts atbilstoši IMDG kodeksa 5.4.2.apakšnodaļā “Konteineru/transporta līdzekļu iepakojuma sertifikāts” minētajām prasībām;

15.9. kravas sertifikāts vai deklarācija atbilstoši IMDG kodeksa 5.4.1.6.apakšnodaļā “Sertificēšana” minētajām prasībām.
16. Šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētā informācija ir atspoguļota vienā no šādiem veidiem:

16.1. ķīmiskās vielas drošības datu lapā (Material Safety Data Sheet) (turpmāk – MSDS), kas kā pavaddokumentu papildinājums tiek izsniegta kravas pārvadātājam;

16.2. EmS norādījumos un MFAG tabulās saskaņā ar IMDG kodeksā minētajām prasībām.
17. Kravas nosūtītājs pirms bīstamo un piesārņojošo kravu (beramkravu un lejamkravu) operācijām nodrošina, lai kuģa kapteinim vai viņa pārstāvim tiktu iesniegti kravas dokumenti, kas ietver šādu informāciju par kravu:

17.1. ja transportē beramkravu, – informācija atbilstoši SOLAS konven­cijas VI nodaļas A daļas 2.noteikumā “Informācija par kravu” un konvencijai saistošā IMSBC kodeksa 4.nodaļā minētajām prasībām (tai skaitā norāde par īpatnējo iekraušanas tilpumu un mitruma saturu (ja tas ir piemērojams));

17.2. ja transportē kaitīgu šķidro lejamkravu, bīstamu ķīmisko lejamkravu, sašķidrinātu gāzi vai naftu, – blīvums un vielas kraušanas temperatūra, kā arī cita informācija saskaņā ar IBC kodeksa 16.2.apakš­nodaļā “Informācija par kravu” vai IGC kodeksa 18.1.apakšnodaļā “Informācija par kravu” minētajām prasībām un informācija saskaņā ar ISGOTT un SIGTTO vadlīnijās minētajām prasībām. Atsevišķi tiek pievienota MSDS.
V. Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites vispārīgās prasības
18. Ostas pārvalde norāda bīstamo un piesārņojošo kravu uzglabāšanas vietas ostas teritorijā.
19. Sprāgstvielu ievešana ostā vai to tranzīts ir pieļaujams tikai tad, ja attiecīgās ostas pārvalde ir atļāvusi veikt šādu darbību noteiktā vietā ostā. 1.bīstamības klases (izņemot 1.4S bīstamības klasi) kravas ir atļauts ievest ostas teritorijā vai izvest no tās tikai tiešai iekraušanai kuģī vai izkraušanai no kuģa (imports vai eksports). Šādas kravas var palikt ostas teritorijā ne ilgāk par 48 stundām un tikai īpaši aprīkotās vietās.
20. Ja sprāgstvielas ostā ieved ar kuģi, ievēro pieļaujamo kuģa atrašanās attālumu no tuvākās apdzīvotās vietas (3.pielikums).
21. Radioaktīvo vielu (7.bīstamības klase) ievešana ostā vai to tranzīts ir pieļaujams tikai saskaņā ar likumu “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”.
22. Bīstamām kravām ar kontrolējamu temperatūru (IMDG kodeksa 7.7.nodaļa “Temperatūras kontroles nosacījumi”) veic tiešās iekraušanas vai izkraušanas operācijas. Ja šādas kravas paliek ostas teritorijā, tās novieto īpaši norādītās vietās, kur kravas transporta vienības, kurās ir minētās kravas, iespējams pievienot krasta elektroapgādei, ja nepieciešams.
23. Patogēnus saturošas bīstamās vielas (6.2 bīstamības klase) atļauts ievest ostas teritorijā vai izvest no tās tikai tiešai iekraušanai kuģī vai izkrau­šanai no kuģa (imports vai eksports). Šādas kravas var palikt ostas teritorijā ne ilgāk par 48 stundām.
24. Nestabilās vielas atļauts pieņemt ostā tikai tad, ja ir precizēti un izpildīti visi nosacījumi to drošai transportēšanai un apstrādāšanai saskaņā ar IMDG kodeksā minētajām prasībām.
25. Ostas komersants attiecībā uz tā atbildībā esošo teritoriju nodrošina:

25.1. noliktavās, nojumēs un citur ostas teritorijā esošu bīstamu un piesārņojošu kravu saraksta pieejamību (ieskaitot informāciju par to precīzu nosaukumu, ANO piešķirto numuru, klasifikāciju, daudzumu, precīzu norādi par minēto kravu atrašanās vietu), kā arī minētās informācijas pieejamību avārijas un glābšanas dienestiem situācijā, ja noticis negadījums;

25.2. informācijas pieejamību (jebkurā laikā) par darbību un pasākumiem avārijas situācijās, kā arī šādas informācijas izvietošanu vietās, kur tiek apstrādātas bīstamās un piesārņojošās kravas;

25.3. informācijas pieejamību par ugunsdzēsības aprīkojumu un skaidru tā marķējumu;

25.4. kontroli un pārraudzību, kā arī regulāras pārbaudes teritorijā, kur izvietotas bīstamās un piesārņojošās kravas, lai pārliecinātos, vai nav notikusi bīstamo un piesārņojošo vielu noplūde vai to iepakojuma bojājumi;

25.5. bīstamo un piesārņojošo kravu izvietošanu atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām par atdalīšanu un nesaderību, kā arī atbilstoši bīstamo kravu segregācijas prasībām ostas teritorijā (4.pielikums);

25.6. norādi par ostā ienākušo kuģu pieļaujamo atrašanās vietu, ņemot vērā kravas bīstamības klasi un kravas daudzumu (3.pielikums);

25.7. pārejas savienojumus tādu konteineru dzesēšanai, kuri aprīkoti ar ūdens dzesēšanas sistēmu.
VI. Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites kontrole ostā
26. Ostas inspektors veic pārbaudes par šo noteikumu un drošības pasākumu ievērošanu ostā, kā arī par bīstamo un piesārņojošo kravu drošu transportēšanu un uzglabāšanu. Ostas inspektors pārbauda:

26.1. bīstamo un piesārņojošo kravu dokumentus un to satura atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

26.2. kā ostā tiek uzglabātas bīstamās un piesārņojošās kravas un kā notiek to segregācija, izvietošana un aprite;

26.3. vai kravas operāciju norises vietā dienas tumšajā laikā ir pietiekams apgaismojums;

26.4. vai kravas operāciju veikšanai paredzētie izvietošanas un transpor­tēšanas mehānismi ir sertificēti un vai ar tiem darbojas apmācīts personāls;

26.5. vai tiek nodrošināta bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība;

26.6. iepakojumus un kravas transporta vienības, kas satur bīstamās un piesārņojošās kravas, lai pārliecinātos, ka tās ir iepakotas, marķētas un nodro­šinātas ar bīstamības zīmēm atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām vai starptautiskajiem standartiem, kādi piemērojami attiecīgajam transporta veidam;

26.7. bīstamās kravas saturošo konteineru, cisternkonteineru, pārvietojamo tilpņu vai treileru ārējo stāvokli, lai konstatētu acīmredzamus bojājumus vai noplūdes pazīmes;

26.8. vai kravas transporta vienība atbilst IMO/ILO/ANO Eiropas ekono­misko lietu komitejas Vadlīnijās kravas transporta vienību iepakošanai (turpmāk – CTUs vadlīnijas) minētajām prasībām;

26.9. konteinera apstiprinājuma plāksnes atbilstību 1972.gada Starptau­tiskajā konvencijā par drošiem konteineriem (ar grozījumiem) (turpmāk – CSC konvencija) minētajām prasībām.
27. Ja šajā nodaļā minētajās pārbaudēs ir atklāti trūkumi, kas var ietekmēt bīstamo un piesārņojošo kravu transportēšanu vai operācijas ar tām, ostas inspektors vai ostas komersanta norīkota atbildīgā persona nekavējoties ziņo par to ostas komersantam un kravas pārvaldītājam un pieprasa novērst visus atklātos trūkumus pirms bīstamo kravu turpmākas transportēšanas vai operācijām ar tām. Ostas pārvalde norāda atbilstošas vietas ostas teritorijā, kur uzglabājamas kravas transporta vienības, kurām konstatēti bojājumi, noplūdes pazīmes vai citi trūkumi, kas var ietekmēt bīstamo un piesārņojošo kravu drošu turpmāku apriti.
28. Ja bīstamo vai piesārņojošo kravu saturošam konteineram vai citai kravas transporta vienībai ir konstatēti acīmredzami bojājumi vai noplūdes pazīmes vai ja radušās aizdomas par kravas satura neatbilstību dokumentos norādītajai informācijai, attiecīgo konteineru vai citu kravas transporta vienību ir tiesības atvērt, lai pārbaudītu tajā esošo kravu atbilstību dokumentos norādītajai informācijai, kā arī iepakojuma, nostiprināšanas un izvietojuma atbilstību noteik­tajām prasībām. Šādā gadījumā ostas inspektors vai ostas komersanta norīkota atbildīgā persona informē Latvijas Jūras administrāciju, ostas komersantu un kravas pārvaldītāju par konteinera vai citas kravas transporta vienības atvēršanu un to atver kravas pārvaldītāja vai tā pilnvarotas personas klātbūtnē. Ja bīstamo vai piesārņojošo kravu saturošais konteiners vai cita kravas transporta vienība ir pakļauta muitas kontrolei, ostas inspektors vai ostas komersanta norīkota atbildīgā persona saņem muitas atļauju atvērt attiecīgo konteineru vai citu kravas transporta vienību un atver to muitas amatpersonas klātbūtnē.
29. Bojātās kravas transporta vienības drīkst pārvietot tikai tad, ja tiek veikti drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka tās neradīs bīstamību turpmākajā transportēšanas vai apstrādes gaitā.
VII. Vispārīgās prasības operācijām ar bīstamām un piesārņojošām kravām
30. Veikt bīstamo un piesārņojošo kravu iekraušanas operācijas kuģī un transportēt minētās kravas ar kuģi ir atļauts tikai tad, ja tiek ievērotas šādas prasības:

30.1. attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu transportēšanu iepako­jumā – SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā “Bīstamo kravu pārvadāšana”, VII nodaļas A daļā “Bīstamo kravu pārvadāšana iepakojumā” un IMDG kodeksā minētās prasības;

30.2. attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo cieto vielu kā beramkravu transportēšanu – SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā “Bīstamo kravu pārvadāšana”, VII nodaļas A-1 daļā “Bīstamo beramkravu pārvadāšana” un IMSBC kodeksā minētās prasības;

30.3. attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo šķidro vielu kā lejamkravu transportēšanu tankkuģos – SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 16.(3) noteikumā “Papildprasības tankkuģiem” minētās prasības un prasības (ciktāl tās piemēro­jamas), kas minētas VII nodaļas B daļā, IBC kodeksā, kā arī Kodeksā par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (turpmāk – BCH kodekss), un ISGOTT minētās prasības;

30.4. attiecībā uz sašķidrināto gāzu transportēšanu tankkuģos – SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 16.(3) noteikumā minētās prasības un prasības (ciktāl tās piemērojamas), kas minētas VII nodaļas C daļā, IGC kodeksā vai Kodeksā par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejam­kravas (turpmāk – GC kodekss);

30.5. attiecībā uz iesaiņotas radioaktīvās kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augsta līmeņa radioaktivitāti transportēšanu – prasības, kas minētas SOLAS konvencijas VII nodaļas D daļā “Speciālas prasības iepakotas radioaktīvās kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augsta līmeņa radioaktivitāti pārvadāšanai ar kuģiem” un Starptautiskajā kodeksā par iepakotas radioaktīvās kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radio­aktivitātes līmeni drošu pārvadāšanu ar kuģiem.
31. Bīstamo atkritumu (atbilstoši definīcijai, kas minēta 1989.gada Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu) pārrobežu pārvadājumi ir pieļaujami, ja tie atbilst IMDG kodeksa 7.8.nodaļā “Atkritumu transportēšana” vai IBC kodeksa 20.nodaļā “Šķidro ķīmisko atkritumu transportēšana” minētajām prasībām, kā arī tiesību aktiem par bīstamo kravu apriti.
32. IMDG kodeksa 1.2.nodaļā definēto kravas transporta vienību uzkraušana uz kuģiem ir pieļaujama, ja tās atbilst CTUs vadlīnijām.
33. Atbilstoši kravas plānam, ko kuģa kapteinis saskaņo ar ostas komersantu, kuģa kravas operāciju laikā nodrošina, lai:

33.1. iepakotās bīstamās un piesārņojošās kravas tiktu izvietotas un segregētas, ievērojot IMDG kodeksa 7.1.nodaļā “Kravas izvietošana” un 7.2.nodaļā “Segregācija” minētās prasības un SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā “Bīstamo kravu pārvadāšana” noteiktos ierobežojumus;

33.2. bīstamās beramkravas tiktu krautas un atdalītas, ievērojot IMSBC kodeksa 9.3.nodaļā “Kravas izvietošana un segregācija” minētās prasības un SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā “Bīstamo kravu pārvadāšana” noteiktos ierobežojumus;

33.3. kaitīgās šķidrās vielas, ko trans­portē kā lejamkravas un kuru pārva­dāšanai ir saistošs IBC vai BCH kodekss, tiktu krautas atbilstoši prasībām, kas piemērojamas šādām vielām un ir minētas IBC kodeksa 17.nodaļā “Minimālo prasību kopsavilkums” vai BCH kodeksa IV nodaļā “Speciālās prasības”;

33.4. sašķidrinātās gāzes, kuru pārvadāšanai ir saistošs IGC kodekss vai GC kodekss, tiktu krautas atbilstoši prasībām, kas piemērojamas šādām vielām un ir minētas IGC kodeksa 19.nodaļā “Minimālo prasību kopsavilkums” vai GC kodeksa XIX nodaļā “Minimālo prasību kopsavilkums”.
34. Aizliegts veikt kravas operācijas ar bīstamām un piesārņojošām kravām, ja ir bojāts kravas transporta vienības iepakojums vai to stāvoklis neatbilst drošai kravas turpmākai transportēšanai.
VIII. Pārbaudes uz kuģa
35. Pārbaudes uz kuģiem, kas transportē bīstamās un piesārņojošās kravas, veic Latvijas Jūras administrācijas norīkots inspektors. Inspektors izvēles kārtībā ne retāk kā reizi mēnesī pārbauda, vai ir nodrošināta efektīva informācijas apmaiņa starp kuģi un termināli, kā arī pārbauda:

35.1. kuģim, kas transportē bīstamās un piesārņojošās kravas iepakojumā:

35.1.1. kuģa atbilstības dokumenta (Document of Compliance) (turpmāk – DOC) atbilstību SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā “Bīstamo kravu pārvadāšana” minētajām prasībām;

35.1.2. bīstamo un piesārņojošo kravu izvietojuma un segregācijas atbilstību IMDG kodeksā un SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā “Bīstamo kravu pārvadāšana” minētajām prasībām;

35.1.3. kuģa kravas dokumentu atbilstību SOLAS konvencijas VII nodaļas A daļā, IMDG kodeksa 5.4.nodaļā “Dokumenti” un šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

35.1.4. konteineru un transporta līdzekļu marķējumu, bīstamības zīmju izvietojuma atbilstību IMDG kodeksā minētajām prasībām vai citiem piemēroja­miem starptautiskajiem standartiem (ja šāda vizuāla pārbaude ir iespējama);

35.1.5. bīstamās un piesārņojošās kravas iepakojuma stāvokli, kā arī pārbauda, vai nav acīmredzamu bojājumu vai noplūdes pazīmju (ja šāda vizuāla apskate ir iespējama);

35.2. tankkuģim, kas sertificēts trans­portēt naftu:

35.2.1. starptautiskā naftas piesārņojuma novēršanas sertifikāta (IOPPC) atbilstību MARPOL konvencijas I pielikumā minētajām prasībām, kā arī pārvadājamās kravas atbilstību IOPPC norādītajam tank­kuģa tipam un konstrukcijai;

35.2.2. naftas operāciju žurnāla I un II daļā veikto ierakstu atbilstību MARPOL konvencijas I pielikumā minētajām prasībām;

35.2.3. ārkārtas situāciju plāna rīcībai gadījumos, ja no kuģa noplūdusi nafta (SOPEP), atbilstību MARPOL konvencijas I pielikumā minētajām prasībām;

35.2.4. saskaņotā iekraušanas/izkraušanas plāna, kuģa/krasta kontroles lapas un MSDS atbilstību ISGOTT minētajām prasībām;

35.3. tankkuģim, kas sertificēts trans­portēt kaitīgās šķidrās vielas kā lejam­kravas:

35.3.1. starptautiskā sertifikāta par piesārņojuma novēršanu, pārvadājot kaitīgās lejamkravas (NLS sertifikāts), atbilstību MARPOL konvencijas II pieli­kumā minētajām prasībām;

35.3.2. kravas operāciju žurnālā veikto ierakstu atbilstību MARPOL konvencijas II pielikumā minētajām prasībām;

35.3.3. ekspluatācijas procedūru atbilstību Procedūru un iekārtu rokas­grāmatā (Procedure and Arrangement Manual) minētajām prasībām;

35.3.4. ārkārtas situāciju plāna rīcībai gadījumos, kad no kuģa noplūdušas kaitīgās šķidrās vielas, atbilstību MARPOL konvencijas II pielikumā minētajām prasībām;

35.3.5. saskaņotā iekraušanas/izkraušanas plāna, kuģa/krasta kontroles lapas un MSDS atbilstību ISGOTT minētajām prasībām;

35.4. tankkuģim, kas sertificēts trans­portēt bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas:

35.4.1. starptautiskā sertifikāta par piemērotību pārvadāt bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk) vai sertifikāta par kuģa piemērotību pārvadāt bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk) atbilstību SOLAS konvencijā un IBC vai BCH minētajām prasībām;

35.4.2. kravas operāciju žurnālā veikto ierakstu atbilstību MARPOL konvencijas II pielikumā minētajām prasībām;

35.4.3. ekspluatācijas procedūru atbilstību Procedūru un iekārtu rokas­grāmatā (Procedure and Arrangement Manual) minētajām prasībām;

35.4.4. saskaņotā iekraušanas/izkraušanas plāna, kuģa/krasta kontroles lapas un MSDS atbilstību ISGOTT minētajām prasībām;

35.5. tankkuģim, kas sertificēts trans­portēt sašķidrinātu gāzi kā lejamkravu:

35.5.1. starptautiskā sertifikāta par piemērotību pārvadāt sašķidrināto gāzi kā lejamkravu (International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk) vai sertifikāta par piemērotību pārvadāt sašķidrināto gāzi kā lejamkravu (Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk) atbilstību SOLAS konvencijā, IGC kodeksā vai GC kodeksā minētajām prasībām;

35.5.2. saskaņotā iekraušanas/izkraušanas plāna, kuģa/krasta kontroles lapas un MSDS atbilstību ISGOTT un SIGTTO vadlīnijās minētajām prasībām;

35.6. kuģim, kas transportē bīstamās beramkravas:

35.6.1. kuģa DOC atbilstību SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.notei­kumā “Bīstamo kravu pārvadāšana” minētajām prasībām;

35.6.2. speciālo sarakstu vai manifestu, vai detalizētu kravas izvietošanas plānu atbilstību SOLAS konvencijas VII/7-2 nodaļā minētajām prasībām;

35.6.3. kravas izvietošanas un segregācijas prasību atbilstību SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā “Bīstamo kravu pārvadāšana” un IMSBC kodeksā minētajām prasībām.
IX. Noslēguma jautājums
36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumus Nr.199 “Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 47.nr.).
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1060
Bīstamo kravu klasifikācija saskaņā ar IMDG kodeksu

Bīstamības klase, apakšklase

Nosaukums

1

Sprāgstvielas un to izstrādājumi

1.1

Sprāgstvielas, kurām raksturīga visas masas momentāna sprādziena bīstamība

1.2

Sprāgstvielas, kuras ir daļēji stabilizētas un kurām nav raksturīga visas masas momentāna sprādziena bīstamība

1.3

Sprāgstvielas, kurām raksturīga aizdegšanās bīstamība, kā arī neliela varbūtēja sprādziena bīstamība, bet kurām nav raksturīga visas masas momentāna sprādziena bīstamība

1.4

Sprāgstvielas, kurām raksturīga neliela sprādziena bīstamība

1.5

Ļoti mazjutīgas sprāgstvielas, kurām raksturīga visas masas sprādziena bīstamība

1.6

Īpaši mazjutīgas sprāgstvielas, kurām nav raksturīga visas masas sprādziena bīstamība

2

Gāzes

2.1

Viegli uzliesmojošas gāzes

2.2

Gāzes, kuras nav viegli uzliesmojošas un nav indīgas

2.3

Indīgas gāzes

3

Uzliesmojoši šķidrumi

4

Cietas, viegli uzliesmojošas vielas, vielas ar tendenci uz pašaizdegšanos un vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

4.1

Cietas, viegli uzliesmojošas vielas, pašreaģējošas vielas un stabilizētas sprāgstvielas

4.2

Pašaizdegošās vielas

4.3

Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

5

Oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi

5.1

Oksidējošas vielas

5.2

Organiskie peroksīdi

6

Indīgas un infekciozas vielas

6.1

Indīgas vielas

6.2

Infekciozas vielas

7

Radioaktīvie materiāli

8

Korozīvas vielas

9

Citas bīstamas vielas un izstrādājumi

Satiksmes ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1060
KN1060-PIEL2.JPG (49536 bytes)
Satiksmes ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1060
Kuģa ar bīstamu kravu atrašanās vieta ostā

Nr. p.k.

Bīstamās kravas
bīstamības klase
(saskaņā ar IMDG kodeksu)

Bīstamās kravas daudzums uz kuģa

Kuģa pieļaujamais attālums no tuvākās apdzīvotās vietas

Piezīmes

1.

1.1, 1.2 vai 1.5

līdz 125 kg

ne tuvāk par 100 m no apdzīvotas vietas

līdz 500 kg

ne tuvāk par 300 m no apdzīvotas vietas

līdz 30 000 kg

ne tuvāk par 500 m no apdzīvotas vietas

2.

1.3 vai 1.4

līdz 500 kg

ne tuvāk par 100 m no apdzīvotas vietas

līdz 30 000 kg

ne tuvāk par 300 m no apdzīvotas vietas

līdz 120 000 kg

ne tuvāk par 500 m no apdzīvotas vietas

gadījumus, ja kravas daudzums ir 120 000 kg vai lielāks, ostas kapteinis izskata atsevišķi

3.

1.4S

līdz 1 000 kg

ne tuvāk par 100 m no apdzīvotas vietas

4.

1.4S – piemēro vielām vai kravas transporta vienībām, kurām ANO piešķirtais numurs ir 0012 vai 0014 (munīcijai, kuras maksimālais kalibrs ir 19,1 mm) un 0055 vai 0105

līdz 300 000 kg

5.

5.2 – piemēro kravām, uz kuru iepakojuma ir uzlīme “eksplozīvs”

līdz 25 000 kg

Satiksmes ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1060
Bīstamo kravu segregācija ostas teritorijā

Nr. p.k.

Vielas nosaukums

Bīstamības klase

2.1

2.2

2.3

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

8

9

1.

Viegli uzliesmojošas gāzes

2.1

0

0

0

s

a

s

0

s

s

0

a

0

2.

Gāzes, kas nav viegli uzliesmojošas un nav indīgas

2.2

a

0

0

0

3.

Indīgas gāzes

2.3

s

0

0

0

4.

Viegli uzliesmojoši šķidrumi

3

s

a

s

0

0

s

s

s

s

0

0

0

5.

Cietas, viegli uzliesmojošas vielas, pašreaģējošas vielas un stabilizētas sprāgstvielas

4.1

a

0

0

0

0

a

0

a

s

0

a

0

6.

Pašuzliesmojošas vielas

4.2

s

a

s

s

a

0

a

s

s

a

a

0

7.

Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

4.3

0

0

0

a

0

a

0

s

s

0

a

0

8.

Oksidējošas vielas

5.1

s

0

0

s

a

s

s

0

s

a

s

0

9.

Organiskie peroksīdi

5.2

s

a

s

s

s

s

s

s

0

a

s

0

10.

Indīgas vielas (šķidrumi un cietas vielas)

6.1

0

0

0

0

0

a

0

a

a

0

0

0

11.

Korozīvas vielas (šķidrumi un cietas vielas)

8

a

0

0

0

a

a

a

s

s

0

0

0

12.

Citas bīstamas vielas un izstrādājumi

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Piezīme.

1. (izņemot 1.4S), 6.2 un 7.bīstamības klases kravas ir atļauts ievest ostā un izvest no ostas tikai tiešai to iekraušanai vai izkraušanai, tāpēc šo klašu kravas tabulā nav iekļautas. Dažos neparedzētos apstākļos šādas kravas var īslaicīgi palikt ostas teritorijā īpaši tām norādītās vietās.

Paskaidrojumi.

1. 1. (izņemot 1.4S), 6.2 un 7.bīstamības klases kravu pieņemšanu un uzglabāšanu var regulēt ar attiecīgās ostas noteikumiem atbilstoši termināļu un pārkraušanas iekārtu iespējām.

2. Visas bīstamās un piesārņojošās kravas, ko ieved ostas teritorijā, ir marķētas, nodrošinātas ar uzlīmēm, iepakotas un dokumentētas atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām.

3. Bīstamo kravu segregāciju veic atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām:

3.1. iepakojumi, treileri, stacionārie vai platformas konteineri:

3.1.1.  0 – segregācija nav nepieciešama, ja vien ostas noteikumos nav paredzēts citādi;

3.1.2.  a – projām no (away from) – minimālais attālums ir 3 m;

3.1.3.  s – ir nepieciešama atdalīšana (separated from) – atklātā laukumā minimālais attālums ir 6 m, nojumēs vai noliktavās minimālais attālums ir 12 m, ja vien nav īpašas ugunsdrošas sienas;

3.2. slēgtie konteineri, portatīvās cisternas, slēgtie autotransporta līdzekļi:

3.2.1.  0 – segregācija nav nepieciešama;

3.2.2.  a – projām no (away from) – segregācija nav nepieciešama;

3.2.3.  s – ir nepieciešama atdalīšana (separated from) – atklātā laukumā minimālais attālums ir 3 m garumā un platumā, nojumēs un noliktavās minimālais attālums ir 6 m garumā un platumā, ja vien nav īpašas ugunsdrošas sienas;

3.3. autotransports ar nepārsegtu kravas kasti, dzelzceļa kravas vagoni, konteineri ar atvērtu augšējo daļu:

3.3.1.  0 – segregācija nav nepieciešama;

3.3.2.  a – projām no (away from) – minimālais attālums ir 3 m;

3.3.3.  s – ir nepieciešama atdalīšana (separated from) – atklātā laukumā minimālais attālums ir 6 m garumā un platumā, nojumēs un noliktavās minimālais attālums ir 12 m garumā un platumā, ja vien nav īpašas ugunsdrošas sienas.

Satiksmes ministrs K.Gerhards

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!