• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumi Nr. 198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.03.2009., Nr. 41 https://www.vestnesis.lv/ta/id/189066-noteikumi-par-elektroenergijas-razosanu-izmantojot-atjaunojamos-energoresursus-un-cenu-noteiksanas-kartibu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.200

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"

Vēl šajā numurā

13.03.2009., Nr. 41

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 198

Pieņemts: 24.02.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.198

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 58.§)

Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.panta otro, ceturto un piekto daļu, 29.1 panta otro un piekto daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

1.2. kritērijus, saskaņā ar kuriem ražotājs, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā;

1.3. kritērijus, saskaņā ar kuriem ražotājs, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 1 MW, izmantojot biomasu vai biogāzi, var iegūt tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

1.4. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas obligāti iepērkamā apjoma noteikšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību;

1.5. kāda Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, nosakot to katram atjaunojamo energoresursu veidam, ir obligāti nosedzama ar elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

1.6. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no energoresursu veida;

1.7. kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

1.8. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma saņemšanas kārtību;

1.9. pasākumus, lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas;

1.10. pilnvaroto institūciju, kas izsniedz no atjaunojamiem energo­resursiem saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu;

1.11. kārtību, kādā nosakāma garantētā maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī tās uzraudzības un samaksas kārtību;

1.12. kārtību, kādā komersants var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

2. Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, kas obligāti nosedzama ar elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, laikposmam līdz 2010.gada 31.decembrim un turpmākajiem gadiem sadalījumā pa gadiem un atjaunojamo energoresursu veidiem ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

3. Lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas, līdztekus obligātajam iepirkumam un garantētajai maksai par uzstādīto jaudu tiek īstenoti šādi pasākumi:

3.1. Zemkopības ministrija no Eiropas Savienības finanšu atbalsta instrumentiem piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir elektroenerģijas ražošana no biomasas atbilstoši kārtībai un kritērijiem, kas noteikti Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanu reglamentējošajos tiesību aktos;

3.2. Ekonomikas ministrija no Eiropas Savienības finanšu atbalsta instrumentiem piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir elektroenerģijas ražošana no biomasas atbilstoši kārtībai un kritērijiem, kas noteikti Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanu reglamentējošajos tiesību aktos;

3.3. Vides ministrija no līdzekļiem, kas iegūti no valstij piederošo oglekļa dioksīda nosacītā daudzuma vienību pārdošanas, piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir elektroenerģijas ražošana no biomasas un biogāzes atbilstoši kārtībai un kritērijiem, kas noteikti starptautiskajā emisiju tirdzniecībā iegūto līdzekļu izmantošanu reglamentējošajos tiesību aktos. 

II. Kvalifikācijas kritēriji elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu un atteikšanās no minētajām tiesībām

4. Pretendēt uz kvalificēšanos elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu var šādi komersanti, ja to elektrostacijas nav ieviestas vai tās nav plānots ieviest Elektroenerģijas tirgus likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā:

4.1. komersants, kura īpašumā vai lietojumā ir elektrostacija, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

4.2. komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu, ja minētajā elektrostacijā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

4.3. komersants, kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

5. Kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot no atjaunojamiem energo­resursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros var komersanti, kuri elektroenerģiju ražo vai plāno ražot no atjaunojamiem energoresursiem elektrostacijā Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot:

5.1. hidroenerģiju;

5.2. biogāzi;

5.3. jebkāda veida cietu vai šķidru biomasu;

5.4. vēja elektrostacijas, ja to uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz 0,25 MW un ja pie viena elektroenerģijas sadales sistēmas transformatoru vai sadales punkta nav pieslēgta vairāk par vienu ģenerētājvienību;

5.5. vēja elektrostacijas, kas nav minētas šo noteikumu 5.4.apakšpunktā;

5.6. saules elektrostacijas.

6. Kvalificēties tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu var komersanti, kuri ražo vai plāno ražot Latvijas Republikas teritorijā elektroenerģiju no biogāzes vai jebkāda veida biomasas elektrostacijā, kuras elektriskā jauda ir lielāka par 1 MW un kuras uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā ir lielāks par 8000 stundām. To aprēķina, izmantojot šādu formulu:

EAER
TMAX = –––––, kur
P

TMAX – elektrostacijās uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits;

EAER – elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražotais elektroenerģijas daudzums gadā (MWh), kuru nosaka atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

P – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto jaudu summai (MW).

7. Lai kvalificētos tiesību iegūšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas par uzstādīto elektrisko jaudu saņemšanai, komersants iesniedz Ekonomikas ministrijā (turpmāk – ministrija) attiecīgu iesniegumu (2.pielikums).

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu sagatavo datorrakstā bez labojumiem. Ja komersants nav saņēmis licenci elektroenerģijas ražošanai, bet šāda nepieciešamība noteikta tiesību aktos, tas neaizpilda iesnieguma 2.2.punktu. Komersants informē ministriju par licences saņemšanu ne vēlāk kā trīs mēnešus no šo noteikumu 13.punktā minētā ministrijas izdotā lēmuma – administratīvā akta – saņemšanas dienas. Iesniegumu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona. Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, to noformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 6.punkta prasībām. Visas iesnieguma lapas numurē un katru lapu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. apliecinātu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

8.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas dienas), vai komersanta rakstisku piekrišanu, kurā viņš pilnvaro ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

8.3. elektrostacijas aprakstu (brīvā formā), kurā ražo vai kurā plānots ražot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, pamatojot iesniegumā iekļautos rādītājus un norādot būtiskāko informāciju par elektrostaciju – izmantojamo energoresursu veidus, atrašanās vietu, uzstādīto vai plānoto elektrisko jaudu, izmantojamās tehnoloģijas, esošos vai plānotos darba režīmus.

9. Papildus šo noteikumu 8.punktā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno:

9.1. komersants, kurš plāno būvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģijas ražošanai izmantos atjaunojamos energoresursus, – dokumentu vai apliecinātu tā kopiju, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz teritoriju, kurā plānota būvniecība;

9.2. komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošā elektrostacijā saražoto elektroenerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, vai saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, – dokumentu vai apliecinātu tā kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā;

9.3. komersants, kurš plāno būvēt elektrostaciju, kas elektroenerģijas ražošanai izmantos hidroenerģiju, vai arī palielināt esošas hidroelektrostacijas jaudu, – Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinumu, ka iecerētais projekts atbilst Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.27 “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus”;

9.4. komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai plāno uzstādīt šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētās iekārtas, – sistēmas operatora atzinumu par plānotās elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 5.4.apakšpunktam. Sistēmas operators atzinumā apliecina, ka konkrētajai elektrostacijai izsniegtajos pieslēguma tehniskajos noteikumos tiks noteikts, ka pie viena sadales sistēmas transformatoru vai sadales punkta drīkst pieslēgt ne vairāk kā vienu ģenerētājvienību;

9.5. komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai plāno uzstādīt šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās iekārtas:

9.5.1. būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevuma apliecinātu kopiju plānotās elektrostacijas būvniecībai;

9.5.2. informāciju par vēja resursu mērījumiem, kas veikti vismaz viena gada laikā ne zemāk kā 50 m augstumā vietā, kura neatrodas tālāk par 10 km no plānotās elektrostacijas atrašanās vietas, un kas pierāda, ka gada vidējais vēja ātrums ar šiem nosacījumiem ir ne mazāks par 6 m/s.

10. Šo noteikumu 7.punktā minētajā iesniegumā norādītā elektrostacijas jauda nedrīkst pārsniegt ministrijas izsniegtajā elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas atļaujā vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas atļaujā norādīto jaudu, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, ko komersants gada laikā vēlas pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, – lielumu, ko aprēķina, iesniegumā norādīto jaudu reizinot ar šādiem jaudu izmantošanas laikiem:

10.1. hidroelektrostacijām – 5000 stundu gadā;

10.2. vēja elektrostacijām – 3500 stundu gadā;

10.3. elektrostacijām, kurās elektroenerģijas ražošanai izmanto biogāzi, – 8000 stundu gadā;

10.4. elektrostacijām, kas nav minētas šo noteikumu 10.1., 10.2. un 10.3.apakšpunktā, – 8000 stundu gadā.

11. Ja elektrostacijā, kurā elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, izmanto arī citus kurināmā veidus, elektrostaciju aprīko ar mērierīču sistēmu, kas ļauj atsevišķi uzskaitīt katra veida kurināmā patēriņu. Ja no atjaunojamiem energoresursiem saražotā elektroenerģija veido vismaz 90 % no elektrostacijā patērētā kurināmā apjoma, tad pieņem, ka visa elektrostacijā saražotā elektroenerģija ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem. Tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros komersants var iegūt tikai no atjaunojamiem energoresursiem saražotai elektroenerģijai. Tās apjomu nosaka, izmantojot šādu formulu:

BAER × qAER
EAER = E × ––––––––––––, kur
Σ(Bi × qi)

EAER – elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms gadā (MWh);

E – kopējais elektrostacijā saražotais elektroenerģijas apjoms gadā (MWh);

BAER – elektrostacijā patērētais atjaunojamo energoresursu apjoms gadā (t) vai (m3);

qAER – elektrostacijā patērēto atjaunojamo energoresursu siltumspēja (MWh/t) vai (MWh/m3);

Bi – elektrostacijā patērētais viena noteikta veida kurināmā apjoms gadā (t) vai (m3);

qi – elektrostacijā patērētā viena noteikta veida kurināmā siltumspēja (MWh/t) vai (MWh/m3).

12. Ministrija iesniegumu izskata 30 dienu laikā no tā saņemšanas. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt šo noteikumu 8. un 9.punktā minēto dokumentu autentiskumu un to izsniedzēju identitāti. Ja iesniegums nesatur visu šo noteikumu 2.pielikumā norādīto informāciju vai iesniegumam nav pievienoti visi dokumenti atbilstoši šo noteikumu 8. un 9.punktam, vai kāds no iesniegumam pievienotajiem dokumentiem atzīstams par spēkā neesošu, ministrija lūdz trūkstošo informāciju vai dokumentu iesniegt 30 dienu laikā. Ja komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasīto, ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un informē par to komersantu, nosūtot iesniegumu atpakaļ.

13. Ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, ministrija, pamatojoties uz iesniegumā sniegto informāciju, 30 dienu laikā no visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pārbauda komersanta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajām prasībām. Ja komersants un tā iesniegums atbilst prasībām, ministrija pieņem lēmumu piešķirt komersantam tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu. Par to ministrija izsniedz komersantam attiecīgu lēmumu – administratīvo aktu.

14. Šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu – ministrija komersantam izsniedz trijos eksemplāros. Lēmumā norāda:

14.1. komersanta firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

14.2. elektroenerģijas ražošanas licences numuru un izdošanas datumu, ja normatīvie akti nosaka tās nepieciešamību attiecīgajai elektrostacijai;

14.3. elektrostacijas adresi vai atrašanās vietu;

14.4. faktu, ka komersants ir ieguvis tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksājumu par elektrostacijā uzstādīto jaudu;

14.5. ja komersants ieguvis tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros – elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā obligātā iepirkuma ietvaros;

14.6. ja komersants ieguvis tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu – elektrostacijas uzstādīto jaudu, par kuru iegūtas šīs tiesības, un uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 6.punktam;

14.7. ja elektrostacijā dažādās elektroenerģijas ražošanas iekārtās izmanto dažāda veida energoresursus – to iekārtu operatīvos apzīmējumus, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus;

14.8. termiņu, līdz kuram komersantam jāuzsāk elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem energoresursiem.

15. Komersanta iegūtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu nav nododamas citai personai, pārdodamas, dāvināmas vai kā citādi atsavināmas.

16. Ministrija pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu šādos gadījumos:

16.1. komersanta iesniegums neatbilst šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajām prasībām;

16.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtie dati ir pretrunīgi vai nav pienācīgi pamatoti, vai arī ir pieļautas aritmētiskas kļūdas, kas liedz gūt pārliecību par atbilstību šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajām prasībām;

16.3. šo noteikumu 29.punktā minētajā gadījumā;

16.4. elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas ir ieviestas vai tās paredzēts ieviest Elektroenerģijas tirgus likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā;

16.5. komersanta iesniegums ir pretrunā Elektroenerģijas tirgus likuma normām.

17. Komersants ir tiesīgs atteikties no tiesībām obligātā iepirkuma ietva­ros pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju vai no tiesībām saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu. Par šādu lēmumu komersants rakstiski paziņo publiskajam tirgotājam, ministrijai un sistēmas operatoram. Ministrija 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas sagatavo attiecīgu administratīvo aktu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu, ko nosūta komersantam, sistēmas operatoram un publiskajam tirgotājam.

18. No atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas iepirkšanu obligātā iepirkuma ietvaros publiskais tirgotājs pārtrauc sešu mēnešu laikā no dienas, kad komersants paziņojis par lēmumu atteikties no tiesībām uz obligāto iepirkumu.

19. Šo noteikumu 43.punktā minētā līguma darbība izbeidzama sešu mēnešu laikā no dienas, kad komersants paziņojis par lēmumu atteikties no tiesībām saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu.

20. Komersants, kurš ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, bet kurš nav ieguvis tiesības to pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, ir tiesīgs to pārdot jebkuram tirgus dalībniekam, savstarpēji vienojoties par pārdošanas nosacījumiem. 

III. Cena vai garantētās maksas par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu noteikšana elektroenerģijai,  kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus

21. Komersantiem, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārdošanas cenu elektroenerģijas apjomam, ko tie ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, aprēķina, izmantojot šādas formulas:

21.1. šo noteikumu 5.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām – 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 164 × e × (1 + 0,03 × 0,15 × t1 līdz 10) × k;

21.2. šo noteikumu 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām – 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 162 × e × (1 + 0,03 × 0,15 × t1 līdz 10) × k;

21.3. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku – 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

Tg × k
C = –––––––– × 4,5;
9,3

21.4. šo noteikumu 5.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām pēc šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 171 × e × (1 – 0,03 × 0,15 × tn – 10k;

21.5. šo noteikumu 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām pēc šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 169 × e × (1 – 0,03 × 0,15 × tn – 10) × k;

21.6. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku pēc šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētā termiņa:

Tg × k
C = –––––––– × 3,4;
9,3

21.7. hidroelektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 5 MW:

C = 176 × e × (1 + 0,03×0,15 × t) × k;

21.8. biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, mazāku par 2 MW:

C = 250 × e × (1 + 0,03×0,15 × t) × k,

kur

C – cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu publiskais tirgotājs iepērk no elektrostacijas elektroenerģiju (Ls/MWh), kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem;

e – Latvijas Bankas noteiktais lata kurss pret Eiropas Savienības valstu vienoto valūtu dienā, kad izrakstīts rēķins par elektroenerģiju;

t1 līdz 10 – gada kārtas skaitlis, līdz desmitajam gadam (ieskaitot), kopš saņemtas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstoši šiem noteikumiem (piemēram, pirmajā gadā t1 līdz 10 = 1; otrajā gadā t1 līdz 10 = 2 utt.);

t n – 10 – gada kārtas skaitlis, sākot ar vienpadsmito gadu, kopš saņemtas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstoši šiem noteikumiem (piemēram, vienpadsmitajā gadā t11–10 = 1; divpadsmitajā gadā t12–10 = 2 utt.);

t – gads pēc kārtas, kopš saņemtas tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstoši šiem noteikumiem (piemēram, pirmajā gadā t = 1; otrajā gadā t = 2 utt. );

k – cenas diferencēšanas koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.pielikumā;

Tg – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – regulators) apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa, kas noteikts dabasgāzes patēriņam no 126 tūkst.n.m3 līdz 1260 tūkst.n.m3 gadā (Ls/tūkst.n.m3), ar faktisko siltumspēju;

21.9. iepirkuma cena no saules elektrostacijām ir 300 Ls/MWh.

22. Biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, kas ir lielāka par 4 MW, pārdošanas cenu elektroenerģijas apjomam, ko komersanti ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, nosaka regulators atbilstoši regulatora apstiprinātai metodikai.

23. Ja elektrostacijā elektroenerģija tiek ražota ne tikai no atjaunojamiem energoresursiem, bet arī no cita veida kurināmiem, cenu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam nosaka tikai tai elektroenerģijas daļai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, bet par pārējās ražotās elektroenerģijas cenu un pārdošanas nosacījumiem komersants vienojas ar jebkuru elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

24. No atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomam, ko komersanti nepārdod obligātā iepirkuma ietvaros, pārdošanas nosacījumus un cenu nosaka, komersantam vienojoties ar jebkuru elektro­enerģijas tirgus dalībnieku.

25. Maksu par uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī aprēķina, izmantojot šādu formulu:

157750 × P
M= –––––––––––, kur
12

M – garantētā maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu (Ls mēnesī);

P – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas atbilst izgatavotāja noteikto bruto jaudu summai (MW) tām elektroenerģijas ražošanas iekārtām, kurās izmanto biogāzi vai jebkāda veida biomasu.

26. Ja komersanti elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energo­resursiem ir uzsākuši pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās, šādai elektroenerģijai tiek saglabāta iepirkuma cena, kāda tā bija Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienā, līdz termiņiem, kādi noteikti tiesību aktos laikā, kad šie komersanti uzsāka elektroenerģijas ražošanu. Šie ražotāji ir tiesīgi atteikties no iepriekš saņemtajām saražotās elektroenerģijas garantētās pārdošanas tiesībām un iepirkuma cenas un pretendēt uz tiesībām pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstoši šo noteikumu prasībām par cenu, kura noteikta saskaņā ar šiem noteikumiem. Attiecībā uz šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu – izsniegšanu šiem ražotājiem netiek piemērots šo noteikumu 29.punkts. 

IV. Obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu īstenošana un uzraudzība

27. Ministrijas lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai lēmumu nepiešķirt tiesības saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu komersants var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

28. Ministrija reģistrē un uzskaita visus izsniegtos šo noteikumu 13.punktā minētos lēmumus – administratīvos aktus. Ministrija savā interneta vietnē publicē un katra mēneša pirmajā darbdienā atjauno šādu informāciju:

28.1. šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu – sarakstu, norādot izsniegšanas datumu, komersanta firmu, elektrostacijas veidu, uzstādīto jaudu un elektroenerģijas apjomu gadā, ko komersants tiesīgs pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;

28.2. šo noteikumu 29.punktā noteikto lielumu En;

28.3. informāciju par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamā elektro­enerģijas apjoma atlikumu katram attiecīgā atjaunojamā energoresursa veidam.

29. Ministrija pārtrauc šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu – izsniegšanu elektrostacijām, kurās elektroenerģiju ražo no attiecīgā atjaunojamo energoresursu veida, ja šo noteikumu 57.punktā noteiktajā kārtībā publicētais elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoms sasniedz lielumu En, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

En = Enfakt + EnlēmEnatc, kur

Enfakt – kopējais elektroenerģijas apjoms, kas iepriekšējā kalendāra gadā saražots no atjaunojamā energoresursa veida n un pārdots publiskajam tirgotājam;

Enlēm – kopējais elektroenerģijas apjoms, kas noteikts šo noteikumu 13.punktā minētajos lēmumos – administratīvajos aktos, kuri izsniegti elektrostacijām, kas paredzētas atjaunojamā energoresursa veida n izmantošanai, bet kuras elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu publiskajam tirgotājam nav uzsākušas vai ir uzsākušas pēc iepriekšējā kalendāra gada sākuma;

Enatc – kopējais elektroenerģijas apjoms, kas noteikts šo noteikumu 13.punktā minētajos lēmumos – administratīvajos aktos, kuri izsniegti elektrostacijām, kas paredzētas atjaunojamā energoresursa veida n izmantošanai, bet kalendāra gada laikā atcelti atbilstoši šo noteikumu 17., 31., 33., 40. vai 41.punktam, kā arī kopējais elektroenerģijas apjoms, kas noteikts ministrijas lēmumos – administratīvajos aktos, kuri izsniegti atbilstoši 2007.gada 24.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”, bet atcelti atbilstoši šo noteikumu 17., 31. vai 33.punktam.

30. Šo noteikumu 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētais komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu:

30.1. triju mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu – izsniegšanas rakstiski informē ministriju par licences saņemšanu elektroenerģijas ražošanai, ja tāda nepieciešamība noteikta tiesību aktos un ja, iesniedzot šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu, nebija aizpildīts iesnieguma 2.2.punkts, norādot licences izsniegšanas datumu un numuru;

30.2.  18 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – pieņemšanas uzsāk būvēt elektrostaciju, kas ražos elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, vai palielināt tās jaudu. Par minētās elektrostacijas būvniecības uzsākšanu vai jaudas palielināšanu komersants līdz minētajam termiņam rakstiski informē ministriju un iesniedz apliecinātu būvatļaujas kopiju. Ministrijai ir tiesības pārbaudīt komersanta iesniegto dokumentu autentiskumu, kā arī to, vai minētās elektrostacijas būvniecība vai jaudas palielināšana ir uzsākta.

31. Ja komersants neizpilda šo noteikumu 30.punktā minētos pienākumus vai arī ministrija pārbaudē konstatē, ka attiecīgās elektrostacijas būvniecība vai jaudas palielināšana nav uzsākta, ministrija 30 dienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu. Minēto lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.

32. Lai pārdotu no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju vai saņemtu garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, elektro­staciju aprīko ar saražotās, elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektro­enerģijas uzskaites mēr-aparātiem, kas atbilst attiecīgās elektroenerģijas sistēmas operatora noteiktām un tīmekļa vietnē publicētām tehniskajām prasībām. Uzskaites mēraparātu uzstādīšanas un noplombēšanas aktu paraksta elektro­stacijas, sistēmas operatora un publiskā tirgotāja pārstāvji.

33. Komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energo­resursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, elektro­enerģijas ražošanu un pārdošanu publiskajam tirgotājam sāk 36 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – pieņemšanas. Par elektroenerģijas pārdošanas uzsākšanu obligātā iepirkuma ietvaros komersants 20 dienu laikā rakstiski informē ministriju. Ja minētajā termiņā ministrija nav saņēmusi šo informāciju, tā 30 dienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu. Minēto lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.

34. Elektroenerģijas ražotāji, kas ieguvuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārdod saražoto elektroenerģiju publiskajam tirgotājam:

34.1. pēc fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, ja elektroenerģijas ražotāja uzstādītā elektriskā jauda ir 15 MW vai lielāka;

34.2. pēc fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, ja elektroenerģija saražota vēja elektrostacijā, kurā vismaz vienas ģenerētājvienības elektriskā jauda ir lielāka par 100 kW, un tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros ražotājs ieguvis pēc šo noteikumu spēkā stāšanās;

34.3. pēc faktiskās ģenerācijas, ja elektroenerģijas ražotāja uzstādītā elektriskā jauda ir mazāka par 15 MW.

35. Obligāto iepirkumu īsteno, pamatojoties uz līgumu starp publisko tirgotāju un komersantu vai tā pilnvarotu amatpersonu. Pirms šā līguma slēgšanas komersants iesniedz publiskajam tirgotājam vienu no šo noteikumu 13.punktā minētā ministrijas lēmuma – administratīvā akta – eksemplāriem. Komersanta plānotajai elektrostacijai par līguma spēkā stāšanos dienu tiek uzskatīta atbilstošās elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas diena.

36. Laikā, kad elektrostacijā elektroenerģiju ražo mazāk, nekā patērē savām vajadzībām, vai neražo, tā pērk elektroenerģiju no publiskā tirgotāja atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem. Fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku saskaņošanas kārtību elektroenerģijas ražotājs un publiskais tirgotājs atrunā līgumā saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām. Elektroenerģijas ražotājs galīgo dienas tirdzniecības intervālu grafiku saskaņo ar publisko tirgotāju vismaz vienu darbdienu pirms tirdzniecības uzsākšanas. Elektroenerģijas ražotājs var mainīt iepriekš saskaņoto fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku, saskaņojot to ar publisko tirgotāju vismaz divas stundas pirms tirdzniecības intervāla sākuma. Iepērkot elektroenerģiju atbilstoši fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, publiskais tirgotājs iepērk no elektroenerģijas ražotāja elektroenerģiju, kas nodota tīklā un pārsniedz grafikā noteikto, par šo noteikumu 21.punktā noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 0,8, kā arī pārdod elektroenerģijas ražotājam trūkstošo elektro­enerģiju par šo noteikumu 21.punktā noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 1,2.

37. Norēķinu periods elektroenerģijas pārdošanai un pirkšanai obligātā iepirkuma ietvaros ir viens kalendāra mēnesis.

38. Obligātā iepirkuma kārtībā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam. Minētās izmaksas sedz šādā kārtībā:

38.1. regulators nosaka obligātā iepirkuma komponentes aprēķina kārtību un apstiprina komponenti, kas kompensē publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū;

38.2. saistītais lietotājs proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam maksā obligātā iepirkuma komponenti publiskajam tirgotājam vai attiecīgajam sistēmas operatoram kopā ar elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifu;

38.3. galalietotāji – elektroenerģijas tirgus dalībnieki – proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam maksā obligātā iepirkuma komponenti attiecīgajam elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoram kopā ar maksu par pārvades vai sadales pakalpojumu;

38.4. sistēmas operatori uzskaita to sistēmām pieslēgto galalietotāju – tirgus dalībnieku – elektroenerģijas patēriņam atbilstošo obligātā iepirkuma komponenti katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju publiskajam tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar publisko tirgotāju par to sistēmām pieslēgto galalietotāju – tirgus dalībnieku – elektroenerģijas patēriņam atbilstošo komponenti.

39. Komersants, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energo­resursiem, katru gadu līdz 1.martam iesniedz ministrijā pārskatu par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Pārskatā sniegtos datus apliecina tā sistēmas operatora atbildīgā amatpersona, kuras elektrotīkliem elektrostacija ir pieslēgta. Pārskatu iesniedz papīra formā un elektroniski (MS Excel).

40. Ja, izvērtējot šo noteikumu 39.punktā minētos komersanta iesniegtos ikgadējos pārskatus, ministrija konstatē, ka:

40.1. no komersanta elektrostacijas septiņu gadu periodā nevienā gadā sistēmas operatora sistēmā nav nodots elektroenerģijas apjoms, kas atbilst vismaz 90 % no šo noteikumu 13.punktā minētajā lēmumā – administratīvajā aktā – noteiktā elektroenerģijas iepirkuma apjoma gadā, ministrija atceļ šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu. Vienlaikus ministrija izdod jaunu lēmumu – administratīvo aktu, kurā elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā nosaka atbilstoši minētajā septiņu gadu periodā fiksētajam maksimālajam sistēmā gada laikā nodotajam elektroenerģijas apjomam, kas reizināts ar 1,1;

40.2. no komersanta elektrostacijas septiņu gadu periodā vismaz vienā gadā sistēmas operatora sistēmā ir nodots elektroenerģijas apjoms, kas vismaz par 10 % pārsniedz šo noteikumu 13.punktā minētajā lēmumā – administratīvajā aktā – noteikto elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā, ministrija atceļ šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu. Vienlaikus ministrija izdod jaunu lēmumu – administratīvo aktu, kurā elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā nosaka atbilstoši minētajā septiņu gadu periodā fiksētajam maksimālajam sistēmā gada laikā nodotajam elektroenerģijas apjomam.

41. Ja komersants nav iesniedzis šo noteikumu 39.punktā minēto gada pārskatu, ministrija 30 dienu laikā nosūta komersantam brīdinājumu. Ja komersants pēc ministrijas brīdinājuma saņemšanas 30 dienu laikā neiesniedz šo noteikumu 39.punktā minēto gada pārskatu, ministrija 20 dienu laikā izdod administratīvo aktu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu un nosūta to komersantam un sistēmas operatoram.

42. Komersants, kas ieguvis tiesības saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – izsniegšanas nodrošina, ka elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda ir nodota ekspluatācijā un darboties spējīga.

43. Maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu maksā, pamatojoties uz līgumu starp sistēmas operatoru un komersantu vai tā pilnvarotu amatpersonu, 15 gadus no šā līguma spēkā stāšanās dienas. Pirms šā līguma slēgšanas komersants iesniedz pārvades sistēmas operatoram vienu no šo noteikumu 13.punktā minētā ministrijas lēmuma – administratīvā akta – eksemplāriem. Komersanta plānotai elektrostacijai par līguma spēkā stāšanos dienu tiek uzskatīta atbilstošās elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas diena.

44. Sistēmas operators maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu komersantam maksā reizi mēnesī.

45. Sistēmas operators pārtrauc maksāt par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja elektrostacija nav darboties spējīga ilgāk par sešiem mēnešiem. Sistēmas operators atjauno maksājumus par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu no dienas, kad komersants pierāda, ka elektro-stacija ir darboties spējīga.

46. Ja, izvērtējot šo noteikumu 39.punktā minētos komersanta iesniegtos ikgadējos pārskatus, ministrija konstatē, ka komersanta elektrostacija, kas saņem garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, neatbilst šo noteikumu 6.punkta prasībām, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

47. Pēc šo noteikumu 46.punktā noteiktā brīdinājuma saņemšanas komersantam triju mēnešu laikā jānodrošina elektrostacijas atbilstība šo noteikumu 6.punkta prasībām un jāiesniedz šo noteikumu 39.punktam atbilstošs atkārtots pārskats.

48. Ja, izvērtējot šo noteikumu 47.punktā minēto komersanta iesniegto atkārtoto pārskatu, ministrija konstatē, ka komersanta elektrostacija, kas saņem garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, joprojām neatbilst šo noteikumu 6.punkta prasībām, ministrija 20 dienu laikā izdod administratīvo aktu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu un nosūta to komersantam un sistēmas operatoram.

49. Pamatojoties uz šo noteikumu 48.punktā minēto administratīvo aktu, sistēmas operators pārtrauc šo noteikumu 43.punktā noteiktā līguma darbību.

50. Valsts būvinspekcija kontrolē elektrostacijas darbības atbilstību enerģētikas nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, bet elektroenerģijas uzskaites ierīču stāvokli – sistēmas operators un publiskais tirgotājs. 

V. Izcelsmes apliecinājuma izsniegšana komersantam, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus

51. Komersants, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ir tiesīgs saņemt izcelsmes apliecinājumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus tā īpašumā vai lietojumā esošajā elektro-stacijā.

52. Iesniedzot gada pārskatu (4.pielikums), komersants norāda, vai tas vēlas saņemt no atjaunojamiem energoresursiem saražotas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu.

53. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz ministrija. Apliecinājumā norāda noteiktajā laikposmā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju, elektroenerģijas avotu, kas tika izmantots elektroenerģijas ražošanā, un ražošanas laikus un vietas. Ja izcelsmes apliecinājumu izsniedz hidroelektro­stacijai, norāda arī elektrostacijas jaudu.

54. Ja komersants vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu par īsākā laikposmā (ne mazāks par trijiem mēnešiem) no atjaunojamiem energoresursiem saražotu elektroenerģijas apjomu, tas iesniedz ministrijā iesnie­gumu. Iesniegumam pievieno informāciju par elektrostacijas darbību attiecīgajā laikposmā. Informāciju iesniedz atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

55. Izcelsmes apliecinājumu ministrija izsniedz vai arī apliecinājuma izsniegšanu pamatoti atsaka 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā minētā gada pārskata vai šo noteikumu 54.punktā minētā iesnieguma un informācijas saņemšanas. 

VI. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumus Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 134.nr.).

57. Publiskais tirgotājs katru gadu līdz 1.aprīlim aprēķina un publicē precizētu no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu turpmākajiem gadiem, ņemot vērā iepriekšējā gada faktiskos rādītājus un precizētas elektroenerģijas galalietotāju patēriņa prognozes. Tajā pašā dienā, kad tiek publicēts obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, publiskais tirgotājs par aprēķinātajiem no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomiem rakstiski informē ministriju un regulatoru.

58. No tiem komersantiem, kas elektroenerģiju ražo vēja elektrostacijās, kuru jaudas un pieslēguma veids neatbilst šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajām prasībām un kuru ekspluatācija tika uzsākta pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās, publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju atbilstoši tiem pašiem cenas veidošanās, darbības režīma un iepirkuma termiņu nosacījumiem, kādi bija spēkā Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienā. Ar elektroenerģijas realizācijas vidējo tarifu šajā gadījumā tiek saprasts elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem. Minēto tarifu, kas aprēķināts no publiskā tirgotāja pusgada faktiskajiem elektroenerģijas tirdzniecības apjomiem un ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības saistītajiem lietotājiem un kas stājas spēkā trīs mēnešus pēc katra pusgada, publiskajam tirgotājam apstiprina regulators. Pusgads šajā gadījumā ir laikposms no janvāra līdz jūnijam vai no jūlija līdz decembrim. Minētajiem komersantiem ir tiesības, nemainot citus iepirkuma nosacījumus, pāriet uz elektroenerģijas pārdošanas cenas aprēķina formulām, kas ir noteiktas šo noteikumu 21.punktā, rakstiski par to informējot publisko tirgotāju trīs mēnešus pirms kārtējā pusgada.

59. Publiskais tirgotājs turpina iepirkt elektroenerģiju no komersantiem, kuriem tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energo­resursus”, ievērojot attiecīgajos lēmumos ietvertos nosacījumus.

60. Iesniegumus par tiesību piešķiršanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ministrija izskata atbilstoši kārtībai, ko noteica Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumi Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”.

61. No komersantiem, kuriem tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”, līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju par cenām, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 21.punktā noteiktajām cenu formulām.

62. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu ministrija izbeidz 2008.gada 5.martā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludināto konkursu tiesību iegūšanai vēja elektro-stacijās saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros, ko ministrija organizēja saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”.

63. Šo noteikumu 17., 31. un 33.punkts attiecas arī uz lēmumiem – administratīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”. 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 14.martu.

 
 

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198

Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, kas obligāti nosedzama ar tādu elektroenerģiju, kura ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus 

Nr.

p.k.

Atjaunojamo energoresursu un elektrostacijas veids

2009.gadā

2010. un turpmākajos gados

1.

Hidroelektrostacijas ar jaudu, lielāku par 5 MW

36,35 %

34,31 %

2.

Hidroelektrostacijas ar jaudu 5 MW un mazāku

1,88 %

1,98 %

3.

Šo noteikumu 5.4.apakšunktam atbilstošas vēja elektrostacijas

0,20 %

0.27 %

4.

Šo noteikumu 5.5.apakšpunktam atbilstošas vēja elektrostacijas

3,88%

5,10%

5.

Biogāzes elektrostacijas

1,97 %

2,66 %

6.

Biomasas elektrostacijas un elektrostacijas, kurās biomasu izmanto kopā ar fosilo kurināmo

3,46 %

4,97 %

7.

Saules elektrostacijas

0,00 %

0,01 %

Kopā 

47,74 %

49,30 %

Ekonomikas ministrs K.Gerhards


 

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198

KN198P2C_PAGE_1.JPG (93359 bytes)

KN198P2C_PAGE_2.JPG (131487 bytes)

KN198P2C_PAGE_3.JPG (97205 bytes)

KN198P2C_PAGE_4.JPG (117653 bytes)

KN198P2C_PAGE_5.JPG (118557 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards


 

3.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198

Koeficienta k vērtības atkarībā no elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas

Nr.
p.k.

Elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda

Koeficienta k vērtība

 1.

 Nepārsniedz 0,08 MW

 1,240

 2.

 Lielāka par 0,08 MW, bet nepārsniedz 0,15 MW

 1,231

 3.

 Lielāka par 0,15 MW, bet nepārsniedz 0,20 MW

 1,202

 4.

 Lielāka par 0,20 MW, bet nepārsniedz 0,40 MW

 1,131

 5.

 Lielāka par 0,40 MW, bet nepārsniedz 0,60 MW

 1,086

 6.

 Lielāka par 0,60 MW, bet nepārsniedz 0,80 MW

 1,072

 7.

 Lielāka par 0,80 MW, bet nepārsniedz 1,00 MW

 1,055

 8.

 Lielāka par 1,00 MW, bet nepārsniedz 1,50 MW

 1,035

 9.

 Lielāka par 1,50 MW, bet nepārsniedz 2,00 MW

 1,008

 10.

 Lielāka par 2,00 MW, bet nepārsniedz 2,50 MW

 0,992

 11.

 Lielāka par 2,50 MW, bet nepārsniedz 3,00 MW

 0,982

 12.

 Lielāka par 3,00 MW, bet nepārsniedz 3,50 MW

 0,974

 13.

 Lielāka par 3,50 MW, bet nepārsniedz 10,00 MW

 0,965

 14.

 Lielāka par 10,00 MW, bet nepārsniedz 20,00 MW

 0,950

 15.

 Lielāka par 20,00 MW, bet nepārsniedz 40,00 MW

 0,920

 16.

 Lielāka par 40,00 MW, bet nepārsniedz 60,00 MW

 0,890

 17.

 Lielāka par 60,00 MW, bet nepārsniedz 80,00 MW

 0,860

 18.

 Lielāka par 80,00 MW, bet nepārsniedz 100,00 MW

 0,830

 19.

 Lielāka par 100,00 MW

 0,800

Ekonomikas ministrs K.Gerhards


 

4.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198

Gada pārskats par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju elektrostacijās, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus

 

I. Vispārēja informācija par elektrostaciju

Elektrostacijas atrašanās vieta (adrese vai zemesgabala kadastra numurs)

Licences Nr. (ja tās nepieciešamība noteikta tiesību aktos)

Sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija pieslēgta

Komersants (firma, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)

Elektrostacijā uzstādīto ģenerētājvienību kopējā elektriskā jauda (MW)

Izmantotā tehnoloģija

Izmantotie atjaunojamie energoresursi (ūdens, vējš, biomasa, biogāze, saule)

Darbinieku skaits

 

II. Informācija par elektrostacijas darbību _______.gadā

1. Informācija par elektrostacijā patērēto kurināmo1

Nr. p.k.

Mērvie-

nība

Mēneši

Kopā gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Kurināmā nosaukums

Patēriņš naturālā izteiksmē

t; m3

Siltumspēja

MWh/t; MWh/m3

Patēriņš enerģijas izteiksmē

MWh

Cena

Ls/t; Ls/m3

 

2. Informācija par elektrostacijā saražoto un patērēto elektroenerģiju

Mērvie­nība

Mēneši

Kopā gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Saražotā elektroenerģija

MWh

Tīklā nodotā elektroenerģija

MWh

T.sk. obligātā iepirkuma ietvaros pārdotā elektroenerģija

MWh

T.sk. elektro­enerģijas tirgū pārdotā elektroenerģija

MWh

Pirktā elektroenerģija

MWh

Ir/Nav nepieciešams saņemt izcelsmes apliecinājumu elektroenerģijai, kas elektro-stacijā ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus (atbilstošajā ailītē atzīmēt X):

Ir

11.JPG (528 bytes)

Nav

11.JPG (528 bytes)

 

 

Komersanta pilnvarotā amatpersona

______________________________________

(amats, vārds, uzvārds)

___.___._____________

(datums)2

(paraksts)2

  

 

Sistēmas operatora atbildīgās amatpersonas apliecinājums

______________________________________

(amats, vārds, uzvārds)

___.___._____________

(datums)2

(paraksts)2

Sagatavoja ______________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Piezīmes.

1 Informācija norādāma par katru elektrostacijā izmantoto kurināmā veidu. Tabula nav jāaizpilda par hidroelektrostacijām, vēja un saules elektrostacijām.

2  Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!