• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
1999. gada 4. novembra likums "Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.11.1999., Nr. 378/380 https://www.vestnesis.lv/ta/id/15631

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ar fotocilvēka acīm

Vēl šajā numurā

16.11.1999., Nr. 378/380

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 04.11.1999.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību
1.pants. 1999.gada 22.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.
3.pants. Līgums stājas spēkā tā 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 4.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 1999.gada 16.novembrī
Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

Latvijas Republikas Valdība un Moldovas Republikas Valdība, turpmāk tekstā "Līgumslēdzējas Puses",

VĒLOTIES pastiprināt abu valstu ekonomisko sadarbību ilgtermiņa periodā, pamatojoties uz savstarpēja izdevīguma principiem,

NOLŪKĀ radīt labvēlīgus apstākļus vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā,

ATZĪSTOT, ka ieguldījumu savstarpējā veicināšana un aizsardzība, pamatojoties uz šo Līgumu, veicinās darījumus šajā sfērā,

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

DEFINĪCIJAS

Šajā Līgumā:

1. Termins "ieguldījums" aptver visa veida aktīvus, ko vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītājs ir ieguldījis otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā saskaņā ar likumdošanu Līgumslēdzējas Pušu teritorijā, un it īpaši, bet ne tikai, ietver:

a) kustamo un nekustamo īpašumu, tajā skaitā zemes īpašumu, kā arī jebkuras citas īpašumtiesības, tādas kā hipotēkas, mantiskās vērtības apgrūtinājumi vai ķīlas;

b) pajas, akcijas un uzņēmuma obligācijas, vai jebkura cita veida līdzdalību uzņēmumā;

c) prasījuma tiesības uz naudu vai jebkuru darbību, saskaņā ar kontraktu, kurai ir ekonomiska vērtība attiecībā uz ieguldījumu;

d) intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības, ieskaitot patentus, preču zīmes, tehniskos procesus, nepatentētas praktiskās zināšanas ("know-how"), veiksmīgas uzņēmējdarbības rezultātā radusies virsvērtību ("good will") un jebkuras citas līdzīgas tiesības;

e) koncesijas uzņēmējdarbībai, kuras piešķir saskaņā ar likumu vai kontraktu, ieskaitot koncesijas, kas saistītas ar dabas resursu meklēšanu, iegūšanu, kultivēšanu vai izmantošanu;

f) preces, kuras saskaņā ar nomas līgumu, atrodas nomnieka rīcībā Līgumslēdzēja Puses teritorijā.

Ieguldītā īpašuma juridiskās formas maiņa neietekmē ieguldījuma būtību.

2. Termins "ienākumi" nozīmē naudas summas, kas iegūtas no ieguldījuma, it īpaši, bet ne tikai, peļņa, procenti, kapitāla pieaugumi, dividendes, autoratlīdzība vai honorāri.

3. Termins "ieguldītājs" attiecībā uz jebkuru no Līgumslēdzējām Pusēm nozīmē:

a) fiziskas personas, kas ir tās Līgumslēdzējas Puses pilsonis atbilstoši tās likumiem;

b) juridiskas personas, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar Līgumslēdzējas Puses likumiem.

4. Termins "teritorija" nozīmē:

a) attiecībā uz Latvijas Republiku — Latvijas Republikas teritorija, ieskaitot teritoriālos ūdeņus, kā arī jebkuru tai piegulošo jūras zonu, kur Latvijas Republika saskaņā ar starptautiskajām tiesībām īsteno savu jurisdikciju attiecībā uz jūras dzīlēm un augsnes apakškārtu, un dabas resursiem šajā zonā;

b) attiecībā uz Moldovas Republiku, "teritorija" nozīmē ģeogrāfisko telpu, ieskaitot augsni un augsnes apakškārtu, ūdeņus un gaisa telpu virs augsnes un teritoriālajiem ūdeņiem zemes robežās, kā arī teritoriālos ūdeņus, kur Moldovas Republika īsteno savu pilno un ekskluzīvo jurisdikciju.

2. pants

IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANA UN AIZSARDZĪBA

1. Katra Līgumslēdzēja Puse veicina otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumus tās teritorijā un pieņem šādus ieguldījumus saskaņā ar tās likumdošanu.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem vienmēr piemēro godīgu un taisnīgu attieksmi un tie bauda pilnīgu aizsardzību un drošību otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošina, lai nekādā gadījumā nepamatotu vai diskriminējošu pasākumu ceļā netiktu kavēta otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumu pārvalde, uzturēšana, lietošana vai izmantošana tās teritorijā.

3. Ienākumi no ieguldījumiem vai, atkārtotu ieguldījumu gadījumā, ienākumi no atkārtotiem ieguldījumiem, tiek tāpat aizsargāti kā sākotnējie ieguldījumi.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse ievēro jebkuru citu saistību, ko tā varētu ieviest attiecībā uz otras Līgumslēdzējas Puses ieguldījumiem.

3. pants

IEGULDĪJUMU REŽĪMS

1. Katra Līgumslēdzēja Puse otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju veiktajiem ieguldījumiem tās teritorijā piemēro režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, ko tā piemēro savas valsts ieguldītāju ieguldījumiem vai jebkuras trešās valsts ieguldītāju ieguldījumiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem attiecībā uz viņu darbību saistībā ar ieguldījumiem tās teritorijā piemēro režīmu, kas ir ne mazāk labvēlīgs kā tas, ko tā piemēro savas valsts ieguldītājiem vai jebkuras trešās valsts ieguldītājiem, atkarībā no tā, kurš ir labvēlīgāks.

3. Šī panta 1. un 2.punkta nosacījumi nav skaidrojami kā tādi, kas uzliek vienai Līgumslēdzējai Pusei par pienākumu garantēt otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem labumus, ko iegūst no jebkura režīma, priekšrocības vai privilēģijas, un kuri rodas saskaņā ar:

a) tās dalības jebkurā esošā vai nākotnes muitas ūnijā, ekonomiskajā savienībā, reģionālās ekonomiskās integrācijas līgumā vai līdzīgā starptautiskā līgumā; vai

b) jebkuru starptautisku līgumu vai vienošanos, kas pilnībā vai galvenokārt attiecas uz aplikšanu ar nodokļiem.

4. pants

EKSPROPRIĀCIJA

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumi otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā nedrīkst tikt ekspropriēti, nacionalizēti vai pakļauti jebkuram citam pasākumam, kura rezultāts varētu būt līdzvērtīgs ekspropriācijai vai nacionalizācijai (turpmāk — "ekspropriācija"), ja vien tas netiek veikts sabiedrības interesēs, saskaņā ar likumā noteikto kārtību, nediskriminējošā veidā, nekavējoties izmaksājot adekvātu un efektīvu kompensāciju. Šādai kompensācijai ir jāatbilst ekspropriēto ieguldījumu tirgus vērtībai brīdī tieši pirms šāda rīcība tika īstenota vai kļuva publiski zināma, atkarībā no tā, kas no minētajiem noticis agrāk, un tajā jāiekļauj procenti saskaņā ar komerciālo likmi, sākot no ekspropriācijas dienas līdz maksājuma dienai, un tai jābūt brīvi pārvedamai brīvi konvertējamā valūtā.

2. Šī panta 1.daļas noteikumus piemēro arī tad, ja viena Līgumslēdzēja Puse ekspropriē uzņēmējsabiedrības, kura ir izveidota saskaņā ar jebkurā tās teritorijas daļā spēkā esošo likumdošanu un kurā otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem pieder akcijas, aktīvus.

3. Iesaistītajam ieguldītājam ir tiesības pieprasīt attiecīgās Līgumslēdzējas Puses, kas veikusi ekspropriāciju, tiesu vai citām neatkarīgām institūcijām tūlītēju savas lietas izskatīšanu un ieguldījumu novērtējumu saskaņā ar tās Līgumslēdzējas Puses likumdošanu atbilstoši šajā pantā noteiktajiem principiem.

5. pants

ZAUDĒJUMU KOMPENSĀCIJA

1. Attiecībā uz vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem, kuru ieguldījumi cieš zaudējumus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā sakarā ar karu vai citu bruņotu konfliktu, ārkārtas stāvokli, pilsoņu nemieriem vai citiem līdzīgiem notikumiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, pēdējā minētā Līgumslēdzēja Puse piemēro ne mazāk labvēlīgu režīmu attiecībā uz restitūciju, zaudējumu atlīdzību, kompensāciju vai citu līdzīgu samaksu kā tā, ko pēdējā minētā Līgumslēdzēja Puse piemēro savas valsts ieguldītājiem vai jebkuras trešās valsts ieguldītājiem. Attiecīgie maksājumi tiek veikti bez kavēšanās, un tie ir brīvi pārvedami brīvi konvertējamā valūtā.

2. Neskatoties uz šī panta 1.punktu, vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji, kuri jebkurā no šajā punktā minētajām situācijām cieš zaudējumus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā no:

a) viņu ieguldījumu vai to daļas rekvizīcijas, ko veikuši tās bruņotie spēki vai varas orgāni; vai

b) viņu ieguldījumu vai to daļas iznīcināšanas, ko veikuši tās bruņotie spēki vai varas orgāni un ko nav diktējusi esošās situācijas nepieciešamība, ir pakļauti restitūcijai vai kompensācijai, kurai jebkurā gadījumā ir tūlītējai, atbilstoša un efektīva.

3. Attiecīgie maksājumi tiek veikti bez kavēšanās, un tie ir brīvi pārvedami brīvi konvertējamā valūtā.

6. pants

IEGULDĪJUMU UN IENĀKUMU REPATRIĀCIJA

1. Katra Līgumslēdzēja Puse attiecībā uz otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem garantē nekavētus ieguldījumu un to ienākumu pārvedumus.

Pārvedumi netiek kavēti, tie notiek Latvijas Republikas un Moldovas Republikas nacionālajās valūtās un citās valūtās saskaņā ar likumiem Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

2. Šādu pārvedumu kategorijā it īpaši, bet ne tikai, ietilpst:

a) kapitāls un kapitāla pieaugums, lai uzturētu vai palielinātu ieguldījumu;

b) peļņa, procenti, dividendes un citi tekošie ienākumi;

c) aizdevuma atmaksāšanas fondi;

d) autoratlīdzība vai honorāri;

e) ieņēmumi no ieguldījuma pilnīgas vai daļējas pārdošanas vai likvidācijas;

f) kompensācija saskaņā ar 4. un 5.pantu;

g) vienas Līgumslēdzējas Puses fizisko personu, kas pieņemtas darbā saskaņā ar otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā izdarītajiem ieguldījumiem, atalgojums.

7. pants

TIESĪBU PĀRŅEMŠANA

1. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāja ieguldījumi otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir apdrošināti pret nekomerciālu risku saskaņā ar garantijas juridisko sistēmu, otra Līgumslēdzēja Puse atzīst jebkura minētā ieguldītāja tiesību pārņemšanu ar apdrošinātāja tiesībām saskaņā ar šādas apdrošināšanas noteikumiem, neskatoties uz tām ieguldītāja tiesībām, kuras viņš iegūst saskaņā ar šī līguma 9.pantu.

2. Apdrošinātājs nevar būt pilnvarots izmantot jebkādas citas tiesības, kā vien tās, kuras varētu būt pilnvarots izmantot ieguldītājs.

3. Strīdi starp Līgumslēdzēju pusi un apdrošinātāju jācenšas risināt saskaņā ar šī līguma 9.pantu.

8. pants

STRĪDU IZŠĶIRŠANA STARP LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

1. Jebkurš strīds, kas rodas starp Līgumslēdzējām Pusēm saistībā ar šī līguma skaidrošanu vai piemērošanu, iespēju robežās tiek risināts konsultāciju ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

2. Ja strīda izšķiršana nav panākta sešu mēnešu laikā kopš konsultāciju uzsākšanas, tad pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses lūguma, tā izšķiršana tiek nodota šķīrējtiesai.

3. Šķīrējtiesa tiek izveidota katrai atsevišķai lietai sekojošā veidā. Katra Līgumslēdzēja Puse nozīmē vienu šķīrējtiesnesi, un šie divi šķīrējtiesneši vienojas par trešās valsts pilsoni, kurš būs priekšsēdētājs. Šķīrējtiesneši tiek nozīmēti trīs mēnešu laikā, bet priekšsēdētājs — piecu mēnešu laikā no dienas, kad kāda no Līgumslēdzējām Pusēm ir informējusi otru Līgumslēdzēju Pusi, ka tā gatavojas iesniegt strīdu šķīrējtiesā.

4. Ja šī panta 3.punktā paredzētajā laikā nepieciešamie nozīmējumi netiek veikti, jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm var bez jebkādas citas vienošanās, uzaicināt Starptautiskās Tiesas Prezidentu veikt nepieciešamos nozīmējumus. Ja Starptautiskās Tiesas Prezidents ir vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses pilsonis vai arī viņš kāda cita iemesla dēļ nevar veikt minēto darbību, veikt nepieciešamos nozīmējumus uzaicina Viceprezidents. Ja Viceprezidents arī ir vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses pilsonis vai arī viņš kāda cita iemesla dēļ nevar veikt minēto darbību, veikt nepieciešamos nozīmējumus uzaicina Starptautiskās Tiesas pēc ranga nākamo locekli, kurš nav nevienas Līgumslēdzējas Puses pilsonis.

5. Šķīrējtiesa pieņem lēmumus, respektējot likumu, it īpaši ņemot vērā šo līgumu un citus nozīmīgus līgumus starp Līgumslēdzējām Pusēm, kā arī starptautisko tiesību vispārpieņemtos noteikumus un principus.

6. Ja Līgumslēdzējas Puses nenolemj savādāk, tiesa pati nosaka savu procedūru.

Tiesa pieņem savus lēmumus ar balsu vairākumu. Šāds lēmums ir galīgs un saistošs abām Līgumslēdzējām Pusēm.

7. Katra Līgumslēdzēja Puse uzņemas pašas nozīmētā šķīrējtiesneša un tā pārstāvniecības izmaksas. Priekšsēdētāja, kā arī citas izmaksas abas Līgumslēdzējas Puses sedz līdzīgās daļās. Tomēr tiesa ar savu lēmumu var noteikt, ka viena no Līgumslēdzējām Pusēm sedz lielāka izmaksu daļa, un šāds lēmums ir saistošs abām Līgumslēdzējām Pusēm.

9. pants

STRĪDU IZŠĶIRŠANA STARP VIENU LĪGUMSLĒDZĒJU PUSI UN OTRAS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES IEGULDĪTĀJU

1. Strīdi starp vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju un otru Līgumslēdzēju Pusi attiecībā uz pēdējās minētās saistībām pret pirmās minētās ieguldījumu saskaņā ar šo līgumu, ja iespējams, tiek risināti draudzīgā ceļā.

2. Ja šādi strīdi nevar tikt atrisināti sešu mēnešu laikā no brīža, kad kāda no pusēm pieprasīja atrisinājumu draudzīgā ceļā, attiecīgais ieguldītājs var iesniegt strīdu vai nu tās Līgumslēdzējas Puses, kuras teritorijā ieguldījums izdarīts, kompetentās tiesās vai arī starptautiskajā tiesā.

Ar šo katra Līgumslēdzēja Puse piekrīt šāda strīda iesniegšanai starptautiskajā tiesā.

3. Ja strīdu ir nolemts iesniegt starptautiskajā tiesā, attiecīgais ieguldītājs var iesniegt strīdu:

a) Starptautiskajam ieguldījumu strīdu izskatīšanas centram (ICSID), kas izveidots saskaņā ar Konvenciju par ieguldījumu strīdu izskatīšanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem, kas atvērta parakstīšanās procedūrai 1965.gada 18.martā Vašingtonas apgabalā; vai

b) Ad hoc šķīrējtiesai, kas nodibināta saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās Tirdzniecības Tiesību konferences (UNCITRAL) šķīrējtiesas noteikumiem.

4. Šķīrējtiesa strīdu risina saskaņā ar šī līguma noteikumiem, kā arī starptautiskajiem tiesību noteikumiem un principiem. Šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un saistošs abām strīdā iesaistītajām pusēm. Katra Līgumslēdzēja Puse bez vilcināšanās izpilda jebkuru šādu lēmumu un šāds lēmums tiek īstenots saskaņā ar iekšējiem likumiem un noteikumiem.

5. Strīdā iesaistītā Līgumslēdzēja Puse šķīrējtiesas procesa laikā vai lēmuma izpildes laikā neceļ iebildumus par to, ka otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājs saskaņā ar apdrošināšanas līgumu ir saņēmis kompensāciju par visiem vai daļu no zaudējumiem.

10. pants

CITU NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA

Ja kādas no Līgumslēdzējām Pusēm likumdošana vai starptautiskās saistības starp Līgumslēdzējām Pusēm esošās vai vēlāk radītās, papildus šim līgumam satur vispārēju vai specifisku noteikumu, kas piešķir otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem labvēlīgāku režīmu nekā šis līgums, tad šādam noteikumam ir jābūt noteicošam attiecībā pret šo līgumu, tādā mērā, kādā tas ir labvēlīgāks.

11. pants

KONSULTĀCIJAS

Līgumslēdzēju Pušu pārstāvji, kad vien nepieciešams, konsultējas par jebkuru jautājumu, kas ietekmē šī līguma īstenošanu. Šīs konsultācijas veic pēc kādas no Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma vietā un laikā, par kuru vienojas, izmantojot diplomātiskos kanālus.

12. pants

LĪGUMA PIEMĒROŠANA

Šo līgumu piemēro arī ieguldījumiem, kurus veikuši vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā pirms šī līguma stāšanās spēkā saskaņā ar pēdējās likumiem, bet to nepiemēro ieguldījumu strīdu gadījumos, ja šis strīds izcēlies, pirms stājies spēkā šis līgums, nedz arī jebkura veida pretenzijām, ja tās nokārtotas, pirms stājies spēkā šīs līgums.

13. pants

STĀŠANĀS SPĒKĀ, DARBĪBAS LAIKS UN DARBĪBAS IZBEIGŠANA

1. Šis līgums stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc pēdējā rakstiskā paziņojuma saņemšanas, caur diplomātiskajiem kanāliem, par Līgumslēdzēju Pušu iekšējā likumdošanā paredzēto procedūru izpildi attiecībā uz šī līguma stāšanos spēkā.

2. Šis Līgums ir noslēgts uz desmit gadiem. Līgums paliek spēkā desmit gadus, ja viena vai otra Līgumslēdzēja Puse nav ziņojusi otrai Līgumslēdzējai Pusei, izmantojot diplomātiskos kanālus, bet ne vēlāk kā vienu gadu pirms tā darbības izbeigšanās, par nodomu šo līgumu denonsēt.

3. Attiecībā uz ieguldījumiem, kas veikti pirms šī Līguma izbeigšanas, šī Līguma noteikumi paliek spēkā vēl desmit gadus no Līguma izbeigšanas brīža.

Noslēgts divos eksemplāros Rīgā 1999.gada 22.septembrī latviešu, moldāvu un angļu valodās, pie kam visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Dažādu interpretāciju gadījumā noteicošais būs teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā Moldovas Republikas valdības vārdā
Andris Šķēle, Jons Sturza,
Ministru prezidents Premjerministrs
Agreement
between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Moldova on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Moldova, hereinafter referred to as the " Contracting Parties ",

DESIRING to intensify their economic co-operation to the mutual benefit of both States on a long term basis,

HAVING as their objectives to create favourable conditions for investments by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

RECOGNIZING that the promotion and protection of investments, on the basis of this Agreement, will stimulate the initiative in this field,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

1. "Investment" means every kind of asset, invested by an investor of one Contracting Party in the territory of other Contracting Party, in accordance with the law and regulations on the territory of Contracting Parties, and in particular, though not exclusively, includes:

a) movable and immovable property including land property and any other property rights such as mortgages, liens or pledges;

b) shares in stock and debentures of a company and any other form of participation in a company;

c) claims to money or to any performance under contract having an economic value, as well as loans connected to an investment;

d) intellectual and industrial property rights including patents, trade marks, technical processes, know-how, goodwill and any other similar rights;

e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for cultivate, extract or exploit natural resources;

f) goods that, under a leasing agreement, are placed at the disposal of a lessee in the territory of a Contracting Party, in conformity with its laws and regulations.

A possible change in the form in which the investments have been made does not affect their character as investments.

2. "Returns" means the amount, yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees.

3. "Investor" means with regard to either Contracting Party:

a) natural persons having the nationality of that Contracting Party in accordance with its law;

b) legal persons constituted or incorporated in accordance with the law of Contracting Party.

4. "Territory" means:

a) in respect of the Republic of Latvia the territory of the Republic of Latvia including the territorial sea, as well as any maritime area beyond which Latvia in conformity with international law, exercises sovereign rights with regard to the seabed and subsoil and the natural resources of such areas.

b) in respect of the Republic of Moldova, "territory" means geographical space including the soil and subsoil, waters and air stratum above the soil and the territorial waters within the land boundaries, as well as territorial waters upon which the Republic of Moldova exercises its whole and exclusive sovereignty.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party promotes in its territory investments by investors of the other Contracting Party and admits such investments in accordance with its legislation.

2. Investments by investors of a Contracting Party shall, at all times, be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or disposal, in its territory, of investments by investors of the other Contracting Party, is not in any way impaired by unjustifiable or discriminatory measures.

3. Returns from the investments and, in cases of reinvestment, the income ensuing therefrom, enjoy the same protection as the initial investments.

4. Each Contracting Party shall observe any other obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting Party.

Article 3

Treatment of Investments

1. Each Contracting Party shall accord to investments, made in its territory by investors of the other Contracting Party, treatment not less favourable than that which it accords to investments of its own investors or to investments of investors of any third State, whichever is more favourable.

2. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments in its territory, treatment not less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State, whichever is more favourable.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:

a) its participation in any existing or future customs union, economic union, regional economic integration agreement or similar international agreement, or

b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation.

Article 4

Expropriation

1. Investments by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, shall not be expropriated, nationalised or subjected to any other measure the effects of which would be tantamount to expropriation or nationalisation (hereinafter referred to as "expropriation"), except in the public interest, under due process of law, on a non discriminatory basis and against payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the market value of the investment affected immediately before the actual measure was taken or became public knowledge, whichever is the earlier, it shall include interest from the date of expropriation until the date of payment at a normal commercial rate and shall be freely transferable in a freely convertible currency.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is constituted under the laws in force in any part of its territory and in which investors of other Contracting Party own shares.

3. The investor affected shall have a right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to prompt review, by a judicial or other independent authority of that Party, of its case and of the valuation of its investment in accordance with the principles set out in this Article.

Article 5

Compensation for Losses

1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency, civil disturbance or other similar events in the territory of the other Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State, whichever is more favourable. Resulting payments shall be made without delay and shall be freely transferable in a freely convertible currency.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who, in any of the situations referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:

a) requisitioning of their investment or part thereof by the latter's forces or authorities,

or

b) destruction of their investment or part thereof by the latter's forces or authorities, which was not required by the necessity of the situation, shall be accorded restitution or compensation which in either case shall be prompt, adequate and effective.

3. Resulting payments shall be made without delay and shall be freely transferable in a freely convertible currency.

Article 6

Repatriation of Investments and Returns

1. Each Contracting Party shall guarantee, in respect of investments of investors of the other Contracting Party, the unrestricted transfer of the investment and its returns.

The transfers shall be effected without delay, in national currencies of the Republic of Latvia and the Republic of Moldova, and in other currencies in accordance of the laws on the territory of Contracting Parties.

2. Such transfers shall include in particular, though not exclusively:

a) capital and additional amounts to maintain or increase the investment;

b) profits, interest, dividends and other current income;

c) funds in repayment of loans;

d) royalties and fees;

e) earnings from sale or liquidation of the whole or any part of the investment;

f) compensation under Articles 4 and 5;

g) earnings of natural persons subject to the laws and regulations of that Contracting Party where investment have been made.

Article 7

Subrogation

1. If the investments of an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party are insured against non-commercial risks under a legal system of guarantee, any subrogation of the insurer into the rights of the said investor pursuant to the terms of such insurance shall be recognised by the other Contracting Party, without prejudice to the rights of the investor under Article 9 of this Agreement.

2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise.

3. Disputes between a Contracting Party and the insurer shall be tried to be remedied in accordance with the provisions of Article 9 of this Agreement.

Article 8

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled by negotiations, through diplomatic channels.

2. If the dispute cannot thus be settled within six months from the beginning of the negotiations, it shall, upon request of either Contracting Party be submitted to an arbitration tribunal.

3. The arbitration tribunal shall be constituted ad hoc as follows: Each Contracting Party shall appoint one arbitrator and these two arbitrators shall agree upon a national of a third State as chairman. The arbitrators shall be appointed within three months, the chairman within five months from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Party that it intends to submit the dispute to an arbitration tribunal.

4. If within the period specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President of the Court is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President or if he too is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented from discharging the said function the Member of the Court next in seniority, who is not a national of either Contracting Party, shall be invited to make the necessary appointments.

5. The arbitration tribunal shall decide on the basis of respect of the law, including particularly this Agreement and other relevant agreements between the Contracting Parties, as well as the generally acknowledged rules and principles of international law.

6. Unless the Contracting Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and binding on the Contracting Parties.

7. Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator appointed by itself and of its representation. The cost of the chairman as well as the other costs will be born in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its direct decision that a higher proportion of costs shall be born by one of the two Contracting Parties and this award shall be binding on both Contracting Parties.

Article 9

Settlement of Disputes between an Investor and a Contracting Party

1. Disputes between an investor of a Contracting Party and the other Contracting Party concerning an obligation of the latter's under this Agreement, in relation to an investment of the former, shall, if possible, be settled by the disputing parties in an amicable way.

2. If such disputes cannot be settled within six months from the date that either party requested amicable settlement, the investor concerned may submit the dispute either to the competent courts of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made or to international arbitration.

Each Contracting Party hereby consents to the submission of such dispute to international arbitration.

3. Where the dispute is referred to international arbitration the investor concerned may submit the dispute either to:

a) the International Centre for the Settlement of Investment Disputes, established under the convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for signature at Washington D. C. on 18 March 1965, for arbitration or conciliation, or

b) an ad hoc arbitrate tribunal to be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

4. The arbitrate tribunal shall decide the disputes in accordance with the provisions of this Agreement and the applicable rules and principles of international law. The awards of arbitration shall be final and binding on both parties to the dispute. Each Contracting Party shall carry out without delay any such award and such award shall be enforced in accordance with domestic law.

5. During arbitration proceedings or the enforcement of the award, the Contracting Party involved in the dispute shall not raise the objection that the investor of the other Contracting Party has received compensation under an insurance contract in respect of all or part of the damage.

Article 10

Application of other Rules

If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement, contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such regulation shall, to extent that is more favourable, prevail over this Agreement.

Article 11

Consultations

Representatives of the Contracting Parties shall, whenever necessary, hold consultations on any matter affecting the implementation of this Agreement. These consultations shall be held on the proposal of one of the Contracting Party at a place and time to be agreed upon through diplomatic channels.

Article 12

Application

This Agreement shall also apply to investments made prior to its entry into force by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the legislation of the latter but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose, or any claim which was settled before its entry into force.

Article 13

Entry into Force — Duration — Termination

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of last written notification, through diplomatic channels, about the fulfilment by the Contracting Parties of the requested internal procedures.

2. This Agreement is concluded for a period of 10 years. Its action shall remain in force for a further period of 10 years, if any Contracting Party will not notify the other Contracting Party, through diplomatic channels, but not later than one year before its expiration, about the intention of its denunciation.

3. For the investments made prior to the expiration of this Agreement, the previsions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten years from the date of investment.

Done in duplicate at Riga on September 22, 1999 in the Latvian, Moldovan and English languages, all texts being equally authentic.

In case of divergent interpretation, the English text shall prevail.

For the Government For the Government
of the Republic of Latvia of the Republic of Moldova

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!