• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Rīgas domes 2007. gada 11. decembra saistošie noteikumi Nr. 98 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.01.2008., Nr. 6 https://www.vestnesis.lv/ta/id/169138

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.99

Vietu saskaņošanas kārtība pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecībai, demonstrēšanai publiskās vietās vai nodošanai lietošanā par maksu Rīgā

Vēl šajā numurā

11.01.2008., Nr. 6

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Rīgas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 98

Pieņemts: 11.12.2007.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.98

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.86, 5.§)

Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 14.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu

 

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsta aizgādņiem un pagaidu aizgādņiem personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ (turpmāk – pabalsts) apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt Pabalstu ir personai, kuru Rīgas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, vai personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ (turpmāk – pilngadīga aizgādnībā esoša persona), ja:

2.1. pilngadīgas aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija un lēmumu par aizgādņa iecelšanu pilngadīgai aizgādnībā esošai personai pieņēmusi Rīgas bāriņtiesa;

2.2. pilngadīgas aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas esošajā specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē ir bijusi Rīgas pilsētas administratīvā teritorija.

3. Rīgas bāriņtiesa, ieceļot aizgādni pilngadīgai aizgādnībā esošai personai, rakstveidā informē to par tiesībām saņemt pabalstu.

4. Pabalsta apmērs neatkarīgi no aizgādņu skaita par vienu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu mēnesī ir:

4.1. Ls 20, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē;

4.2. Ls 10, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē.

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

5. Lai saņemtu pabalstu, aizgādnis vēršas Rīgas bāriņtiesā, uzrāda Rīgas bāriņtiesas atbildīgajam darbiniekam personu apliecinošu dokumentu, lēmuma norakstu par aizgādņa iecelšanu un iesniedz iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu.

6. Rīgas bāriņtiesas atbildīgais darbinieks pēc aizgādņa iesnieguma par pabalsta pieprasīšanu saņemšanas aizpilda iesniegumu elektroniski un saglabā to Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmā, kurā tiek norādīta pabalsta piešķiršanai un izmaksai nepieciešamā informācija, kas ir pieejama Rīgas domes Sociālo jautājumu centra (turpmāk – Centrs) atbildīgajam darbiniekam tālākai informācijas apstrādei.

7. Pēc iesnieguma aizpildīšanas to izdrukā un iesnieguma oriģinālu paraksta Rīgas bāriņtiesas atbildīgais darbinieks un aizbildnis, apliecinot, ka tajā esošā informācija ir pareiza.

8. Pabalstu piešķir un izmaksā Centrs.

9. Rīgas bāriņtiesa iesniegumu oriģinālus un lēmumu norakstus par personas iecelšanu par aizgādni vienu reizi nedēļā nogādā Centram, kas triju darba dienu laikā lemj par pabalsta piešķiršanu un izmaksu.

10. Centrs lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aizgādnim desmit darba dienu laikā paziņo rakstveidā, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

11. Pabalsts pieprasāms 12 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas (pieņemts lēmums par personas iecelšanu par aizgādni). Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

12. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam atbilstoši šo saistošo noteikumu 4.punktā noteiktā pabalsta apmēram.

13. Pabalstu izmaksā aizgādnim reizi mēnesī, pārskaitot to uz aizgādņa kontu kredītiestādē par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 5.datumam no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

14. Aizgādnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Centru un Rīgas bāriņtiesu par to, ka:

14.1. pilngadīga aizgādnībā esoša persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vai Latvijas Republikas teritorijas;

14.2. pilngadīga aizgādnībā esoša persona ievietota specializētajā sociālās aprūpes centrā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;

14.3. pilngadīga aizgādnībā esoša persona atgriežas ģimenē no specializētā sociālās aprūpes centra vai ilgstošas atrašanās ārstniecības iestādē;

14.4. pilngadīga aizgādnībā esoša persona mirusi.

15. Ja aizgādnis šo saistošo noteikumu 14.punktā minētos nosacījumus nav pildījis, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums pārmaksāto pabalsta summu Centram atmaksāt labprātīgi. Ja aizgādnis to neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

16. Aizgādnim līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Rīgas bāriņtiesā norēķins par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību.

17. Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis Rīgas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, Rīgas bāriņtiesas atbildīgais darbinieks par to nekavējoties informē Centra atbildīgo darbinieku un pabalsta izmaksas tiek aizturētas.

18. Pabalsta izmaksu aizgādnim atjauno pēc Rīgas bāriņtiesas atbildīgā darbinieka informācijas sniegšanas Centra atbildīgajam darbiniekam par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšana tiek kavēta ilgāk par trim mēnešiem, pabalsta izmaksa tiek atsākta tikai no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalstu summu.

19. Ja aizgādnis laikus nav saņēmis piešķirto pabalstu Rīgas bāriņtiesas vai Centra vainas dēļ, to izmaksā aizgādnim bez termiņa ierobežojuma.

20. Pabalsta izmaksu Centrs pārtrauc vai izbeidz, ja:

20.1. Rīgas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par:

20.1.1. aizgādņa atcelšanu no pienākumu pildīšanas;

20.1.2. aizgādņa atstādināšanu uz laiku no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

20.1.3. aizgādņa atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

20.2. pilngadīga aizgādnībā esoša persona mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas vai Latvijas Republikas teritorijas, izņemot šo saistošo noteikumu 2.2.punktā minētos gadījumus.

21. Rīgas bāriņtiesa nekavējoties informē Centru par šo saistošo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Centra lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

23. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

24. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā Rīgas domes 05.11.2002. noteikumi Nr.29 “Noteikumi par Rīgas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādņiem” zaudē spēku.

25. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

26. Rīgas domes Labklājības departaments un Rīgas bāriņtiesa ir atbildīgi par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks

Rīgā 2007.gada 13.decembrī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!