• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 26. maija noteikumi Nr. 359 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.05.2008., Nr. 84 https://www.vestnesis.lv/ta/id/176092

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.362

Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību

Vēl šajā numurā

30.05.2008., Nr. 84

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 359

Pieņemts: 26.05.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.359

Rīgā 2008.gada 26.maijā (prot. Nr.33 1.§)

Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 17.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka pamatprincipus, kā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā un iesniedz Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumus vidējam termiņam.

2. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrija), izstrādājot valsts budžeta pieprasījumu vidējam termiņam (turpmāk – budžeta pieprasījums), ievēro tām noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu vidējam termiņam. Ja nepieciešams un ja tas nepasliktina valsts budžeta finanšu bilanci, pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju ministrija var precizēt izdevumu apmērus, kas tiek segti no iestāžu maksas pakalpojumu un citiem pašu ieņēmumiem, ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem un transfertiem.

3. Budžeta pieprasījumu vidējam termiņam izstrādā kārtējā gadā (turpmāk – n-gads). Vidējais termiņš ietver triju gadu periodu, ko veido saimnieciskais gads, kuram tiek plānots budžets (turpmāk – n+1 gads), un tam sekojošie divi saimnieciskie gadi (turpmāk – n+2 un n+3 gads).

4. Ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzētās apro­priācijas plāno atsevišķās budžeta programmās (apakšprogrammās) katram Eiropas Savienības politiku instrumentam un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai.

5. Ministrija plāno atsevišķā programmā (apakšprogrammā) dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu.

6. Ja ministrijai pamatotu un objektīvu iemeslu dēļ nav iespēju plānot katru Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus atsevišķās programmās (apakšprogrammās), tā rakstiski informē Finanšu ministriju par programmu (apakšprogrammu), kurā attiecīgie līdzekļi ir plānoti.

7. Likumprojektā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrija neplāno dāvinājumus un ziedojumus (ārvalstu vai iekšzemes).

8. Izstrādājot budžeta pieprasījumu, ministrija saglabā esošo programmu (apakš­programmu) kodu numerāciju. Ja, pamatojoties uz jau esošu programmu (apakšprogrammu), tiek izstrādāta jauna programma (apakšprogramma) vai no jau esošas programmas (apakšprogrammas) tiek nodalīta jauna programma (apakšprogramma), tai piešķir jaunu kodu, 10 gadus neatkārtojot citas agrāk eksistējošas programmas (apakšprogrammas) kodu.

9. Finanšu ministrija, izskatot un analizējot ministriju sagatavotos paskaidrojumus budžeta pieprasījumam vidējam termiņam, veido likumprojekta par valsts budžetu n+1 gadam paskaidrojumu. Paskaidrojumu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā kopā ar likumprojektu par valsts budžetu n+1 gadam.

II. Valsts pamatbudžeta pieprasījumu sagatavošanas pamatprincipi

10. Ministrija, izstrādājot budžeta pieprasījumu institūcijām, kas ap­saimnieko konkrētas valsts budžeta programmas, administratīvās izmaksas plāno, ja iespējams, atsevišķā budžeta programmā vai apakšprogrammā.

11. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem (pasākumiem), kuri, izstrādājot valsts budžetu vidējam termiņam, vēl nav apstiprināti, kā arī apstiprināto projektu pabeigšanai finansējumu rezervē Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

12. Ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu plāno atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un pamatprincipiem un (vai) noslēgtajiem ārvalstu finanšu memorandiem, divpusējiem līgumiem un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

13. Plānojot Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļus latos, ministrija ievēro vienotu Eiropas Savienības valstu valūtas kursu – 1 EUR = 0,702804 LVL. Par pārējo valūtu maiņas kursu prognozēm, kas piemērojamas, izstrādājot budžeta pieprasījumu vidējam termiņam, Finanšu ministrija paziņo ministrijām līdz n-gada 27.aprīlim.

14. Valsts pamatbudžeta resursus izdevumu segšanai veido:

14.1. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

14.2. ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos;

14.3. transferti;

14.4. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.

15. Plānojot valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumus, ministrija ievēro šādus pamatprincipus:

15.1. atalgojumu vidējam termiņam plāno, par pamatu ņemot amatu sarakstu, plānotās izmaksas fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata un citus darba samaksu reglamentējošus normatīvos aktus;

15.2. plānojot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ievēro likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18.panta pirmajā daļā noteikto obligāto iemaksu likmi;

15.3. plānojot maksājumus par aizņēmumiem un kredītiem, tajos ietver procentu maksājumus par ņemtajiem kredītiem, procentu maksājumus par līzingu, kā arī citus izdevumus, kas ir saistīti ar šo parādu apkalpošanu (saistībā ar noslēgtajiem līgumiem). Minētajos maksājumos neiekļauj saņemtā aizņēmuma (kredīta) pamatsummas atmaksas, jo tās atbilstoši budžetu finansēšanas klasifikācijai norāda finansēšanas daļā. 

16. Ministrija, kura plāno izdevumus, kas saistīti ar operatīvo darbību, iesniedzot budžeta pieprasījuma veidlapu, vienlaikus sevišķajā lietvedībā iesniedz papildu informāciju, norādot detalizētu slepeno izdevumu atšifrējumu.

17. Ja saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem plānotās iemaksas starp­tautiskajās institūcijās tiek paredzēts novirzīt kā valsts budžeta finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības finansētas programmas, projekta vai pasākuma īstenošanai, tad ministrija par attiecīgo maksājumu summu neparedz iemaksas starptautiskajās institūcijās, bet dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus konkrētā pasākuma vai projekta īstenošanai plāno attiecīgajā budžeta programmā vai apakšprogrammā.

18. Ministrija, kura ir 62.resora “Mērķdotācijas pašvaldībām” attiecīgās programmas un (vai) 64.resora “Dotācija pašvaldībām” attiecīgās programmas izpildītāja, izstrādā atsevišķus budžeta pieprasījumus un paskaidrojumus par minēto resoru attiecīgajām programmām atbilstoši šo noteikumu pielikumos pievienotajām veidlapām, kuras aizpilda tajā pašā MS Excel vai Word vidē, kādā katra konkrētā veidlapa sagatavota.

19. Ja ministrija izpilda budžeta programmu (apakšprogrammu), no kuras finansējums tiek pārskaitīts pašvaldībai, tā ievēro šādus nosacījumus:

19.1. dotācijas pašvaldību budžetiem tiek plānotas, izmantojot saimnie­ciskā gada valsts budžeta 64.resorā “Dotācijas pašvaldībām” norādītās program­mas;

19.2. mērķdotācijas pašvaldībām tiek plānotas tikai atbilstoši pieņem­tajiem normatīvajiem aktiem, izņemot šo noteikumu 19.1.punktā minēto;

19.3. visus pārējos ministriju pārskaitījumus uz pašvaldību budžetiem, kurus veic valsts budžeta programmu (apakšprogrammu) īstenošanas procesā, ministrijas plāno kā transferta pārskaitījumus uzturēšanas izdevumiem vai kapitālajiem izdevumiem.

20. Ministrija, kas veic transferta pārskaitījumus no valsts pamatbudžeta uz citu ministriju pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) vai speciālā budžeta programmām (apakšprogrammām), ir atbildīga par transfertu apmēru savstarpēju saskaņošanu.

21. Plānojot valsts budžeta ilgtermiņa saistības n+1, n+2 un n+3 gadiem, ministrijas ievēro šādus nosacījumus:

21.1. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem plānoto valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmēru norāda atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem par projektu finansējumu;

21.2. pārējām jaunām valsts budžeta ilgtermiņa saistībām (izņemot maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem un maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās) plānoto valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu norāda atbilstoši attiecīgajā Ministru kabineta rīkojumā noteiktajam;

21.3. ministrijas var uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās tikai ar Ministru kabineta lēmumu.

22. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības grupai “Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās” norāda sadalījumā pa institūcijām, kurās tiek veiktas iemaksas.

23. Ministrijas, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošina darbinieku izdienas pensiju izmaksas, budžetā tās plāno attiecīgajā budžeta izdevumu funkcionālās kategorijas klasifikācijas koda 10.000 “Sociālā aizsardzība” apakškodā 10.200 “Atbalsts gados veciem cilvēkiem”.

III. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta pieprasījumu sagatavošana

24. Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu plānošanā ievēro tos pašus principus, kas noteikti šo noteikumu II nodaļā attiecībā uz valsts pamatbudžetu.

25. Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumus veido:

25.1. nodokļu un nenodokļu ieņēmumi;

25.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

25.3. ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos;

25.4. transferti. 

26. Plānojot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, fondēto pensiju shēmas līdzekļus nošķir no vispārējā valsts budžeta un tos neplāno kā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta daļu. Fondēto pensiju shēmas līdzekļus ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas valsts pensiju speciālajā budžetā tikai Valsts fondēto pensiju likumā noteiktajos gadījumos – fondēto pensiju shēmas dalībnieka vecuma pensijas pieprasīšanas vai fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā.

IV. Budžeta pieprasījumi, paskaidrojumi, to izskatīšana un aktualizēšana

27. Ministrija budžeta pieprasījumus un paskaidrojumus sagatavo un iesniedz atbilstoši šo noteikumu pielikumos pievienotajām veidlapām.

28. Finanšu ministrijas atbildīgie darbinieki pēc budžeta pieprasījumu izskatīšanas informē ministrijas atbildīgos darbiniekus par nepieciešamajiem precizējumiem un labojumiem un, ja nepieciešams, pieprasa rakstiski un (vai) elektroniski iesniegt papildu informāciju un attiecīgus labojumus.

29. Lai izvērtētu komercdarbību veicošām institūcijām piešķiramās valsts budžeta dotācijas apjomu, Finanšu ministrijas Budžeta departamenta atbildīgajiem darbiniekiem, ja nepieciešams, ir tiesības papildus pieprasīt minētā komersanta pilnu saimnieciskās darbības pārskatu par n-1 gadu, n-gada izdevumu plānu (tāmi), kā arī saņemt citu informāciju.

30. Finanšu ministrija pēc ministriju iesniegto budžeta pieprasījumu izskatīšanas sagatavo likumprojektu par valsts budžetu n+1 gadam, tā pielikumus un paskaidrojumus.

V. Budžeta pieprasījuma sastāvs

31. Ministrija valsts budžeta pieprasījumu iesniedz uz šādām veidlapām:

31.1. veidlapa Nr.1(pb) “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam” (1.pielikums);

31.2. veidlapa Nr.1(sb) “Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam” (2.pielikums);

31.3. veidlapa Nr.2(1)pb “Valsts pamatbudžeta programmu (apakšpro­grammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšprogrammu) saraksts” (3.pielikums);

31.4. veidlapa Nr.2(2)pb “Finansiālo rādītāju kopsavilkums” (4.pieli­kums);

31.5. veidlapa Nr.2(3)pb “Izdevumi” (5.pielikums);

31.6. veidlapa Nr.2(4)pb “Aizņēmumi un aizdevumi” (6.pielikums);

31.7. veidlapa Nr.2(1)sb “Valsts speciālā budžeta programmu (apakš­programmu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Program­mu (apakšprogrammu) saraksts” (7.pielikums);

31.8. veidlapa Nr.2(2)sb “Finansiālo rādītāju kopsavilkums” (8.pieli­kums);

31.9. veidlapa Nr.2(3)sb “Izdevumi” (9.pielikums);

31.10. veidlapa Nr.2(4)sb “Aizņēmumi un aizdevumi” (10.pielikums);

31.11. veidlapa Nr.3(pb) “Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogram­mām” (11.pielikums);

31.12. veidlapa Nr.3(sb) “Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšpro­grammām” (12.pielikums);

31.13. veidlapa Nr.4(pb) “Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības” (13.pielikums);

31.14. veidlapa Nr.4(sb) “Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības” (14.pielikums);

31.15. veidlapa Nr.5 “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu naudas plūsmas (izdevumu prognozes) plāns n, n+1, n+2 un n+3 gadiem pēc finansējuma sniedzēja” (15.pielikums);

31.16. veidlapa Nr.6 “Valdības galvojumu saraksts” (16.pielikums);

31.17. veidlapa Nr.7 “Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības” (17.pielikums);

31.18. veidlapa Nr.8(pb)  “Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam” (18.pielikums);

31.19. veidlapa Nr.8(sb) “Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam” (19.pielikums);

31.20. veidlapa Nr.9 “Prioritāro pasākumu saraksts vidējā termiņā (20.pielikums);

31.21. veidlapa Nr.10(pb)  “Valsts sociālo pabalstu izdevumu aprēķins” (21.pielikums);

31.22. veidlapa Nr.10(sb)  “Valsts pensiju un sociālās apdrošināšanas pabalstu izdevumu aprēķins” (22.pielikums);

31.23. veidlapa Nr.11 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (23.pielikums);

31.24. veidlapa Nr.12 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (24.pielikums);

31.25. veidlapa Nr.13 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (25.pielikums);

31.26. veidlapa Nr.14 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (26.pielikums);

31.27. veidlapa Nr.15 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” (27.pielikums);

31.28. veidlapa Nr.16 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (28.pielikums);

31.29. veidlapa Nr.17 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (29.pielikums);

31.30. veidlapa Nr.18 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (30.pielikums);

31.31. veidlapa Nr.19 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” (31.pielikums);

31.32. veidlapa Nr.20 “Programma “Valsts aizsardzība, drošība un inte­grācija NATO n+1, n+2 un n+3 gadiem”” (32.pielikums);

31.33. veidlapa Nr.21 “Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības ap­rūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas īstenošanai” (33.pielikums);

31.34. veidlapa Nr.22 “Iesniegums Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesību piešķiršanai, maiņai vai anulēšanai” (34.pielikums).

VI. Veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība

32. Visās veidlapās resursus izdevumu segšanai, ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu norāda latos (veselos skaitļos), ja konkrētajā veidlapā nav norādīts citādi.

33. Visās veidlapās ailē “n-1 gada izpilde” ministrija norāda budžeta izpildes datus saskaņā ar izdevumu uzskaiti pēc naudas plūsmas principa. Ailē “n-gada plāns” norāda likumā par valsts budžeta n-gadam apstiprināto budžeta plānu.

34. Finanšu ministrija līdz n-gada 5.maijam pa elektronisko pastu ministrijai nosūta:

34.1. atbilstoši spēkā esošajām klasifikācijām aktualizētos veidlapu paraugus. Ministrija veidlapas aizpilda tajā pašā MS Excel vai Word vidē, kādā katra konkrētā veidlapa sagatavota, izņemot šo noteikumu VII sadaļā minētās veidlapas;

34.2. informāciju par šo noteikumu 52.punktā minēto projektu un pasākumu klasificēšanas principiem veidlapas Nr.4(pb) un Nr.4(sb) aizpildīšanai vai arī pieprasa klasificēšanai nepieciešamo informāciju.

35. Aizpildītās veidlapas ministrija iesniedz Finanšu ministrijā rakstiski un nosūta elektroniski uz Finanšu ministrijas norādīto e-pasta adresi. Aizpildītās veidlapas paraksta ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona. Katrā veidlapā norāda izpildītāja – attiecīgās veidlapas sagatavotāja – amatu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

36. Veidlapā Nr.1(pb) “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam” (1.pielikums) ministrija norāda valsts pamatbudžeta programmu (apakš­programmu) resursus izdevumu segšanai, izdevumus un finansēšanu atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai, kā arī pamatojoties uz normatīvajos aktos apstiprinātajām klasifikācijām un šo noteikumu 34.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem.

37. Veidlapu Nr.1(sb) “Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam” (2.pielikums) aizpilda Labklājības ministrija, norādot valsts speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai, kā arī pamatojoties uz normatīvajos aktos apstiprinātajām klasifikācijām un šo noteikumu 34.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem.

38. Veidlapā Nr.2(1)pb “Valsts pamatbudžeta programmu (apakš­programmu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšprogrammu) saraksts” (3.pielikums) ministrija iekļauj vidējā termiņā spēkā esošo programmu (apakšprogrammu) sarakstu, norādot programmas (apakšprogrammas) kodu, nosaukumu un saskaņā ar normatīvajos aktos par klasifikācijām apstiprināto attiecīgo budžeta izdevumu valdības funkcijas kodu. Ja ministrija, plānojot programmas (apakšprogrammas) izdevu­mus, visu summu nevar attiecināt uz vienu konkrētu valdības funkcijas kodu, tad norāda tādu koda numuru, kurā tiek klasificēta lielākā daļa no programmas (apakšprogrammas) izdevumiem. Programmai jānorāda atbilstošais valdības funkcijas kods līdz otrajai detalizācijas pakāpei. Tām budžeta programmām, kuru apakšprogrammu izdevumi tiek klasificēti pēc atšķirīgiem valdības funkciju kodiem, programmas kopējo valdības funkciju klasifikācijas kodu nenorāda. Veidlapā jānorāda visas n-1 gadā, n-gadā, n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā spēkā esošās programmas. Ailē “spēkā no” norāda programmas (apakšprogrammas) spēkā stāšanās datumu, mēnesi un gadu. Ailē “spēkā līdz” norāda datumu, mēnesi un gadu, līdz kuram programma (apakš­programma) ir darbojusies. Ja nav zināms konkrēts programmas (apakš­programmas) pabeigšanas laiks, ailē “spēkā līdz” norāda 31129999.

39. Veidlapā Nr.2(2)pb “Finansiālo rādītāju kopsavilkums” (4.pielikums) ministrija norāda izdevumu segšanai paredzēto resursu detalizētu atšifrējumu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai budžetu ieņēmumu klasifikācijai kodu zemākajā detalizācijas pakāpē (piecas zīmes), izdevumu kopsummu un finansēšanu. Ailē “n-1 gada izpilde”, “n-gada plāns”, “n+1 gada pieprasījums”, “n+2 gada pieprasījums” un “n+3 gada pieprasījums” izdevumu segšanai paredzētos resursus norāda, pamatojoties uz šo noteikumu 34.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām.

40. Veidlapā Nr.2(3)pb “Izdevumi” (5.pielikums) ministrija norāda budžeta programmu (apakšprogrammu) izdevumus atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajai budžetu izdevumu klasifikācijai kodu zemākajā detalizācijas pakāpē (četras zīmes):

40.1. ailē “n-1 gada izpilde”, “n-gada plāns” un “n+1 gada pieprasījums” izdevumus norāda, pamatojoties uz šo noteikumu 34.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem (četrās zīmēs);

40.2. ailē “n+2 gada pieprasījums” un “n+3 gada pieprasījums” izdevumus norāda likuma par valsts budžetu struktūras sadalījumā. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām.

41. Veidlapā Nr.2(4)pb “Aizņēmumi un aizdevumi” (6.pielikums) ministrija, kura atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem saņem aizņēmumus vai izsniedz aizdevumus, norāda atbilstošo finanšu līdzekļu apjomu vidējā termiņā saskaņā ar budžeta finansēšanas klasifikācijas prasībām. Ailē “n-1 gada izpilde”, “n-gada plāns”, “n+1 gada pieprasījums”, “n+2 gada pieprasījums” un “n+3 gada pieprasījums” norāda informāciju par saņemtajiem aizņēmumiem vai izsniegtajiem aizdevumiem atbilstoši kodu zemākajam sadalījumam, pamatojoties uz šo noteikumu 34.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām.

42. Veidlapā Nr.2(1)sb “Valsts speciālā budžeta programmu (apakš­programmu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšprogrammu) saraksts” (7.pielikums) Labklājības ministrija iekļauj vidējā termiņā spēkā esošo programmu (apakšprogrammu) sarakstu, norādot programmas (apakšprogrammas) kodu, nosaukumu un saskaņā ar normatīvajos aktos par klasifikācijām apstiprināto attiecīgo budžeta izdevumu valdības funkcijas kodu. Ja, plānojot programmas (apakšprogrammas) izdevumus, visu summu nevar attiecināt uz vienu konkrētu valdības funkcijas kodu, tad norāda tādu koda numuru, kurā tiek klasificēta lielākā daļa no programmas (apakšprogrammas) izdevumiem. Programmai jānorāda atbilstošs valdības funkcijas klasifikācijas kods līdz otrajai detalizācijas pakāpei. Tām budžeta programmām, kuru apakšprogrammu izdevumi tiek klasificēti pēc atšķirīgiem valdības funkciju klasifikācijas kodiem, programmas kopējo valdības funkciju klasifikācijas kodu nenorāda. Ailē “spēkā no” norāda programmas (apakšprogrammas) spēkā stāšanās datumu, mēnesi un gadu. Ailē “spēkā līdz” norāda datumu, mēnesi un gadu, līdz kuram programma (apakšprogramma) ir darbojusies. Ja nav zināms konkrēts programmas (apakšprogrammas) pabeigšanas laiks, ailē “spēkā līdz” norāda 31129999.

43. Veidlapā Nr.2(2)sb “Finansiālo rādītāju kopsavilkums” (8.pielikums) Labklājības ministrija norāda ieņēmumu detalizētu atšifrējumu atbilstoši normatīvajos aktos par klasifikācijām apstiprinātajai budžetu ieņēmumu klasifikācijai kodu zemākajā detalizācijas pakāpē (piecas zīmes), izdevumu kopsummu un finansēšanu. Ailē “n-1 gada izpilde”, “n-gada plāns”, “n+1 gada pieprasījums”, “n+2 gada pieprasījums” un “n+3 gada pieprasījums” ieņēmumus norāda, pamatojoties uz šo noteikumu 34.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas, programmas kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa apakš­programmām.

44. Veidlapā Nr.2(3)sb “Izdevumi” (9.pie­likums) Labklājības ministrija norāda speciālā budžeta programmas un apakšprogrammu izdevumus atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai budžetu izdevumu klasifikācijai kodu zemākajā klasifikācijas pakāpē (četras zīmes):

44.1. ailē “n-1 gada izpilde”, “n-gada plāns” un “n+1 gada pieprasījums” izdevumus norāda, pamatojoties uz šo noteikumu 34.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem (četras zīmes);

44.2. ailē “n+2 gada pieprasījums” un “n+3 gada pieprasījums” izdevumus norāda likuma par valsts budžetu struktūras sadalījumā. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas un programmas kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa apakšprogrammām.

45. Veidlapā Nr.2(4)sb “Aizņēmumi un aizdevumi” (10.pielikums) Labklājības ministrija sniedz informāciju par valsts speciālā budžeta aizņēmumiem no valsts pamatbudžeta vidējā termiņā saskaņā ar budžeta finansēšanas klasifikācijas prasībām. Ailē “n-1 gada izpilde”, “n-gada plāns”, “n+1 gada pieprasījums”, “n+2 gada pieprasījums” un “n+3 gada pieprasījums” norāda informāciju par saņemtajiem aizņēmumiem atbilstoši kodu zemākajai detalizācijas pakāpei, pamatojoties uz šo noteikumu 34.punktā minētajām Finanšu ministrijas veidlapām ar aktualizētiem rādītājiem. Vispirms tiek norādītas ministrijas budžeta kopsummas un programmas kopsummas, un tālāk tās tiek norādītas sadalījumā pa apakšprogrammām.

46. Veidlapā Nr.3(pb) “Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakš­programmām” (11.pielikums) ministrija norāda pamatbudžeta programmu (apakšprogrammu) kopējos izdevumus ailēs “n-1 gada izpilde”, “n-gada plāns”, “n+1 gada pieprasījums”, “n+2 gada pieprasījums” un “n+3 gada pieprasījums”.

47. Veidlapā Nr.3(sb) “Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakš­programmām” (12.pielikums) Labklājības ministrija norāda speciālā budžeta programmu (apakšprogrammu) kopējos izdevumus ailē “n-1 gada izpilde”,
“n-gada plāns”, “n+1 gada pieprasījums”, “n+2 gada pieprasījums” un “n+3 gada pieprasījums”.

48. Veidlapā Nr.4(pb) “Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības” (13.pie­likums) norāda informāciju par šādiem saistību veidiem:

48.1. Valsts budžeta finansētas investīcijas:

48.1.1. Eiropas Savienības politiku instrumenti un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

48.1.1.1. Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un ener­ģijas infrastruktūras tīkliem (piemēram, TEN-T, TEN-E);

48.1.1.2. Kohēzijas fonds;

48.1.1.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);

48.1.1.4. Eiropas Sociālais fonds (ESF);

48.1.1.5. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds;

48.1.1.6. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai;

48.1.1.7. Eiropas Zivsaimniecības fonds;

48.1.1.8. Eiropas Kopienas iniciatīvas:

48.1.1.8.1. Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG;

48.1.1.8.2. Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL;

48.1.1.8.3. citas Eiropas Kopienas iniciatīvas;

48.1.1.9. Pārejas programmas (Transition Facility);

48.1.1.10. 3.mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība”;

48.1.1.11. citi Eiropas Savienības politiku instrumenti;

48.1.1.12. ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

48.1.1.12.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvē­ģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti;

48.1.1.12.2. Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution);

48.1.1.12.3. citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti;

48.1.2. mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām;

48.1.3. pārējās valsts budžeta investīcijas;

48.2. valsts un privātā partnerība;

48.3. maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem;

48.4. maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās;

48.5. nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistības pamatlī­dzekļu iegādei;

48.6. citas ilgtermiņa saistības.

49. Veidlapā Nr.4(sb) “Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības” (14.pielikums) iekļauj informāciju par šādiem saistību veidiem:

49.1. Valsts budžeta finansētas investīcijas:

49.1.1. Eiropas Savienības politiku instrumenti un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

49.1.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);

49.1.1.2. Eiropas Sociālais fonds (ESF);

49.1.1.3. Eiropas Kopienas iniciatīvas:

49.1.1.3.1. Eiropas Kopienas iniciatīva INTERREG;

49.1.1.3.2. Eiropas Kopienas iniciatīva EQUAL;

49.1.1.3.3. citas Eiropas Kopienas iniciatīvas;

49.1.1.4. Pārejas programmas (Transition Facility);

49.1.1.5. 3.mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība”;

49.1.1.6. citi Eiropas Savienības politiku instrumenti;

49.1.1.7. ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti:

49.1.1.7.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti;

49.1.1.7.2. Šveices finansiālā palīdzība (Swiss contribution);

49.1.1.7.3. citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti;

49.1.2. pārējās valsts budžeta investīcijas;

49.2. valsts un privātā partnerība;

49.3. maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem;

49.4. maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās;

49.5. nomas ar izpirkumu (finanšu līzinga) ilgtermiņa saistības pamat­līdzekļu iegādei;

49.6. citas ilgtermiņa saistības.

50. Ja ministrija plāno Eiropas Savienības politiku instrumentu vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekli, kas nav norādīts šo noteikumu 48.punktā, ministrija to norāda un atšifrē veidlapā Nr.4(pb) pie šo noteikumu 48.1.1.11.apakšpunktā vai 48.1.1.12.3.apakš­punktā minētā saistību veida.

51. Ja ministrija plāno Eiropas Savienības politiku instrumentu vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekli, kas nav norādīts šo noteikumu 49.punktā, ministrija to norāda un atšifrē veidlapā Nr.4(sb) pie šo noteikumu 49.1.1.6.apakšpunktā vai 49.1.1.7.3.apakšpunktā minētā saistību veida.

52. Veidlapā Nr.4(pb) un veidlapā Nr.4(sb) norāda šādu informāciju:

52.1. Eiropas Kopienas atbalstam saistību atšifrējumu transporta, tele­komunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem (piemēram, TEN–T, TEN–E) norāda sadalījumā pa projektiem zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsoli­dējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno projektu līmenī;

52.2. Kohēzijas fondam saistību atšifrējumu 2004.–2006.gada program­mēšanas periodam sadalījumā pa projektiem pievieno zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno projektu līmenī. 2007.–2013.gada programmēšanas periodam atšifrējumu par atklātu projektu iesniegumu atlasi un ierobežotu projektu iesniegumu atlasi (sadalījumā pa projektiem) norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību veida līmenī, neatšifrējot līdz projektam;

52.3. Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) saistību atšifrējumu 2007.–2013.gada programmēšanas periodam par atklātu projektu iesniegumu atlasi un ierobežotu projektu iesniegumu atlasi (sadalījumā pa projektiem) norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamat­budžetam) plāno saistību veida līmenī, neatšifrējot līdz projektam;

52.4. Eiropas Sociālajam fondam (ESF) saistību atšifrējumu 2007.–2013.gada programmēšanas periodam par atklātu projektu iesniegumu atlasi un ierobežotu projektu iesniegumu atlasi (sadalījumā pa projektiem) norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšpro­gramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamat­budžetam) plāno saistību veidu līmenī, neatšifrējot līdz projektam;

52.5. Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondam saistību atšifrējumu norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakš­programmas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamat­budžetam) plāno saistību veida līmenī;

52.6. Eiropas Lauksaimniecības fondam saistību atšifrējumu lauku attīstībai norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakš­programma, tad apakš­programmas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību veida līmenī;

52.7. Eiropas Zivsaimniecības fondam saistību atšifrējumu norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakš­programmas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību veida līmenī;

52.8. Eiropas Kopienas iniciatīvām saistību atšifrējumu sadalījumā pa Eiropas Kopienas iniciatīvu veidiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenī):

52.8.1. INTERREG saistību atšifrējumu norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakš­programmas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību veida līmenī;

52.8.2. EQUAL saistību atšifrējumu norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakš­programmas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību veida līmenī;

52.8.3. citām Eiropas Kopienas iniciatīvām atšifrējumu sadalījumā pa saistību apakšveidiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšpro­gramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību apakšveida līmenī;

52.9. Pārejas programmai (Transition Facility) saistību atšifrējumu sadalījumā pa projektiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsoli­dējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno projektu līmenī;

52.10. Eiropas Kopienas iniciatīvas 3.mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” saistību atšifrējumu norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsoli­dējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību veida līmenī;

52.11. citiem Eiropas Savienības politiku instrumentiem saistību atšifrējumu sadalījumā pa apakšveidiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsoli­dējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību apakš­veida līmenī;

52.12. pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem saistību atšifrējumu sadalījumā pa līdzfinansēto projektu veidiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim):

52.12.1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajiem projektiem saistību atšifrējumu sadalījumā pa projektiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību veida līmenī;

52.12.2. Šveices finansiālajai palīdzībai (Swiss contribution) saistību atšifrējumu sadalījumā pa projektiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim), konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību veida līmenī;

52.12.3. citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem saistību atšifrējumu sadalījumā pa saistību apakšveidiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim) konsolidējamo pozīciju (atmaksu valsts pamatbudžetam) plāno saistību veida līmenī;

52.13. mērķdotācijām un pašvaldību investīcijām saistību atšifrējumu sadalījumā pa projektiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

52.14. pārējām valsts budžeta investīcijām saistību atšifrējumu sadalījumā pa projektiem pievieno zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

52.15. valsts un privātās partnerības saistību atšifrējumu sadalījumā pa pasākumiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

52.16. aizņēmumu maksājumiem un kredītiem saistību atšifrējumu norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

52.17. maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās saistību atšifrējumu sadalījumā pa institūcijām, kurās tiek veiktas iemaksas, pievieno zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakš­programma, tad apakšprogrammas līmenim);

52.18. finanšu līzinga (nomas ar izpirkumu) ilgtermiņa saistībām pamatlīdzekļu iegādei saistību atšifrējumu sadalījumā pa pasākumiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim);

52.19. citām ilgtermiņa saistībām saistību atšifrējumu sadalījumā pa pasākumiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, tad apakšprogrammas līmenim).

53. Veidlapas Nr.4(pb) un veidlapas Nr.4(sb) ailēs norāda šādu informāciju:

53.1. ailē “Iepriekšējo gadu izpilde” norāda tās saistības, kuras uzsāktas iepriekšējos gados (ieskaitot naudas plūsmu līdz n-1 gadam) un turpināsies vēl n+1 gadā, bet nenorāda tās saistības, kuras neturpināsies n+1 gadā;

53.2. ailē “n-gada plāns” norāda to saistību plānojamās izmaksas, kuras ir jau uzsāktas atbilstoši n-gada likumam par valsts budžetu un kuras īstenos n+1 gadā vai n+1 un nākamajos saimnieciskajos gados;

53.3. nākamajās ailēs norāda tādus projektus un pasākumus, kuri uzsākti jau iepriekšējos gados vai n+1 gadā un kuru īstenošana turpināsies arī attiecīgajos gados – n+2 gadā, n+3 gadā un tālākā laikposmā līdz projekta īste­nošanai. Jāņem vērā katra konkrēta projekta vai pasākuma īstenošanas laiks – līgumā noteiktie maksājumu termiņi par aizņēmumiem un kredītiem, līzinga maksājumu grafiki, investīciju projektu īstenošanai noteiktais laikposms;

53.4. valsts ilgtermiņa saistības – maksājumus starptautiskajās institūcijās, programmās plāno tikai vidējam termiņam, neaizpildot aili “Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai”.

54. Veidlapā Nr.4(pb) un veidlapā Nr.4(sb) ministrijas sniedz informāciju tikai par esošajiem saistību veidiem, neiekļaujot veidlapā tukšas (neaizpildītas) rindas.

55. Valsts ilgtermiņa saistībās norāda arī tādus pasākumus, projektus vai to daļu, kurus finansē no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

56. Veidlapā Nr.5 “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu naudas plūsmas (izdevumu prognozes) plāns n, n+1, n+2 un n+3  gadam pēc finansējuma sniedzēja” (15.pielikums) iekļauj šādu informāciju:

56.1. ailē “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu nosaukums” norāda attiecīgo Eiropas Savienības politiku instrumentu veidus;

56.2. valsts budžeta programmas (apakš­programmas) numuru, arī ja Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi nav plānoti atsevišķā programmā;

56.3. finansēšanas avotus, norādot Eiropas Savienības vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma daļu un valsts budžeta finansējuma daļu;

56.4. visus Eiropas Savienības politiku instrumentus un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, norādot katra instrumenta nosaukumu un atšifrējot to atsevišķā rindā zem atbilstošā Eiropas Savienības politiku instrumenta veida;

56.5. Eiropas Savienības politiku instrumentus un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, nenorādot finansējumu detalizēti pa projektiem un pasākumiem;

56.6. esošo saistību veidus, neiekļaujot veidlapā tukšas (neaizpildītas) rindas.

57. Finanšu ministrija var precizēt tos Eiropas Savienības politiku instrumentus un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, kas jāiekļauj šo noteikumu 48., 49. un 56.punktā minētajā veidlapā, informējot par to ministriju līdz n-gada 5.maijam.

58. Par Eiropas Savienības fondiem veidlapu Nr.5 neaizpilda, ja tā ir iesniegta Finanšu ministrijā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu jomā.

59. Veidlapā Nr.6 “Valdības galvojumu saraksts” (16.pielikums) minis­trija norāda plānotos valdības galvojumus sadalījumā pa n+1, n+2 un n+3 ga­diem. Galvojumus valsts budžetā plāno valsts investīcijām un komercdarbības atbalsta programmām, kā arī studiju un studējošo kreditēšanas nodrošināšanai. Saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto summu valdības galvojumus izsniedz Valsts kase normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

59.1. ailē “Galvojumu saņēmējs” ministrija norāda tās institūcijas nosaukumu, kurai plānots izsniegt galvojumu;

59.2. ailē “Galvojumu mērķis” ministrija saskaņā ar galvojuma saņēmēja īstenoto projektu norāda nepieciešamā aizdevuma mērķi un veicamos pasākumus. Sarakstā norāda katru programmu vai projektu atsevišķi, arī ja galvojuma saņēmējs ir viena un tā pati institūcija;

59.3. aiļu grupā “Galvojuma summa” norāda plānotā galvojuma summu, ailē “n+1”, “n+2” vai “n+3” norādot konkrēto gadu, kurā plānots izsniegt galvojumu. Katru galvojumu norāda tikai vienu reizi konkrētajā gadā, kad plānots izsniegt galvojumu. 

60. Veidlapā Nr.7 “Pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības” (17.pielikums) ministrija norāda informāciju par plānoto katru valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu veidu sadalījumā pa n, n+1, n+2 un n+3 gadiem:

60.1. ailē “Programmas, apakšprogrammas kods” un ailē “Programmas, apakšprogrammas nosaukums” norāda tās pamatbudžeta programmas nosaukumu un kodu, no kuras tiek finansēta institūcija, kas ir atbildīga par pamatbudžetā iemaksājamās nodevas iekasēšanu un kura atbilstoši aprēķinātajai pamatbudžetā iemaksājamajai summai saņem resursus izdevumu segšanai kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem;

60.2. ailē “Iestādes nosaukums” ministrija norāda tās iestādes nosaukumu, kura ir atbildīga par valsts nodevas iekasēšanu;

60.3. ailē “Valsts budžeta ieņēmumu kods” un ailē “Ieņēmumu veids” no­rāda nodevu vai citu maksājumu nosaukumu un kodu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžetu ieņēmumu klasifikāciju;

60.4. ailē “n-gada plāns” norāda plānotos un saimnieciskā gada likumā par valsts budžetu n-gadam apstiprināto ieņēmumu plānu;

60.5. ailē “n+1”, “n+2” un “n+3” norāda plānotos valsts pamatbudžeta ieņēmumus. 

61. Veidlapā Nr.8(pb) “Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam” (18.pielikums) ministrija sniedz publiski pieejamu skaidrojumu par plānoto izdevumu segšanai paredzēto resursu un izdevumu kopējā apjoma izmaiņām:

61.1. vispirms sniedz informāciju par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) pamatbudžetu kopumā, norādot nozares galvenos mērķus un uzdevumus n+1 gadā saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem politikas plānošanas dokumentiem;

61.2. veidlapas nākamajā sadaļā sniedz skaidrojumu par budžeta programmu (apakš­programmu), norādot programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu, tās galvenos mērķus, plānotos darbības un politikas rezultātus un to rezultatīvos rādītājus saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem politikas plānošanas dokumentiem;

61.3. veidlapas tabulā norāda programmu (apakšprogrammu) finansiālos rādītājus par n–gadu un plānotajām izmaiņām n+1 gadā. Ailē “Izmaiņas” attiecīgi norāda informāciju par izdevumu segšanai paredzēto resursu un izdevumu samazinājumu (3.aile) un (vai) palielinājumu (4.aile), kā arī izmaiņām kopā naudas izteiksmē (5.aile) n+1 gadā, salīdzinot n+1 gada projektu ar n-gada plānu;

61.4. sniedz skaidrojumu par konkrētās budžeta programmas vai apakšprogrammas izdevumu izmaiņām, samazinājumu un palielinājumu atbilstoši veidlapā norādītajām izdevumu grupām, maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņām – samazinājuma un palielinājuma apjomiem un nozīmīgāko izmaiņu iemesliem. Sniedzot skaidrojumu, ministrija vispirms norāda kopējo izmaiņu apjomu un pēc tam detalizēti paskaidro samazinājumu un (vai) palielinājumu šādās izdevumu pozīcijās – papildu amata vietas, tām plānoto izmaksu apmērs, kapitālās iegādes, tai skaitā jauno amata vietu aprīkošana, kā arī citu informāciju, kas paskaidro pārējo izdevumu izmaiņas;

61.5. pieprasījuma paskaidrojumā sniedz informāciju par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veidiem;

61.6. sniedz skaidrojumu par kopējiem resursiem izdevumu segšanai un budžeta izdevumiem n+2 un n+3 gadam, norādot plānotos izdevumus, izmaiņas un attiecīgajam gadam vidējam termiņam prognozētos izdevumus, par attiecīgo gadu sniedzot informāciju par galvenajiem uzdevumiem, plānotajiem darbības un politikas rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem politikas plānošanas dokumentiem. 

62. Veidlapā Nr.8(sb) “Paskaidrojums par ministrijas (citas centrālās valsts iestādes) valsts speciālā budžeta līdzekļu pieprasījumu vidējam termiņam” (19.pielikums) Labklājības ministrija sniedz skaidrojumu par plānoto valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu kopējā apjoma izmaiņām:

62.1. vispirms sniedz informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu kopumā, norādot galvenos mērķus un sagaidāmos rezultātus n+1 gadā saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem politikas plānošanas dokumentiem;

62.2. veidlapas nākamajā sadaļā sniedz skaidrojumu par budžeta programmu (apakš­programmu), norādot programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu, tās galvenos mērķus, plānotos darbības un politikas rezultātus un to rezultatīvos rādītājus saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem politikas plānošanas dokumentiem;

62.3. veidlapas tabulā norāda programmu (apakšprogrammu) finansiālos rādītājus par n-gadu un rādītājus plānotajām izmaiņām n+1 gadā. Aiļu grupā “Izmaiņas” attiecīgi norāda informāciju par ieņēmumu un izdevumu samazinājumu (3.aile) un (vai) palielinājumu (4.aile), kā arī izmaiņām kopā (5.aile) naudas izteiksmē n+1 gadā, salīdzinot n+1 gada projektu ar n-gada plānu;

62.4. sniedzot skaidrojumu, vispirms norāda kopējo izmaiņu apjomu un pēc tam detalizēti paskaidro samazinājumu un (vai) palielinājumu atbilstoši veidlapā norādītajām ieņēmumu un izdevumu grupām;

62.5. sniedz skaidrojumu par konkrētās apakšprogrammas nodokļu un nenodokļu ieņēmumu, ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu, ārvalstu finanšu palīdzības iestādes ieņēmumos (ja tāda tiek plānota) un transfertu izmaiņām, norādot samazinājuma un (vai) palielinājuma nozīmīgākos izmaiņu iemeslus;

62.6. atbilstoši 3.ailē plānotajam izdevumu samazinājumam sniedz skaidrojumu par konkrētas valsts speciālā budžeta apakš­programmas izdevumu samazinājumu – vienreizējie pasākumi, ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas, strukturālās, kā arī citas izmaiņas (kas nav minētas iepriekš);

62.7. atbilstoši 4.ailē plānotajam izdevumu palielinājumam sniedz skaidrojumu par konkrētu apakšprogrammu, norādot izdevumu palielinājumu šādā sadalījumā – ilgtermiņa saistības, tai skaitā investīcijas, strukturālās izmaiņas, prioritārie pasākumi un citas izmaiņas;

62.8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālajā budžetā detalizēti skaidro šādas izdevumu pozīcijas – papildu amata vietas, esošo amata vietu atlīdzību palielinājums (plānoto izdevumu apmērs, amata vietu skaits, vidējā alga, izmaksas periods), kapitālās iegādes, tai skaitā jauno darba vietu aprīkošanai, investīcijas (projekta nosaukums, apmērs), kā arī cita informācija, kas paskaidro pārējo izdevumu izmaiņas;

62.9. pārējām sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakš­programmām sociālos pabalstus skaidro sadalījumā pa sociālo pabalstu veidiem. Detalizēti skaidro izdevumu izmaiņas saistībā ar pensiju indeksācijām (norāda pensiju indeksācijām nepieciešamo izdevumu apmēru, plānoto pensijas vidējā apmēra palielinājumu) un pensiju, pabalstu, atlīdzību saņēmēju skaita un vidējā apmēra izmaiņām (norāda konkrētu plānoto pensijas, pabalsta atlīdzības saņēmēju skaita un vidējā apmēra palielinājumu un (vai) samazinājumu);

62.10. veidlapas otrajā un trešajā sadaļā sniedz skaidrojumu par kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem attiecīgi n+2 un n+3 gadam, norādot plānoto ieņēmumu un izdevumu izmaiņas attiecīgajā gadā un sniedzot informāciju par galvenajiem mērķiem, plānotajiem darbības un politikas rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātajiem politikas plānošanas dokumentiem. 

63. Veidlapā Nr.9 “Prioritāro pasākumu saraksts vidējā termiņā” (20.pielikums) ministrija sniedz informāciju par pamatbudžeta un speciālā budžeta prioritārajiem pasākumiem vidējam termiņam. Ministrija veidlapā norāda tās atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas, kas atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam ir saņēmušas Ministru kabineta apstiprinājumu un ir ietvertas ministrijas maksimāli pieļaujamā izdevumu apjomā:

63.1. veidlapas 1. un 2.ailē “Programmas (apakšprogrammas) kods” un “Programmas (apakšprogrammas) nosaukums” ministrija norāda to programmu nosaukumus, kuru ietvaros tiek īstenota konkrētā prioritāte. Ja prioritātes ieviešanai tiek izveidota atsevišķa jauna programma (apakšprogramma), tai tiek piešķirts atsevišķs numurs, ievērojot šo noteikumu 8.punkta nosacījumus;

63.2. veidlapas 3. un 4.ailē ministrija norāda Ministru kabineta rīkojumā noteikto prioritārā attīstības virziena pasākuma nosaukumu un kārtas numuru vai sniedz atsauci uz citu normatīvo aktu;

63.3. veidlapas 5.ailē “Ministrijas prioritāte (prioritārais pasākums)” ministrija norāda prioritātes nosaukumu atbilstoši ministrijas stratēģijai un, ja vienas prioritātes ietvaros tiek īstenoti vairāki pasākumi, norāda atsevišķi īstenotos prioritāros pasākumus;

63.4. veidlapas Nr.6., Nr.7. un 8.ailē “n+1”, “n+2” un “n+3” ministrija norāda izdevumus prioritātes (prioritārā pasākuma) īstenošanai attiecīgajā gadā atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem.

64. Veidlapā Nr.10(pb) “Valsts sociālo pabalstu izdevumu aprēķins” (21.pielikums) Labklājības ministrija norāda pamatbudžetā plānotos izdevumus valsts sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa pabalstu veidiem, sniedzot informāciju par pabalstu apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu. Ailes “Izdevumi kopā (lati)” rindā “Kopā” norādītajam izdevumu apmēram jāsakrīt ar veidlapā 2(3)pb
“3. Izdevumi” (5.pielikums) plānoto izdevumu apmēru sociālajiem pabalstiem
n-gadā, n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā.

65. Veidlapā Nr.10(sb) “Valsts pensiju un sociālās apdrošināšanas pabalstu izdevumu aprēķins” (22.pielikums) Labklājības ministrija norāda speciālajā budžetā plānotos izdevumus pensiju, pabalstu un atlīdzību izmaksu nodrošināšanai sadalījumā pa valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammām, sniedzot informāciju par pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru vidēji mēnesī, plānoto saņēmēju skaitu vidēji mēnesī un kopējo izdevumu summu. Ailēs “Izdevumi kopā (lati)” katrā izdevumu veidā norādītajam izdevumu apmēram jāsakrīt ar veidlapā 2(3)sb “3. Izdevumi” (9.pielikums) plānoto attiecīgā pensijas, pabalsta, atlīdzības veida izdevumu apmēru n-gadā, n+1 gadā, n+2 gadā un n+3 gadā.

66. Veidlapā Nr.11 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (23.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

67. Veidlapā Nr.12 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (24.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

68. Veidlapā Nr.13 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (25.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

69. Veidlapā Nr.14 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (26.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

70. Veidlapā Nr.15 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” (27.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

71. Veidlapā Nr.16 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (28.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

72. Veidlapā Nr.17 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (29.pielikums) Izglītības un zinātnes ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

73. Veidlapā Nr.18 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (30.pielikums) Kultūras ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozēto finansējumu attiecīgo pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

74. Veidlapā Nr.19 “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” (31.pielikums) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija norāda informāciju par n+1 gadā prognozētajām investīcijām pašvaldībām sadalījumā pa republikas pilsētām un rajoniem projektu griezumā. 

75. Veidlapā Nr.20 “Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” n+1, n+2 un n+3 gadam” (32.pielikums) Aizsardzības ministrija norāda budžeta programmas (apakšprogrammas) vai iestādes izdevumus, kas tiek iekļauti, plānojot valsts programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izdevumus.

76. Veidlapā Nr.21 “Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi” (33.pielikums) Veselības ministrija norāda Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas īstenošanai plānotos izdevumus sadalījumā pa iestādēm.

77. Veidlapā Nr.22 “Iesniegums Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanas tiesību piešķiršanai, maiņai vai anulēšanai” (34.pielikums) ministrija norāda informāciju par iesniedzēju vai pilnvaroto personu, kurai piešķiramas tiesības Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošanā.

VII. Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas plānošanas bloka lietošana budžeta pieprasījumu iesniegšanai Finanšu ministrijā

78. Budžeta pieprasījuma informācijas sagatavošana un iesniegšana paredz veidlapām atbilstošu ievadformu aizpildīšanu Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas (turpmāk – SAP sistēma) portālā, elektronisku ievadformās ievadīto datu saglabāšanu un iesniegšanu SAP sistēmā, kā arī veidlapām atbilstošu pārskatu sagatavošanu no SAP sistēmas portālā ievadītajiem elektroniski iesniegtajiem datiem un parakstītu pārskatu iesniegšanu Finanšu ministrijā.

79. SAP sistēmas plānošanas bloka resursa turētājs un aizbildnis ir Finanšu ministrija.

80. Finanšu ministrija nosaka katrai ministrijai paredzēto SAP sistēmas portāla lietotāju skaitu.

81. Ministrija ir atbildīga par laicīgu un pilnīgu datu ievadi SAP sistēmas portālā esošajās formās un to iesniegšanu Finanšu ministrijā, kā arī nodrošina to aktualizāciju, datu ticamību, pareizību un precizitāti.

82. SAP sistēmas lietotāja tiesības pēc ministrijas iesnieguma (34.pielikums) saņemšanas Finanšu ministrija piešķir ministrijas amatpersonai vai darbiniekam, kuru ministrija pilnvaro lietot SAP sistēmu (turpmāk – pilnvarotā persona).

83. Ministrijas amatpersonai vai darbiniekam piešķirtās SAP sistēmas lietotāja tiesības paredz:

83.1. budžeta pieprasījuma datu ievadīšanu un labošanu;

83.2. budžeta pieprasījuma datu pārskatu veidošanu;

83.3. budžeta pieprasījuma datu pārbaudi un apstiprināšanu.

84. SAP sistēmas lietotāja tiesības piešķir, maina un anulē Finanšu ministrija, pamatojoties uz ministrijas iesniegumā par lietotāja tiesību piešķiršanu, maiņu vai anulēšanu (34.pielikums) norādīto informāciju. Tiesības pieprasa, ja pilnvarotajai personai tās ir nepieciešamas darba (amata) pienākumu veikšanai. Finanšu ministrija piešķir tiesības šo noteikumu 83.punktā minētai pilnvarotajai personai, ja ir saņemts pamatots iesniegums.

85. Ja Finanšu ministrijai nav iebildumu pret iesniegumā norādīto tiesību piešķiršanu vai maiņu, tā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

85.1. nosūta ministrijai tiesību piešķiršanas apstiprinājumu;

85.2. izsniedz pilnvarotajai personai lietotājvārdu un sākotnējo paroli (paroli, kuru izmanto, pirmo reizi uzsākot darbu sistēmā);

85.3. atsevišķi informē pilnvaroto personu par tiesību maiņu, nosūtot apstiprinājumu.

86. Ja Finanšu ministrijai ir iebildumi pret iesniegumā norādīto informāciju, tā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski nosūta tā iesniedzējam pamatotu atteikumu.

87. Ja pilnvarotā persona beidz pildīt amata (darba) pienākumus, kuru izpilde saistīta ar SAP sistēmas portāla lietošanu, ministrija ne vēlāk kā nākamajā darbdienā iesniedz Finanšu ministrijā iesniegumu par tiesību anulēšanu.

88. Finanšu ministrijai ir tiesības nekavējoties anulēt pilnvarotajai personai piešķirtās tiesības, informējot par to iesnieguma iesniedzēju, ja tiek konstatēts kāds no šādiem pārkāpumiem:

88.1. pilnvarotā persona ar savu darbību vai bezdarbību pieļāvusi iespēju nepilnvarotai personai rīkoties ar SAP sistēmas datiem;

88.2. pilnvarotā persona veic darbības, kas samazina SAP sistēmas drošību;

88.3. apstrādājot personas datus SAP sistēmā, pilnvarotā persona nav ievērojusi prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību.

89. Finanšu ministrija vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas par tiesību anulēšanu vai pēc šo noteikumu 87. vai 88.punktā minētā nosacījuma konstatēšanas anulē pilnvarotās personas tiesības.

90. Finanšu ministrija triju darbdienu laikā rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par tiesību anulēšanu, norādot iemeslus.

91. Lai nodrošinātu budžeta pieprasījumu datu ievadīšanu SAP sistēmas portālā, ministrija līdz n-gada 15.maijam uz Finanšu ministrijas norādīto e-pasta adresi elektroniski nosūta veidlapu Nr.2(1)pb un Nr.2(1)sb, sagatavojot n-1, n, n+1, n+2 un n+3 gadā spēkā esošo ministriju programmu un apakšprogrammu sarakstu veidlapai atbilstošā MS Excel datnē.

92. SAP sistēmas portālā ministrija sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā šādas veidlapas:

92.1. visas ministrijas:

92.1.1. veidlapu Nr.1(pb) “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam”;

92.1.2. veidlapu Nr.2(1)pb “Valsts pamatbudžeta programmu (apakšpro­grammu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšprogrammu) saraksts”;

92.1.3. veidlapu Nr.2(2)pb “Finansiālo rādītāju kopsavilkums”;

92.1.4. veidlapu Nr.2(3)pb “Izdevumi”;

92.1.5. veidlapu Nr.2(4)pb “Aizņēmumi un aizdevumi” (aizpilda ministrijas, kuras atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem saņem aizņēmumus vai izsniedz aizdevumus);

92.1.6. veidlapu Nr.3(pb) “Valsts pamatbudžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām”;

92.1.7. veidlapu Nr.4(pb) “Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistības”;

92.2. Labklājības ministrija papildus iesniedz:

92.2.1. veidlapu Nr.1(sb) “Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām vidējam termiņam”;

92.2.2. veidlapu Nr.2(1)sb “Valsts speciālā budžeta programmu (apakš­programmu) ieņēmumu un izdevumu pieprasījums vidējam termiņam. Programmu (apakšprogrammu) saraksts”;

92.2.3. veidlapu Nr.2(2)sb “Finansiālo rādītāju kopsavilkums”;

92.2.4. veidlapu Nr.2(3)sb “Izdevumi”;

92.2.5. veidlapu Nr.2(4)sb “Aizņēmumi un aizdevumi”;

92.2.6. veidlapu Nr.3(sb) “Valsts speciālā budžeta izdevumu pieprasījuma vidējam termiņam kopsavilkums sadalījumā pa programmām un apakšprogram­mām”;

92.2.7. veidlapu Nr.4(sb) “Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistības”;

92.3. Izglītības un zinātnes ministrija papildus iesniedz:

92.3.1. veidlapu Nr.11 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

92.3.2. veidlapu Nr.12 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

92.3.3. veidlapu Nr.13 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

92.3.4. veidlapu Nr.14 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

92.3.5. veidlapu Nr.15 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”;

92.3.6. veidlapu Nr.16 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

92.3.7. veidlapu Nr.17 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;

92.4. Kultūras ministrija papildus iesniedz veidlapu Nr.18 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.

93. Veidlapas Nr.1(pb), Nr.1(sb), Nr.3(pb) un Nr.3(sb) pārskatos SAP sistēmas portālā dati veidojas no veidlapām Nr.2(1)pb, Nr.2(2)pb, Nr.2(3)pb, Nr.2(4)pb, Nr.2(1)sb, Nr.2(2)sb, Nr.2(3)sb un Nr.2(4)sb atbilstošajās ievadformās norādītajiem datiem.

94. Ja Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras ministrija šo noteikumu 92.3. un 92.4.apakšpunktā minētās veidlapas nevar iesniegt Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā, tās saskaņo ar Finanšu ministriju citu iesniegšanas datumu. 

VIII. Noslēguma jautājumi 

95. Lai novērstu riskus, kas saistīti ar darbu jaunajā SAP sistēmā, vienlaikus ar veidlapu aizpildīšanu SAP sistēmas portālā, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2009.gadam un 2010.gadam, ministrija sagatavo un Finanšu ministrijā iesniedz veidlapas Nr.1(pb), Nr.1(sb), Nr.4(pb), Nr.4(sb), Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17 un Nr.18 arī MS Excel formātā.

96. Budžeta pieprasījuma veidlapās, izņemot veidlapu Nr.4(pb) un veidlapu Nr.4(sb), n-1 gada valsts budžeta izpildes datus ministrijas neievada, bet iegūst no SAP sistēmā esošās informācijas. Līdz laikam, kamēr SAP sistēmā valsts budžeta izpildes dati nav uzkrāti, ministrijas budžeta pieprasījuma veidlapās šo informāciju nenorāda.

97. Ja šo noteikumu 83.punktā minētās SAP sistēmas lietotāja tiesības ministrijai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai jau ir piešķirtas, ministrija jaunu iesniegumu iesniedz tikai par lietotāja tiesību maiņu vai anulēšanu.

98. Līdz Administratīvi teritoriālās reformas beigām Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija dotāciju pašvaldībām Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei plāno ministrijas budžetā.

99. Lai sagatavotu likumprojektu par valsts budžetu 2009.gadam, šo noteikumu 34., 57. un 91.punktā minētās veidlapas Finanšu ministrija nosūta ministrijām piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Ministru kabinetā apstiprināts maksimāli pieļaujamais kopējo izdevumu apjoms 2009.–2011.gadā katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 31.maiju.

 

 


 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

13.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

13. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

14.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

14. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

15.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

15. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

16.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

16. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

17.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

17. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

18.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

18. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

19.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

19. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

20.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

20. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

21.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

21. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

22.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

22. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

23.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

23. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

24.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

24. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

25.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

25. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

26.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

26. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

27.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

27. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

28.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

28. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

29.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

29. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

30.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

30. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

31.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

31. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

32.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

32. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

33.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

33. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

34.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.359

34. pielikums

Finanšu ministrs A.Slakteris

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!