• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumi Nr. 217 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumos Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā""". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.03.2009., Nr. 41 https://www.vestnesis.lv/ta/id/189068-grozijumi-ministru-kabineta-2008-gada-12-augusta-noteikumos-nr-658-noteikumi-par-darbibas-programmas-uznemejdarbiba-un-inovacij...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.219

Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude

Vēl šajā numurā

13.03.2009., Nr. 41

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 217

Pieņemts: 03.03.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.217

Rīgā 2009.gada 3.martā (prot. Nr.15 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumos Nr.658 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā””

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumos Nr.658 “No­tei­kumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildi­nājuma 2.1.2.2.aktivitātes “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 129.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Aktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Ko­pējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 51 255 313,29 la­ti. To veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 43 567 016,30 latu un nacionālais publiskais finansējums – 7 688 296,99 lati.”

2. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

“21. Aktivitātes ietvaros finansē tādus sākotnējos ieguldījumus komer­santa pamatlīdzekļos, kas tieši nodrošina projekta īstenošanas laikā iegādātu jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanu ražošanā:

21.1. jaunu iekārtu iegādes izmaksas. Iekārtu iegādes izmaksās var iekļaut iekārtu piegādes, uzstādīšanas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas;

21.2. nemateriālie ieguldījumi (patentu un licenču iegādes izmaksas). Lieliem komersantiem nemateriālie ieguldījumi ir atbalstāmi ne vairāk kā 50 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.”

3. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

“26. Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte ir 45 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.”

4. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai aktivitātes ietva­ros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir 500 000 latu.”

5. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

“34. Aktivitātes īstenošanas laikā atklāta projektu iesniegumu atlase no­tiek divās kārtās. Projektu iesniegumu atlases kārtās pieejamais publiskais finan­sējums ir:

34.1. 2008.gadā – 31 255 313,29 lati;

34.2. 2009.gadā – 20 000 000 latu.”

6. Izteikt 35.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“35.2.7. jauna produkta vai tehnoloģijas izveidi vai iegādi apliecinošu dokumentu kopijas (uz projekta iesniedzēja vārda reģistrētu vai reģistrācijai iesniegtu izgudrojumu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju apliecinošu dokumentu kopijas, ko apliecinājusi institūcija, kas ir tiesīga sniegt šādu apliecinājumu, ja ražošanā tiek ieviests projekta iesniedzēja izstrādāts jauns produkts vai tehnoloģija; no trešās personas iegādātu patentu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju apliecinošu dokumentu kopijas vai dokumenta izrakstu, ko ir parakstījusi trešā persona, no kuras tiek iegādāts minētais patents, dizainparaugs, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija; līgumus ar Izglītības un zinātnes ministrijas reģistrēto zinātnisko institūciju par pētniecības darbiem, ja tie nav iekļauti komersanta gada pārskata pozīcijā “pētniecības un attīstības izmaksas”, un citu dokumentu kopijas, kas apliecina pētniecības un attīstības darbu veikšanu), ja piemērojams;”.

7. Papildināt noteikumus ar 35.2.9.apakš-punktu šādā redakcijā:

“35.2.9. izziņu no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu (izziņā norāda šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju) (ja attiecināms) un izziņu no kredītiestādes par konta atlikumu (izziņā norāda šo noteikumu 6.pielikumā minēto informāciju) (ja attiecināms). Izziņu no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu (ja attiecināms) un izziņu no kredītiestādes par konta atlikumu (ja attiecināms) iesniedz par summu, kas nav mazāka par projekta kopējām iz­maksām. Ja projekta iesniedzējs projektā ir paredzējis saņemt šo noteikumu 64.1 punktā norādīto avansu, izziņu iesniedz par projekta kopējo izmaksu un avansa starpību. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā izziņa no kredītiestādes nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām. Izziņa nav jāiesniedz, ja projekta pieprasītais finansējuma apmērs ir mazāks par 30 000 latu.”

8. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

“45. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vēr­tē­šanu atbilstoši kvalitātes un neprecizējamiem atbilstības un neprecizē­jamiem administratīvajiem kritērijiem nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

45.1. komisijas sastāvā ir Ekonomikas ministrijas un valsts aģentūras “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” pārstāvji;

45.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.”

9. Papildināt noteikumus ar 60.punktu šādā redakcijā:

“60.1 Sadarbības iestāde lemj par līguma par projekta īstenošanu izbeig­šanu līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī ja 12 mēnešu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas:

60.1. finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumu ar kredītiestādi par kredīta piešķiršanu par summu, ne mazāku kā 75 % no izziņā minētās, ja projekta iesniegumam ir pievienota izziņa no kredītiestādes par kredīta piešķiršanu;

60.2. finansējuma saņēmējs nav noslēdzis līgumus ar piegādātājiem par summu, ne mazāku kā 75 % no projektā paredzētajām jaunu iekārtu (un aprīkojuma), patentu un licenču iegādes izmaksām, ja projekta iesniegumā ir paredzētas jaunu iekārtu (un aprīkojuma), patentu un licenču iegādes izmaksas.”

10. Papildināt noteikumus ar 64.1 punktu šādā redakcijā:

“64.1 Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no publiskā finansējuma apmēra. Avansa maksājuma saņemšanai un maksājumu veikšanai no saņemtā avansa maksājuma līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš nav īsāks kā projekta īstenošanas termiņš.”

11. Izteikt 1.pielikuma 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

6.2. Projekta pieprasītais finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām

(Pieprasīto finansējuma apmēru nepieciešams aprēķināt atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam, norādot to ar diviem cipariem aiz komata, noapaļojot uz leju).

Attiecināmās izmaksas (LVL)

(norādīt ar divām zīmēm aiz komata)

Maksimālais finansējuma apmērs

(LVL)

Maksimālā finansējuma intensitāte %

Pieprasītais finansējuma apmērs (LVL)

(norādīt ar divām zīmēm aiz komata)

Pieprasītā finansējuma intensitāte %

(norādīt ar divām zīmēm aiz komata)45 %


 

12. Izteikt 1.pielikuma 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

6.4. Projekta finansēšanas avoti*

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

Summa (LVL)

%

1. Avansa maksājums (avansa maksājums nedrīkst pārsniegt 35 % no pieprasītā finansējuma apmēra)2. Projekta iesniedzēja paša resursi (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)3. Aizņēmums no kredītiestādes (norādīt kredītiestādes nosaukumu) (neieskaitot atbalstu komercdarbībai)4. Finanšu līdzekļi, kas saņemti kā atbalsts komercdarbībai (garantijas, aizdevumi vai riska kapitāla investīcijas)5. Citi (norādīt finansēšanas avotu)Kopā (1.+2.+3.+4.+5.)


100 %

Piezīme. * Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 6.1.sadaļā norādītajām kopējām projekta izmaksām. Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, projekta iesniegumam jāpievieno kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu. Ja ir norādīti pārējie finansēšanas avoti, izņemot avansa maksājumu, projekta iesniegumam ir jāpievieno kredītiestādes izziņa par konta atlikumu. Izziņas ir jāiesniedz par summu, kas nav mazāka par 6.4.sadaļā norādītajiem projekta finansēšanas avotiem, atņemot avansa maksājumu.”

13. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

“5.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 12.augusta noteikumiem Nr.658

Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu

01.JPG (54217 bytes)

14. Papildināt noteikumus ar 6.pielikumu šādā redakcijā:

“6.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 12.augusta noteikumiem Nr.658

Kredītiestādes izziņa par konta atlikumu

02.JPG (32385 bytes)

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 14.martu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!