• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 26. maija noteikumi Nr. 362 "Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.05.2008., Nr. 84 https://www.vestnesis.lv/ta/id/176091

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.296

Par Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānu 2008.–2013.gadam

Vēl šajā numurā

30.05.2008., Nr. 84

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 362

Pieņemts: 26.05.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.362

Rīgā 2008.gada 26.maijā (prot. Nr.33 9.§)

Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 31.panta ceturto daļu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija sagatavo saimnie­ciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (turpmāk – pārskats), un saimnieciskā gada pārskata apjomu.

II. Pārskata sagatavošanas vispārīgie principi

2. Pārskatu sagatavo:

2.1. norādot finanšu informāciju saskaņā ar uzkrāšanas principu;

2.2. norādot budžeta izpildes informāciju saskaņā ar naudas plūsmas principu;

2.3. kā valsts un pašvaldību budžetu konsolidēto pārskatu, izmantojot šādus konsolidācijas veidus:

2.3.1. summēšana – pārskatu apvienošana, summējot visus pārskatos minētos rādītājus;

2.3.2. savstarpējo darījumu vai atlikumu (pēc naudas plūsmas principa, pēc uzkrāšanas principa) izslēgšana, kas veikta starp konsolidācijā iesaistītajiem institucionālajiem sektoriem. Darījumus un atlikumus izslēdz, ievērojot mazāku­ma principu, tas ir, izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības.

3. Šie noteikumi neattiecas uz nodokļu ieņēmumu norādīšanu pārskatā saskaņā ar uzkrājumu principu.

4. Pārskatu sagatavo, pamatojoties uz valsts un pašvaldību budžetu izpildes un grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvo aktu prasībām budžeta un grāmatvedības jomā.

5. Ja finanšu pārskatu posteņu (turpmāk – postenis) atzīšanā, novērtējumā, izklāstā vai norādīšanā ir būtiskas kļūdas, šo kļūdu labojumu ietver kā darījumu pārskata perioda finanšu pārskatā un pie pārskata sniedz tā skaidrojumu. Kļūda ir uzskatāma par būtisku, ja tās neatklāšana varētu ietekmēt finanšu pārskata lietotāju pieņemtos lēmumus. Būtiskums ir atkarīgs no attiecīgā posteņa lieluma un rakstura. Lai noteiktu, vai postenis vai posteņu apvienotā summa ir būtiska, novērtē posteņa raksturu un lielumu vienlaikus.

6. Kvalitatīvais raksturojums nosaka pārskatā sniegtās informācijas noderīgumu tās lietotājiem. Informācijai jābūt saprotamai, nozīmīgai, ticamai un salīdzināmai.

7. Pārskatu sagatavo atbilstoši darbības turpināšanas principam.

8. Pārskatos atsevišķi norāda posteņus, kas ir būtiski pēc rakstura un satura.

9. Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskata periodos ir vienāda, izņemot gadījumu, ja posteņu uzskaitījums un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā. Šādā gadījumā pārskata pielikumos norāda pārklasifikācijas raksturu, apmēru un iemeslu.

10. Pārskats ir nepārprotami identificējams, un tajā esošā informācija neatšķiras no tādas pašas informācijas citos pārskatos. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu tās pareizu izpratni.

11. Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, izslēdz savstarpējos atliku­mus un darījumus.

12. Konsolidācijā iekļautos finanšu pārskatus sagatavo pēc stāvokļa uz vienu un to pašu pārskata datumu.

13. Lai sagatavotu konsolidēto finanšu pārskatu, lieto vienotu grāmat­vedības kontu plānu un pamatprincipus gan valsts, gan pašvaldību budžetu finanšu pārskatu sagatavošanā.

14. Konsolidācija aptver visus finanšu pārskatu posteņus.

15. Apvienojot (konsolidējot) budžeta izpildes pārskatu, par pamatu ņem katras ministrijas vai centrālās valsts iestādes, vai pašvaldības iesniegto budžeta izpildes pārskatu. Budžeta izpildes pārskatu konsolidē atbilstoši budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos ieņēmumu un izdevumu posteņus. Attiecīgā budžeta veida izpildes konsolidētā pārskata sagatavošanas gaitā izslēdz transfertus, kurus viens budžeta izpildītājs ir pārskaitījis citam konsolidācijā iesaistītajam budžeta izpildītājam.

III. Pārskata sagatavošana un tā saturs

16. Pārskatu sagatavo un paraksta trijos eksemplāros (pārskata eksem­plāru skaits un to identiskuma atruna attiecas tikai uz papīra formā sagatavo­tajiem pārskatiem):

16.1. viens eksemplārs – Valsts kontrolei;

16.2. viens eksemplārs – Ministru kabinetam;

16.3. viens eksemplārs – Valsts kasei.

17. Pārskats sastāv no budžetu izpildes un finanšu pārskata (atbilstoši veidlapu paraugiem attiecīgajos pielikumos) un Finanšu ministrijas vadības ziņojuma par Latvijas Republikas saimnieciskā gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (turpmāk – ziņojums), kā arī pārskata skaidrojumiem.

18. Pārskatā iekļauj šādas pārskata veidlapas:

18.1. pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi saimnieciskajā gadā (1.pielikums) un tā pielikumi:

18.1.1. valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) (2.pielikums);

18.1.2. valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) (3.pielikums);

18.1.3. valsts budžeta ieņēmumi saimnieciskajā gadā (4.pielikums);

18.1.4. valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (5.pielikums);

18.1.5. valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā (6.pielikums);

18.1.6. valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomis­kajām kategorijām saimnieciskajā gadā (7.pielikums);

18.1.7. valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategori­jām saim­nieciskajā gadā (8.pielikums);

18.1.8. informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu saimnieciskajā gadā (9.pielikums);

18.1.9. valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (10.pielikums);

18.1.10. valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakš­programmām saimnieciskajā gadā (11.pielikums);

18.1.11. valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekono­miskajām kategorijām saimnieciskajā gadā (12.pielikums);

18.1.12. valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā (13.pielikums);

18.1.13. valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā (14.pielikums);

18.1.14. valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm (15.pielikums);

18.1.15. valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saim­nieciskajā gadā (16.pieli­kums);

18.1.16. valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā (17.pielikums);

18.1.17. pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām saimnieciskajā gadā un tālākajā laikposmā līdz projekta īstenošanai (18.pielikums);

18.1.18. programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izpilde saimnieciskajā gadā (19.pielikums);

18.1.19. ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrāla­jām iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un saimnieciskajā gadā izlietotie privatizā­cijas līdzekļi (20.pielikums);

18.1.20. ministriju un centrālo valsts iestāžu programmu un apakšpro­grammu rezultatīvie rādītāji saimnieciskajā gadā (21.pielikums);

18.1.21. pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) (22.pielikums);

18.1.22. kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi saimniecis­kajā gadā (23.pielikums);

18.1.23. kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi saimniecis­kajā gadā (24.pielikums);

18.1.24. kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi saimnieciskajā gadā (25.pielikums);

18.2. valsts konsolidētā grāmatvedības bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri (26.pielikums) un tās pielikumi:

18.2.1. valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz saimnieciskā gada 31.decembri (27.pielikums);

18.2.2. pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz saimnieciskā gada 31.decembri (28.pielikums);

18.2.3. informācija par valsts budžeta iestāžu debitoriem saimnieciskajā gadā (29.pielikums);

18.2.4. informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem saimniecis­kajā gadā (30.pielikums);

18.2.5. informācija par valsts budžeta iestāžu kreditoriem saimnieciskajā gadā (31.pielikums);

18.2.6. informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem saimnieciskajā gadā (32.pielikums);

18.2.7. valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats saimnieciskajā gadā (33.pielikums);

18.2.8. pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats saim­nieciskajā gadā (34.pielikums);

18.2.9. valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskats (35.pielikums);

18.2.10. pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu saim­nieciskā gada kustības pārskats (36.pielikums);

18.2.11. pārskats par valsts budžeta iestāžu aizņēmumiem saimnieciskajā gadā (37.pielikums);

18.2.12. pārskats par pašvaldību aizņēmumiem saimnieciskajā gadā (38.pielikums);

18.2.13. pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz saimnie­ciskā gada 31.decembri (39.pielikums);

18.2.14. valsts budžeta iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz saimnieciskā gada 31.decembri (40.pielikums);

18.2.15. pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz saimnieciskā gada 31.decembri (41.pielikums);

18.2.16. valsts budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu saimniecis­kā gada kustības pārskats (56.pielikums);

18.2.17. pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu saim­nieciskā gada kustības pārskats (57.pielikums);

18.3. pārskats par valsts konsolidēto parādu uz saimnieciskā gada 31.decembri (42.pielikums);

18.4. valsts budžeta finanšu bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri (43.pielikums) un tās pielikumi:

18.4.1. valsts budžeta parāda saistību pārskats (uz (n–3).gada, (n–2).gada, iepriekšējā saimnieciskā gada un saimnieciskā gada beigām) (44.pielikums);

18.4.2. pārskats par valsts parādu saimnieciskajā gadā (45.pielikums);

18.4.3. valsts ārējā parāda saimnieciskā gada pārskats (46.pielikums);

18.4.4. valsts iekšējā parāda saimnieciskā gada pārskats (47.pielikums);

18.4.5. pārskats par valsts aizdevumiem saimnieciskajā gadā (48.pieli­kums);

18.4.6. valsts aizdevumu saraksts saimnieciskajā gadā (49.pielikums);

18.4.7. pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investī­cijām saimnieciskajā gadā (50.pielikums);

18.4.8. izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri (51.pielikums);

18.4.9. valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze no (n+1).gada līdz (n+5).gadam (52.pielikums);

18.4.10. valsts izsniegto galvojumu saimnieciskā gada pārskats (53.pieli­kums);

18.4.11. valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz saimnieciskā gada 31.decembri (54.pielikums);

18.4.12. valsts izsniegto galvojumu saraksts uz saimnieciskā gada 31.decembri (55.pielikums).

19. Katrā pārskata veidlapā norāda:

19.1. budžeta iedalījumu – valsts vai pašvaldību budžets;

19.2. informāciju, vai pārskats ir valsts budžeta, pašvaldību budžetu vai konsolidētā kopbudžeta kopsavilkums;

19.3. pārskata datumu vai attiecīgajai pārskata sastāvdaļai atbilstošu laikposmu;

19.4. pārskatā lietoto valūtu – Latvijas Republikas naudas vienību vai ārvalstu valūtas vienības;

19.5. norādīto skaitļu precizitātes pakāpi – datus norāda apaļās summās bez decimāldaļām.

20. Ziņojumā, izvērtējot notikumu būtiskumu, norāda:

20.1. galvenos notikumus, kas ietekmējuši valsts un pašvaldību budžetus pārskata gadā;

20.2. pārmaiņas valsts un pašvaldību budžetos un to ietekmi uz finanšu rezultātiem;

20.3. paredzamos notikumus, kas varētu ietekmēt valsts un pašvaldību budžetus nākotnē.

21. Lai pārskata lietotāji vieglāk izprastu pārskatu veidlapās ietverto informāciju, pārskatam pievieno šādus pārskata skaidrojumus:

21.1. skaidrojums pārskatam par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi;

21.2. skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi;

21.3. skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi;

21.4. skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei;

21.5. skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kop­savilkumam;

21.6. skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kop­savilkumam;

21.7. skaidrojums pārskatam par valsts konsolidēto parādu;

21.8. skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei.

IV. Pārskata vispārējās sadaļas aizpildīšana

22. Pārskata vispārējā sadaļa sastāv no:

22.1. rindām;

22.2. ailēm:

22.2.1. “Klasifikācijas kods”;

22.2.2. “Rādītāji”;

22.2.3. “Uz pārskata perioda sākumu”;

22.2.4. “Uz pārskata perioda beigām”.

23. Šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 23., 24. un 25.pielikumā pārskata ailē “Klasifikācijas kods” norāda budžetu ieņēmumu, izdevumu vai finansēšanas kodu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem.

24. Šo noteikumu 6., 11., 15., 16., 20., 21. un 37.pielikumā pārskata ailē “Kods” norāda ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirto ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu.

25. Pārskata ailē “Rādītāji” norāda:

25.1. šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 23., 24. un 25.pielikumā – budžetu ieņēmumu, izdevumu vai finansēšanas koda nosaukumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem;

25.2. šo noteikumu 2.pielikumā – valsts pamatbudžeta un valsts speciālā (sociālā) budžeta rādītāja nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajiem rādītāju nosaukumiem;

25.3. šo noteikumu 3.pielikumā – budžeta rādītāja nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajiem nosaukumiem;

25.4. šo noteikumu 22.pielikumā – budžeta rādītāja nosaukumu atbilstoši pašvaldību budžetos kārtējam gadam noteiktajiem rādītāju nosaukumiem;

25.5. šo noteikumu 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 40., 41., 42., 43., 44., 51., 55. un 56.pielikumā – rādītāja nosaukumu atbilstoši normatīvajos aktos par grāmatvedības uzskaiti un pārskatiem noteiktajiem rādītāju nosaukumiem;

25.6. šo noteikumu 45. un 48.pielikumā – rādītāja nosaukumu atbilstoši Valsts kases valsts budžeta finanšu grāmatvedības uzskaitē lietotajiem rādītāju nosaukumiem;

25.7. šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 22., 23., 24. un 25.pielikumā – budžetu klasifikācijas ieņēmumu vai izdevumu veida grupu;

25.8. šo noteikumu 1., 2., 3., 4. un 18.pielikumā – budžetu klasifikācijas ieņēmumu vai izdevumu veida apakšgrupu.

26. Šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.pielikumā pārskata ailē “Apstiprināts tāmē gadam” norāda attiecīgā valsts budžeta veida saimnieciskā gada tāmes datus.

27. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19., 21., 22., 24. un 25.pielikumā pārskata ailē “Saimnieciskā gada plāns” norāda attiecīgā budžeta veida saimnieciskā gada plānu. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta saimnieciskā gada plānu norāda kā likumā par valsts budžetu kārtējam gadam un ar Ministru kabineta rīkojumiem noteikto apropriācijas summu.

28. Šo noteikumu 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 45., 46., 47., 48., 49. un 53.pielikumā pārskata ailē “Uz pārskata perioda sākumu” norāda datus atbilstoši iepriekšējā pārskata perioda ailē “Uz pārskata perioda beigām” norādītajiem datiem.

29. Šo noteikumu 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. un 53.pielikumā pārskata ailē “Uz pārskata perioda beigām” norāda attiecīgo rādītāju atlikumus gada beigās atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem.

30. Šo noteikumu 37., 38., 45., 46., 47., 48., 49. un 53.pielikumā pārskata ailē “Pārskata periodā” norāda grāmatvedības uzskaites datus atbilstoši šādiem rādītājiem:

30.1. “izmaksāts”;

30.2. “atmaksāts”;

30.3. “valūtas kursa svārstības”;

30.4. “citas izmaiņas”.

31. Šo noteikumu 46., 47. un 53.pielikumā pārskata ailē “Procentu un citi maksājumi” norāda procentu un citus maksājumus pārskata periodā, kas veikti saskaņā ar aizņēmumu vai galvojumu līgumu nosacījumiem.

32. Šo noteikumu 18. un 21.pielikumā pārskata ailē “Saimnieciskā gada izpilde” norāda atbilstošo rādītāju saimnieciskā gada uzskaites datus.

33. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 22., 23., 24. un 25.pielikumā pārskata ailē “Iepriekšējā saimniecis­kajā gadā” norāda datus atbilstoši iepriekšējā pārskata periodā ailē “Saimnie­ciskajā gadā” norādītajiem datiem.

34. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 22., 23., 24. un 25.pielikumā pārskata ailē “Saimnieciskajā gadā” norāda atbilstošo rādītāju saimnieciskā gada uzskaites datus.

35. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā” norāda datus atbilstoši iepriekšējā pārskata perioda ailē “Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās” norādītajiem datiem.

36. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās” norāda attiecīgo rādītāju atlikumus gada beigās atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem.

37. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Iegāde (+)” norāda atbilstošo posteņu kustību (izmaiņas) palielinājumu pēc veiktajiem darījumiem.

38. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Pārdošana (–)” norāda atbilstošo posteņu kustību samazinājumu pēc veiktajiem darījumiem.

39. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikumā pārskata ailē “Ieguldījumu pārvērtēšana (+, –)” norāda izmaiņas kapitālsabiedrības vērtībā, pārvērtējot attiecīgo ieguldījumu pēc pašu kapitāla metodes. Palielinājumu norāda ar “+” zīmi, bet samazinājumu ar “–” zīmi. Pārvērtētā ieguldījuma uzskaites vērtība nav negatīva.

40. Šo noteikumu 37., 38., 39., 54. un 55.pielikumā pārskata ailē “Aizdevējs” norāda aizdevēja nosaukumu.

41. Šo noteikumu 37., 38., 39., 49., 54. un 55.pielikumā pārskata ailē “Mērķis” norāda aizņēmuma mērķi.

42. Šo noteikumu 37., 38., 39., 49., 54. un 55.pielikumā pārskata ailē “Līguma parakstīšanas datums” norāda līguma parakstīšanas datumu – dienu, mēnesi, gadu (dd.mm.gggg.).

43. Šo noteikumu 37., 38., 39. un 49.pielikumā pārskata ailē “Atmaksas termiņš” norāda aizņēmuma atmaksas termiņu – dienu, mēnesi, gadu (dd.mm.gggg.).

44. Šo noteikumu 37., 38., 46. un 47.pielikumā pārskata ailē “Aizņēmuma līguma summa” norāda aizņēmuma līguma summu. Ja aizņēmums saņemts valūtā, līguma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā.

45. Šo noteikumu 37., 38. un 39.pielikumā pārskata ailē “Valūtas apzīmē­jums” norāda valūtas vienības apzīmējumu atbilstoši līguma nosacījumiem.

46. Šo noteikumu 35., 36., 56. un 57.pielikuma pārskata ailē “Uzkrājumi (+/–)” pārskata periodā izveidotos uzkrājumus norāda ar “–” zīmi, bet izveidoto uzkrājumu samazinājumu ar “+” zīmi.

47. Šo noteikumu 1., 2., 3., 5., 6., 7., 10., 11., 13., 16., 18., 21., 22., 23., 24. un 25.pielikumā:

47.1. pārskata rindā “Finansiālā bilance” norāda ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli (+) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli (–);

47.2. pārskata rindā “Finansēšana” norāda valsts un pašvaldību budžetu finansēšanā izmantoto līdzekļu izmaiņas pārskata periodā;

47.3. rindā “Finansēšana” norādītā kopsumma ir vienāda ar rindā “Finansiālā bilance” norādīto kopsummu ar pretēju zīmi;

47.4. pārskata rindā “Finansēšanas kategorija” norāda atbilstošo finansē­šanas kategoriju (norāda piecas koda zīmes atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem);

47.5. pārskata rindā “Ieņēmumi” norāda valsts vai pašvaldību budžetos iemaksāto ieņēmumu kopsummu;

47.6. pārskata rindā “Izdevumi” norāda valsts vai pašvaldību budžetu izdevumu kopsummu;

47.7. pārskata rindā “Papildus informācija” norāda papildu informāciju par izmaiņām finansēšanā pārskata periodā atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

48. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 16., 17., 19., 23., 24. un 25.pielikumā norāda salīdzinošu informāciju par saimniecisko pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu.

49. Šo noteikumu 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 53., 56. un 57.pielikumā norāda salīdzinošu informāciju uz pārskata perioda beigām un pārskata perioda sākumu.

V. Finanšu pārskatu sagatavošana

50. Pārskatā par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi saimnieciskajā gadā (1.pielikums) norāda informāciju par valsts un pašvaldību konsolidēto kopbudžetu. Veicot konsolidāciju, izslēdz attiecīgos ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas posteņus.

51. Pārskatā “Valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)” (2.pielikums):

51.1. norāda informāciju par valsts konsolidētā budžeta izpildi, ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus;

51.2. iekļauj rādītājus atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

51.3. papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādus datus:

51.3.1. rindā “KA Kopējie ieņēmumi (PA + SA + ZA)” norāda valsts pamatbudžeta un speciālā (sociālā un ziedojumu/dāvinājumu) budžeta kopējos neto ieņēmumus, no kuriem atņemts transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu;

51.3.2. rindā “PA Pamatbudžeta ieņēmumi (neto)” norāda valsts pamatbu­džeta neto ieņēmumu kopsummu;

51.3.3. rindā “SA Speciālā budžeta ieņēmumi (neto)” norāda valsts speciālā budžeta ieņēmumus, no kuriem atņemts transferta pārskaitījums no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu;

51.3.4. rindā “ZA Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi” norāda valsts budžetā ieskaitīto ziedojumu un dāvinājumu kopsummu, aili “Saimnieciskā gada plāns” neaizpilda;

51.3.5. rindā “KB Valsts budžeta izdevumi (KB1 + KB2 + KBn)” norāda valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu neto izdevumu kopsummu;

51.3.6. rindā “Valsts budžeta finansiālā bilance (KA – KB)” norāda valsts budžeta ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli (+) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli (–);

51.3.7. rindā “PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)” norāda valsts pamatbudžeta izdevumu kopsummu, no kuras atņemts transferts no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu;

51.3.8. rindā “Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance (PA – PB)” norāda valsts pamatbudžeta ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli (+) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli (–);

51.3.9. rindā “SB Valsts speciālā budžeta izdevumi” norāda valsts speciālā budžeta izdevumu kopsummu;

51.3.10. rindā “Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance (SA – SB)” norāda valsts speciālā budžeta ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli (+) vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli (–);

51.3.11. rindā “ZB Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi” norāda saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu izdevumiem gada laikā, aili “Saimniecis­kā gada plāns” neaizpilda;

51.3.12. rindā “Ziedojumu un dāvinājumu finansiālais deficīts (–), pārpa­likums (+)” norāda ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem kā pozitīvu skaitli vai izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem kā negatīvu skaitli, aili “Saimnieciskā gada plāns” neaizpilda;

51.3.13. sadaļas “Procentos no IKP” rindu “Valsts budžeta ieņēmumi”, “Valsts budžeta izdevumi” un “Valsts budžeta finansiālā bilance” ailēs datus norāda procentos;

51.3.14. rindā “IKP milj. latu” norāda iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās miljonos latu.

52. Pārskatā “Valsts konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)” (3.pielikums):

52.1. norāda informāciju par valsts konsolidētā budžeta izpildi, neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus;

52.2. iekļauj rādītājus atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

52.3. sadaļas “Procentos no IKP” rindu “Valsts budžeta ieņēmumi”, “Valsts budžeta izdevumi” un “Valsts budžeta finansiālā bilance” ailēs datus norāda procentos;

52.4. pārskata rindā “IKP milj. latu” norāda iekšzemes kopproduktu fak­tiskajās cenās miljonos latu.

53. Pārskatā “Valsts budžeta ieņēmumi saimnieciskajā gadā” (4.pieli­kums):

53.1. norāda informāciju par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem, valsts pamatbudžetā iemaksājamām nodevām un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajām darbībām un informāciju par valsts speciālā budžeta ieņēmumiem saimnieciskajā gadā;

53.2. iekļauj rādītājus atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

54. Pārskatā “Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā” (5.pielikums) norāda konsolidētos valsts pamatbudžeta ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

55. Pārskatā “Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa program­mām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā” (6.pielikums):

55.1. norāda konsolidētos valsts pamatbudžeta ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa programmām un apakšprogrammām atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

55.2. ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam nav noteikta program­ma vai apakšprogramma, kas bija iekļauta likumā par valsts budžetu iepriekšējam gadam, pārskata gadā iekļauj salīdzinošo informāciju par šīs programmas vai apakšprogrammas izpildi iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši likumā par valsts budžetu iepriekšējam gadam noteiktajai struktūrai.

56. Pārskatā “Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā” (7.pielikums) norāda informā­ciju par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda visas koda zīmes atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

57. Pārskatā “Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā” (8.pielikums) norāda informāciju par konsoli­dētajiem valsts pamatbudžeta izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām budžetu izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifika­toriem).

58. Pārskatā “Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlieto­jumu saim­nieciskajā gadā” (9.pielikums):

58.1. ailē “Naudas plūsma/saimnieciskajā gadā” norāda informāciju par saimnieciskajā gadā piešķirtajiem līdzekļiem sadalījumā pa ministrijām vai citām centrālajām iestādēm un pašvaldībām;

58.2. ailē “Naudas plūsma/iepriekšējā saimnieciskajā gadā” norāda informāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtajiem līdzekļiem sada­lījumā pa ministrijām vai citām centrālajām iestādēm un pašvaldībām;

58.3. norāda valsts budžeta izdevumus, kas izlietoti neparedzētiem gadījumiem, atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām izdevumu ekonomiskajām kategorijām;

58.4. rindā “Slēgtie budžeta asignējumi” norāda valsts pamatbudžeta pro­grammas “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem” neizmanto apropriāciju.

59. Pārskatā “Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi saimnie­ciskajā gadā” (10.pielikums) norāda valsts speciālā budžeta konsolidētos ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

60. Pārskatā “Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskajā gadā” (11.pielikums) norāda konsolidētos valsts speciālā budžeta ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu pa ministrijām un centrālajām iestādēm, programmām un apakšprogrammām atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

61. Pārskatā “Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā” (12.pielikums) norāda informāciju par valsts speciālā budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām budžetu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un finansēšanas kategorijām.

62. Pārskatā “Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saimnieciskajā gadā” (13.pielikums) norāda informāciju par valsts speciālā budžeta konsolidētajiem izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

63. Pārskatā “Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi saimnieciskajā gadā” (14.pielikums) papildus IV nodaļā minētajai informācijai norāda informāciju par valsts ziedojumu un dāvinājumu budžeta konsolidētajiem ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu: ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām budžetu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

64. Pārskatā “Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm saimnieciskajā gadā” (15.pielikums) norāda informāciju par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām budžetu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

65. Pārskatā “Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saimnieciskajā gadā” (16.pielikums) norāda informāciju par valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu konsolidētajiem ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda visās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem) un finansēšanas kategorijām (norāda piecās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

66. Pārskatā “Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām saim­nieciskajā gadā” (17.pielikums) norāda informāciju par valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu konsolidētajiem izdevumiem atbilstoši budžeta jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

67. Pārskatā “Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām saimnieciskajā gadā un tālākajā laikposmā līdz projekta īstenošanai” (18.pielikums) norāda informāciju par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limitiem attiecībā uz investīcijām un pārējām ilgtermiņa saistībām atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

68. Pārskatā “Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izpilde saimnieciskajā gadā” (19.pielikums) norāda informāciju par valsts pamatbudžeta programmu “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai.

69. Pārskatā “Ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrālajām iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un saim­nieciskajā gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi” (20.pielikums):

69.1. sniedz informāciju par ministrijām un valsts centrālajām iestādēm piešķirtajiem, ieskaitītajiem, saimnieciskajā gadā izlietotajiem un iepriekšējos gados neizlietotajiem privatizācijas līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem;

69.2. ailē “Mērķis” norāda, kādam mērķim piešķirti privatizācijas līdzekļi;

69.3. ailē “Ar MK rīkojumiem piešķirtie līdzekļi” norāda piešķirto līdzekļu summu latos;

69.4. ailē “Atlikums uz saimnieciskā gada sākumu” norāda iepriekšējā saimnieciskā gada pārskata ailē “Atlikums uz saimnieciskā gada beigām” norādīto privatizācijas līdzekļu atlikumu;

69.5. ailē “Ieskaitīts saimnieciskajā gadā” norāda saimnieciskajā gadā ieskaitītos privatizācijas līdzekļus;

69.6. ailē “Izlietots saimnieciskajā gadā” norāda saimnieciskajā gadā izlietotos privatizācijas līdzekļus;

69.7. ailē “Atlikums uz saimnieciskā gada beigām” norāda privatizācijas līdzekļu atlikumu uz gada beigām.

70. Pārskatā “Ministriju un centrālo valsts iestāžu programmu un apakšpro­grammu rezultatīvie rādītāji saimnieciskajā gadā” (21.pielikums) sniedz informāciju par rezultatīvo rādītāju izpildi, kas apstiprināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem budžeta jomā. Pārskatu veido kā sarakstu, norādot apstiprināto rezultatīvo rādītāju nosaukumu, to plānu un izpildi saimnieciskajā gadā.

71. Pārskatā “Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde saimnieciskajā gadā (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus)” (22.pielikums):

71.1. norāda datus par pašvaldību pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi, iekļaujot rādītājus atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajai struktūrai;

71.2. veic konsolidāciju, izslēdzot savstarpējos darījumus starp pašval­dībām, kuri norādīti pārskatos pie atbilstošo ieņēmumu, izdevumu vai finansē­šanas pozīcijām.

72. Pārskatā “Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi saimnie­ciskajā gadā” (23.pielikums), “Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi saimnieciskajā gadā” (24.pielikums) un “Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi saimnieciskajā gadā” (25.pielikums) norāda datus par pašvaldību budžetu izpildi atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības uzskaites un pārskatu jomā noteiktajām veidlapām:

72.1. pārskatus apkopo, summējot visu pašvaldību datus un sniedzot kopsavilkumu par pašvaldību budžetu izpildi:

72.2. pārskatos norāda informāciju par pašvaldību pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu konsolidētajiem izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām izdevumu funkcionālajām kategorijām (norāda divās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem);

72.3. pārskatos norāda informāciju par pašvaldību pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu konsolidētajiem ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām izdevumu ekonomiskajām kategorijām (norāda visās koda zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajiem klasifikatoriem).

73. Pārskatā “Valsts konsolidētā grāmatvedības bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri” (26.pielikums):

73.1. konsolidētā bilance ir valsts un pašvaldību budžeta iestāžu bilanču kopsavilkuma un valsts budžeta finanšu bilances konsolidēts grāmatvedības pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda valsts un pašvaldību budžetu aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru;

73.2. bilances aktīvā ir sadaļas “Ilgtermiņa ieguldījumi” un “Apgrozāmie līdzekļi”, pasīvā – “Pašu kapitāls”, “Uzkrājumi” un “Kreditori”;

73.3. bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu.

74. Pārskats “Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz saimnieciskā gada 31.decembri” (27.pielikums) ir valsts budžeta iestāžu grāmatvedības pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda valsts budžeta iestāžu aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru.

75. Pārskats “Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavil­kums uz saimnieciskā gada 31.decembri” (28.pielikums) ir pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda pašvaldību budžeta iestāžu aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru.

76. Pārskatā “Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoriem saimnie­ciskajā gadā” (29.pielikums) un “Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem saim­nieciskajā gadā” (30.pielikums) norāda valsts un pašvaldību budžeta iestāžu:

76.1. bilances debitoru posteņu kontu atlikumu kopsummas uz perioda beigām un sākumu un izmaiņas saimnieciskajā gadā;

76.2. debitorus sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajos aktos pārskatu jomā noteiktajai detalizācijai.

77. Pārskatā “Informācija par valsts budžeta iestāžu kreditoriem saimnieciskajā gadā” (31.pielikums) un “Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem saim­nieciskajā gadā” (32.pielikums) norāda valsts un pašvaldību budžeta iestāžu:

77.1. bilances kreditoru posteņu kontu atlikumu kopsummas uz perioda beigām un sākumu un izmaiņas saimnieciskajā gadā;

77.2. kreditoru kopsummu sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem.

78. Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatā saimnieciskajā gadā (33.pielikums) un pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskatā saimnieciskajā gadā (34.pielikums):

78.1. ailē “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve” norāda vērtības palielinājumu, kas radies, pārvērtējot budžeta iestādes ilgtermiņa ieguldījumus;

78.2. ailē “Pārējās rezerves” norāda finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas, ja tās uzskaita pašu kapitālā, un vērtības palielinājumu, kas radies, pārvērtējot ilgtermiņa ieguldījumus (pēc pašu kapitāla metodes), ja kapitālsabiedrībā ir izmaiņas pašu kapitālā, kas neietekmē kapitālsabiedrības pārskata perioda rezultātu (pamatlīdzekļu pārvērtēšana);

78.3. ailē “Iepriekšējo budžetu gadu rezultāts” norāda budžeta izpildes rezultātus par visiem iepriekšējiem pārskata gadiem. Izmaiņas šajā postenī veidojas, pārskata gada budžeta izpildes rezultātu pārnesot uz iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu;

78.4. aili “Budžeta gada izpildes rezultāts” aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību. Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina par katru budžeta veidu.

79. Valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskatā (35.pielikums), pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskatā (36.pielikums), valsts budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskatā (56.pielikums) un pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu saimnieciskā gada kustības pārskatā (57.pielikums):

79.1. norāda kopsavilkumu par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu bilances posteņu uzskaites metodēm un vērtībām gada sākumā, gada beigās un izmaiņām saimnieciskajā gadā;

79.2. papildus IV nodaļā minētajai informācijai pārskatā sniedz šādas ziņas par posteni:

79.2.1. ailē “Iegāde (+)” iekļauj rādītāju “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā”, “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā”, “Pārējie finanšu ieguldījumi”, “ Finanšu ieguldījumi vērtspapīros” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” datus;

79.2.2. ailē “Izmaksāts pārskata gadā (+)” iekļauj rādītāju “Aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām”, “Aizdevumi asociētajām kapitālsa­biedrībām”, “Citi aizdevumi” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” palielinājumu pārskata gadā naudas darījumu rezultātā;

79.2.3. ailē “Pārdošana (–)” iekļauj rādītāju “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā”, “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā”, “Pārējie finanšu ieguldījumi”, “Finanšu ieguldījumi vērtspapīros” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” datus;

79.2.4. ailē “Atmaksāts pārskata gadā (–)” iekļauj rādītāju “Aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām”, “Aizdevumi asociētajām kapitāl­sabiedrībām”, “Citi aizdevumi” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” samazinājumu pārskata gadā naudas darījumu rezultātā;

79.2.5. ailē “Ieguldījumu pārvērtēšana (+; –) iekļauj rādītāju “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā”, “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā”, “Pārējie finanšu ieguldījumi”, “ Finanšu ieguldījumi vērtspapīros” un “Avansi par finanšu ieguldījumiem” datus;

79.2.6. ailē “Cits palielinājums/samazinājums (+; –)” norāda ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaites vērtības izmaiņas nenaudas darījuma rezultātā, ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļas izslēgšanu un valūtas kursa svārstības, ja finanšu ieguldījums ir ārvalstu valūtās;

79.2.7. ailē “Uzkrājumi (+/–)” norāda izveidotos uzkrājumus šaubīgajiem aizdevumiem un to avansa maksājumiem.

80. Pārskatā par valsts budžeta iestāžu aizņēmumiem saimnieciskajā gadā (37.pielikums) un pārskatā par pašvaldību aizņēmumiem saimnieciskajā gadā (38.pielikums) norāda informāciju par ministriju vai centrālo iestāžu, vai pašvaldību aizņēmumiem.

81. Pārskatā par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz saimnieciskā gada 31.decembri (39.pielikums):

81.1. norāda informāciju par pašvaldību (galvojuma devēja) izsniegtajiem galvojumiem, iekļaujot datus par galvojuma neatmaksāto summu uz pārskata gada sākumu un beigām;

81.2. papildus IV nodaļā minētajai informācijai pārskatā sniedz šādas ziņas par aizņēmumu:

81.2.1. ailē “Galvojuma summa” norāda galvoto aizņēmuma apmēru. Ja negalvo par visu aizņēmumu, šajā ailē norāda tikai summu, par kuru noslēgts galvojuma līgums;

81.2.2. ailē “Galvotā aizņēmuma summa” norāda kopējo aizņēmuma summu. Ja galvojums izsniegts valūtā, galvotā aizņēmuma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

81.2.3. ailē “Kopējā izmaksātā aizņēmuma pamatsumma/kopā” un “Kopējā izmaksātā aizņēmuma pamatsumma/pārskata periodā” norāda kopējo aizņēmuma izmaksāto pamatsummu un attiecīgi pārskata periodā izmaksāto summu;

81.2.4. ailē “Kopējā atmaksātā aizņēmuma pamatsumma/kopā” un “Kopē­jā atmaksātā aizņēmuma pamatsumma/pārskata periodā” norāda kopējo aizņēmuma atmaksāto pamatsummu un attiecīgi pārskata periodā atmaksāto summu.

82. Pārskatā “Valsts budžeta iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz saimnieciskā gada 31.decembri”
(40.pielikums) un “Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz saimnie­ciskā gada 31.decembri” (41.pielikums) norāda valsts un pašvaldību budžeta iestāžu naudas līdzekļu atlikumu:

82.1. uz pārskata perioda beigām un sākumu sadalījumā pa budžeta veidiem un bilances kontiem;

82.2. izvietojumu finanšu iestādēs, Valsts kasē un budžeta iestādes kasē pārskata perioda beigās.

83. Pārskatā par valsts konsolidēto parādu uz saimnieciskā gada 31.de­cembri (42.pielikums):

83.1. norāda informāciju par konsolidēto valsts un pašvaldību budžetu parādu, atsevišķi norādot iekšējo un ārējo parādu;

83.2. pārskata rindās papildus IV nodaļā minētajai informācijai norāda šādus datus:

83.2.1. rindā “I. Valsts parāds (1. + 2.)” norāda valsts struktūru parādu;

83.2.2. rindā “II. Pašvaldību parāds (1. + 2.)” norāda pašvaldību struktūru parādu;

83.2.3. rindā “III. Kopā valsts un pašvaldību parāds (I + II)” norāda valsts un pašvaldību parāda kopsummu;

83.2.4. rindā “Konsolidācija: pašvaldību aizņēmumi no valsts budžeta” norāda pašvaldību aizņēmumus no valsts budžeta (Valsts kases);

83.2.5. rindā “IV. Konsolidētais valsts parāds” norāda konsolidēto valsts un pašvaldību parādu;

83.3. sadaļā “Izziņa” norāda valsts parādu pēc nomināla un valsts konso­lidēto parādu pēc nomināla.

84. Pārskatā “Valsts budžeta finanšu bilance uz saimnieciskā gada 31.decembri” (43.pielikums):

84.1. finanšu bilance ir Valsts kases valsts budžeta finanšu kopsavilkuma pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda valsts budžeta finanšu grāmatvedības uzskaites aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru;

84.2. bilances aktīvā ir sadaļas “Ilgtermiņa ieguldījumi” un “ Apgrozāmie līdzekļi”, pasīvā – “Pašu kapitāls”, “Ilgtermiņa saistības” un “Īstermiņa saistī­bas”;

84.3. bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu.

85. Valsts budžeta parāda saistību pārskatā (uz (n–3).gada, (n–2).gada, iepriekšējā saimnieciskā gada un saimnieciskā gada beigām) (44.pielikums) norāda informāciju par valsts budžeta parāda saistībām:

85.1. par šādiem laikposmiem:

85.1.1. uz (n–3).gada pārskata perioda beigām;

85.1.2. uz (n–2).gada pārskata perioda beigām;

85.1.3. uz iepriekšējā saimnieciskā gada pārskata perioda beigām;

85.1.4. uz saimnieciskā gada pārskata perioda beigām;

85.2. šādā sadalījumā:

85.2.1. iekšējais un ārējais parāds;

85.2.2. latu un valūtu parāds;

85.2.3. īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa parāds (pēc sākotnējā termiņa);

85.3. papildus IV nodaļā minētajai informācijai norāda šādus datus:

85.3.1. rindā “Valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes” norāda datus par valsts emitētajām iekšējām parādzīmēm;

85.3.2. rindā “Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm” norāda īstermiņa aizņēmumus no kredītiestādēm (piemēram, overdraftus) ar dzēšanas termiņu līdz vienam gadam;

85.3.3. rindā “Vidējā termiņa eiroobligācijas” norāda datus par valsts emitētajām eiroobligācijām ar dzēšanas termiņu no viena gada līdz pieciem gadiem;

85.3.4. rindā “Ilgtermiņa eiroobligācijas” norāda datus par valsts emitētajām eiroobligācijām ar dzēšanas termiņu, lielāku par pieciem gadiem;

85.3.5. rindā “Ilgtermiņa aizņēmumi” norāda datus par valsts budžeta ilgtermiņa aizņēmumiem no starptautiskajām finanšu institūcijām;

85.3.6. rindā “Valsts iekšējā aizņēmuma vidējā termiņa obligācijas” norāda datus par valsts emitētajām iekšējām obligācijām ar dzēšanas termiņu no viena gada līdz pieciem gadiem;

85.3.7. rindā “Valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas” norāda datus par valsts emitētajām iekšējām obligācijām ar dzēšanas termiņu, lielāku par pieciem gadiem;

85.4. sadaļā “Izziņa” norāda valsts parādu pēc nomināla.

86. Pārskatā par valsts parādu saimnieciskajā gadā (45.pielikums) norāda informāciju par valsts parādu šādā sadalījumā:

86.1. aizņēmumi un emitētās obligācijas un citi parāda vērtspapīri;

86.2. īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumi un vērtspapīri (pēc sākotnējā termiņa);

86.3. aizņēmumi no iekšzemes un ārvalstu finanšu institūcijām;

86.4. valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri un eiroobligācijas.

87. Valsts ārējā parāda saimnieciskā gada pārskatā (46.pielikums) un valsts iekšējā parāda saimnieciskā gada pārskatā (47.pielikums):

87.1. norāda informāciju par valsts ārējo un iekšējo parādu sadalījumā pa valūtas vienībām;

87.2. papildus IV nodaļā minētajai informācijai norāda:

87.2.1. aizdevēja nosaukumu;

87.2.2. aizņēmuma neizmaksāto daļu pārskata gada beigās.

88. Pārskatā par valsts aizdevumiem saimnieciskajā gadā (48.pielikums) norāda informāciju par valsts aizdevumiem, nodalot aizdevuma:

88.1. ilgtermiņa daļu, ilgtermiņa aizdevuma īstermiņa daļu un īstermiņa daļu;

88.2. bilances prasības un zembilances prasības.

89. Pārskatā “Valsts aizdevumu saraksts saimnieciskajā gadā” (49.pieli­kums):

89.1. norāda informāciju par valsts aizdevumiem saskaņā ar valsts budžeta finanšu bilances posteņiem;

89.2. papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādas ziņas par posteni:

89.2.1. aizdevuma gala saņēmēja nosaukums;

89.2.2. aizdevuma procentu likme gadā;

89.2.3. izmaksas un atmaksas pārskata periodā kopsummā pa ceturk­šņiem.

90. Pārskatā par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām saimnieciskajā gadā (50.pielikums) norāda informāciju par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām pa pārskata perioda mēnešiem:

90.1. nodala līdzekļus:

90.1.1. Latvijas Bankā un kredītiestādēs;

90.1.2. latos un ārvalstu valūtā;

90.2. ailē “Vērtspapīros, t.sk. REPO darījumos” norāda valsts budžeta līdzekļus kredītiestādēs ar vērtspapīru nodrošinājumu.

91. Izziņā par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem saimnieciskā gada 31.decembrī (51.pielikums) norāda informāciju par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem:

91.1. norēķinu kontos un depozītu kontos;

91.2. valūtas vienībās un to ekvivalentu latos. Ekvivalentu latos aprēķina pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

91.3. iekšzemes un ārvalstu kredīt­ie­stādēs;

91.4. Latvijas Bankā (t.sk. Valsts kases līdzekļi un Eiropas Savienības fondu līdzekļi) un pārējās kredītiestādēs.

92. Pārskatā “Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze no (n+1).gada līdz (n+5).gadam” (52.pielikums):

92.1. norāda informāciju par valsts budžeta aizņēmumiem no starptautis­kajām finanšu institūcijām sadalījumā pa valūtas vienībām;

92.2. rindā “Aizņēmums (Aizdevējs)” norāda aizņēmuma nosaukumu un aizdevēja nosaukumu;

92.3. norāda datus par valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognozi nākamajiem pieciem gadiem:

92.3.1. ailē “n+1” – nākamajam saimnieciskajam gadam;

92.3.2. ailē “n+2” – aiznākamajam saim­nieciskajam gadam;

92.3.3. ailē “n+3” – trešajam gadam pēc saimnieciskā gada;

92.3.4. ailē “n+4” – ceturtajam gadam pēc saimnieciskā gada;

92.3.5. ailē “n+5” – piektajam gadam pēc saimnieciskā gada;

92.4. norāda datus par maksājumu veidiem (kredīta izmaksa, kredīta atmaksa, procentu maksājumi);

92.5. rindā “Kopā LVL” norāda aizņēmumu maksājumu kopsummu ekvivalentu latos. Ekvivalentu latos aprēķina pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā.

93. Valsts izsniegto galvojumu saimnieciskā gada pārskatā (53.pieli­kums):

93.1. norāda informāciju par valsts budžeta galvojumiem sadalījumā pa valūtas vienībām;

93.2. papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādas ziņas par galvojumu:

93.2.1. ailē “Aizņēmums (Aizdevējs)” norāda aizņēmuma nosaukumu un aizdevēja nosaukumu;

93.2.2. ailē “Galvojuma līguma summa” norāda galvojuma līguma summu atbilstoši līguma nosacījumiem. Ja galvojums izsniegts valūtā, līguma summas ekvivalentu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

93.2.3. ailē “Galvojuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās” norāda datus par galvojuma neatmaksāto summu uz pārskata gada beigām.

94. Pārskatā “Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz saimnieciskā gada 31.decembri” (54.pielikums) papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādu informāciju par valsts neatmaksātajiem aizdevumiem:

94.1. aizdevuma saņēmējs;

94.2. aizdevuma summu valūtas vienībās un valūtas vienība;

94.3. aizdevuma procentu likme;

94.4. aizdevuma procentu maksāšanas datumi;

94.5. moratorijs;

94.6. aizdevuma pēdējais atmaksas datums.

95. Pārskatā “Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz saimnieciskā gada 31.decembri” (55.pielikums) papildus IV nodaļā minētajai informācijai sniedz šādu informāciju par valsts izsniegtajiem galvojumiem:

95.1. aizdevuma saņēmējs;

95.2. aizdevuma summu un attiecīgo valūtas vienību;

95.3. aizdevuma procentu likme;

95.4. aizdevuma procentu maksāšanas datumi;

95.5. moratorijs;

95.6. aizdevuma pēdējais atmaksas datums.

96. Šo noteikumu 94. un 95.punktā minētajos pārskatos datus norāda miljonos valūtas vienību.

VI. Noslēguma jautājumi

97. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija noteikumus Nr.367 “Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 93.nr.).

98. Sagatavojot 2007.gada pārskatu:

98.1. šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 33. un 34.pielikumā nenorāda datus par iepriekšējo saimniecisko gadu;

98.2. šo noteikumu 29., 30., 31. un 32.pielikumā nenorāda datus sadalī­jumā pa institucionālajiem sektoriem;

98.3. šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 23., 24. un 25.pielikumā ailē “Izpilde pēc uzkrāšanas principa/saimnieciskajā gadā” un “Izpilde pēc uzkrāšanas principa/iepriekšējā saimnieciskajā gadā” rindā “Finansēšana” datus nenorāda.

99. Pārskatu “Ministriju un centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji saimnieciskajā gadā” atbilstoši šo noteiku­mu 21.pielikumam sagatavo par 2007.gadu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 31.maiju.

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

1. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

2. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

3. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

4. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

5. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

6. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

7. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

8. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

9.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

9. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

10.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

10. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

11.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

11. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

12.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

12. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

13.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

13. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

14.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

14. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

15.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

15. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

16.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

16. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

17.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

17. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

18.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

18. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

19.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

19. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

20.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

20. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

21.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

21. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

22.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

22. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

23.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

23. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

24.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

24. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

25.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

25. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

26.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

26. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

27.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

27. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

28.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

28. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

29.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

29. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

30.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

30. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

31.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

31. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

32.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

32. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

33.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

33. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

34.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

34. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

35.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

35. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

36.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

36. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

37.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

37. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

38.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

38. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

39.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

39. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

40.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

40. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

41.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

41. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

42.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

42. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

43.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

43. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

44.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

44. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

45.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

45. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

46.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

46. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

47.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

47. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

48.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

48. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

49.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

49. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

50.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

50. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

51.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

51. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

52.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

52. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

53.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

53. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

54.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

54. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

55.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

55. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

56.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

56. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

57.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.362

57. pielikums PDF formātā

Finanšu ministrs A.Slakteris

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!